ESKİ TÜRK'LERDE AD KOYMA GELENEĞİ
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 14 Kasım 2018, 00:24:02


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: 1 [2] 3 4
  Yazdır  
Gönderen Konu: ESKİ TÜRK'LERDE AD KOYMA GELENEĞİ  (Okunma Sayısı 193525 defa)
0 Üye ve 16 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
K A L K A N
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #10 : 10 Mart 2010, 23:58:57 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008
MANAS DESTANI'NDAKİ KADIN ADLARI III


.....Kanıkey:Temir Han, Kanıkey'i
isterneğe gelen Mengdi Bay'ı muhatap kabul etmez ve şöyle cevap verir:
"Benim kızımı isteyecek kişinin sol yanında yoldaşları sağ yanında yiğitleri
bulunmalıdır. Yakup Han'ın eğer böyle yoldaş ve yiğitleri varsa,
başına giyecek börkü varsa, etrafında gözü pek alpları varsa, kuvveti ile
gelsin kızımı benden istesin"!'. Yakup Han hazırlanır ve Temir Han'a gider
ve söze şöyle başlar:
Pek münevver pek yüksek
Kulağı altın küpeli
Ben kayınbabası ağzmdan
Meth edilmeye pek yakisan
Bana layık gelin olan
Kanıkey adlı bir kızın varmış!"
Manas'a Kanıkey'dendaha münasip bir kız bulamadığınısöyledikten
sonra: "Tuzunu gel pahalı sat, kızını Manas'a vaat et"17 der. Temir
Han ise şöyle cevap verir:
Biricik kızım Kanıkey
Yalnız bacadan gün gördü
Suyu yalnız evde içti
Seçilmiş atlara bindi
Uzakdan gelme bal yedi
Ince elbise ile rüzgara çıkmadı
Soğuk nedir hiç bilmedi
Hiç gece kapıya çıkmadı
Dünden kalma yemek yemedi
Biricik kızım Kanıkey'"
Bu tasvirde görüldüğü üzere destanın tamamındada Kanıkey'inbabası
tarafındançok sevilen, özenle büyütülen bir evlat olduğunu görüyoruz.
Temir Han kızını Manas'a vermeden önce çok düşünür, pek çok şart
ileri sürer. Manas'a karşı duramayacağını anlayınca çaresiz kızını verrneğe
razı olur. Kanıkey ile Manas birlikte çok mutlu olurlar. Kanıkey'in
gaip bilicilik yeteneği de vardır. Manas, Kalmuklar'ın arasına gitmek isteyince
ona mani olmak ister ve şöyle der:
Güneşin önünde çok bulut var töröm
Bu yıl senin doğduğun yıl törörn
Atlar için bu uğursuz yıl töröm
Erler için bu uğursuz yıl töröm19
Manas, Kanıkey ve diğer eşi Akılay'ı dinlemeyerek yola çıkınca
Kanıkey, Manas'ın ardından eşine yardımcı olması için Deve Kaldıran
Pehlivanı yollar ve şöyle der:
Ak kayada oturuyor de
Bir ak kısrak kesdirmiş de
Ak Hüdaya yalvarıyorde
Pek çok dua ediyor de
Güvercin görürse tüyünü kessin
Çok öterse dilini kessin
Saksağan görürse tüyünü kessin
Çok öterse kaltağın dilini kessin
Akılay'ın evindebeyim gelip kalsın de
Sarı suyu döksün, o, de
Lanet hayıra çevrilsin, de 20
Manas Deve Kaldıran Pehlivan'ın yardımını kabul etmez. Kalmuklar,
Manas'ı zehirlerler. Kanıkey, ilaç yapar ve Manas'ı diriltir.
Destanda Kanıkey, hem çok güzel, hem de akıllı,vefalı, becerikli,
fedakar. cefakar, cesaretli, bilgili ve görgülü bir kadın olarak tanıtılmaktadır.
Uğursuzlukları giderecek pratikler yanında halk hekimliği
konusunda da bilgilidir. Manas'ın ölümünden sonra kayınpederi Yakup
Han, Kanıkey'e "Gelin ağabeyden miras kalır, geleneğine uyarak Manas'
ın kardeşlerindenAbeke veya Köböş'den hangisini isterse evlensin." diye
haber yollar. Kanıkey "Manas'dan sonra kimseyle evlenmem. Kızım doğarsa
boğar, ate~e atar, yakar sonra biriyle evlenirim. Oğlum olursa kimseyle
evlenmem." der. Kanıkey evlenmeyince Manas'ın bütün ailesi çok
fakir düşer. Kendi kendine hayatını idame ettiremeyen Kanıkey, oğlu
Semetey'i düşmanlardankorumak ve yoksulluktan kurtulmak üzere kayınvalidesi
Çıırçı'yı ve görümeesi Kardıgaç'ı da yanına alarak Babası
Temir Han'ın memleketine gider. Temir Han, kızıyla birlikte Çıırçı ve
Kardıgaç'ı misafir eder, torunu Semetey'i büyütür. Kanıkey, Manas'ın üç
eşinden biridir, gerek Manas gerek Manas'ın ailesi ve çevresi tarafından
Manas hayatta olduğu sürece en çok takdir edilen ve sayılan gelindir.

