hrantı KIZIL TAMUYA YOLLAYAN MAKALENİN TAM METNİ
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 30 Mayıs 2020, 02:11:03


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: hrantı KIZIL TAMUYA YOLLAYAN MAKALENİN TAM METNİ  (Okunma Sayısı 5706 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Tunçyürekli
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.156« : 20 Ocak 2012, 23:24:23 »

                  erm.ni KİMLİĞİ ÜZERİNE
 ermenini TÜRK Ü
23 Ocak 2004
Küresel ve evrensel değerlerin yerel değerleri tahakküm altına aldığı çağımızda, kültürel
kimliğini tam anlamıyla yaşamak bir yana, kimliğini bir nebze yaşatabilmek için dahi
Diasporanın özel çaba göstermesi gerekir.
Bu özel çabanın ise her zaman için özel nedenlere ve araçlara ihtiyacı vardır. 
Ermeniler ve Yahudiler bu özel nedenlere sahip Diasporanın bilinen iki klasik örnekleridir.
Her ikisinin de özel nedeni aynıdır... Soykırıma uğramış olmak.   
Dolayısıyla onlara kimliklerini korumayla ilgili insanlığın tanıdığı hak bir miktar ayrımcı
ve pozitiv durumda olmalıdır.
Hakikaten de, Yahudiler bu pozitiv hakkı layıkıyla kullanabilmiş ve kimliklerini korumada
onlara bahşedilen toleransı çok iyi değerlendirerek, dini inanışlarından aldıkları “Tanrının
ayrıcalıklı halkı” ünvanını dünyadan aldıkları “Yeryüzünün ayrıcalıklı halkı” noktasına
kadar taşımışlardır.
Ne var ki aynı durum Ermeni halkı için sözkonusu olmamıştır.
*** 
Dünya Yahudi soykırımına karşı gösterdiği hassasiyeti Ermeniler’den esirgemiş, bu ise
Ermeni kimliğinde en büyük tahribatın yaşanmasına sebep olmuştur.
“Hakkı esirgenmiş Ermeniler” bundan böyle kimliğini “Gerçekleri talep etme inad”ı
üzerinden yaşamaya çabalamış, gelinen noktada da bu inat Diaspora Ermeni kimliğinin
temel düsturu haline dönüşmüştür.
Diasporanın ilk kuşakları için ayakta kalabilmenin, tükenmemenin adı olan bu inat, üçüncü
ve dördüncü kuşaklarla birlikte gerçekleri dünyaya kabul ettirme inadına dönüşmüştür.
İşte bu inadın ortaklaşmış hali Ermeni Diasporasının ruhsal pozisyonunu yansıtır.
Bu ruhu sürekli tutmak ise Ermeni kimliğini yaşatmanın temel aracı durumundadır.
***
Dünyanın gerçekleri hâlâ kabul etmemiş olması bir yana, Ermeni kimliğini asıl tahrip eden,
Türkler’in bu konuda kıllarını bile kıpırdatacak bir yaklaşım içinde olmamalarıdır.
Nitekim kıyaslandığında görülecektir ki, Yahudiler’in bugünkü seviyeye erişmesinde asıl
etken kendi becerilerinden ziyade, onlara soykırım uygulayan Alman halkının sonradan
oynadığı şefkatli roldür.
Soykırım sorumluluğunu üstlenen Almanlar’ın Yahudiler’den özür dilemesiyle birlikte bu
halk yaşadığı travmayı üzerinden atarak ruh sağlığına kavuşmuş ve ancak bundan sonra
kültürel kimliğinin açılımlarını sağlayabilmiştir.
