TÜRK BAYRAKLARI’NIN ANLAMLARI
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 06 Nisan 2020, 04:24:58


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: TÜRK BAYRAKLARI’NIN ANLAMLARI  (Okunma Sayısı 7553 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Tarhun Hatun
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 691


Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ!


Site
« : 18 Temmuz 2012, 22:37:45 »

TÜRK BAYRAĞI


Türk mitolojisinde, Türklerin renklerle ilgisi önemli bir yer tutar; mavi (gök mavisi, Türkuaz), beyaz/ak ve al/kızıl renkleri başta gelir. Al renk kırmızıdan farklıdır, kutsal, Tanrısal renktir. Kırmızı renk adı Türkçe’de 12. asırdan önce pek görülmemektedir. Kırmızı, Türkçe’ye sonradan, Sogdca’dan veya Farsça’dan geçmiştir.
Oğuz/Türkmen boylarının çok eskiden beri al renkli börkler giydiği bilinmektedir. Börklerin bütününde al ya da bir diğer deyişle kızıl renk görülmekle beraber, başka renklere de tesadüf ediliyor ki, esas olan gelenek, bütün börklerde, tepe kısmının yani Tanrıya yüz tutan kısmın, Tanrısal renk saydıkları al renkten olmasıdır. Bu tarz bugün efelerin, zeybeklerin, seymenlerin v.s. folklorik başlıklarında da muhafaza edilmektedir.
Al renk adı kutsallık içerdiği içindir ki, Türkler, “kırmızı bayrak” değil “al bayrak,” “kırmızı kan” değil “al kan,” demişlerdir. Yermek, aşağılamak anlamında “karalamak” derken, yüceltmek, övmek, kutsamak karşılığı da, “allamak” sözünü kullanırlar. Bugün dilimizde kullandığımız “allamak pullamak” sözü de aynı maksatla kullanılır.
Türkler, al yahut kızıl rengi, Tanrısal renk, kutsal renk kabul ettikleri için, eski Türk inancına göre, Tek Tanrı veya Gök Tanrı’nın gökte olduğunun tasavvuru ile başlarına giydikleri börkün, Tanrıya karşı olan, yani tepe kısmında genellikle kızıl yahut al renk kullanmışlardır. Bir başka söyleyişle, başlıklarında, Tanrısal kutsallık verdikleri Kızıl rengi kullanarak Tanrıya tazimlerini bildirmiş oluyorlardı.
Kızıl yahut al renk, güneşin doğmak üzere iken (şafak vakti) ve yine battıktan hemen sonra gökyüzüne yansıttığı kırmızımsı renktir. Türkler eskiden, genellikle, şafak sökerken, ve akşam vakitlerinde, gökteki, “göyün kızıllığı” dedikleri bu görüntü anında dua ederlerdi. Türkler bu şekilde dua ile, sabah vakti onu karşılıyor, akşam vakti de onu yine dua ile uğurluyorlardı.
Kırmızı (al/Kızıl), mitolojik Türk kosmik anlayışında da, göğün zirvesini ve ateşi ifade eder. “Al”, Türk lehçelerinde “yüksek”, “yüce” ve “kudret” anlamlarına da gelir. Altay dağının adı aynı maksatla söylenmiş olup, Al=yüce-yüksek, tay=tağ/dağ demek olup Al-tay=yüce-ulu dağ, yüksek dağ anlamındadır. “Al” terkibindeki ilahi anlamlarla kutsiyet kazandırılmış olan Altay dağı, Şamanlarda, bir ruh ve tanrısal bir kutsiyetle yadedilir. Ayin ve dualarında da kutsal Altay dağına hitap edilir.
Halûk Tarcan, eski Türk dili ve mitolojisini incelediği kitabında konu ile ilgili ilginç görüşler ileri sürüyor: “… güneş, gökteki ateş gibi, korkunç bir kudret ve enerjidir. Değdiği, kendisine verilen, yani al/dığı her şeyi yakar, kendi gibi alev, ateş haline getirir. Rengi al/dır, kutsal olduğu için, rengini ifade eden al kelimesi de kutsal anlamına gelir. (Prof. Dr. A. İnan) (Al/ip gökyüzüne, Tanrı’ya götürdüğü için kutsal demektir. Al-Apa, al/an=ilah, alıp Tanrı’ya eriştiren “ilah” demektir ki, alap, sonunda Alp şekline girmiştir.(125) Alp dağlarına bu adı verenler, Kamunlar adını taşıyan, İtalyan Alplerine yerleşmiş olan Ön-Türklerdir.”
Eski şamani inançlara göre ateş, kötü ruhları kovar, insanın kötü ruhlardan temizler. Abdulkadir İnan’ın nakline göre, VI. Yüzyılda Göktürk Kağanına, elçi olarak gelen Bizans elçileri iki ateş arasından geçirilerek, onlarla beraber gelmesi muhtemel olan kötü ruhların kovulması sağlanıyordu. Bu adet Moğol saraylarında da var. Başkurt ve Kazak Türkleri, yağlı bir paçavrayı ateşleyip hastanın etrafında, “alaslama” dedikleri, “alas, alas” diye dolaştırarak, hastaya musallat olmuş kötü ruhları kovmuş oluyorlardı. Buna Anadolu’da “Alazlama” denilmektedir.
