Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRKÇÜ DURUŞ, TÜRKÇÜLÜK, ATSIZCI GÜÇ => Türklüğün Dostu ve Düşmanları => Konuyu başlatan: Horasanlı Türkmen üzerinde 20 Eylül 2011, 01:46:09Konu Başlığı: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Horasanlı Türkmen üzerinde 20 Eylül 2011, 01:46:09
Çoğu kişi demez ki, Latince INRI(IESVS·NAZARENVS·REX·IVDÆORVM)-Yahudilerin Kralı Nasıralı İsa'nın, İsa'ya Romalılar tarafından yakıştırılan bir küçümseme değil, aksine Yahudilerin meşru hükümdarı olarak tek elde bütün yetkilerin toplanmasını ifade eden bir başlıktır. Hristiyanlığa göre İsa, Tanrı'nın oğludur, insanlığa çoban olarak gönderilmiştir.

Aklı başında düşünen, semitik düşüncelerden arınmış bir Türk tarafından İsa'nın ne halt olduğunu gayet yerinde görebilir. İsa ne Tanrı'nın oğlu, ne de insanlığa gönderilmiş bir çobandır. İsa ancak ve ancak Yahudilerin kontrol için Roma tarafından tutulmuş bir Yahudidir, piçtir. Piçliğinin verdiği kompleks kendisini bizzati annesinin soyunu korumaya yönlendirmiştir. Açıklaması şudur: "İsa Yahudi ırkçısı olmuştur, çünkü Ken'an ilinde Yahudiler ırkî menşelerini o zamanlarda analarından alırlardı. Bugün bile devam eder, bir Yahudi için baba önemli değildir, sadece anne önemlidir. Aşkenaz ve Sefarad Yahudilerinde bu hâlen devam etmektedir. Kendisini Yahudi olarak adlandıran bir dolu nefer vardır kıta Avrupası ve Kuzey Amerika'da. Ama büyük kısmının sadece anaları Yahudidir.

Adına Türk çocuklarının Hazreti(!) yahut Tanrı'nın nebisi denilen bu zâtın Yahudi olmayanlar hakkında neler dediğine dair bilgiler, Hristiyan yobaz alimler tarafından hiçbir zaman ortaya dökülmez, hâlen tabu olarak bir köşelerde kalmıştır. Adına Allahsız yahut dinsiz diyelim, birkaç arkadaşın katkılarıyla İsa'nın Yahudi olmayan Ken'anlılar(ve özellikle Fenikeliler) hakkında ne gibi fikirleri olduğunu birazcık olsun görelim istedim. Yuhanna'nın İncil'i ne kadar üzerinde oynanmış olsa da olsun, Nasıralı İsa'nın bu hadislerinin Yahudiler lehine bu kadar değişmesi mümkün değildir.

KURTULUŞ YAHUDİ’LERDENDİR

İsa Samiriye’den geçerken Yakup’un kuyusu başında bir kadınla konuşmaya başlar.

Kadına hiçbir suyun susuzluğunu dindirmeyeceğini ama kendisinin vereceği suyu içenin bir daha hiç susamayacağını söyler. Kadının 5 koca değiştirdiğini ve nikahsız biri ile yaşadığını da bilince Kadın: Anladım, siz bir peygambersiniz. Ama bizim atalarımız hep bu dağlarda tapınırken siz Kudüs’te tapınılmasını söylersiniz.” der.

Yuhanna 4: 21-22. İsa ona şöyle dedi: “Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba`ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim`de tapınacaksınız!

Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler`dendir.

İsa’dan sonra Petrus ise Yahudi olmayanlara şöyle sesleniyordu:

Onlara şöyle dedi: “Bir Yahudi`nin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana, hiç kimseye bayağı ya da murdar(!) dememem gerektiğini gösterdi." (Elçilerin İşleri, 10: 28)

Şimdi ise Matta'dan alıntı yapıyorum, İsa'nın Yahudilerin kralı olduğunu açıkça itiraf ettiği hususu:

Vali Platus’un önünde iken, Platus ona sorar: “Sen Yahudilerin kralı mısın?”
İsa’nın cevabı “söylediğin gibidir” olur. (Matta 27: 11)İSA'NIN FENİKELİ KADINA KARŞI IRKÇILIĞI

Matta/ 15.

22. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa’ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti.

23. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, “Sal şunu, gitsin!” diye rica ettiler. “Arkamızdan bağırıp duruyor.”

24. İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye yanıtladı.

25. Kadın ise yaklaşıp, “Ya Rab, bana yardım et!” diyerek O’nun önünde yere kapandı.

26. İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” dedi.

27. Kadın, “Haklısın, ya Rab” dedi. “Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.”

28. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: “Ey kadın, imanın büyük! Dilediğin gibi olsun.” Ve kadının kızı o saatte iyileşti.

Yahudi olmayan bir kadının yardım isteğine İsa’nın yanıtı ” Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.” oluyor.
Bu yanıttan İsa’nın sadece Yahudileri muhatap aldığını anlıyoruz. Yâni Yahudilerin çobanı.

İsa, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.” sözüyle Yahudi olmayan Fenikeliyi köpek olarak aşağılamaktadır.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasıralı İsa'nın batı tarafından sümenaltı edilen ırkçı mantığına karşı, bugün Avrupalı beyaz ırkçılar, İsa'yı Yahudilere karşı gönderilmiş bir peygamber olarak sunmaktadırlar. Tanrı'nın oğlu olduğu iddia edilen Yahudi İsa, Yahudi Irkçılığı yaparak Yahudilere karşı gelecek ve Yahudi olmayanlara kurtuluş vaad edecekti. Ama beklendiği gibi olmadı, üzerinden iki bin küsür sene geçti ve Nasıralı'nın ne mal olduğu ortaya çıktı.

Ekseriyetimiz millet olarak İslamlığa yahut diğer başka dinlere geçmeden önce Tanrıcı idik. İnancımızın temelini oluştururdu. Ama İsa'nın çalab ve Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleyenlere Başbuğ Attila en büyük cevabı vermişti. "Siz şaşırmışsınız! Tanrı'nın oğlu olur mu? O tektir."

(http://img191.imageshack.us/img191/2093/babuattila.jpg)

Horasanlı Türkmen-20.09.2011


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Gökşad üzerinde 20 Eylül 2011, 02:41:27
Kalemine sağlık ırkdaş, harika  bir makale hazırlamışsın. Anası belli, babası beşyüzelli İsa'nın yahudi ırkçısı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dünyaya inen bütün yalvaçların, yahudi ırkından çıkıp başka milletleri tesiri altına almaları tesadüf olmalı!...

 ''Bir gün İslam Peygamberi ashabıyla otururken, bilinmeyen bir dille; “Ne güzel üzüm” buyurdu. Sahabe anlamayarak; “Ya Muhammed, Arapça konuş” dedi. İslam Peygamberi; “Durun, yakınmayın. Ben köküm olan Hz. İbrahim’in dili ile konuşuyorum. Arap benden ama ben Arap’tan değilim” diye cevap verdi.''Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Gökşad üzerinde 20 Eylül 2011, 02:56:26
Yönetici kandaşlardan biri bir zahmet düzeltiversin, yanlışlıkla ırktaş yazmışım.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Horasanlı Türkmen üzerinde 20 Eylül 2011, 03:01:09
Kalemine sağlık ırktaş, harika  bir makale hazırlamışsın. Anası belli, babası beşyüzelli İsa'nın yahudi ırkçısı olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dünyaya inen bütün yalvaçların, yahudi ırkından çıkıp başka milletleri tesiri altına almaları tesadüf olmalı!...