Ne var ki Ermeni halkının travmatik hastalığı hâlâ sürmektedir ve kimliği asıl kemiren ve
tüketen de bu sağlıksız ruh halidir.
***
Ermeni kimliğini analiz ederken “İslam” ve “Türk” olgularının bu kimlik üzerinde oynadığı
rolün hakkını teslim etmek gerekir.
Sonuçta Ermeniler’in bin yılı aşkın süre İslamla ve Türklerle yaşanmış bir biraradalığı
mevcuttur. 
Öyle ki, Ermenileri Batılı Hıristiyanlar’dan ayıran önemli özelliklerden biri, onların öteden
beri İslamlarla birlikte yaşamış olmalarıdır. Batılı Hıristiyanlar daha ziyade HıristiyanHıristiyan’a yaşarken, Ermeniler çoğu kez İslamlarla yan yana, kimi zaman da iç içe
yaşayarak farklı bir deneyimin sahibi olmuşlardır.
Bugünün güncel tartışmalarında çok söylenegeldiği gibi Avrupalı Hristiyanlar,
Müslümanlar’ın da içinde yer aldığı çokkültürlü bir yaşam biçimine henüz yeni yeni adapte
olurken, Ermeniler Doğudaki Hıristiyan milletler gibi (Süryaniler, Keldaniler v.s) bu
realiteyi iyi ve kötü yönleriyle uzun süre yaşamışlardır.
Dolayısıyla asırlar süren bu İslamla biraradalığın Ermeni kimliğinin şekillenmesinde de
yadsınamaz bir rolü elbette olacaktır ancak Ermeni kimliğinin bugünkü yapısını
şekillendiren ve Ermeni kimliğinde bir tür kanserojen tümör işlevi gören asıl etken “Türk”
olgusudur.
***
Ermeni’nin ve Türk’ün birbirleriyle ilişkileri ve birbirlerinden etkileşimleri öyle iki
kelimeyle geçiştirilecek bir sıradanlıkta değildir. Asırlar süren ilişkilerde birbirinden alınan
o kadar çok iyi ve kötü kimlik donanımları sözkonusudur ki, kimi zaman davranış
biçimlerinde birini diğerinden ayırmak hayli güçtür. 
Yaşanılan birliktelik öylesine derindir ki bu birlikteliğin bozuluşunu ihanet olarak
tanımlamak her iki tarafın da kullandığı karşılıklı bir argümandır. Ermeni milletini Sadık
millet olarak adlandıran ancak daha sonra ihanet ettiklerini iddia eden Türk görüşü
karşısında, Ermeniler 1915’te yaşananları salt bir halkın topluca imhası olarak yorumlamaz,
bunun aynı zamanda asırlar süren ilişkiye ihaneti de içinde barındırdığını belirtirler.
Türk-Ermeni ilişkisinin günümüzde geldiği nokta ise şudur: Ermeniler ve Türkler
birbirlerine bakışlarında klinik iki vaka durumundadırlar. Ermeniler travmalarıyla, Türkler
de paranoyalarıyla.
İçinde debelendikleri bu sağlıksız halden kurtulmadıkça -Türkler belki değil ama-
Ermeniler’in kendi kimliklerini sağlıklı şekilde yeniden yapılandırmaları mümkün
gözükmemektedir.
Özellikle Türkler 1915’e bakışlarında empatik bir yaklaşıma girmedikçe Ermeni kimliğinin
sancılı kıvranışı devam edecektir.
*** 
Sonuçta görülüyor ki işte “Türk” Ermeni kimliğinin hem zehiri, hem de panzehiridir.
Asıl önemli sorun ise Ermeni’nin kimliğindeki bu Türk’ten kurtulup kurtulamayacağıdır