Kızıl sözü, renk anlamının yanında, aynı mitolojik anlayıştan kaynaklanarak, bildiğimiz altın anlamında da kullanılır. Azerbaycan ve Türkistan lehçelerinde, altına “kızıl” derler, sözü kullanılır. Çok eski devirlerde para yerine değer olarak kürk kullanırlardı. Türkler kürke “ten/tın/tın” derlerdi. En değerli kürkler de güneş kızıllığının (al) renginde olanlardı. Güneş kızıllığı renginde olan en değerli kürkler için de yine güneşin rengi olan “al” sözü ilaveli “al-tın” al kürk, kızıl kürk diyorlardı ki kıymetin değer birimi idi. Bugün, kıymet değeri olarak kullandığımız madene verilen altın (al-tın) adının anlamının kaynağı, anılan eski Türk anlayış ve kavrayışına dayanır. Türkistan Türklerinde, küçük bir gümüş sikke olup, genellikle sikkeye denilen, asrımızın ilk çeyreğine kadar Türkistan’da para birimi olarak kullanılan “tenge” sözü de aynı (al-kürk) “ten/tın” kökenlidir. Bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmi para biriminin adı da, anılan kürk adından türemiş “tenge”dir. Rusça’da para karşılığı olarak kullanılan “dengi” sözü de, Türkçe’den Rusça’ya geçmiş olan “tenge”nin Rusça söylenişidir.
Türkler için tarihsel ve mitolojik büyük önem taşıyan al rengin, Türk Bayrağının da temel rengi olması hiç de şaşırtıcı değildir.
Hilal Ay ve Yıldız
Batı kaynaklarının bir kısmı hilalin ilk olarak Bizans kentinin bayrağında görüldüğünü, yıldızın ise Hristiyan dininin kabulünün ardından Meryem Ana’ya ithafen Konstantin tarafından şehrin bayrağına eklendiğini belitmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından 1000 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan bu bayrağı benimsediği; aynı motifin bu tarihten itibaren de İslam dininin bir sembolü haline geldiği belirtilmektedir.
Araştırmamızın ölçeğini biraz genişlettiğimizde, Türkiye’deki dağlık arazilerden Nil Vadisine kadar pek çok yerde “Ay tanrısı” tapınaklarının bulunduğu ve “Ay tanrısına” tapınmanın bir zamanlar bugün Orta Doğu olarak tanımlanan bu yörede en yaygın din olduğunun kaynaklarda ifade edildiğini görüyoruz. Ay tanrısı hilal formunda bir sembol ile temsil edilmekteydi. Bugün İslam’ın baz aldığı ay ve yıl hesaplaması da bildiğimiz gibi Ay’ın evrelerine dayanmaktadır.
Bu bölgede yaşamış en önemli uygarlık Sümerlerdir. Ural-Altay dillerinin Sümer dili ile ilgisi bilimsel olarak saptanmış olup, Türkçe ve Macarca’nın sözcüklerinin benzeşmesinde %50′nin üzerinde bir orana rastlanmaktadır. Örneğin Sümer dilinde “dingir”, Türkçe’de “tengri” yani “tanrı”dır. Kültürel benzeşmelerin de çokluğu Sümerlerin orjininin de Orta Asya olup, Mezopotamya’ya sonradan göçler vasıtasıyla geldiklerini işaret etmektedir.
Bu bakış açısı altında, hilal, yıldız motiflerini yoğun olarak kullanmış olan Sümerlerin, bu sembolleri Orta Asya’daki köklerinden taşımış olması ihtimali kuvvetlidir. Zira, Sümerlerin dini inanışlarında, Altay Şamanizminin önemli etkisi göze çarpmaktadır.
Ege adaları, Batı Anadolu ve Trakya’da arkeolojik kazılarda ele geçen sikkelerde hilal ve yıldız motifinin sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Bu durum bölgede yaşayan halkların inanışlarında bu motiflerin yer ettiğini işaret etmektedir. Milattan önce 1200 ve 100 yılları arasında Orta Asya Türk dilini konuşan Saka adı verilen halkın Avrasya’da yaşadığı da saptanmıştır.
Birlikte kullanıldığı durumlarda hilal, ayı simgelerken, yıldızın güneş veya venüs’ü ifade ettiği belirtilmektedir. Tarihi ve arkeolojik çalışmalar, hilal ve yıldız sembolünün kullanımını bir tarafta Sümerlerin inanışları vasıtasıyla Orta Asya Şamanizmine ve Türklerin atalarına, diğer tarafta ise Amerika yerlilerinin şamanizmine dayandırmaktadır.
Bugün Türk Bayrağında yer alan hilal ve yıldız motiflerinin binlerce yıllık bir yolculukla bugüne kadar geldiğini ve orijininin Türk’lerinde ataları olan kadim dönemlerde yaşamış uygarlıklara dayandığını görüyoruz. Sonuç olarak, tüm dünyanın bugün İslam dininin sembolleri olarak kabul ettiği hilal ve yıldızı; aslında biz Türklerin İslama bir sembol olarak kazandırdığını görüyoruz. Bayrağımızın al renginin tanrısal kutsal bir renk; üzerindeki hilal ve yıldızın da binlerce yılın gizeminden gelen astrolojik objeler olduğu kesin. Binlerce yıl bayrağında bu sembolleri taşımış böyle
bir millete de elbette özgün bir görev verilmiş olmalıdır diye de düşünmemiz gerekir.