Kara Börük:Kara ve Börük (Börk )kalpak kelimelerinden oluşmuş
bir özel isimdir. Cariye ve köleler belirten sıfat olarak da Kırgız lehçesinde
kullanılmaktadır. Kara Börük adı bugün özel ad olarak verilmemektedir.
Kara Börük ile Manas geleneğin ön gördüğü şartları yerine getirmeden
evlenmişlerdir. Manas, Kayıp Han'ın kızı Kara Börük'ü ovada
yakalamış ve kendine e~ olarak almıştır, Bu isimdeki kara sıfatı cariye
olarak alınan eş anlamında kullanılmış olabilir. Bu sebeble çeyiz getirmeyen
Kara Börük'ü Yakup Han acıyarak tanımlamıştır:
Şu oturan balanın
Er yağması yokmuş (çeyiz)
il yağması yokmuş
Alnında bahtı yok
Bahtsız balam değil mi?21

Kara Çaş:Türkiye Türkçesinde kara saç anlamında ve telaffuzuyle
söylenilen bir özel ad olarak destanda kullarulmıştır. Kara Çaş, destan
kahramanlarındanEr Kökçö'nün obasından bir kadının adıdır:
Kara Çaş'ın evinde
Ak Erkeç saçını yıkıyormuş
Dul kalan Kara Çaşın
Dişi gedik imiş,
Gönlü uyanık imiş22

Kanım Can:Kanım, canım anlamında sevgi ifade eden bir özel
isimdir. Manas Destanında bir tek kere bahsedilen kadın kahramanlardan
biridir. "Kaz boyunlu Kanım Can"23 mısraında kaz gibi uzun boyunlu.
güzel bir kişi olarak tanımlanmaktadır

Kardıgaç:"Kardigaç", Kırgız lehçesinde kırlangıç karşılığında
kullanılanhem bu kuş cinsinin adı hem de özel addır. Manas destanında
Kardıgaç Manas'ın kızkardeşinin adıdır. Kırgızıstan'dabugün de kullanılan
kadın adlarındandır. Kardıgaç da hayat çizgisi Manas'ın kaderine
bağlı olan kadın karakterlerden biridir. Destanda Kardıgaç'ın da
Kanıkey gibi özenle büyütüldüğü ve ailesi için değerli bir kız çocuğu olduğu
tekrar tekrar vurgulanmaktadır.Ancak Manas'ın ölümünden sonra
annesi Çıırçı ve yengesi Kanıkey gibi o da bütün itibarını kaybetmiş ve
yoksulluğa düşmüştür:
Kardeşi Kardıgaç
Pencereden gün görmüş
Bir tülökten su içmiş
Ipek gibi saçı yün oldu
Kuray derip köle oldu
Odun alıp su çektiza
Destanda Kardıgaç da diğer kadın karakterler gibi destan kahramanı
erkeğin hayat ekseninde ortaya çıkmaktadır. çağının ve Kırgız
halkının kadınla ilgili kabul ve değerleri çerçevesinde destan kurgusunda
yer almaktadır.