“Türk”ten kurtulmak
30 Ocak 2004
Ermeni kimliğinin “Türk”ten azad olmasının görünür iki yolu var. Bunlardan biri,
Türkiye’nin (devlet ve toplum olarak) Ermeni ulusuna karşı empatik bir tutum içine girmesi
ve nihayetinde Ermeni ulusunun acısını paylaştığını belli edecek bir anlayış sergilemesidir. 
Bu tutum hemen olmasa da, zaman içinde “Türk” unsurunun Ermeni kimliğinden
uzaklaşmasına yol açabilir. 
Ne var ki bu şıkkın gerçekleşmesi şimdilik zor bir olasılık.
İkinci yol ise bizzat Ermeni’nin “Türk”ün etkisini kendi kimliğinden atması.
İlkine göre bu ikincisi, daha bir kendi iradesi ve inisiyatifine bağlı olduğundan,
gerçekleşme ihtimali daha fazla.
Esas olarak tercih edilmesi gereken yol da budur.
***
Ermeni dünyasının bunu nasıl başarabileceği ise tamamiyle mevcut duruma yeni bir
anlayışla bakabilmesiyle ilişkilidir.
1915’e bakmak örneğin...
Ermeni dünyası yaşadığı tarihi dramın gerçekliğinin farkındadır ve bu gerçeklik bugün
dünya ülkelerinin ya da Türkiye’nin kabul edip etmemesiyle değişecek değildir. Onlar
kabul etmese de Ermeni ulusunun vicdanında olan bitenin adı başından beri  kazınmıştır.
Dolayısıyla Dünya’dan ne de Türkiye’den bu gerçekliğin tanınmasını beklemek Ermeni
dünyasının yegâne hedefi olamaz.
Gayrı herkesi kendi vicdansızlığıyla başbaşa bırakma zamanı gelip de geçmiştir. 
***
Bu gerçekliği kabul edip etmemek esasen herkesin kendi vicdani sorunudur, bu vicdan da
temelini bizatihi insanlık denilen ortaklığımızdan -“İnsan” kimliğimizden- alır. 
Dolayısıyla gerçeği kabul edenler, asıl olarak kendi insanlıklarını arındırırlar.
Ermeni kimliğinin sağlığını Fransız’ın, Alman’ın, Amerikalı’nın ve ille de Türk’ün
soykırımı kabul edip etmemesine endeksli bir durumda bırakmak, Ermeni dünyasının artık
terk etmesi gereken bir hatadır. Gayrı bu hatadan uzaklaşmanın ve “Türk”ü Ermeni
kimliğindeki bu etkin rolünden ötelemenin zamanı gelip de geçmiştir.
Ermeni kimliğinin çektiği bunca sancı artık yeterlidir, sancıyı bundan böyle biraz da
insanlık denen aleme terketmek gerekir.
***
Kimliksel dinginliğini “Türk”ün olumsuz ve kayıtsız varlığına kilitleyen Ermeni
dünyasının, tüm ortak performansını dünya üzerinden “Türk”e baskı uygulamaya ve
soykırımı kabul ettirmeye ayırması, ne yazık ki kimliğin uyanışını erteleyen koca bir zaman
kaybından başka bir şey değildir.
Ermeni dünyası, kimliğinin geleceğine bundan böyle, öylesi kavramlar yüklemelidir ki bu
kavramlar bu ulusun körelmiş üretim yeteneğini tekrar fişekleyebilecek iticilikte olsun.
İşte bu nedenle, “Kendi acısını sırtlayacak ve gerekirse mahşere kadar da onuruyla kendisi
taşıyacak” bir anlayışı Ermeni kimliğine hakim kılmak en temel yönelim olmalıdır. 
Aksi durumda Ermeni dünyası kendini başkalarının gerçeği kabul edip etmeme insafına
zincirlemiş olur ki...
Bu da gerçek tutsaklığın ta kendisidir. 
Ermeni dünyasının kendisini “Türk”ten kurtardığında, kimliğinde bir boşluk yaşayacağını
ve özellikle de Diaspora Ermenileri’nin kimliksel çözünürlüğünün hız kazanacağını
sananlar aldanırlar. 
Ermeni kimliğinde “Türk”ten geriye kalacak boşluğu dolduracak çok daha yaşamsal bir
olgu sözkonusudur o da bizatihi bağımsız Ermenistan devletinin varlığıdır.
Bundan onbeş yıl önce var olmayan bu yeni heyecan, artık her türlü etkinin ve etkenin
üstünde Ermeni kimliği üzerinde büyük bir rol oynamaya namzettir.
Ermeni dünyasının geleceğini, bu minik ülkenin gelecekteki refahına ve içinde
yaşayanların mutluluğuna endekslemesi aynı zamanda kendi kimliğini rahatsız eden
sancılardan kurtuluşunun da bir işareti olacaktır.
***
Ermeni kimliğinin “Türk”ten kurtuluşunun yolu gayet basittir:
“Türk”le uğraşmamak...
Ermeni kimliğinin yeni cümlelerini arayacağı yeni alan ise artık hazırdır:
Gayrı Ermenistan’la uğraşmak.

