Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRKÇÜ DURUŞ, TÜRKÇÜLÜK, ATSIZCI GÜÇ => Türklüğün Dostu ve Düşmanları => Konuyu başlatan: Giray-han üzerinde 12 Şubat 2012, 02:06:59Konu Başlığı: Eski açılım/Yeni açılım
Gönderen: Giray-han üzerinde 12 Şubat 2012, 02:06:59
Kandaşlar, başlığı görünce düşündünüz...K*rt açılımının eskisi-yenisi mi vardı da, ben mi bilmiyordum?
*Açılım* olarak resmi bir şekilde RTE tarafından resmiyete kısmen geçirilmiş olsa da, etnikler için bir açılım uzun zamandır vardı.
Açıklayacağım.
Eski açılım dediğim açılım, şu an da bazı kesimlerde varlığını sürdüren, etnik kırıntıları Türk ile bir tutan, Türklüğü ırk çizgisinden çıkarıp, etniklerin yeri geldiğinde silah gibi kullanıp, yeri geldiğinde yerden yere vurdukları "ortak kimlik" çizgisine sokan açılımdır.
Bu açılım, Türklerin ülkenin asli unsuru olduğunu göz ardı ederek, herhangi bir milleti Türklüğü bir parça giysi gibi giyip çıkarabilecekleri bir şey olarak lanse etmekle, Türklüğü bir isime indirgemektedir.
Ben buna eski açılım ismini verdim. Bazı işguzar insanların, Türk olmayanı Türk ile denk hale getirmek kendi üstüne vazife imiş gibi yürürlüğe koydukları bu gaye dolayısında, Başbuğ Atatürk'ün Türkçü düşünceyi destekleyen sözlerine yeni anlamlar ve manalar yüklenmiş, ve bu Türklere böyle yutturulmuştur. Bugün görüyoruz ki, bu bazı Türkler, ve bazı kurnaz etniklerce böylece sürdürülmektedir.
Şimdi, bunun yeni açılımla benzerliği nedir? Yeni açılım, etniklere Türklüğü bir kalkan gibi kullanmalarını söylemekten ziyade, onlara kendi soysuz kimliklerini bir silah olarak kullanmayı öğretmiştir.
Şu an, ülkemizdeki etnikler, köpek soylarını silah, Türklüğü de kalkan olarak pekala kullanabilmektedirler.
Eski ve yeni açılım, şu an birbirinin zıttı gibi görünse de, aslında birbirlerini tamamlamaktadırlar. Etnikler açısından, kılıç-kalkan ikilisini oluşturmaktadırlar.