AMERİKA YERLİLERİNİN DİLLERİ İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ ORTAK SÖZLER
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 30 Ekim 2020, 15:34:18


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: AMERİKA YERLİLERİNİN DİLLERİ İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ ORTAK SÖZLER  (Okunma Sayısı 2785 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
BÖRÜ:TİGİN
Ziyaretçi
« : 01 Mayıs 2014, 22:13:03 »

Amerika Yerlilerinin Ural-Altay kökenli olduğunu birçoğumuz biliyoruzdur. Ancak bu köken birliğinin en önemli kanıtı bence diller arası bağdır. Okuduğum bir kitaptan, ortak sözlerin bir bölümünü yazdım. Yeterli sürem olmadığı için hepsini yazamadım ancak bunlar bile ortaklığı vurgulamak için yeterli. Özellikle “yer adları” bizimkilere çok benziyor. Sanırım bir ara Türkiye Kızılderililere yardım edecekti, ancak ABD "O zaman biz de Kürtlere yardım ederiz!" deyince bırakmışlardı. (Yorumlamaların bir bölümünü kendim yaptım, ancak büyük oranda bu konu üzerine yazılmış bir kitaptan aldım. O yüzden yorumların tümü tutmamış olabilir.)                                        YERLİ AMERİKALILARIN DİLLERİ İLE ORTAK TÜRKÇE SÖZLER


1-Arktik
2-Saliş
3-Atabask
4-North
5-Ojibva
6-Meksika
7-Maya
8-Orta
9-Andlar
10-Amazon
11-Gran Chao
12-Patagonya


ATAPAKA DİLİNDE            ---          TÜRK DİLİNDE

Oy................................................Uyumak
Uk….............................................. Büyük
İte................................................….Et
Akna...........................................….Akıntı
Pay ..........................................…Pay Etmek
Ya…...............................................Yemek
Tsik…..............................................Sekiz
Uts…................................................Uç
Tet...............................................…Ata
Nak.............................................…Parmak(Anadolu’nun bir kısım yerlerinde “parmak” yerine “parnak” denildiği bilinir)
Kık…................................................Kız
Nil…................................................Nine
Vok.............................................…Avuç
Hu............................................…Okumak
Ken.............................................…Gemi
Tai…...........................................Çay-Irmak
Lat…...............................................Altı
İyol….............................................Oğul
Öts…..............................................Üst
Ilu…................................................YılMAYA DİLİNDE              ---          TÜRK DİLİNDE