Ermenistan’la tanışmak
13 Şubat 2004
“Türk”ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin Ermenistan’la
kuracağı asil damarında mevcuttur.

Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun. 
Bu farkındalığın asıl sorumlusu ise Diaspora’ya yayılmış Ermenilerden ziyade Ermenistan
yönetimleridir. Ermenistan hükümetlerinin sorumluluklarının bilincinde olmaları ve
gereğini yerine getirmeleri aslolandır.
***
Ne var ki 12 yıllık bağımsızlık döneminde Diaspora ile Ermenistan ilişkilerine
bakıldığında, Ermenistan hükümetlerinin henüz bu sorumluluğun bilincine yeterince
varmadıkları görülür. Birkaç gösterişli “Pan Armenian Buluşması” dışında işlevsel bir
“Diaspora-Ermenistan buluşması” mekanizması dahi kurulamamıştır. 
Ermenistan’ın Diaspora ile ilişkileri bazen Diaspora’nın bazen de Ermenistan’ın
inisiyatifinde ağır aksak yürütülmüş, kalıcı ve daha ziyade Ermenistan merkezli bir
kurumlaşmaya gidilememiştir.
***
Oysa Ermenistan’ın çoktan özel ve çok güçlü bir Diaspora Bakanlığı kurmuş olması
gerekirdi. Bu bakanlık sayesinde de dünyanın en ücra köşelerine dahi dağılmış ve dağılacak
tek Ermeni bireyinin dahi nasıl kucaklanabileceği temel bir kaygıya dönüştürülebilir,
sonrasında bu kaygı doğrultusunda hareket edilir ve buna göre projeler geliştirilebilirdi. 
Bunun yapılmamış olması hâlâ büyük bir eksik olarak gözüküyor. Bu kaygısızlığıyla
Ermenistan kendisinin ne denli bir ana kök olduğunun farkında değil ki Diasporadakiler’e
de bunu hissetirebilsin. 
Bu da gösteriyor ki Ermenistan elbette layık ama Ermenistan yönetimleri henüz
Diasporalıya layık değil.
***
Ermenistan’ın Diasporalı bireyle kuracağı birebir ilişkinin Diaspora Ermeni’sinin
kimliğinde ve kimliğin yeni cümlelerinin kuruluşunda oynayacağı rol çok büyüktür ve
tartışmasızdır.
Bugün Diaspora’da açık tutulan Ermeni okullarının, dil kurslarının, sosyal ya da kültürel
kurumların ya da diğer tüm kollektif faaliyetlerin yegane amacı Ermeni kimliğini yeni
kuşaklara taşımak, korumak ve mümkünse geliştirmektir. Bu amaç için milyonlarca dolar
harcanır. Sonuçta elde edilen, bilinen ama konuşul(a)mayan bir dil ile arada bir kilisesine
giden ama o kadarla yetinen bir kimliktir. 
Oysa diğer taraftan öyle bir gerçek vardır ki bunun gereğini yerine getirmek artık
kaçınılmazdır. 
O da Ermenistan’la Diasporalı’nın kuracağı moral diyaloğun bizatihi kendisinin en doğal
okul olduğudur.
***
Diasporalı gencin bu okullarda okumamış, bu kiliselere gitmemiş olsa da bir kez
Ermenistan denilen doğal okulla tanışması kimliği için çok şey ifade eder.
Diaspora gencine on yıllar içinde eğitimle ve kiliseyle verilen Ermeni kimliğiyle, o gencin
Ermenistan’ı bir kez ziyaret ederek edineceği kimlik arasında ikincisinin lehine ağır basan
bir köklülük söz konusudur.
Bu dediğimizin ne denli doğru olup olmadığını denemek o denli pahalı bir şey değildir. Bir
kenara ayırılacak üç beş kuruşla bir gencin yıllık tatilinin 15 gününü Ermenistan
sokaklarında geçirmesi pekala sağlanabilir. 
***
Ermenistan’ı ziyaret eden ve öncesinde Ermeni kimliğinden bir hayli de uzak gözüken
gencin, 15-20 günlük bu sürede edinmiş olduğu kimliğin nasıl damardan absorbe edildiği
görülecektir.
Artık o dakikadan itibaren gencin bu kimliğini dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun
unutması bir daha olanaksızdır.
Gayrı o kimlik ona damardan şırıngalanmıştır...
Dolayısıyla gençler için Ermenistan’a özel seyahat turlarının düzenlenmesi birincil
derecede kimlik kazandırıcı faaliyettir. Bu çalışmalar ne pahasına olursa olsun her yerde
yıllık programların başına alınmalıdır.
***
Ermeni kimliğin doğrudan Ermenistan’dan edinilecek cümleleri, kelimelerle
anlatılamayacak denli zengin kazanımlardır. 
Bu durum, saksıda yetiştirilmeye çalışılan narin bir bitkinin kendi toprağı, kendi suyu ve
kendi güneşiyle tanışmasına da benzetilebilir.
Denemesi bedavadır... Herkese önerilir.  Görüldüğü gibi bu yazıda kimi hümoşların iddia ettiği gibi Türklüğe olan dostluğunu, muhabbetini değil, Türklüğe olan kinini salyalarını akıta akıta çemkirmiş bir saf kan Türk düşmanı vardır. Güya konuya objektif yaklaşmış, Türkleri de anlamaktan falan bahsetmeye çalışmış ama yazı dizisinin her yerinde ermeni soykırımından bahsederken bir kere bile ermeni p.çinin yaptığı ihanetten, anasının karnındaki bebeği biçmelerinden, masum halkı kazığa oturtarak katletmelerinden bahsetmemiştir. Gene de bu kadar düşmanlığa rağmen yazısının içeriğinde Türklerin inisiyatifine ne kadar muhtaç olduğunu kabullenmiş, bizim onları kucaklamamız gerektiğinden bahsetmiştir. Hadi herkes bir ermeni kardeşini kucaklayarak başlasın işe, ben kim kardashian ı kucağıma alarak başlıyorum Peynir Peynir Peynir Peynir
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

