Türk adı
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 20 Eylül 2020, 14:01:19


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Türk adı  (Okunma Sayısı 3585 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Mavi-Kurt
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 58« : 11 Haziran 2010, 22:47:56 »

Türk Milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. "Türk" sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu.
Türk adı Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı "Türk" adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış bu araştırmalar neticeside Türk adı ilk defa MÖ. XIV. yy'da "Tik" veya "Tikler" adıyla geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Türk adı MÖ. XIV. yy'dan öncede varolduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşumlarda izaheden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır.
Türk ırkının çok eski olması nedeniyle Türk adının nerden geldiği hakkında birçok iddia ve görüşler ileriye sürmüşlerdir. Buna göre

-Heredotos'un doğu kavimleri arasında zikrettiği TARGİTAB'lar.

-İskit topraklarında doğdukları söylenen TYRKAE'ler

-Tevratta adı geçen Togarma'lar.

-Eski Hint kaynaklarında tesadüf edilen TURUKHA'lar veya THRAK'lar

-Esiki Ön Asya çivili metinleride görülen TURUKKU'lar.

-Çin Kaynaklarında MÖ. I.yy'da rol oynadıkları belirtilen TİK veya Dİ'ler
Bizzat "Türk" adını taşıyab Türk kavimleri olarak gösterilmektedir.

İslam kaynaklarında yer alan İran menşeli "Zend - Avesta" rivayetleri ile İsrail menşeli "Tevrat" rivatetleride Nuh Peygamber'in torunu olan Yafes'in oğlu "Türk" ile İran rivayetlerideki Feridun'un oğlu "Türac" vveya "Tur"un soyu türk adını taşıyan ilk kavim olarak gösterilmek istenmiştir.
"Avesta"da yer alan "Ebül Beşer"den (1) Cemil ve oğu Ferdiun'dan bahsedilmektedir. "Ferdidun ülkesi Salm Irak ve Turak (Türk) ismindeki üç oğlu arasında pay etmiştir. Salma!a bugünkü İran ve havalisi Irak'a bugünkü Irak ve havalisi Turak'a ise Orta Asya ve Çin havvalisi düşmüştür. Feridun ölünce Irak Salm'a saldırarak İran ve havalisini almışdahasonra Turak'a saldırmıştır.
Irak Turak'ı yenememiş savaş bunların torunlarına uzanan dek senelerce sürmüştür. Sonunda Turak'ın torunu "Afrasyap"(2) Irak torunun "Muncihir"i mağlup ederek Ceyhun nehri sınır kabul edilen bir anlaşma yapmıştır. Bu tarihten sonra ceyhun nehri doğusunda "TURAN" batısına da "İRAN" denmiştir.
Tevrat rivayetleride ise Nuh tufanından sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında pay etmiş.Yafes'e Orta Asya ve Çin ülkeleri düşmüşYafes ölürken tahtını sekiz oğullarından biri olan "TÜRK" e bırakmıştır.
Görülmektedirki Hz. Adem devrina yakın zamanlarda Turak(Türk)'den İran-Turan savaşlarından ve Alp Er Tunga gibi büyük bir Türk Başbuğunndan ve Saka İmparatorluğu Kağa'nından bahsedilmektedir. Yukarıda mitoloji ve tarihi kayıtlar içerisinde yer alan "Türk" kelimeleriden Türk adının nekadar eski olduğu ortyaya çıkmaktadır.
MÖ XIV. yy'da yer alna "Tik"ler ile dünyada mevcut olan medeniyetlerin en eskisi olan MÖ. VII. yy. da Orta Asya'da kurulan "Anav" medeniyeti de Türkler tarafından kurulmuştu. O halde Türkler MÖ. XIV. yy'da Tik'ler MÖ. VII. yy'da Anavlar MÖ IV yy'da Sakalr ile tarih kayıtlarında yer almaktadır.
Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihide "Tu-Kiu" şeklinde görülmektedir.
MÖ. I yy'da Roma'lı yazarlardan biri olan Pompeius Meala'nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan "Turcae" olarak bahsetmesi ile ilk defa yazılı olarak karşılaşıyoruz.
Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS VI yy'da kurulan Kök-Türk Devleti ile olmuştur. Orhun kitablerinde yer alan "Türk" adı daha çok "Türük" şeklide gösterilmektedir. Bundan dolayı Türk kelimesini Türk Devleti'nin ilk defa resmi olarak kullanılan siyasi teşekkülün Kök-Türk imparatorluğu olduğu bilinmektedir. Kök-Türkler'in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışkensonrada Türk millietini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.
MS. 585 yılında Çin İmparatoru'nun KÖK-TÜRK Kağanı İşbara'ya yazdığı mektupta"Büyük Türk Kağanı" diye hitap etmesi İşbara Kağan'ın ise Çin İmparatoruna vverdiği cevabi mektupta "Türk Devleti'nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti" hitapları Türk adını resmileştirmiştir.
Kök-Türk yazıtlarında Türk sözü daha çok "Türk Budun" şeklide geçmektedir. Türk Budun'un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla türk adı bu dönemlerde bir topluluğun veya kavmin isminden ziyade siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir.