Ahau..............................................Ağa(Maya dilinde “Tigin” demektir.)
Aka............................................…Baka-Bak
Akan..............................................Ağa(Maya dilinde “Dayı” demektir)
Ahaukuts…..................................Tavuskuşu(Maya dilindeTigin-kuşu)
Anyaşı.........................................…Yahşı-Yahçı-Caksı(Güzel)
Aşak…...........................................Uşak(Maya dilinde aynı ilden olanlar(hemşehri) için kullanılır)
Aşua…............................................Aş-Yemek
Aşui…...........................................Pişirmek
Aşuyare…......................................Aşçı(Aş-eri)
Ba…...............................................Baba
Baat…............................................Balta
Bee…..............................................Be (”Be adam” sözündeki “be”nin karşılığıdır.)
Buc…............................................Duman(Bucak-Baca sözcüklerindeki “buc-bac” sözcüğünün kökü olsa gerek.)
Biiç…............................................Biçmek
Bul…...........................................Boğulmak
Buluk…........................................Boğulmuş
Bur…............................................Delmek(“Burgu” sözcüğünün buradan geldiği anlaşılıyor.)
Er…..............................................Görmek
Ere............................................…Nereye
Ira…............................................Irlamak(Ne olduğunu ben de anlayamadım ancak "hırlamak" olabilir.)
Ka…..............................................Kabak
Kaan…...........................................Kağan(Maya dilinde”Gök” demektir. Ulu, Yüce olanı anlatmak için kullanılır.)
Kaa….............................................Kaya(Maya dilinde “arpa,buğday,mısır,çavdar,pirinç vb öğütmek için kullanılan taşa denir.)
Kahal…...........................................Kalma
Katak…...........................................Katık
Kiyeh..….........................................Geyik
Çelem........................................…Çelim,Güç
Çelkil…...........................................Çelimli
Çak...............................................…Çok
Çakal...........................................…Çakal
Çaç…...........................................Çiğnemek
Çaal............................................…Salmak
Çeç…...............................................Çiy
Çek…..............................................Gemi
Çep…..............................................Çapa
Çetun…...........................................Çetin
Çibal.............................................…Çıban
Çekpahal…....................................Çıkmak, bitmek(Ekinin çıkması, bitmesi gibi.)
Çikin Tay........................................Çağatay
Çoç…............................................Çözmek
Çik.....…......................................Çek-Çekmek
Çol…...............................................Çolak
Çollool…...........................................Çolak
Karıl...............................................…Karı(Kötü yoldaki kadın anlamında kullanılır.)
Kılıç...............................................…Kılıç(Maya dilinde gerçek anlamı “Kutlu” demektir.)
Kuç…...............................................Göç
Kutz...............................................…Kuş
Ehe-Aha….......................................Aha-İşte
En…..................................................İm(Ben’im’,Sen’in’)
Hara.......…....................................Ora-Orada
Hele…............................................Hele, Şimdi
İçil…................................................İçinde
İl….....................................................İl(Güç, Erk demektir. Dolayısıyla “Elçi=İlçi” bir ülkenin adına bulunmak.)
İn….............................................Gelir’in’, Gider’in’
İna…..................................................Ne
Iş…...................................................Dişi
İz.......…............................................Buz
Men…...............................................Oğul(Dolayısıyla “Türk-men=Türk-oğlu.)
Man…..........................................Torunun torunu
Kaşnak…..........................................Kuşak
Kaz….................................................Az
Kin…............................................Gün-Güneş
Koş…................................................Kuş
Ku…..................................................Kut
Kuba…..........................................Kutlu Baba(Ku=Kut-Kutlu, Ba=Baba. Olduğuna göre “Küba” olarak bilinen sözcük de “Kuba” olarak söylenmelidir ve “Kutlu Baba” anlamındadır.)
Kul.................................................…Kul
Kuulol.........…...........................Yürekten ibadet eden
Laaşal…..........................................Leşmek(“İyi’leşmek’”de olduğu gibi.)
Lah…..........................................Lık-Lik-Luk-Lük(“Su’luk’”ta olduğu gibi.)
Naa…...............................................Ana
Og…..............................................Ağlamak
Ol................................................…Akmak(“Oluk”ta ki “Ol”un buradan geldiği anlaşılıyor.)
Otsiz…............................................Yoksul
Uş-Oş..............................................…Üç
Pal….............................................Bala-Çocuk
Pay................................................…Pay
Pek...............................................…Köpek
Pik…............................................Bin(sayı olarak)
Pok................................................…Buğu
Puhuy…..........................................Puhu Kuşu
Tan…..............................................Den-Dan(“Okul’dan’”da ki gibi.)
Tata..........…......................................Ata
Tepek..............................................…Tepe
Tera................................................…Ter
Te…...................................................De(“Elim’de’”de ki gibi.)
Tial…................................................Almak
Tioklal............................................…Dolayı
Toh…...............................................Doğru
Tol..................................................…Dul
Toş............................................…..Taşmak
Top….................................................Top
Toz........….........................................Toz
Tul…..................................................Dolu
Tulan.............................................…Dolgun
Tup..................................................…Dip
Tay…..................................................Kişi(“Çağa’tay’”-“Al’tay’”da ki gibi.)
Teapin-Şabin-Şabin…............................Baykuş(Dolayısıyla “Şebin”karahisar=Baykuş Hisar)” demektir.)
U......................................................…O(“O araba” da ki gibi.)
Ua...................................................…Yuva
Ueez…................................................Uyuz
Uiş….................................................İşemek
Ük..................................................…İçmek
Üken...........…...............................İçen-Çok İçen
Ul…..................................................Ulaşmak
Uooh..............................................…Okumak
Tel…..................................................Dalak
Tun................................................Dünbelek(Gerçek anlamı, “Dünbelek” sözcüğündeki “Dün” dür. Çünkü Meksika’da Dünbelek bileğe bağlandığından, “Dün-belek(bilek)” olmalıdır.)
Yaş…..............................................Yaş,Yeni,Genç
Yaşhal.............….............................Yeşillenmek
Yaşıl.................................................…Yeşil
Yaşkın…..............................................Yazın(Maya dilinde “yaş=güçlü-sert” olduğundan “kin=güneş” olduğundan, “yaş-kın=güçlü-yakıcı güneş” demektir. Türkçede de buradan türemiş olabilir.)
Yek…...................................................Yağ
Yekil….................................................Yağlı
Yiç…....................................................Yüz(surat)
Yok.............….....................................Yukarı(“Yukarı giden” anlamındaki “Yokuş” sözcüğünde olduğu gibi görülüyor.)
Zak.....................................................…Ak(Bunun eylem olan "ak" mı yoksa renk olan "ak" mı olduğunu anlamadım.)
Zul.................................................…Suya Sokmak
Yankı…..................................................Yeni(Amerikalılara verilen “Yanquee=Yanki” adının buradan geldiği anlaşılıyor.)
Yey…....................................................Yeğ(“’Yeğ’lemek” te ki “Yeğ” gibi.)