DEME BANA KAYI, OĞUZ, OSMANLI/TÜRK'ÜM BU AD HER ÜNVANDAN ÜSTÜNDÜR/YOKTUR ÖZBEK,AZER,KIRGIZ,KAZANLI/TÜRK MİLLETİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR!
ULAK_ KURT
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 443« Yanıtla #1 : 20 Ocak 2012, 23:59:39 »

Cehennemin dibi hala dolmadı..Gidecek çok kişi var. Hirant onları alevlerin en harlı bölümünde bekliyor.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
AYŞEGÜL
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 39


BİN CİHANA DEĞİŞMEM ŞU ÖKSÜZ TÜRKLÜĞÜMÜ!


« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2012, 01:02:26 »

 Çok zayıf ve karaktersiz bir kişi olduğu bir çok yazısında belli. Kendi ağzıyla bir güvercin gibi korkak olduğunu da kendi yazısında söylüyor. Bu güne kadar yaşamasının nedenini Türk insanını merhametine sığınması olduğunu da aynı yazılarında söylüyor. İşte her zaman Türk insanı merhametli ve sabırlı olamıyor. Bazen ayranı kabarır. Bence hapisteki Ogün kandaşımıza sahip çıkmalıyız. Hangi hapishanede yatıyorsa o ildeki Türkçülerin en azından maddi olmasa da manevi güç vermesi için ziyaretine gitmesi, yalnız olmadığını belirtmesi gerekmektedir. Ermeniler, kendi kayıplarına bu kadar sahip çıkabiliyorsa onları çok görmemek gerek, asıl biz sahipsiz bıraktıklarımız için utanmamız gerekir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Köptü Körgen
Köptü Körgen
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 1.413« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2012, 00:53:42 »

Geçen komünist ve hümansit salak gerizekalının önde gideni ile muhabbet ediyorum bu hrant üzerine, güya bu yazılarını yalanlamış kendisi, aslı varmı bulamadım
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Her 3 mayısta bozkurtlar. Kol kol inerler düze... Bu ruh yaşadıkça, elbet bir gün gelecek, bozkurtlar hükmedecek, gece ile gündüze...
wertyu
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 1


« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2012, 14:51:28 »

Çok zayıf ve karaktersiz bir kişi olduğu bir çok yazısında belli. Kendi ağzıyla bir güvercin gibi korkak olduğunu da kendi yazısında söylüyor. Bu güne kadar yaşamasının nedenini Türk insanını merhametine sığınması olduğunu da aynı yazılarında söylüyor. İşte her zaman Türk insanı merhametli ve sabırlı olamıyor. Bazen ayranı kabarır. Bence hapisteki Ogün kandaşımıza sahip çıkmalıyız. Hangi hapishanede yatıyorsa o ildeki Türkçülerin en azından maddi olmasa da manevi güç vermesi için ziyaretine gitmesi, yalnız olmadığını belirtmesi gerekmektedir. Ermeniler, kendi kayıplarına bu kadar sahip çıkabiliyorsa onları çok görmemek gerek, asıl biz sahipsiz bıraktıklarımız için utanmamız gerekir.