 ''Bir gün İslam Peygamberi ashabıyla otururken, bilinmeyen bir dille; “Ne güzel üzüm” buyurdu. Sahabe anlamayarak; “Ya Muhammed, Arapça konuş” dedi. İslam Peygamberi; “Durun, yakınmayın. Ben köküm olan Hz. İbrahim’in dili ile konuşuyorum. Arap benden ama ben Arap’tan değilim” diye cevap verdi.''2 gün önce facebook milliyetçisi piçin biri bana, Türkçü sitelerde misyonerler var. Ben gözümle gördüm diye anüsilasyon birtakım laflar kullanmıştı. Güya Haçlı propagandası yapıyormuşuz biz. Bilmemkaç türlü Türkçü sayfada dolaşan bu gavata söylediklerini yedirmek benim borcum.

Facebook'tan bize İslam'ı tebliğ edip, Atatürk'e "Ata-Şirk" yahut "beton Mustafa" diye lakaplar takan neo-Haçlı olduğumuzu söyleyen piçler görsünler! Müslümanlar ile Hristiyanların, Yahudilere karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyip tağut sıfatlarını ortaya döküyorlar. Bu yazıyı kaleme aldım ki, dürüp büküp tanıdıklarına lokum niyetine hediye etsinler.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Altay Kağan üzerinde 20 Eylül 2011, 03:03:32
Gökşad kandaş (kantaş), ırktaş da yazılır, *daş sözcüğü *taş sözcüğünden türemiştir, yazdığında sorun yoktur ;)


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Kozanoğlu üzerinde 20 Eylül 2011, 11:28:18
        Konu ile alakası olmasa da bir noktaya değinmek istiyorum: ''-daş'' eki ile ''-taş'' eki aynı manaya gelen yapım eklerinden türemişlerdir. Ancak bir dil özelliği sebebi (sert ünsüzlerin yumuşaması) bu ek yukarıdaki iki ayrı şekilde görüleilir. Irktaş kullanımı doğru, ırkdaş kullanımı yanlıştır. Ancak bununla beraber ''kandaş'' doğru iken ''kantaş'' dersek abes olur.  (Yanı sıra, bazı yazarlar tek hecelilerde bu ses özelliklerinin aranmayacağını söylerler. Irk kelimesi tek heceli olduğu için bu kullanım bir hata değil, tercih olabilir.) Örneğin, Yağmur Atsız Beğ yazılarında ses olaylarına riayet etmemektedir.

       Hoarsanlı kandaşımıza yazdığı değerli yazı için teşekkür ederim. Diyalogcular eğer bizi Hristiyanperver tanımlayabileceklerse, vay bu milletin haline...


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Tunçyürekli üzerinde 20 Eylül 2011, 16:07:07
 Kandaşım, ben hristiyan değilim ama otağımız her dine aynı mesafe olduğu için aramızda hristiyan Türkler de bulunmuş ve bunu okumuşsa ne hissederler.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Horasanlı Türkmen üzerinde 20 Eylül 2011, 16:14:13
Kandaşım, ben hristiyan değilim ama otağımız her dine aynı mesafe olduğu için aramızda hristiyan Türkler de bulunmuş ve bunu okumuşsa ne hissederler.

Tunçyürekli, bizim Müslüman ve Hristiyan Türklere eşit yaklaştığımızı bilen bilir. Lâkin Tek Tanrılı din olan İsevilik adı altında Türk çocuklarına, "İsa Tanrı'nın oğludur." yahut "İsa kurtuluşu müjdeler." gibisinden hezeyanlarda bulunan Haçlı tohumlarıyla, "Siz İsevilik propagandası yapıyorsunuz." diyen ümmetçilere karşı kaleme alınmış bir yazıdır. Öyle ki, biz temellerimizi Avrupa'nın Hristiyan ırkçılıklarından değil, direk yüksek şeceremizden alıyoruz.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Türk eri üzerinde 20 Eylül 2011, 16:17:23
Aslında makalede bir sorun yok. Gayette güzel olmuş. Horosanlı Türkmen kandaşımı tebik ederim.
Ama Gökşad'ın ''Anası belli, babası beşyüzelli İsa'' lafı pek şık durmamış. Bu konularda daha fazla sağduyuya ihtiyacımız var sanırım.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Tunçyürekli üzerinde 20 Eylül 2011, 18:44:03
Kandaşım, ben hristiyan değilim ama otağımız her dine aynı mesafe olduğu için aramızda hristiyan Türkler de bulunmuş ve bunu okumuşsa ne hissederler.