Kişmiş:Kırgız lehçesinde küçük, çekirdeksiz üzüm anlamına gelen
kişmiş. burada ve tarihi dönemlerde özel ad olarak kullanılmıştır.Bugün
Kırgızlar arasında özel ad olarak kullanılmayan Kişmiş. Kazaklar
tarafından hala kız çocuklarına verilen bir isimdir. Destanda, Kişmiş
kafir hanı Yoloy'un küçük kızıdır. Manas kafir hanı Yoloy'u öldürdükten
sonra küçük kızı Kişmişi silah ustasının oğluna verir. Savaş ganimeti
olarak kabul edilen kadınların kendi gelecekleri ile ilgili söz hakları
yoktur. Savaşı kazanan kişinin anlayışına merhametine göre kaderleri
belirlenmektedir.

Körpö Can:"Körpö", Kırgız lehçesinde kuzu derisi, "körpöç", dört
ila altı aylık kuzu anlamındadır. "Körpö Can" bütün Türk lehçelerinde
görüldüğü üzere bazı isimlerin yanına "can" kelimesi getirilerek oluşturulan
özel isimlerden biridir. Bugün kullanılmayanbu özel ad da kuzu yavrusu
gibi sevimli ve canlı anamında bir isimdir. Körpö Can, Manas
Destanının önemli karakterlerinden Er Kökçe'nin kızıdır. Er Kökçö ile
Manas'ın kan kardeşi , çok değerli ve en yakın arkadaşı Alman Bet'in
arası açılınca Alman Bet, Kökçe'yi en sevgili çocuğunu elinden almak ve
ganimet olarak Manas'a vermekle tehdit eder:
Ulu kızının küçüğü
Küçük kızının ulusu
Ortancasını altı yaşındaki Körpö Can'ı
Ince bileğinden tutmazsam
Manas gibi töröme
Ganimet tutup vermezsem
Benim Alman Bet adım kurusun-'

Kubul Can:Kubul, değişrnek anlamındadırve can kelimesiyle yapılan
özel isimlerdendir. Arka arkaya kız çocuğu olan aileler, değişsin bundan
sonraki çocuklar erkek olsun anlamındabu ismi çocuklarınavermektedirler.
Türkiye Türkçesindeki "Döndü", "Döne" özel adlarının Kırgız
lehçesindeki karşılığıdır. Bugün bu isim '~Kabil Can" şeklinde kullanılmaktadır.
Kubul Can da destanda yalnızca bir kere isim olarak geçen karakterlerden
biridir.

Orongo:Manas Destanında, deve çözme yarışlanna katıldığı ve kafir
olduğu belirtilen bir karekter olarak görülmektedir. Orongo, yarışmaya
çıplak olarak katıldığı için çıplaklığı ile ilgili küçümseyici ve
hakaret nitelikli ifadelerle aşağılanarak tasvir edilmiştir.

