Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRKÇÜ DURUŞ, TÜRKÇÜLÜK, ATSIZCI GÜÇ => Türklüğün Dostu ve Düşmanları => Konuyu başlatan: Bağatur-Şad üzerinde 27 Ocak 2010, 16:34:06Konu Başlığı: Bir Türkçünün İlginç Hikayesi ve hazin sonu----İLK TÜRK UÇAĞI-----
Gönderen: Bağatur-Şad üzerinde 27 Ocak 2010, 16:34:06
İLK TÜRK YAPIMI UÇAK -NURİ DEMİRAĞ-

Wright kardeşleri bilmeyen var mı? Niye bizler bilmiyoruz acaba neden öğretilmedi.Burada tarihe küçük bir not düşmek istiyorum…..Türk evladı atasını tanımalı.
Türk gençleri ilk uçağı yapan ve onunla Wright kardeşleri bilsin öğrensin buna karşılık Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ı öğrenmesin olur mu?
Bu yazı da sizlere Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ hakkında bir sunumum yapacağım.Yapılmaya çalışılan İlk Türk uçak fabrikasının hazin sonunu.Kimlerin gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu göstermeye çalışacağım.Geçmişten ders almak bizi daha gelişmiş bir ülke yapacaktır.Fakat konumuza başlamadan önce  konumuzu özetleyecek ve genel hatlarını belirleyecek 2 önemli paragraf okumak istiyorum.

"İlk Türk uçağını yaptığım zaman yani 1924’te, bugünkü dünya havacılık sektörünün yüzde 80’i henüz doğmamıştı.Mesela yalnız Almanya’yı ele alarak, teşekküllerini yakinen tanıdığım birkaç firmayı esas alayım.Rohrbahr, Bavyera, heinkel, Arado, Fokkewulf, Fisler, Klemm gibi birçok fabrikalar 1925’den sonra kurulmuşlardır ve bugün de dünyanın en vasıflı en mükemmel ve üstün vasıflı tayyarelerini inşa etmek kabiliyetini göstermişlerdir.-VECİHİ HÜRKUŞ-"
"Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz.Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim."-NURİ DEMİRAĞ-

Peki bu Nuri Demirağ kimdir? Atatürk’ün sağlığında Türkiye’nin en zengin kişisiydi.

Ülkenin baştan sona demiryollarıyla döşenmesinde büyük hizmetleri vardır.Bundan dolayı Atatürk, ona “Demirağ” soyadını vermiştir.

1886’da doğdu.1906 yılında Divriği Ziraat bankasında çalışmaya başladı.Son durağı olarak İstanbul’da Maliye Müfettişliğine atandı.

O sıralar devlet memurları İstanbul’da ki gayrimüslimlerin onur kırıcı davranışlarına maruz kalıyorlardı.İstanbul’da işgal altındaydı
Bunun üzerine “Milli haysiyet ve şerefi üç buçuk palikarya tarafından çiğnenen bir hükümete memurluk edemem” diyerek istifa eder.Bir daha da geri dönmez.Hikayesi de bundan sonra başlar.

O günlerde kağıda sararak tütün içmek oldukça yaygınlaşmıştı. Sigara kağıtları da her işte olduğu gibi gayrimüslimler tarafından üretilmekte ve pazarlanmaktaydı. Onlara rakip olan Nuri Bey, işe evinde çalışarak başladı.Kağıtları kendisi kesiyor,kendisi tutkallıyor,kendisi kutuluyor ve işportacılara sattırıyordu.Sigara kağıtlarına bir de marka koymuştu;  

TÜRK ZAFERİ

Nuri Bey’in sigara kağıtları tutar.Bu işten hatırı sayılır bir servet yapmıştır.
İsmi Türk Zaferi olan sigarayı içmek o günün şartlarını düşünürsek bir özleme de tercüman olmaktaydı.
Devlet sigara işini tekeline alınca kendisine yeni bir iş bulmak zorunda kaldı. Birikimlerine güvenerek demiryolu müteahhitliğine atıldı.Demiryolu inşaat seferberliği başlattı.Bu işten muazzam bir servet kazandı.

