Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRKÇÜ DURUŞ, TÜRKÇÜLÜK, ATSIZCI GÜÇ => Türklüğün Dostu ve Düşmanları => Konuyu başlatan: Uraltu üzerinde 27 Mart 2010, 20:22:57Konu Başlığı: Tapınak Şovalyeleri
Gönderen: Uraltu üzerinde 27 Mart 2010, 20:22:57
Tapınak Şövalyeleri (Latince: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici / Süleyman Tapınağı ve İsa'nın Fakir Askerleri), tanınmış Hristiyan askeri tarikatlarından biridir.Resmi olarak iki yüzyıl boyunca faaliyette bulunmuşlardır.
Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129 yılında tanınan tarikat kısa zamanda güçlenmiştir. En güçlü zamanlarında askerî varlıkları 20.000 bulmuştur, fakat bunların sadece % 10'u tarikata bağlı şövalyelerdir. Tarikatın ömrü neredeyse haçlı seferleriyle eş olmuştur. Beyaz renkteki eşyaları üzerinde kırmızı haçlarıyla Tapınak Şövalyeleri zamanlarının en korkulan savaşçılarından biri olmuşlardır.Tarikatın askerî kanadı savaşlarda ün kazanırken tarikata bağlı diğer gruplar Avrupa genelinde ve Kutsal Topraklar'da geniş ölçekte yapılanmışlardır. Kutsal Topraklar'da ve Avrupa'da bir çok mevzi inşa eden tarikat bankacılık ve para transferinin ilkel bir formunu bularak Hristiyan Hacılara büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Haçlı Savaşlarının ardından tarikata büyük borçları olan Fransa Kralı IV. Philippe'in kâfirlik ("Katolik olmayan" anlamında) ve eşcinsellik gibi suçlamalarla, Şövalyeler'in ortadan kaldırılması için Papa V. Klemens'e yaptığı baskıların neticesinde 1312'de Tarikat ortadan kaldırılmış ve tarikatın herşeyine el konulmuş ve Tapınakçılar cadı avında olduğu gibi yakılarak öldürülmüşlerdir. Son olarak 1314'te Jacques de Molay (ok. "jak de mole") ve beraberindeki Tarikat üyeleri kazığa bağlanarak yakılmak sûretiyle idam edilmişlerdir.Birinci Haçlı Seferinin ardından bir çok hacı Kutsal toprakları ziyaret etmek için Avrupa'dan yola çıktılar. Fakat savaşlardan sonra düzeni bozulan bu topraklarda bir çoğu haydutlar tarafından soyuldu ve katledildi. 1119 yılında Fransız Hugues de Paynes ve arkadaşı Godfrey de Saint-Omer hacıları korumak amacı ile kurucakları tarikata destek sağlamak için Kudüs Kralı II. Baldwin'e başvurdular.Kral onlara Müslümanlarca Zeytin Dağı olarak adlanrılan Tapınak Dağında bir yer verdi. Mescid-i Aksa'nın da burada bulunması ve Süleymanın Tapınağı'nın kalıntılarınında burada bulunduğuna inanılması sebebiyle kurulan tarikat, "İsanın ve Süleyman Tapınağının Takipçileri" adını aldı. Kuruluşunda dokuz şövalyenin rol oynadığı tarikat, finansal kaynaklardan yoksun olması nedeniyle tamamen bağışlara bel bağlamıştı. Tarikatın amblemi olarak kullanılan aynı ata binmekte olan iki şövalyede bu sadeliği ve fakirliği simgelemekteydi.
Tarikatın bu durumu fazla sürmedi. Clairvaux'lu Bernard, kurucu şövalyelerden birinin yeğeniydi, Troyes kentinde toplanan konseyde tarikatı Papa'ya anlattı ve Papa tarafından resmi olarak onaylandılar. Bundan sonra Papa II. Innocentius tarafından ayınlanan özel bir fermanla tarikat mensupları bütün ülke sınırlarından serbestçe geçme, vergi ödememe ve Papa dışında hiçbir otoriteye karşı hesap vermeme gibi geniş haklara sahip oldu. Papa'dan gördükleri bu destek sonrasında Avrupa genelinde soylulardan para, arazi ve askeri destek gördüler.
Tarikat kazandığı bu güçle kısa zamanda gelişti. Haçlıların Kutsal topraklarda kazandıkları savaşlarda büyük etkileri oldu. Ayrıca ellerine geçen mali güçle ilk çek sistemi sayılabilicek sistemi geliştirdiler. Kutsal topraklara gidicek kişi Avrupa'daki bir tarikat mensubuna parasını yatırıp sadece tarikata üye kişilerin çözebiliceği kodlama ile yazılmış bir mektup alırdı. Daha sonra gidiceği yere vardığında oradaki üyeden yatırdığı parayı alırdı. Böylece soygunlarda can ve mal kaybı önlenmesi amaçlanmıştı
Tarikat bağışlar ve kendi yatırımlarıyla elde ettiği gelirlerle Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun bir çok yerinde kiliseler ve kaleler kurdu. En güçlü zamanlarında Kıbrıs Adası, tarikatın yönetimi altındaydı