Ul Bike:"UI ", "uul", oğul, "bike" hanım anlamındaki kelimelerden
oluşmuş "oğul hanım" anlamında bir özel isimdir. Kırgızlar tarafından
bugün de özel ad olarak kullanılmaktadır.Genellikle erkek çocuğu
olmayan aileler bu ismi kızlarına vermektedirler. UI Bike, kafirlerin
hanı Yoloy'un büyük kızı ve Kişmiş'in ablasıdır. Yoloy, Manasa yenilince
zırh ve kılıç gibi savaş aletlerini yapan ustaya savaş ganimeti olarak
verilir.
Manas Destanının Radlovv varyantında 20 kadın ismi tesbit ettik.
Destanda kadın kahramanlar da erkek kahramanlar gibi baba adları
veya babalarının ünvanları ile tanıtılmaktadırlar. Evlendikten sonra eşlerinin
ünvan ve adları ile anılmaktadırlar. " Haydar kızı Çıırçı"2n,
"Han kızı Kanıkey"?", "Akunun kızı Ay Çörük">, "Asil Ak Hanın çocuğu
Altınay"?" gibi. Kadın karakterler için çok sık kullanılan "güzel", "çok
güzel", "ay gibi güzelolan", "güneş gibi parlak duran", "yahşi doğuşlu"
gibi sıfatlar ve sıfat gurupları kadınlar için öncelikli özelliğin güzellik
olduğunu ortaya koymaktadır. Erkek kahramanlar için fiziki güzellikle
ilgili değerlendirme pek az yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler de estetikle
bağlantılı olmaktan ziyade güç ve kuvvetle ilgilidir. Kadın karakterlerin
destanda yer alan tasvirlerindeki ortak noktaları toplarsak
Manas Destanında güzel kadın tipi şöyle canlandırılmaktadır:"rüzgarda
saz gibi sallanan">", "kulağı altın küpeli"!'. "ipek saçlı, üç veya beş
örgülü "32, "pembe yüzlü"33, "su gibi şeffaf çehreli">', "kaz gibi uzun ve
güzel boyunluf", "ince belli">, Sonuç olarak Manas Destanının Radlovv
varyantında yer alan 2,.0 kadın karakter'in adlarının çağın ve KırgızTürk
toplumunun kabul değerlerinin etkisi ile belirlendiğini görüyoruz.
Kaderi, erkeğin yaşama eksenine bağlı olan kadının isminin belirlenmesinde
de erkeklerin kabul ve değerleri etkilidir. Verilen adların
anlamlarında öncelikle, güzel, sevimli, korunmaya muhtaç, itaatkar ve
doğurganlık gibi vasıflar belirleyici olmuştur. Daha sonra çocukları yaşamayan
ailelerin kötü ruhları uzaklaştıracağına inandıkları büyüsel
içerikli isimler de kullanılmıştır. Kullanılan 20 kadın adı da Kırgız
Türkçe'sinde kullanılan isim ve sıfatlardan oluşturulmuştur.

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #11 : 11 Mart 2010, 00:09:40 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008
Kanıkey:Kanıkey, Kırgız lehçesinde pis, kirli, pasaklı anlamına
gelen bir kelimedir.BU GERÇEK Mİ KALKAN GARDAŞIM, BİZİM DE VAR BİR PASAKLI DESENE Gözleri Dönüyor Sırıt
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
KANIKEY
Ziyaretçi
« Yanıtla #12 : 11 Mart 2010, 03:27:41 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008HÖÖÖYYTTT!! Yahu kam illaki bir yerinden çekip tutup olayı alehime çevireceksin değil mi? Anam babam ad verirken yiğit olsun diye koymuş, azcık nazlıymış yukardaki isimdaşım ama ben pek nazdan anlamam KALKAN paylaşım güzel olmuş kandaş.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
cibikli
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 2


« Yanıtla #13 : 20 Mayıs 2010, 16:40:04 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008

BEYLER DAHA ÖNCE NERDEYDİNİZ
 
burdaki beyler erte göçe
kalan beyler börte börü
bozkurt bağırdı, ad oldu ocak oldu
boz yapalak kurt oldu
isim saldı nam saldı
bu dünyaya od oldu
er büründü yardan geçti
er ayaktadır yoldan geçti
yol yürüdü serden geçti
ben aradım şar gelir
bu dünya han otağıdır
o boz koparan ordaydı
o beyaz, süslü çıktı dağın tepesine
o beyaz süslü insanlara yol gösterdi
bizde börte tahıl serpti
ulu konuşur, herkes uluyu dinler
ama boz koparan ordadır
ulu maray and içti
ulu börte gökten indi
andımı içtim, şar ayağa kalktı, türkmen kalktı
soyum öteden beriden geldi
tanguz bağırırsa, göz sararırsa
seni şurda çağırırsa
tiz çalarsa, boru öterse
seni hesaba çağırırsa
kime koyarsın bu alem malını
tizi bilirmisin sen
o bir borudur öteden öter
onu bir duyan, kendini hiç yaşamamış sayar
boz yapalak devlen nice
erte görme koma gece
bu bir seraptır gelir geçer
han otağıdır bilesin
hiç kimse göçün geride bırakmasın
soysuzlarıda yanınıza alın onu adınızla çağırın
isim olsun, öz olsun, ad olsun nam salsın
yoksa er isimsiz olur
biz ere ismi böyle veririz
yaptığı amelden
ogün terkide meylik alucan
bugün berk, ötedekilerde bugün berk,
beridekilerde bugün berk
bak, bak ayağını bastığın yere bak
alıç suyudur bak tanı atanı
süt göze, kımız suya, at terkide, od burda
alıç suyudur bak tanı
şimdiki beyler erte göçe
sonraki beyler borta börü
sizler şimdi burdasınız
hani nerde han otağı
size oğuz soy bıraktı
hani nerde soyunuz
hani nerde han çadırı
koma sungur
bağrımda artırdı göçün destanlar dize geldi
sungurda süngüde
beyler daha önce nerdeydiniz
eskiden biz taham serperdik
kadına ökçe, ökse, uyluk derdik
erede buyruk derdik
beyler daha önce nerdeydiniz
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Turk1071
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 2