Artık daha büyük işlere daha büyük maceralara atılma zamanıydı.Uçak fabrikası kurmak bu günlerde aklına geldi.
Mustafa Kemal Atatürk havacılığa büyük önem verirdi.Cumhuriyet’ten hemen sonra havacılık gelişmelerini incelemek ve araştırmak için Avrupa ülkelerine heyet gönderdi.
   Altı uzmandan oluşan bu heyetin üyelerinden biri ilk pilotlarımızdan Vecihi Hürkuş idi.
   Vecihi Hürkuş geziden döndükten hemen sonra projelerini gözden geçirmiş ve ilk Türk uçağını inşa etmeyi başarmıştır.
   İlk uçağın adını VECİHİ K-6 koymuştur
   Bu uçakların devamı da gelmiştir.140 km yapan VECİHİ-14,V-15,V-16. Bu uçaklarla İstanbul’dan Ankara’ya sonra Çekoslovakya’ya kadar gitmiştir.Sağlamlık ve güvenli uçuş konularında olumlu raporlarla ,kendi kullandığı uçağıyla geri dönmüştür.Demirağ ona V-15 ve V-16 uçaklarının yapımına yardım amacıyla 5000 lira vermiştir.(1933)
   Atatürk 1935’te bir kampanya başlatır. Halk da kampanyaya muazzam destek olur ve 300 uçak alınır. Naci Demirağ 120 bin Vehbi Koç 5 bin lira bağışta bulunur.Sıra Nuri Demirağ’a geldiğinde şöyle der:

“Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfünden beklememeliyiz.Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim.”   
Şu sözler yine kendisi tarafından söylenmiştir:
“Avrupa’dan Amerika’dan lisanslar alıp tayyare yapmak kopyacılıktan ibarettir.Demode tipler için lisans verilmektedir.Yeni icat edilenler ise bir sır gibi kıskançlıkla saklanmaktadır.Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle boşa vakit geçirilecektir.Şu halde Amerika ve Avrupa’nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir.”

“Türk tayyaresini kendi elleriyle yapmalıdır.O halde bu yaşam vasıtasını başkalarının lütfünden beklememelidir.Size katiyen söylüyorum 10 seneye varmadan biz, bütün tayyarelerimizi motorlarıyla beraber, en küçük vidasına kadar baştan başa kendimiz yapacağız.”

Nuri Demirağ ilk uçak mühendisimiz Selahattin Alanı ortak ederek uçak inşa etmeye başladı.
17 Eylül 1936 Beşiktaş ‘ta bir ARGE atölyesi açarak işe başladı.
Gök stadyumu denilen sivil havaalanını kurdu.
Burasını aynı zamanda pilot yetiştiren bir yer olarak düşünüldü. Benzeri o günlerde Amsterdam havaalanıdır.
Gök okulu adında bir okul açtı.
Demirağ ülkesine o kadar bağlıydı ki bütün servetini ortaya koydu.Her fırsatta uçak sanayisi kurulması gerektiğini savundu.Şu sözler de onundur:
“Zafer süngünün ucunda değildir. Zafer kartalı süngünün ucundan kalktı havalandı, tayyare kanadının üstüne kondu
“Göklerine hakim olamayan milletler, yerlerde sürünmeye yerin dibinde çürümeye mahkumdur.”
“Vaktiyle ecdadımız yirmi bin atlı ile Macar ovalarını alt üst ederler, büyük zaferlerini bu akıncılarla kazanırlarmış.Bugünün akıncılarıda tayyarelerdir.Acaba yirmi otuz bin Türk atlısıyla , tarihin en şanlı zaferlerini kazanmış olan Türk ordusunu kanatlandırmak mümkün değil mi?Mümkün hem de çok mümkün”
Olanlar artık bundan sonra olur.