Tarikatın Zayıflayışı :
Haçlı Savaşları'nın başlamasından yaklaşık bir yüzyıl sonra savaşın gidişatı Hıristiyanlar için değişmeye başladı. Müslümanlar Selahattin Eyyubi gibi komutanların kumandasında Haçlılar karşısında zaferler kazanmaya başladılar. Özellikle Hittin Savaşı'ndan sonra güçleri kırılan Hıristiyan güçlerinden Selehattin 1187 yılında Kudüs'ü aldı. Kudüs'ün kaybıyla Tarikat karargâhını kuzeydeki Akka'ya taşımak zorunda kaldı. Hıristiyanlar 1229 yılında geri aldılarsa da 1244 yılında Memlükler şehri geri aldı. Akka'ya taşıdıkları karargahlarınıda 1291 yılında kaybeden Tarikat merkezini Kıbrıs'taki Limasol'a taşımak zorunda kaldı. Bundan sonra askeri açıdan zayıflıyan tarikata gelen yardımlarda azaldı. Her ne kadar güçlerini kaybetmiş olsalarda iki yüzyıllık bir yapılanma sonunda Tarikat Avrupa'da gündelik yaşamın bir parçası olmuştu ve Papalık fermanı sayesinde monarşilere karşı kazandıkları özerklik tansiyonu yükseltiyordu. Her ne kadar zayıflamış olsalarda hala ordularının bulunması ve Töton Şövalyelerinin Prusya'da, Hospitalier Şövalyelerinin Rodos'ta yaptığı gibi kendilerine ait bir yönetim oluşturma amaçları sonlarını hazırladı.

Tutuklamalar ve Tarikatın Dağılışı :
Kazığa bağlanarak yakılan tarikat mensupları
Kazığa bağlanarak yakılan iki tarikat mensubu1307 yılında tarikatın başındaki isim olan Jacques de Molay, tarikatı Hospitalierlerle birleştirmek istedi fakat bir anlaşmaya varamadılar. Her iki tarikatta konuyu Papa'ya taşıdı. Fakat bu sırada Papa, özellikle son yıllarda Tarikat hakkında yapılan suçlamalardan rahatsız olduğu için Fransa Kralı IV. Philippe'in baskısıyla tarikatı aforoz etti ve Tarikat üyeleri tutuklanarak işkence altında kabul ettirildikleri suçlamalardan dolayı idam edildiler 1312 yılında Papa Tarikatı resmi olarak dağıttı ve mülklerinin bir çoğunu Hospitaler Tarikatına geçirdi Rivayete göre, Molay yakılırken Papa'yı ve Kral'ı lanetleyerek sene sonuna kadar onların da öleceğini söyledi.[kaynak belirtilmeli] Hem Kral hem Papa aynı sene içerisinde öldüler (1314). Tapınakçılar tarikatının hayatta kalan üyeleri başta İskoçya olmak üzere Papa'nın elinin yetişmeyeceği yerlere dağıldılar. Tarikat'ta otuzuncu derece olarak kurulan Siyah ve Beyaz Kartal Şövalyesi mertebesinin (İng. Knight of the Black and White Eagle) öğretisinin ve hedefinin, Jacques de Molay'nin (ok. "jak de mole") intikamını almak için IV. Philippe'i (ok. "filip") öldürmek olduğu -daha geniş anlamda Katolik Fransız monarşisini ve bütün Katolik monarşileri yok etmek olduğu- ve IV. Philippe'i onların öldürdüğü söylenir.