senin ogün kandaşına sokiimm...o kadar düşünüyorsan git ziyaretine.......................................................................hitler özentisi ruh hastası faşist ibneler...siz mi Türksünüz, hem de saf...buna inanacak kadar safsınız, saf ırk mı kaldı da ırkçılık gibi insanlık düşmanı bir fikri savunuyorsunuz, gidin parti kurun, % 1 lik oy alan marjinal komünist partileri bile geçemezsiniz bu kafayla...İnsan olun ulan, adam olun önce...bu ülkede vatanını, ulusunu seven milyonlarca insan var, size mi kaldı lan memleket? ogün samast gibi cahil bir embesili bile savunacak kadar insanlıktan çıkmışsınız, aklınızı, mantığınızı kaybetmişsiniz, ermenileri sevmeyebiliriz, ama o cinayet kahpece işlenmiştir, arkadan gelip bir adamın ensesine sıkmak orospu çocukluğudur,Türk Milletin şanlı adına leke sürmektir.Türk yiğittir, kahpe değildir.Bunun bile farkında değilsiniz.Foruma bir baktım, baştan aşağı rezalet, ırkçılık savunuluyor, Yüce Tengri 72 milleti yarattı, her milletin iyisi var, kötüsü var, insan insandan ırk olarak üstün olur mu? beyinsizler, klu kux klan kafalı embesiller, hitler dünyayı yaktı, milyonlarca insan öldü bu yüzden, niye? efendim germen, alman ırkı en üstün ırkmış...böyle zihniyetin ta amına koyim ben, koymuşlar bir de Atatürkün yanına atsız denen şizofren herifi utanmadan...Atatürk ne mutlu Türküm DİYENE der, bunlar Türk OLANA der, şu sözü bile çarpıtmışsınız...böyle kafadan böyle laf çıkar ancak...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Boran
Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : 09 Şubat 2012, 15:09:36 »

SOYU KIRIK İPNE EVLADI BURASI SENİN GİBİ KANI KIRIK DÜRZÜLERİN SALYALARINI AKITAMAYACAĞI KADAR KUTSAL OTAĞ'DIR! KURDUN ARDINDAN HAVLAYAN UYUZ İTİN AĞZINDAN SALYALARINI SAÇTIĞI GİBİ, SENİN DE KURT İNİNDE AĞZINDAN ÇIKAN SALYALAR BURASINI KİRLETİYOR, SİKTİR EDİLDİN GİT BAŞKA YERDE HÜMANİZM DİYE HAVLA DUR! ANANIZ SİZİ DOĞURMAMIŞ Kİ SIÇMIŞ, KANI KIRK GÖTOĞLANI!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
ANKARALI GÖKTÜRK
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 2.262


BİR HAKAN GİDER BİN HAKAN GELİR !..


« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2012, 17:06:12 »            Vatanını milletini ne kadar sevdiğin belli alçak herif !!! Daha adam gibi bir Türk adıyla karşımıza çıkamamışsın !.. Sizin gibi milliyetten bahseden ancak en ufak bir emaresini göstermeyen adilerle dolu memleket. Mikrop yuvaları senin gibi embesillerle dolu ayrıca. Atatürk'ü ondan bundan öğrenirseniz olacağı budur. Söylediği bir dolu ırkçı sözü duymazsınız ve onuda sosyal demokrat falan yaparsınız !!!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR.
AYŞEGÜL
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 39


BİN CİHANA DEĞİŞMEM ŞU ÖKSÜZ TÜRKLÜĞÜMÜ!


« Yanıtla #7 : 09 Şubat 2012, 18:19:08 »

Çok zayıf ve karaktersiz bir kişi olduğu bir çok yazısında belli. Kendi ağzıyla bir güvercin gibi korkak olduğunu da kendi yazısında söylüyor. Bu güne kadar yaşamasının nedenini Türk insanını merhametine sığınması olduğunu da aynı yazılarında söylüyor. İşte her zaman Türk insanı merhametli ve sabırlı olamıyor. Bazen ayranı kabarır. Bence hapisteki Ogün kandaşımıza sahip çıkmalıyız. Hangi hapishanede yatıyorsa o ildeki Türkçülerin en azından maddi olmasa da manevi güç vermesi için ziyaretine gitmesi, yalnız olmadığını belirtmesi gerekmektedir. Ermeniler, kendi kayıplarına bu kadar sahip çıkabiliyorsa onları çok görmemek gerek, asıl biz sahipsiz bıraktıklarımız için utanmamız gerekir.