AZERBAYCAN BAYRAĞIAzerbaycan Bayrağı, bayrak hakkında ilk kararı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından 1918′de alınmıştır.
Buna göre, Azerbaycan bayrağı mavi gök rengi, kırmızı ve yeşil yatay şeritlerden oluşmuştur ve kırmızı zemin üzerinde ak renkte sağa bakan bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız bulumaktadır. Bayrak 1:2 boyuttadır.
Bayraktaki gök renk Türklüğü, yeşil renk İslamiyeti, kırmızı renk ise uygarlığı temsil etmektedir. Resmi renkler ve boyut 5 Şubat 1991 tarihinde kabul edilmiştir.
Bu bayrak Azerbaycan’da Türkçülüğün ve Turancılığın fikir babalarından Hüseyinzade Ali (Turan) tarafından oluşturulmuştur.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYRAĞIBugünkü hali 7 Mart 1984 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanan, beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı, boydan boya şerit ile, ortada kırmızı renkli Ay Yıldız bulunan bayrak.
Ortadaki ay yıldız Türklüğü, üstteki bar Türkiye’yi, alttaki bar KKTC’yi simgeler.
Ayrıca iki ülkenin görünüşte ayrı ama özde aynı olduğunu belirtmek için Türk Bayrağının aynı renkleri zemin ve obje renkleri değiştirilerek kullanılmıştır.

KIRGIZİSTAN TÜRK BAYRAĞITürk mitolojisinde “Ay” ve “Güneş” motiflerinin çok özel bir yeri vardır. İslâmiyet’ten önce “Gök-Tanrı” inancına sahip olan Türklerin efsanelerinde gök cisimlerine verilen önem büyüktür. Türkler, Tanrının göklerde olduğuna ve gök cisimlerinin de İlâhi bir güce sahip olduklarına inanırlardı. Asya’da, en eski tarihi geçmişe sahip olan halklardan birisi de Kırgız Türkleridir. Kırgız Türklerinde, Ay ve Güneş motifleri ile ilgili çok eski efsanelerin yanında çok yeni efsaneler de mevcuttur. Özellikle güneş motifi Kırgızların sosyal hayatını temsil eden çadırlarında ve siyasî hayatının sembolü bayrağında da yerini almıştır.
Kırmızı fonda, sarı bir güneşten oluşur. Güneşin 40 ışını, 40 Kırgız boyunu temsil eder. Güneşin içindeki yolların kesişimi, geleneksel Kırgız çadırının üstten görünümünü temsil eder. Kırmızı zemin ise barışı ve dürüstlüğü temsil etmektedir.