 Organizasyon ve Yapılanma
Tarikat hiyerarşik bir yapılanma içerisinde bulunmuştur. Tarikatında başında her zaman Fransız asıllı bir şövalye bulunmuş ve Avrupa'nın belirli şehirlerinde ve ülkelerinde bu başkana bağlı birer temsilci ve temsicilere bağlı daha küçük merciler şeklinde örgütlenmişlerdir.

 "Büyük Ustalar"
 
Satranç oynayan tarikat mensupları (1283)1.  Hugues de Payens 1118-1136
2.  Robert de Craon 1136-1147
3.  Everard des Barres 1147-1149
4.  Bernard de Tremelay ☠ 1149-1153
5.  André de Montbard 1153-1156
6.  Bertrand de Blanchefort 1156-1169
7.  Philippe de Milly 1169-1171
8.  Odo de St Amand # 1171-1179
9.  Arnold of Torroja 1181-1184
10.  Gerard de Ridefort ☠ 1185-1189
11.  Robert de Sablé 1191-1193
12.  Gilbert Horal 1193-1200
13.  Phillipe de Plessis 1201-1208
14.  Guillaume de Chartres 1209-1219
15.  Pedro de Montaigu 1218-1232
16.  Armand de Périgord # 1232-1244
17.  Richard de Bures (Disputed) 1244/5-1247 [14]
18.  Guillaume de Sonnac ☠ 1247-1250
19.  Renaud de Vichiers 1250-1256
20.  Thomas Bérard 1256-1273
21.  Guillaume de Beaujeu  1273-1291
22.  Thibaud Gaudin 1291-1292
23.  Jacques de Molay 1292-1314

  
Tapınak Şövalyeleri ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur. Malcolm Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-42041-5.
^ Martin, p. 47.
^ Nicholsun, p. 4.
^ Malcolm Barber, The Trial of the Templars. Cambridge University Press, 1978. ISBN 0-521-45727-0.
^ Read, The Templars. p. 91.
^ Burman, p. 40.
^ Sean Martin, The Knights Templar: The History & Myths of the Legendary Military Order, 2005. ISBN 1-56025-645-1.
^ Ralls, Karen (2007). Knights Templar Encyclopedia. Career Press. pp. 28. ISBN 9781564149268.
^ The History Channel, Lost Worlds: Knights Templar, July 10, 2006, video documentary written and directed by Stuart Elliott
^ Nicholson, p. 237
^ Barber, Trial of the Templars, 2nd ed. "Recent Historiography on the Dissolution of the Temple." Kitabın 2. Baskısında Barber, Tarikat hakkında ortaya konan suçlamaları açıklamaktadır.
^ Martin, pp. 123–124
^ Turgut Gürsan, Dünyanın Gizli Tarihi, 8.Bölüm: Süleyman Tapınağı'nın ve Hz. İsa'nın Fakir Askerleri Tarikatı (Tapınakçılar), s. 137, İstanbul: Pegasus Yayınları, 1. Baskı, ISBN 978-605-5943-49-3
^ Armand de Périgord was either killed or captured at the battle of La Forbie; authorities differ. Richard de Bures commanded the Templars until the election of Guillame de Sonnac; whether he was Grand Master is disputed. See here

(KONUYA İLİŞİK GÜNÜMÜZDEN BAZI HABERLER)

Tapınak Şövalyeleri birleşme çağrısı yaptı

Tapınak Şövalyeleri`nin takipçileri, liderleri Jacques de Molay`ın katledilmesinin yıldönümünde Telegraph gazetesine ilan verdi..  

Tapınak Şövalyeleri, 14. Yüzyıl`da rahip askerlerden oluşan güçlü bir orduydu. Fransa Kralı IV Philip 1307`de, liderleri Jacques de Molay ve başta gelenlerinin tutuklanması emrini verdi. Papa Clement V, 1312`de şövalyelere yasak getirdi. İki yıl sonra da Molay, kazıkta yakılarak öldürüldü. O günden bu yana Tapınak Şövalyeleri hakkında farklı fikirler ortaya atıldı. Mitoloji ile entrikanın birbirine karıştığı hikayelerde gizlilik, hıristiyanlığı değiştirmek ve papalık karşıtlığı ana tema olurken, şovalyelerin İskoçya`da ya da Paris`te varlığını sürdürdüğü iddia edildi.