senin ogün kandaşına sokiimm...o kadar düşünüyorsan git ziyaretine.......................................................................hitler özentisi ruh hastası faşist ibneler...siz mi Türksünüz, hem de saf...buna inanacak kadar safsınız, saf ırk mı kaldı da ırkçılık gibi insanlık düşmanı bir fikri savunuyorsunuz, gidin parti kurun, % 1 lik oy alan marjinal komünist partileri bile geçemezsiniz bu kafayla...İnsan olun ulan, adam olun önce...bu ülkede vatanını, ulusunu seven milyonlarca insan var, size mi kaldı lan memleket? ogün samast gibi cahil bir embesili bile savunacak kadar insanlıktan çıkmışsınız, aklınızı, mantığınızı kaybetmişsiniz, ermenileri sevmeyebiliriz, ama o cinayet kahpece işlenmiştir, arkadan gelip bir adamın ensesine sıkmak orospu çocukluğudur,Türk Milletin şanlı adına leke sürmektir.Türk yiğittir, kahpe değildir.Bunun bile farkında değilsiniz.Foruma bir baktım, baştan aşağı rezalet, ırkçılık savunuluyor, Yüce Tengri 72 milleti yarattı, her milletin iyisi var, kötüsü var, insan insandan ırk olarak üstün olur mu? beyinsizler, klu kux klan kafalı embesiller, hitler dünyayı yaktı, milyonlarca insan öldü bu yüzden, niye? efendim germen, alman ırkı en üstün ırkmış...böyle zihniyetin ta amına koyim ben, koymuşlar bir de Atatürkün yanına atsız denen şizofren herifi utanmadan...Atatürk ne mutlu Türküm DİYENE der, bunlar Türk OLANA der, şu sözü bile çarpıtmışsınız...böyle kafadan böyle laf çıkar ancak...
Hem ırk mı kaldı ortada de hem de ulusunu sevmek gibi, Türk gibi, Tengri gibi kelimeleri ağzına al. Bu bile ne kadar tutarsız cahil olduğunu gösterir. Sen de git hrantının mezarlığı olan kanalizasyonda yat, aklı kıt herif. Atatürk ne mutlu Türk üm diyene derken, Türklerin dışında kimsenin ne mutlu ki Türk üm demeyeceğini bilmiyor muydu? Onun için ikisi de aynı kapıya çıkar. Ben senin ömründeki dakikalar adedince gayri Türk unsur tanıdım Türkiye vatandaşı olan, hiç biri de Türk üm demiyordu, onun için Ne mutlu Türk üm diyene=ne mutlu Türk doğana!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
ULAK_ KURT
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 443« Yanıtla #8 : 09 Şubat 2012, 19:53:09 »

Çok zayıf ve karaktersiz bir kişi olduğu bir çok yazısında belli. Kendi ağzıyla bir güvercin gibi korkak olduğunu da kendi yazısında söylüyor. Bu güne kadar yaşamasının nedenini Türk insanını merhametine sığınması olduğunu da aynı yazılarında söylüyor. İşte her zaman Türk insanı merhametli ve sabırlı olamıyor. Bazen ayranı kabarır. Bence hapisteki Ogün kandaşımıza sahip çıkmalıyız. Hangi hapishanede yatıyorsa o ildeki Türkçülerin en azından maddi olmasa da manevi güç vermesi için ziyaretine gitmesi, yalnız olmadığını belirtmesi gerekmektedir. Ermeniler, kendi kayıplarına bu kadar sahip çıkabiliyorsa onları çok görmemek gerek, asıl biz sahipsiz bıraktıklarımız için utanmamız gerekir.


senin ogün kandaşına sokiimm...o kadar düşünüyorsan git ziyaretine.......................................................................hitler özentisi ruh hastası faşist ibneler...siz mi Türksünüz, hem de saf...buna inanacak kadar safsınız, saf ırk mı kaldı da ırkçılık gibi insanlık düşmanı bir fikri savunuyorsunuz, gidin parti kurun, % 1 lik oy alan marjinal komünist partileri bile geçemezsiniz bu kafayla...İnsan olun ulan, adam olun önce...bu ülkede vatanını, ulusunu seven milyonlarca insan var, size mi kaldı lan memleket? ogün samast gibi cahil bir embesili bile savunacak kadar insanlıktan çıkmışsınız, aklınızı, mantığınızı kaybetmişsiniz, ermenileri sevmeyebiliriz, ama o cinayet kahpece işlenmiştir, arkadan gelip bir adamın ensesine sıkmak orospu çocukluğudur,Türk Milletin şanlı adına leke sürmektir.Türk yiğittir, kahpe değildir.Bunun bile farkında değilsiniz.Foruma bir baktım, baştan aşağı rezalet, ırkçılık savunuluyor, Yüce Tengri 72 milleti yarattı, her milletin iyisi var, kötüsü var, insan insandan ırk olarak üstün olur mu? beyinsizler, klu kux klan kafalı embesiller, hitler dünyayı yaktı, milyonlarca insan öldü bu yüzden, niye? efendim germen, alman ırkı en üstün ırkmış...böyle zihniyetin ta amına koyim ben, koymuşlar bir de Atatürkün yanına atsız denen şizofren herifi utanmadan...Atatürk ne mutlu Türküm DİYENE der, bunlar Türk OLANA der, şu sözü bile çarpıtmışsınız...böyle kafadan böyle laf çıkar ancak...