ÖZBEKİSTAN TÜRK BAYRAĞI
Özbekistan bayrağının sembolik anlamı için pekçok teori ileri sürülmüştür.
Bunlardan bir tanesine göre, 12 yıldız Özbek vilayetlerini; mavi zemin Türklüğü, beyaz zemin adaleti, yeşil zemin ise konukseverliği temsil etmektedir. İki ince kırmızı çizgi ise “güçlü olmak”ı anlatmaktadır. Yarım ay ise, “yenilenme”yi anlatmaktadır.
Başka bir görüşe göre 12 yıldız; 12 takvim ayını ya da burcu anlatmaktadır. Yarım ay İslamı simgelemektedir. Beyaz zemin ve renkler pamuğu, yani ülkenin ana sembolünü anlatmaktadır.
Başka bir görüşe göre, mavi suyu, beyaz barışı, yeşil ise doğayı simgeyi temsil etmektedir. Kırmızı şeritler ise bu özellikleri birleştiren yaşam gücünü temsil etmektedir.


KAZAKİSTAN TÜRK BAYRAĞIKazakistan’ın resmî bayrağı 4 Mayıs 1992′de kabul edilmiştir. Bayrağın müellifi Şaken Niyazbekov’dur. Bayrak ölçüsü 1:2′dir.
Gök mavisiKazakistan’ın birliğini ve barışı simgeler. Altın renkli şerit eski Altın ordasını, ayrıca Kazakistan’a özgü olan kültürü simgeler.
Altın renkli güneş, huzur ve bereketi simgeler. Kanat açmış kartal özgürlük ve bağımsızlık simgeler. Uçkurluğun hemen yanındaki “koç boynuzu” denen nakış ise Kazak millî kültürünü simgeler.TÜRKMENİSTAN TÜRK BAYRAĞITürkmenistan bayrağı, 1991 (bağımsızlığını ilan ettiğinde) tarihinde “ulusal bayrak” olarak kabul edilmiştir. Bayrağın sol tarafında kalın bir şerit olarak uzanan “Türkmen halısı” motifi yer almaktadır. Türkmen halısı ve yeşil zemin Türkmen tarihini simgelemektedir. Çapraz olarak dizayn edilen yarım ay geleceği, beş yıldız ise Türkmen vilayetlerini simgelemektedir. Halı motifleri ise Türkmen boylarını simgelemektedir. Ay ve yıldız motiflerine Türk halklarının kullandığı bayraklarda sıklıkla rastlanılmaktadır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Tarhun Hatun
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 691


Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ!


Site
« Yanıtla #1 : 18 Temmuz 2012, 22:40:08 »

Yine kaynak yazmayı unutmuşum: Turklerintarihi.org
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Darıtay
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 806


Demir gibi sert, Atsız gibi mert!


« Yanıtla #2 : 18 Temmuz 2012, 22:49:15 »

Çok güzel bilgiler andam. Yalnız, KKTC bayrağında Kırgızistan bayrağı koymuşsun.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Tarihin olağanüstü ve şahane işi,
Kür Şad'ın, Kül Tegin'in, Çağrı Beğ'in ok çekişi..."

Hüseyin Nihâl Atsız
Tarhun Hatun
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 691


Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ!


Site
« Yanıtla #3 : 18 Temmuz 2012, 22:53:02 »

Hay Tanrım! Dikkatsizlik andam kusura bakmayın, düzeltme seçeneği de yok ki; neyse bağatur andalarımız bakarlar artık çaresine.
Tekrar kusura bakmayın.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Tayangu
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 57« Yanıtla #4 : 18 Temmuz 2012, 23:00:03 »

Var ol kandaşım çok yararlı bilgiler.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türk'ten gayrısı kızıl tamuya
Tarhun Hatun
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 691


Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ!


Site
« Yanıtla #5 : 19 Temmuz 2012, 19:03:14 »

KKTC Bayrağı düzeltildi andalar.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Sancaktar Turan
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 501


"Kutlu Turan sancağını, Türkeli'ne asacağız!"


« Yanıtla #6 : 19 Temmuz 2012, 20:38:54 »

Kandaşlar, resim eklemeyi yapabilsem, diğer bayraklarıda ben ekleyeceğim ama yapamıyorum.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Benim adım TÜRK, kanım TÜRK, ruhum TÜRK,vicdanım TÜRK!"

"Türklüğü yüceltmek için yaşa, Türk'e kılınç kaldıran eli kır!"

"Tanrı Türk'ü üstün yarattı!"
Tarhun Hatun
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 691


Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ!