İSLAM DÜNYASINI KIZDIRABİLİR
İngiliz telegraph gazetesinde yayınlanan ilanda amaç, Papa`nın 700 yıllık yasağı gözden geçirmesini sağlamak. Geçen yıl ortaya çıkan `Chinon parchment` adlı doküman, şovalyelerin suçsuzluğunu kanıtlıyordu. Ancak Papa Benedict`ten resmi özür yerine dokümanı yayınlatmakla yetindi. Guardian`da yer alan yoruma göre bu isteklerin kabul edilmesi sorun yaratacak. Papa`nın Şovalyelere itibarını iade etmesi Katolik Kilisesi`ne geçen mallarını da gündeme getirecek. Ayrıca Haçlılarla özdeşleştirilen Tapınak Şövalyeleri`nin yükselişi, İslam ile Hıristiyanlar arasında köprü kurmaya çalışan Papa`nın iyi niyetinden şüphe edilmesine yol açacak.

Vatikan`la Tapınak Şövalyeleri barışıyor

Vatikan, 700 yıl önce Ortaçağ`da Papalık tarafından kâfir ilan edilen Tapınak Şövalyeleri`nin `dinden çıkmadıklarını` gösteren belgeyi yayımlayacak..  

Katolik dünyasının ruhani ve idari merkezi Vatikan, 700 yıl önce dinden çıktılar diye aforoz ettiği ve liderlerini yaktığı Tapınak Şövalyeleri`ne itibarlarını iade ediyor. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; Vatikan, gizli arşivlerine dayanan ve Papa Clement`in Tapınak Şövalyeleri`nin dinsiz olmadığını gösteren belgeyi yayınlama kararı aldı. 2001 yılında profesör Barbara Frale tarafından bulunan belge, 25 Ekim`de piyasaya çıkacak "Tapınakçılara Karşı Süreç/Processus Contra Tamplarios" adlı kitapta da yer alıyor.


YANLIŞ ARŞİVE KONDU
Kitapta, Papalık tarafından kâfir ilan edildikten sonra Avrupa genelinde katledilen Tapınak Şövalyeleri`nin, gerçekte dinden çıkmadıkları anlatılıyor. Chinon parşömeni olarak bilinen belgeyi bulan Profesör Frale, "Belgeyi bulduğumda gözlerime inanamadım. 17. yüzyılda yanlış arşive konulduğu için ortadan kaybolmuş" dedi. Belgenin Tapınak Şövalyeleri`nin sapkın olmadıklarını kanıtladığını vurgulayan Frale, "Papa, onları bağışlamak zorunda kaldı" diye konuştu.


PAPA SESSİZ KALDI
Sapkınlıkla suçlanan Tapınak Şövalyeleri`nin Papa karşısında yargılanmalarının anlatıldığı belgede, Şövalyelerin, iddialardaki gibi yeminde Tanrı ya da Hazreti İsa`yı reddetmedikleri konusunda Papa`yı ikna ettikleri, ancak Papa Clement`in kilise içinde ayrılık yaratmamak ve Fransa`nın istikrarını bozmamak için sessiz kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Tapınak Şövalyeleri`ni aklayan kitap 8 bin $

Kilise tarafından `kâfir` olmakla suçlanan Tapınak Şövalyeleri`ni aklayan kitap piyasada. 799 adet basılan kitapta 700 yıllık belgelere dayanıyor..  

Adını Dan Brown`un `Da Vinci Şifresi` kitabıyla duyuran Tapınak Şövalyeleri tarikatı, baş düşmanı gibi görülen makam tarafından sonunda aklandı. Tapınak Şövalyeleri`nin sanılanın aksine kâfir olmadıklarını, dini korumaya and içtiklerini anlatan bir kitap dün piyasaya çıktı. Kitabı hazırlayıp piyasaya veren ise Katolik Hıristiyanların merkezi Vatikan. Vatikan`ın arşivlerinde gizli kalmış 700 yıllık belgelere dayanan kitap tam 300 sayfa. Fiyatı da tam 5900 Euro! Yani yaklaşık 10 bin YTL...799 adet basılan kitapta Tapınak Şövalyeleri`nin yargılandığı 14`üncü yüzyılda yaşananlar ve inanışların yalan olduğu aktarılıyor. Deri kaplı özel ciltle piyasaya çıkarılan kitabın en özel kopyası da Papa 16`ncı Benedict`e hediye edildi.