AZTEK DİLİNDE         ---         TÜRK DİLİNDE

Kapan….............................Kapan,Pazar(“Un Kapanı”-“Yağ Kapanı Gibi”.)GOHİRS DİLİNDE        ---      TÜRK DİLİNDE

Tera.....................................…Ter
Tata…......................................Ata


KİŞUVA DİLİNDE       ---        TÜRK DİLİNDE
Ak….........................................Ak
Aka......................................…Ağa
As........................................…Az
İska…......................................İki
Kuçui…..................................Küçük
Hatun….................................Büyük
Karı......................................…Er
Karıl…............................…Kötü Karı(Kötü er)
Kaga.…................................Kaya(Acundaki en yüksek göl olan “Titikaka” gölü de adını çevresindeki kayalardan almış olmalıdır(Titi’kaka-kaga’)
Pişka…................................…Beş
Suyu…...................................Yer(“Saat üç sularında” gibi tümcelerin anlamı sanırım buradan geliyor.)
Tata…...................................Ata
Kur…......................................Kır(“Boz’kır’”da ki gibi.)
Kuraka…...............................Kırağası(“Kur-aga=Kır-ağa”)
Urku...................................…Erkek
Uta…....................................Otağ
U…........................................Ev
Apai................................…Aparmak
Ya......................................…Ya(“Yapma ya!” da ki eylem bildiren “ya”.)
Tupu…..................................Tapu
Kuşma.................................…Peru Yerlilerinin giydiği gömlektir, bizdeki “Kuşak” sözüne benziyor.
 
TUPİ DİLİNDE      ---      TÜRK DİLİNDE
Asi…..................................Acı-Ağrı
Akue…..............................…Uyku
Ayıki……...........................Ayıklamak
Ayssu……...........................Isırmak
Aye..................................…Evet(Bizim kabaca “He he” dememize benziyor.)
Eiru....................................…Arı
Gitenobo……........................Gitmek
İepe..............................…Hep-Hepsi
İ Akang…............................Akarsu(İ=Su, Akan=Akang)
Karumbe........................…Kaplumbağa
Kiçiri…................................Küçük
Kuru…...............................Kir-Pislik
Moiko.................................…İki
Ose…...............................Üzerinde
Sorok…................................Kırık
Takikeri.............................…Geri
Tiay….…...........................Terlemek
Titi….................................Titremek
Önende…..........................Önünde
Uzu…..................................Uzun
Yapo…..............................Yapmak
İta....................................…Taş
Yiose................................…Yüce


LÜLE DİLİNDE      ---       TÜRK DİLİNDE
Aksısas……......................Aksırmak
Akıs…..............................Açmak
Alıt.................................…Ay
Alee.........................…Alevlenmek
Asıkıp.........................…Açık-Delik
Enu….................................İn
Epsp…................................İp
İs…..................................Sidik
İz....................................…İz
İni..................................…Gün
Kua…...............................Kabak
Kıp..............................…Çok, Pek(Orta Asya Türklerinde “Kop-Köp” olarak söylenir.)
Keys...............................…Kış
Kine...........................…Kim-Kime?
Kusp……...........................Kulp
Küsp…..............................Küpe
Lala…...............................Lala(Bildiğimiz “Lala” işte, çocuk eğiticisi.)
Lop.................................…Et(Bizde ki “Löp Löp et” deyimi buradan geliyor sanırım.)
Ma….................................Mı?(Soru ekidir.)
Naksaks........................…Aksak
Neyyus...................…Ney çalan demektir(“Ney” Farsça değil midir ki? Bunun Türklerle olan ilgisini tam anlayamadım.)
Ötilem.........................…Öte Gün(Onların kullandığı anlam “Geçmiş gün”.)
Pele...............................…Kişi (“Pehlivan” sözcüğü buradan geliyor olabilir.)
Supi…...........................Süpürmek
Süsüpe........................…Süpürge
Sop…...............................Sap
Tiy..............................…Demir(Eski Türkçe’de “Demir”in “Temür” olarak söylendiğini göz önüne alırsak, Temür buradan geliyor olabilir.)
Suyons….......................Sokmak
Sumusuh…....................Islanmak
Uya…................................Ev
Uysos.........................…Uyumak
Uyeski……..................Çabuk Uyumak
Yeün..............................…Ün
Yams…......................Yemiş-Yemek
Yaa…........................Yardım Etmek
Yauy..........................…Yürümek
Yuiş…............................İşitmek
Yuis…............................Uyumak(Günümüzde kullandığımız “Uysal” sözünün buradan geldiği anlaşılıyor.)
Yokus...........................…Yüz
Umue............................…AnaBASK DİLİNDE    ---  TÜRK DİLİNDE