Tunçyürekli, bizim Müslüman ve Hristiyan Türklere eşit yaklaştığımızı bilen bilir. Lâkin Tek Tanrılı din olan İsevilik adı altında Türk çocuklarına, "İsa Tanrı'nın oğludur." yahut "İsa kurtuluşu müjdeler." gibisinden hezeyanlarda bulunan Haçlı tohumlarıyla, "Siz İsevilik propagandası yapıyorsunuz." diyen ümmetçilere karşı kaleme alınmış bir yazıdır. Öyle ki, biz temellerimizi Avrupa'nın Hristiyan ırkçılıklarından değil, direk yüksek şeceremizden alıyoruz.

 Tamamdır andam kusura kalmayasın,şimdi anladım sorunu. Misyoner okullarının faaliyetlerinde kendi safsatalarına inandırarak beyin yıkama dışında tamamen Türklük şuuru ve gururunu kaybettirerek milliyetsiz,cibilliyetsiz bireyler tasarladıklarını zaten biliyordum. Ama emin olduğum bir şey daha var özellikle doğuda bu faaliyetlerin pençesine takılanlar kesinlikle saf Türk ırkından değil,ermeni,k.rt ya da arap kökenli. Anayasamızın Türklük tanımından dolayı Türk çocuklarını kafaya almış gibi bir izlenim verilmekte.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Köptü Körgen üzerinde 20 Eylül 2011, 20:30:25
 Yazacaklarım belki hristiyan kardeşlerim için ağır olacak ancak yazmadan duramıyorum.
  İsa'nın gerçekten tarihte var olup olmadığı tarihçiler arasında ihtilaflı bir konudur. Çünkü yunan tarihçiler isa hakkında pek bir şey yazmamışlardır ve tarihsel hiç bir bulgu da bunun aksini ispatlayamamıştır. İncil bildiğimiz gibi tahrif edilmiş bir kitaptır. Orada yazılanlar normal bir insanın yazdığı hikayelerden farksızdır. Hatta kıyaslayacak olursak Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnağmesi daha bilimsel ve gerçekçidir.
 Irkçılık konusunda ise Herşeyden önce belirtmek isterim ki islamiyette bile Tanrı İsa'dan daha çok yahudi ırkçısıdır. (aksini iddia edecekler kuranda 45/16 ve 2/47 ayetleri okuyup ve gönderilen bütün peygamberlerin yahudilere gönderildiğini düşünüp öyle gelsin). 


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: OGUZ-ALTAN üzerinde 20 Eylül 2011, 23:25:26
Yahudi Isa'nin veya Arap Muhammed'in yasayip yasamadigi veya ne oldugu bir Turkcuyu ilgilendirmez, irki haric. Turk irkindan olupta neye ve kime inanirsan inan. Bir iki kisinin vicdani incilmesin diye biz dini neden tartismayalim. Yani Turk hristiyan kardeslerin incilmemesi lazim bu konularda. Atsiz Atamizin makalelerinde Mevlana ve Yunus Emre de elestiriliyor. Simdi hem Turk olup ta, hem bu sahsiyetleri seven kisi olamazmi ? Zaten samimi Turkcuyum diyen birisi Mevlana ibinesini ve Yunus Emre afyonlasmis insanciligini sevmemesi lazim, yoksa samimi veya tam gelismemis bir Turkcudur bence. Bizler Turkculugu inanclarimiza/dinlerimize gore uyduramayiz, dinlerimizi Turkculuge gore uydurmaliyiz. Yani Turkculuk herseyden ustundur, dinlerden bile ustundur. Her ne kadar zor olsada uygulamak.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: TANRIDAĞLI üzerinde 20 Eylül 2011, 23:55:28
Ne diyorsanız deyin tamam fikrinizi beyan edinde benim peygamberime saygılı olun. Yahudi isa veya arap muhammed asker arkadaşınız değil sizin. Benim inandığım dinin inandığım kitapta adı geçen yol göstericileri.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Türk Çerisi üzerinde 21 Eylül 2011, 00:56:41
Konuyu ve konuya yazan arkadasları anlamakla beraber, bazı olası sıkıntıları da belirtmeden geçemeyecegim.