GİZLİ ARŞİVLERDEKİ PARŞÖMEN

Kitapta, 2001`de Vatikan`ın gizli arşivlerinde bulunan, yıllarca yanlış okunduğu için doğru arşiv rafına girmeyen 1308 tarihli bir parşömenin kopyası da bulunuyor. Chinon Parşömeni olarak geçen bu belgede dönemin Papası 5`inci Clement, Tapınak Şövalyeleri`nin çoğu Fransa Kralı`nın emriyle işkenceye maruz kalan ya da idam edilen liderlerini affediyor. Şövalyelerin yemin töreninde olduğu söylenen "haça tükürme, İsa`yı reddetme ve bir başka şövalyenin ağzını öpme" gibi geleneklerin gerçek olmadığını anlatıyor.
Tapınak Şövalyeleri`nin mirasçıları Papa`ya dava açıyor
Haçlı Seferleri sırasında kurulan ve 1307 yılında dönemin Papa`sı 5. Clemente`nin talimatıyla ortadan kaldırılan Tapınak Şövalyeleri`nin mirasçısı ...  
Haçlı Seferleri sırasında kurulan ve 1307 yılında dönemin Papa`sı 5. Clemente`nin talimatıyla ortadan kaldırılan Tapınak Şövalyeleri`nin mirasçısı olduğunu iddia eden `İsa`nın Tapınağına Egemenlik eden Tarikat` adlı dernek, Papa 16. Benediktus`a dava açılması için başvuruda bulundu.
Papa 16. Benediktus`a Vatikan devletinin başkanı olarak değil Papa 5. Clemente`nin varisi olduğu gerekçesiyle dava açılması için Madrid Mahkemesine talepte bulunan dernek, Papa 5. Clemente`nin döneminde haczedilen ve şu anda toplam değerleri 100 milyar avroyu bulduğu söylenen Tapınak Şövalyeleri`ne ait mal ve mülklerin kendilerine teslim edilmesini istiyor.
Vatikan`ın İspanya`daki Papalık elçisi aracılığıyla Madrid Mahkemesi`nde Papa 16. Benediktus`a açılmak istenen davayla ilgili verilen bilgide, `Roma Kilisesi`nin (Vatikan) ekonomik olarak iflas etmesine neden olmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece mahkeme, tarikatımıza karşı yapılan entrikaların büyüklüğü hakkında bir fikir ortaya koyabilir` denildi.
700 yıl önce kaldırılan Tapınak Şövalyeleri`nin mirasçısı olduğunu savunan `İsa`nın Tapınağına Egemenlik eden Tarikat` adlı yasal derneğin, Papa`ya dava açmak için yaptıkları ilk başvurunun reddedildiği, ancak karara itiraz ettikleri ve mahkemenin yeni kararını bekledikleri açıklandı.
14. yüzyılda Avrupa`da 15 binden fazla adamı olan Tapınak Şövalyeleri, 13 ekim 1307`de Papa 5. Clemente`nin talimatıyla tutuklanıp ortadan kaldırılmıştı.
Bu da Türkiye`nin Malta Şövalyesi...
Tapınak Şövalyeleri`nin devamıyız` diyen Malta Şövalyeleri Antalya`da kale kiralamaya çalışıyor.  
Dan Brown`un çok satan romanı Da Vinci Şifresi sayesinde milyonların tanıdığı `Tapınak Şövalyeleri` Türkiye`de ortaya çıktı!.. Tapınak Şövalyeleri`nin günümüzdeki temsilcileri olduğunu öne süren `Malta Şövalyeleri` (OSJ) adlı örgütün, ülkemizi ziyareti tesadüfen ortaya çıktı. 7 Şubat 2006 günü Antalya Havalimanı`nda Ali Gülbeyaz isimli Hataylı işadamı, Türkiye tarafından tanınmayan Malta Şövalyeleri damgalı pasaportunu ibraz edince sorguya alındı. Hataylı işadamı sahte evraktan cezaevine gönderildi, daha sonra serbest bırakıldı. Ali Gülbeyaz`ın ifadeleri polisi üç isme götürdü: Hataylı Rum Ortodoks Selim Emektaş, Bülent Bayraktar ve Kazakistanlı Mehmet Bayramov... Malta Şövalyeleri`nin Türkiye temsilcisi olduğunu söyleyen Hataylı Rum OrtodoksSelim Emektaş, tesadüfen ortaya çıkan örgütlerinin Antakya`daki Bakras Kalesi`nin kiralayıp restore edilmesi için Türkiye`de bulunduğunu, ancak gözaltı olayıyla projelerinin yarım kaldığını söyledi. Kazakistanlı Mehmet Bayramov aracılığıyla Malta Şövalyeleri ile tanıştığını ifade eden Emektaş, iki ay önce de Türkiye temsilcisi olarak atandığını belirtti. Emektaş, `OSJ`nin tek amacı ataları tarafından yaptırıldığına inandıkları Bakras Kalesi`ni kiralayıp restore etmek, ardından da oradan gelecek gelirleri Türkiye Cumhuriyeti hazinesine aktarmaktı. Kalenin etrafında bir okul ve bir otelle, parasız hizmet verecek özel bir de hastane açılacaktı. Bunun için 10 milyon dolar ayırmıştık` dedi.