Türk'ün Manası


Türk adına çeşitli kaynak ve araştırmalarda türlü manalar verilmiştir. Çin kaynakları Tu-küe (Türk)'ü miğfer olarak İslam kaynakları ise ses benzetmesine dayanarak terkedilmişolgunlukçağı ve benzeri manalar vererek yeni anlamlar üretmiştir.
XIX. asırda A. Vambery'nin ilmi izaha yakın olan fikrine göre ise Türk kelimesi "TÜREMEK"ten gelmektedir. Zira Gökalp bunu "TÜRELİ" yani kanun ve nizam sahibi olarak açıklamıştır.
Ancak Türk sözünün cins isim olarak "GÜÇ-KUVVET" manasında olduğu buradaki Türk kelimesinin milletin adı olan "Türk" kelimesi ile aynı olduğu A.V. Le Coq tarafından ileri sürülmüştür. Bu iddia Kök-Türk kitabelerinin çözücüsü olan V. Thomsen tarafından kabul edilmişaynı iddia G. Nemeth'in tetkikleri ile de ispat edilmiştir.
Ayrıca Türk kelimesinin cins isim olarak "ALTAYLI" (Ceyhu ötesi Turanlı) kavimlerini ifade etmek üzere 420 yıllarına ait bir Pers metnindedaha sonradan 515 hadiseleri dolayısıyla "Türk-Hun"(Kudretli-Hun) tabirleride geçtiği bilinmektedir.
İran kaynaklarında Türk sözü "Güzel İnsan" karşılığında kullanılırken XI. yy'da Kaşkarlı Mahmut "Türk adının Türkler'e Tanrı tarafından verildiğini " belirterek"Gençlikkuvvetkudret ve olgunluk çağı" demek olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Tarihçiler ise Türk kelimesinin "Güçlü-Kuvvetli" anlamına geldiğini kabul etmektedirler.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

İmzasız Kahraman Peynir
bayramguvenc
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 28« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2010, 00:29:50 »

Bence Türk adı kaynaklarda adı geçtiğinden ve hatta insanlık tarihinden daha eskidir. Öyleki Tanrı kelimesinden sonra gelen en yüce kelimedir...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
hun_turk58
or-ok-on
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 419


Rehber KAN, hedef TURAN


« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2010, 22:40:48 »

Bu konuda Ziya Gökalp'in TürkTöresi kitabında bazı tanımlamalar var.

TÜRK TÖRESİNE DAİR ARAŞTIRMALAR


BAŞLANGIÇ


1-TÖRE DEDEMEKTİR?

Selçukilerle ilk Osmanlılar devrelerinden kalma davranışlara  Oğuz Töresi derlerdi.Lütfi Paşa Tarihi,Osman Gazi'nin Oğuz Beğleri tarafından Hanlığa seçimini şu sözlerle anlatıyor: ''Siz Kayı neslindensiniz!Bu, Oğuz Han'dan sonra,Oğuz Beylerinin ağaları ve hanları idi.Gün Han vasiyeti,Oğuz Töresi gereğince Oğuz neslinden kimse olmayınca hanlık ve padişahlık Kayı soyu varken özge boy soyuna düşmez.''

Her ne kadar kulaklarımız Töre sözcüğünü,Oğuz adıyla  işitmeye alışmışsa da,Töre,yalnız Oğuzların davranışlarından ibaret değildir.Orkun Kitabesi'nde de bu sözcüğü görüyoruz:''İlkin ara idioksuz Kök-Türk anca olurur ermiş.Bilge Kağan ermiş,alp kağan ermiş,buyruku yirne bilge ermiş erinç.Alp ermiş erinç.Beğleri yirne,bodunu yirne düz ermiş.Anı üçün ilig ança tutmuş erinç.İlig tutup törüg itmiş.''