Sen şu lafı diyenlerdensin sanırım: 

HEPİMİZ ERMENİYİZ , HEPİMİZ PİÇİZ...!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Tunçyürekli
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.156« Yanıtla #9 : 10 Şubat 2012, 00:05:57 »

Çok zayıf ve karaktersiz bir kişi olduğu bir çok yazısında belli. Kendi ağzıyla bir güvercin gibi korkak olduğunu da kendi yazısında söylüyor. Bu güne kadar yaşamasının nedenini Türk insanını merhametine sığınması olduğunu da aynı yazılarında söylüyor. İşte her zaman Türk insanı merhametli ve sabırlı olamıyor. Bazen ayranı kabarır. Bence hapisteki Ogün kandaşımıza sahip çıkmalıyız. Hangi hapishanede yatıyorsa o ildeki Türkçülerin en azından maddi olmasa da manevi güç vermesi için ziyaretine gitmesi, yalnız olmadığını belirtmesi gerekmektedir. Ermeniler, kendi kayıplarına bu kadar sahip çıkabiliyorsa onları çok görmemek gerek, asıl biz sahipsiz bıraktıklarımız için utanmamız gerekir.


senin ogün kandaşına sokiimm...o kadar düşünüyorsan git ziyaretine.......................................................................hitler özentisi ruh hastası faşist ibneler...siz mi Türksünüz, hem de saf...buna inanacak kadar safsınız, saf ırk mı kaldı da ırkçılık gibi insanlık düşmanı bir fikri savunuyorsunuz, gidin parti kurun, % 1 lik oy alan marjinal komünist partileri bile geçemezsiniz bu kafayla...İnsan olun ulan, adam olun önce...bu ülkede vatanını, ulusunu seven milyonlarca insan var, size mi kaldı lan memleket? ogün samast gibi cahil bir embesili bile savunacak kadar insanlıktan çıkmışsınız, aklınızı, mantığınızı kaybetmişsiniz, ermenileri sevmeyebiliriz, ama o cinayet kahpece işlenmiştir, arkadan gelip bir adamın ensesine sıkmak orospu çocukluğudur,Türk Milletin şanlı adına leke sürmektir.Türk yiğittir, kahpe değildir.Bunun bile farkında değilsiniz.Foruma bir baktım, baştan aşağı rezalet, ırkçılık savunuluyor, Yüce Tengri 72 milleti yarattı, her milletin iyisi var, kötüsü var, insan insandan ırk olarak üstün olur mu? beyinsizler, klu kux klan kafalı embesiller, hitler dünyayı yaktı, milyonlarca insan öldü bu yüzden, niye? efendim germen, alman ırkı en üstün ırkmış...böyle zihniyetin ta amına koyim ben, koymuşlar bir de Atatürkün yanına atsız denen şizofren herifi utanmadan...Atatürk ne mutlu Türküm DİYENE der, bunlar Türk OLANA der, şu sözü bile çarpıtmışsınız...böyle kafadan böyle laf çıkar ancak...
Sen mi adamsın lan soysuz piç. Bayanla nasıl konuşacağını öğrenmemişsin en basitinden, şimdi sktr ol git çıktığın k.rt vajinasına, bak otağın girişinde kanında arıza varsa gelme sakın diye uyarı var. Okuma yazman yoktu madem girdin, içeride yazılanları sana kim tercüme etti, hangi organınla anladın.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

DEME BANA KAYI, OĞUZ, OSMANLI/TÜRK'ÜM BU AD HER ÜNVANDAN ÜSTÜNDÜR/YOKTUR ÖZBEK,AZER,KIRGIZ,KAZANLI/TÜRK MİLLETİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR!
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.096 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.011s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.