Tapınak Şovalyeleri Bakras`ı istiyor!
Pasaportunda Malta Şovalyelerinin mührüyle yakalanan Emektaş, Tapınak Şovalyelerinin Türkiye temsilcisi ve amaçlarının tarihi kaleyi almak olduğunu savunuyor.  
Tapınak Şovalyeleri`nin günümüzdeki temsilcileri olduğunu öne süren `Malta Şövalyeleri` (OSJ) adlı örgütün, ülkemizi ziyaretinin izleri gün yüzüne çıkıyor mu? Yoksa birileri Türkiye`yi fena halde işletmeye mi kalkıyor. 7 Şubat 2006 günü Antalya Havalimanı`nda Ali Gülbeyaz isimli Hataylı işadamı, Türkiye tarafından tanınmayan Malta Şövalyeleri damgalı pasaportunu ibraz edince sorguya alındı. Hataylı işadamı sahte evraktan cezaevine gönderildi, daha sonra serbest bırakıldı. Ali Gülbeyaz`ın ifadeleri polisi üç isme götürdü: Hataylı Rum Ortodoks Selim Emektaş, Bülent Bayraktar ve Kazakistanlı Mehmet Bayramov... Malta Şövalyeleri`nin Türkiye temsilcisi olduğunu söyleyen Hataylı Rum Ortodoks Selim Emektaş, tesadüfen ortaya çıkan örgütlerinin Antakya`dakİ Bakras Kalesi`nin kiralayıp restore edilmesi için Türkiye`de bulunduğunu, ancak gözaltı olayıyla projelerinin yarım kaldığını söyledi. Kazakistanlı Mehmet Bayramov aracılığıyla Malta Şövalyeleri ile tanıştığını itade eden Emektaş, iki ay Önce de Türkiye temsilcisi olarak atandığını belirtti. Emektaş, `OSJ`nin tek amacı ataları tarafından yaptırıldığına inandıkları Bakras Kalesi`ni kiralayıp restore etmek, ardından da oradan gelecek gelirleri Türkiye Cumhuriyeti hazinesine aktarmaktı. Kalenin etrafında bir okul ve bir otelle, parasız hizmet verecek özel bir de hastane açılacaktı. Bunun için 10 milyon dolar ayırmıştık` dedi. TAPINAK ŞOVALYELERİ KİMLERDİ? Tarikat, 1118 yılında Kudüs`ün Haçlılar tarafından ele geçirilymesinden 20 yıl sonra Hugh des Payens ve Godfrey of St. Omer adlı iki fransız şovalyesi tarafından kuruldu. Kudüs`te buldukları belgelerle Vatikan`a şantaj yaptıkları ileri sürülen tarikatın İllüminate`nin çekirdeği olduğu savunuluyor. Başta 9 kişi olan tarikatın daha sonra büyüyüp yayıldığına inanılıyor. (Sabah) Kaynak:Haber7
 

soru :Bu oluşum Türklüğün düşmanımıdır yoksa dostumudur?