Site
« Yanıtla #7 : 19 Temmuz 2012, 21:47:46 »

Kandaşlar, resim eklemeyi yapabilsem, diğer bayraklarıda ben ekleyeceğim ama yapamıyorum.
Andam resim bilgisayarında ise bilgisayardan upload dediğimiz yükleme işlemini yapıyorsun internetteki herhangi bir resim yükleme sitesinden (Örn: hizliresim.com) sonra o sana bir bağlantı(link) veriyor onu kopyalıyorsun. Burada cevap yazdığın yerde üstte seçenekler var "resim yükle" diye ona tıklıyorsun oldu bitti.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Sancaktar Turan
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 501


"Kutlu Turan sancağını, Türkeli'ne asacağız!"


« Yanıtla #8 : 22 Temmuz 2012, 20:38:47 »Başkurdistan Cumhuriyeti devlet bayrağının tarifi:

Başkurdistan Cumhuriyeti devlet bayrağı dikdörtgen üç renkli kumaştan ibarettir. Bu kumaşın üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yeşil, beyaz ve mavi renk şeritler vardır, bayrağın ön ve arka tarafında. Beyaz şeridin ortasında altın renkle bir amblem olan daire tasvir edilmiştir. Bu dairenin ortasında yedi yapraktan oluşan stilize edilmiş kuray çiçeği bulunmaktadır. Bayrağın eniyle boyunun arasındaki oran 1’e 2’dir. Üst, orta ve alt şeritler, bayrağın sahip olduğu genişliğinin 1/3’ine denktir. Daire, bayrağın ortasında bulunup çapı da, bayrağın uzunluğunun 1/8’ine ya da genişliğinin 1/4’ine eşittir.

Başkurdistan Cumhuriyeti devlet bayrağında yeşil renk, özgürlüğü, hayatın sonsuzluğunu; beyaz renk, barışseverliği, açıklığı, Başkurdistan Cumhuriyeti’ndeki halkların karşılıklı işbirliğine hazır olmasını; mavi renk de; belirginliği, hayırseverliği ve düşüncelerin arılığını ifade etmektedir. Kuray çiçeği ise, dostluğun sembolüdür. Beyaz şeridin ortasında bulunan ongun yedi yaprağı, Başkurdistan Cumhuriyeti ülkesinde yaşayan halkların birleşmesini başlatan yedi uruğu temsil etmektedir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Benim adım TÜRK, kanım TÜRK, ruhum TÜRK,vicdanım TÜRK!"

"Türklüğü yüceltmek için yaşa, Türk'e kılınç kaldıran eli kır!"

"Tanrı Türk'ü üstün yarattı!"
Tarhun Hatun
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 691


Bin cihana değişmem şu öksüz TÜRKLÜĞÜMÜ!


Site
« Yanıtla #9 : 22 Temmuz 2012, 21:19:09 »Başkurdistan Cumhuriyeti devlet bayrağının tarifi:

Başkurdistan Cumhuriyeti devlet bayrağı dikdörtgen üç renkli kumaştan ibarettir. Bu kumaşın üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yeşil, beyaz ve mavi renk şeritler vardır, bayrağın ön ve arka tarafında. Beyaz şeridin ortasında altın renkle bir amblem olan daire tasvir edilmiştir. Bu dairenin ortasında yedi yapraktan oluşan stilize edilmiş kuray çiçeği bulunmaktadır. Bayrağın eniyle boyunun arasındaki oran 1’e 2’dir. Üst, orta ve alt şeritler, bayrağın sahip olduğu genişliğinin 1/3’ine denktir. Daire, bayrağın ortasında bulunup çapı da, bayrağın uzunluğunun 1/8’ine ya da genişliğinin 1/4’ine eşittir.

Başkurdistan Cumhuriyeti devlet bayrağında yeşil renk, özgürlüğü, hayatın sonsuzluğunu; beyaz renk, barışseverliği, açıklığı, Başkurdistan Cumhuriyeti’ndeki halkların karşılıklı işbirliğine hazır olmasını; mavi renk de; belirginliği, hayırseverliği ve düşüncelerin arılığını ifade etmektedir. Kuray çiçeği ise, dostluğun sembolüdür. Beyaz şeridin ortasında bulunan ongun yedi yaprağı, Başkurdistan Cumhuriyeti ülkesinde yaşayan halkların birleşmesini başlatan yedi uruğu temsil etmektedir.


Kolaymış değil mi resim yüklemek andam? Peynir Peynir
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.062 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.014s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.