Şu ibareyi bugünkü Türkçeye çevirirsek,şu şekli alır:
''İkisi arasında Gök Türkleri efendisiz(yani hür ve müstakil olarak)oturuyorlardı.Bilici Hakanlar idiler,alp idiler.Bütün beyleri,bütün halkları doğru idiler.Bunun içindir kibu kadar büyük bir devleti idare ederken kanunlar yapıyorlardı.''

Thomsen,buradaki Törüg kelimesini ''kanun'' diye tercüme etmiş.Halbuki başka bir yerde kurum manasını almış:''Türk Oğuz Beyleri,Bodun işidin!Üze Tengri basmasar,asra yir telinmeser,Türk Budun,ilingin törüngin kim artartı?''

Şimdiki Türkçeye çeviri:

''Türk Oğuz Beyleri ve halkları işitiniz!Yukarda gök basmadıysa,aşağıdan yer delinmediyse,sizin devletinizi ve kurumlarınızı kim yıktı?''

Törü ve el sözcüklerini bu örneklerin birincisinde,törüg ve ilig şekillerinde ''g'' li,ikincisinde törün ve ilin şekillerinde ''n ''li görüyoruz.Bunlardaki ''g'' ve ''n'' eklerden ibarettir.

Töre kelimesinin doğu Türkçesinde Törü şeklinde olduğunu bize Divanü Lügat-it Türk de gösteriyor.Bu kitabın 3. cildinin 167. sayfasında ''törü'' maddesini şu tanımlarla görüyoruz:

''Törü:kural(kaide).Şu kural tanımı bu anlamı (ifade) eder.''El bırakılır,törü bırakılmaz''Bu kural ataların geleneğine uymanın gerekli olduğuna tanım olunur.Anlamı,''Devlet yahut ülke terk edilebilir,kültür terk edilemez.'' Türklerin düşman eline geçen yerlerden milli töresinin hakim oldugu yere göçmesi,bu kuralın hala ifade edilmeksizin ruhlarda yaşadığını gösterir.''

Yukarıki örnekler,bize töre sözcüğüyle il sözcüğünün çoğunlukla beraber kullanıldığını da gösteriyor.İl''devlet'' anlamına,töre''kanun'' anlamına olunca bu ikili sözcüğün çoğunlukla beraber konuşulması doğal olunur.Bununla beraber,töre sözcüğünün anlamı ''kanun'' sözcüğü  gibi sınırlı değildir.Yazılmış yasalardan başka yazılmamış davranışlar da törenin içindedir.Hatta hukuki töreden başka,dini ve ahlaki törelerde vardır.O halde Türk Töresi,eski Türklere atalarından kalan bütün kuralların toplanması demektir.Töre sözcüğünün Türk sözcüğüyle bir kaynaktan olması da usa gelebilir.Başka yerlerde yazdığım, Soğdak kelimesi ''Soğdlu'' anlamına olduğu gibi,Türk kelimesi de ''Töreli'' anlamına olabilir.Kaf(ka) harfi gibi kef(ke) harfi de nisbet ve nitelik edatıdır.Bu varsayıma göre,Türk kelimesi Töre kelimesinden çıkmıştır.Bununla birlikte, bu varsayım henüz Türkiyatlar (Türkologlar) tarafından kabul görmediği için kişisel düşünceden ibarettir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

--"Biz dogrudan dogruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanagı Türk toplulugudur. Bu toplulugun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluga dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." Atatürk
Almıla-Ay
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 279


TÜRK KIZI


« Yanıtla #3 : 12 Ağustos 2010, 12:31:56 »

Kandaşım, iletilerinizi günlük kullandığımız Türkçe ile yaparsanız daha kolay anlaşılacaktır.Esenlikler dilerim.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
hun_turk58
or-ok-on
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 419


Rehber KAN, hedef TURAN


« Yanıtla #4 : 12 Ağustos 2010, 19:20:51 »

Kandaşım, iletilerinizi günlük kullandığımız Türkçe ile yaparsanız daha kolay anlaşılacaktır.Esenlikler dilerim.

Kandaş ,Ziya Gökalp'in tanımında bulunan eski sözcükleri yeniledim.Umarım daha anlaşılır olmuştur.Esenlikler.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

--"Biz dogrudan dogruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanagı Türk toplulugudur. Bu toplulugun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluga dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." Atatürk
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.237 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.016s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.