Aga..............................…Ağa(Baskçada “güçlü” anlamına da gelir.)
Agur............................…Uğur
Aida............................…Haydi
Ala..............................…Öyle(Türkçede de karşılaştığımız “Eledir ele(Öyledir öyle)” sözü buradan geliyor olabilir.)
Ala Ala…......................Öyle Öyle(Gerçekten de böyleymiş. Üstte yazdıktan sonra alta geçince yorumumun aynısını görünce “yorum yeteneğimde varmış be” dedim.)
Alai….............................Alay
Ama............................…Ana
Anka......................…….Pençe(Buradan yola çıkarak, “Zümrüd Anka” kuşu “Zümrüt pençeli” demek olabilir.)
Apa….........................…Öpmek
Apachoa..…..................Öpücük
Arra..............................…Er
Ara..........................…Ora,Orada
As...............................…Baş
Asna.......................…...Esnemek
Azkarra.......................…Asker(Bu sözün(Asker) Türkçe olup olmadığını bilmiyorum, Arapça olarak geçiyor ama eski Türk Yazıtlarında da geçer.)
Auz….............................Ağız
Aita…...........................…Ata
Ayaura…….......................Yara
Beakadu...…...................Bakmak
Begiratu.....................…Beklemek
Ber…................................Bir
Bestia…...........................Başka
Biki…...............................İki-İkiz
Bost..............................…Beş
Diyo…............................Diyor(Kaba Türkçede biz de “diyo” deriz.)
Edo…..….........................Ya da
Eiagera…..................…...Yaygara
Egoitu.........................…Öğüt(Sindirmek anlamındaki “Öğüt”.)
Egun…............................Gün
Eldu...........................…Gelmek("Eldu"nun başına "g" getirirsek "Geldu" olur. Batı Karadeniz Türkçesi gibi.)
Elkete........................…..Geldi
Elkortu….......................Kurutmak
Elkorra.......................…...Kuru
En…................................İn(“Sen-in” anlamında.)
Erri-Erria….....................Yer-Yeri
Erdi...........................…...Orta
Garay...........................…Yüksek(Kırım Hanlarının kullandığı “Giray” adına benziyor.)
Geytu…...........................Gövde
Gero..............................…Geri
Gichitu……...................…Küçültmek
Giz.................................…Yüz
Gizon....…..........................Kişi
Hisia…...............................Hız
İbikia.........................…İbik-Başlık(Bizde de horozların başındakine “ibik” denir.)
İchea….............................İçeri
İl................................…Öl-Ölmek
İla.................................…Ölü
İya................................…Ay
Kerua…............................Kirli
Kaya….............................Kıyı
Mama......................…....Meme
Nola.............................…Nasıl
Nondik….......................Nereden
Oitura…..........................Töre
Oloa.............................…Ulu
Orela-Onela....…........…Öyle-Böyle
Ortik..........................…Oradan
Takaia.......................…Tıkamak
Tavlak..…......................Tavla(“Tavla” İtalyancadır ancak, İtalyanların Türk kökenliği olduğu da söylenmektedir.)
Tukana....................…..Doğan(Kuş)
Ur…................................Su(Türkçede de “–ur “ile biten çok söz vardır. “Yağm-ur,Çam-ur,Ham-ur”.)
Zapa...........................…Çapa
 