Nuri Demirağ NU.D 36 (1940), NU.D 38 (1944) yıllarında Türk malı uçaklar yapar.Bu uçaklar Amerikan yapımı uçaklarla boy ölçüşebilecek niteliktedir.
NU.D 36 bütün ileri özelliklerine rağmen sadece 24 adet üretilmiş devlet desteği sağlanmamış, tam tersi devlet sipariş ettiği uçakları almaktan da vazgeçmiştir.
NU.D 38ler havacılık otoriteleri tarafından A sınıfı olarak nitelendirilmiştir.Bunlar yurt dışında da ilgi görmüştür.(S)
İlk Türk uçaklarının Avrupa uçaklarından geri kalır hiçbir yanı yoktu.Fazlası vardı, olağanüstü yokluk şartlarında insan üstü çabayla gerçekleştirilmiştir.
Şimdi de gelelim siparişlerin geri çekilmesinin nedenlerine

Savunma Sanayi Müsteşarlığının stratejik plan 2007-2010 adlı raporunun tarihçe bölümünde şöyle yazar;
-Cumhuriyet döneminde milli bir savunma sanayinin tesisi hedefi istikametinde gerçekleştirilen girişimlerine rağmen, 2.Dünya Savaşı’nda ve sonrasında İngiltere ve ABD tarafından sağlanan hibe ve yardımlar, henüz kuruluş aşamasında bulunan savunma sanayinin gelişmesini durdurmuştur.-
1941-44 yıllları arasında ABD Türkiye’ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi vermiş
ABD’den gelen malzemelere bir bedel ödenmemesine rağmen bu malzemelerin bakımı için her yıl bütçede ayrılan 400 milyon TLlik kaynak, savunma harcamalarının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi artırmıştır.
1920li ve 1930lu yıllarda büyük fedakarlıklarla elde edilen savunma sanayi imkan ve kabiliyetleri kaybedilmeye başlanmış ve yurtiçi siparişleri azalmış ve tüm bunlardan dolayı askeri fabrikalar ve sivil teşebbüsler 15 Mart 1950’de ki  kanunla kapatılmıştır.
Bir örnek olarak THK-5A hafif nakliye uçağı üretilerek Danimarka’ya satılıyordu.Bu Türk Hava Kurumu uçak fabrikası Makine ve Kimya Endüstri kurumuna devredilmiş ve 1968’de de tekstil firmasına dönüştürülmüştür.
Biraz da bunlara sebep olan kimler onları konuşalım.
Amerika’ya -Türkiye’ye uçak satması için-  ön ayak olan kişi Ahmet Emin Yalman Acenteliğidir.
Bu kişi Amerikan Muhipleri Cemiyeti’nin kurucusu  ve Wilson’a Türkiye’yi himaye altına almaları için mektup üstüne mektup yazan A.Emin Yalman’dır.
ABD Yalman’a uçak sanayi konusunda temsilcilik verir.Ne hikmetse yakınlarının acentesi olduğunu bile bile Fransızlarda Yalman’a acentelik verir.
Bu acenteliğin uçaklarını alıpta Nuri Demirağ’ın uçaklarını almayan 1949 Hava Kuvvetleri Komutanı hiç aklımdan çıkmayan düşündükçe beni kahreden şu vahim sözleri söyler:
“Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar.”
Gaflet delalet ve hatta hıyanetin açık bir göstergesi.Bir hedef ideal yoksunluğunun sonuçları işte budur.Yıllarca bu işe gönül vermiş kişilerin tek hamleyle işini yoksay bitir ve küstahça açıklamalar yap.Aslında tam tersi, halkın onu, bu koşullarda asması lazım.
Her hikayenin bir sonu her hizmetin bir bedeli vardır.Nuri Demirağ’a 21 Eylül 1944’de Turancılık davasından tutuklama istemiyle dava açılmış ve gerekçeleri de şudur;
Nuri Demirağ’ın Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşayla yakın dost olduğu,burayı dikkatinize çekerim Turancılık hareketinde gizli ve tespit edilemeyen bir ilişkisi olduğu yazılıdır.Ki bana göre böyle bir ilişkisi açıkça olması gerekirdi.
Böylelikle Nuri Demirağ bu yolda  servetini tüketmiş.Hiçbir zaman teslim olmamış pes etmemiştir.Son girişimi Milli Kalkınma Partisi adını verdiği bir parti kurmak oldu.Ne var ki partisine izin verilmedi.
Ahmet Emin Yalman ise DP nin kurucularındandır.

DERLEME: ÇAĞRI AYDIN AYHAN
KAYNAK:JAPONYA BİR YÜKSELİŞİN KISA HİKAYESİ