Dinlere karşı tavrımız özel algımızla otagda dile getirilirse içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Otağın bu konudaki  genel tavrına uyulması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü burada bulunma ve yazma sebebimiz Türkçülük içindir. Türkçülük ise bu çatı altında milletimize duyurulacaksa eğer bu otağın genel bir görünümü olmak zorundadır. Yani buradaki yüzlerce kişi konu ne olursa olsun bazı sınırları korumak zorundadır. Din gibi kişi ile Tanrı arasındaki konular kişioğlunun kendi özelidir ve herkesin özeli de farklıdır. Bundan dolayı, otağın genel görünümüne zarar vermemek lazımdır, diye düşünmekteyim.

Konuya yorum yapan arkadaşlar, bunları gözardı etmeden yorum yapsın!


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: Tunçyürekli üzerinde 21 Eylül 2011, 23:30:04
Konuyu ve konuya yazan arkadasları anlamakla beraber, bazı olası sıkıntıları da belirtmeden geçemeyecegim.

Dinlere karşı tavrımız özel algımızla otagda dile getirilirse içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Otağın bu konudaki  genel tavrına uyulması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü burada bulunma ve yazma sebebimiz Türkçülük içindir. Türkçülük ise bu çatı altında milletimize duyurulacaksa eğer bu otağın genel bir görünümü olmak zorundadır. Yani buradaki yüzlerce kişi konu ne olursa olsun bazı sınırları korumak zorundadır. Din gibi kişi ile Tanrı arasındaki konular kişioğlunun kendi özelidir ve herkesin özeli de farklıdır. Bundan dolayı, otağın genel görünümüne zarar vermemek lazımdır, diye düşünmekteyim.

Konuya yorum yapan arkadaşlar, bunları gözardı etmeden yorum yapsın!

 Al benden de o kadar kandaşım. Din konusunda birbirimizi eleştirmeye,birbirimizin hududlarına girmeye çalışırsak işin içinden çıkılmaz bir bölünmeye gideriz ve ortaya kan davası girdiği için Türkçülük de yara almış olur. Herkesin kendi inancına ve mezhebine saygılı olmak bizim camiamızın önde gelen kurallarındandır ve Türk büyüklerimizin devletleri yönetirken göz ardı etmemesine inandığı kriterlerdir.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: BenTürküm üzerinde 22 Eylül 2011, 03:17:46
Türklerin cogu müslüman. Türkler islam dinine gecmis ve müslüman olarak yasayan bir millet, enazindan cogumuz. Bu yüzden lütfen büyük Türk milletinin sectigi islam dinine karsi dil uzatmayi birakalim. Ben burda Türkcü düsünenlerle bulustugum icin cok  mutluyum, sizlerin sayesinde Türk irki hakkinda cok bilgi edindim ve buraya katilali Türklügümden dahada cok gururlandim. Ama zaman zaman islam dinine (baska dinlerede) karsi kötü tutumlar gözetliyorum ve cok üzülüyorum. Bende Türkcüyüm ama ayni zamanda müslümanim, ikisinede saygi duyulmasini umuyorum.

Bir Türke küfür yakismiyor, bukadarmi saygisiziz? Mevlanayi sev veya sevme, ama ölmüs bir insana karsi küfür etmeyelim.


Konu Başlığı: Ynt: Hazreti İsa'nın Yahudi Irkçılığı
Gönderen: YABGU üzerinde 22 Eylül 2011, 09:04:53
Onemli olan Türk irkidir Gerisi Tefferuattir...Birakalimda Dinleri ilahiyatcilar, hahamlar, papazlar tartissinlar. Bu Otag Türk irkini ogretmek icin kurulmustur Bu dogrultuda goruslerimizi bildirelim.