Haiti Dilinde    ---  Türk Dilinde

Atabeira………............Tengri
***HAİTİ DİLİNDE “TURAN” GÖKTEN OLAN(GÖĞE MENSUP) BUDUN DEMEKTİR!!!***YER ADLARI
Ala(Bu da bildiğimiz Anadolu’daki dağ adı gibi orada da dağ adıdır.)
Turna(Bildiğimiz Turna kuşundan gelmedir.)
Attıkonak(İl adıdır, “Attı=Atlı(Kırgız Türkçesinde”))
Şaman
Belen
Alma
Saray(Farsça’daki “saray” değildir. Moğol ağzında “Sarı” demektir.)
Bayan
Sultepek
Ululu(Dağ adıdır.)
Sayan(Dağ adıdır ve aynı biçimde Altay dağlarının bir kolu olan “Sayan Dağları” da vardır.)
Kaan(Takım ada adıdır. Bildiğimiz “Kağan”dır.)
Kumak
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Mergen Kurt
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 1.014


« Yanıtla #1 : 02 Mayıs 2014, 00:23:58 »

Paylaşım için eline sağlk Börü Tigin.
Bir benzer özelliği de ben söyleyeyim. Başka bir yerde yok bu. Bir araştırmacı ya da tarihçi değilim, bu konuda diyeceklerimin net bir doğruluğu yoktur sadece karşılaştırmadır. Aztek takvimi ile Şaman inancı arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şamanizmde yer ile yer altı farklı boyutlardır. Aralarında geçiş yapan kamlar vardır. Bu şaman ayinlerindeki kam davullarında vardır. İki boyut arasındaki geçiş yerlerinde dokuzar çizgi vardır. Buna benzer çizgilerin aztek takviminde de olabileceğini düşünüyorum. Sekiz üçgen olarak dış ile iç arasında bir bağlantı o dönemdeki inancı yansıtabilir. En içteki heykel de Erlik Han'ı simgeliyor olabilir. Sonuçta yer altı boyutuna ait. Ayrıca alt boyutta kam davulunda kuşlar vardır ve aztek takviminde de papağan resmedilmiş. En iç de bir üçgen var. Bu piramite benziyor çünkü iki üçgen birbiri üstüne binmiş. Bu da aztek piramitleriyle ilgili olabilir. Ayrıca aztek piramitleri ile Çin' deki Türk piramitleri arasında benzerlikler onları Mısır piramitlerinden ayırır. Mısır piramitleri üstü keskin uçla biterken Aztek ve Türk piramitleri üstü künt biter. Google earthta Türk piramitleri iddia edilen yerlere baktığımda üst kısımları aynen Aztek piramitlerinin üst kısmı gibiydi. Bir bağ düşünüyorum onlarla aramızda. Ancak azteklerin antropolojik özellikleri ile üstün Türk ırkının özellikleri birbirinden daha farklı. Boy bakımından 1.5 metreyi aşmayan ve Türk ırkına göre daha geniş alın, sivri burun, dolikosefal kafa yapısı ile farklılar.


İki teorem oraya gidişi açıklar. Birincisi Mu kıtası ve oradan geliş. Bunlardan birinci yol Akdeniz üzerinden Anadolu' ya gelişi ve oradan yayılımı açıklar. Bu da binlerce yıllık Anadolu' daki Türk eserlerinin de kökenini açıklayabilir. İkincisi pasifik ve Hint okyanusu ve Orta Asya üzerinden diğer bölgelere yayılımı açıklar. Hindistan' daki andaman ve nikobar adalarındaki kafatası indeksinin bizlerle benzer olması ve bu özelliğin Türk ırkında ve Moğollarda olması da yayılımın yolunu kanıtlayabilir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
KIZIK
KIZIK
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 221


TÜRK'ÜM, TÜRKÇÜYÜM, ATATÜRKÇÜYÜM!


Site
« Yanıtla #2 : 02 Mayıs 2014, 09:47:30 »

İnternette yazıştığım Kızılderili bir arkadaşım vardı. Kanada yerlisi idi. Yanlış hatırlamıyorsam Cree adlı Kızılderili topluluğundan idi.

Bizim köyde dokunan "KIZIK KİLİMİ" desenini ona göstermiştim. Kilimi gördüğünde afallamıştı ve kilimin kendi insanlarının kilim deseninin birebir aynısının olduğunu söylemişti. Daha sonra o da bana bir desen gönderdi. Desen, bizimkinin neredeyse birebir aynısıydı.

Kızılderililerin tamamının olmasa da bir kısmının bizimle aynı kanı taşıdığını düşünürüm hep. Doğrudur veya yanlıştır, bunu bilimsel araştırmalar gösterecektir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Üze Tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk Budun, ilingin törüngin kim artatı?
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.264 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.033s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.