« Yanıtla #14 : 26 Haziran 2010, 14:33:22 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008
sağolasın.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
K A L K A N
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #15 : 27 Haziran 2010, 11:00:14 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008
Altay Kahramanlık Destanında Geçen Kadın Adlarının Listesi
"Burada, on iki ciltten oluşan Altay Baatırlar adlı kahramanlık destanı taranarak tespit edilen kadın adları ve bu adların geçtiği yerler verilmektedir"

 A
Abakay-Taadı (VIII c., Ak-Çabdar attu Altın-Boko, S.53)
Abakay-Taajı emegen (V. C., Ölöştoy, 123)
Abram-Moos Kara-Tajı (X. C., Kan Jeeren attu Kan-Altın, 144)
Aduçak Emegen (VII. C., Kan-Kurkudeydin uulı Kan-Kapşukay, 122)
Agarus (XII. C., Kan-Kapçıkay, 70)
Ak-Baş Emegen (Ul.I, Kozın-Erkeş, 127)
Ak-Baş (V, Katan-Kökşin le Katan-Mergen, 205)
Ak-Bökö (Ul.II, Barçın-Bökö)
Ak-Çeçek (VII, Kan-Kapçıkay, 134)
Ak-Kayçı (VI, Altın Mize, 22)
Ak-Koo (V, Ölöştöy, 196)
Ak-Sanaa (Ul.I, Altınak Mergen, 377)
Ak-Süt Ene (X, Jılangaş Uul, 156)
Ak-Şaacıngay (I, Ak-Tuujı, 168)
Ak-Şangkı (I, Ulag, Malçı-Mergen, 82)
Algang-Taa (I, Kögütey, 88, 94)
Altın-Çaçak (I, Altın-Tuuyı, 145; VII, Katan-Bergen, 213, VI, Kan-Jegey, 200; IX,
       Solotoy-Mergen, 136; X, Kan Jeeren attu Kan-Altın, 32 118-119; Ul. II, Barçın-Bökö).

Altın-Çeçek (I, Katan-Koo; VI, Alaktay, 187; VII, Kurman-Taajı, 70; XII, Ak-Biy,
       151; Ul. II, Barçın- Bökö, İvanak, Ul. II, Er-Samır)

Altın-Jastık (V, Ölöştöy, 184)
Altın-Jüstük (VI, Kaan-Altın, 177, 179, VII, Kaan-Jegey, 197, 230)
Altın-Kıldaga (VIII, Üç Kulaktu ay kara at, 160; X, Ösküs Uul, 32)
Altın-Küskü (Ul., I, Ösküs-Uul, 32)
Altın-Pargaa (XII, Kan-Kapçıkay, 122)
Altın-Sabar (VIII, Üç Kulaktu ay kara at, 138)
Altın-Sanaru (VII, Boo-Çerü akazı, Boodoy-Koo sıynızı, 172)
Altın-Sangar (Ul., II, Er-Samır, 24)
Altın-Savak (XII, Kan-Kılış, 239)
Altın-Sırga (Ul., I, Altınak-Mergen, 377; V, Ölöştöy, 6, Jangar; V, Katan-Kökşin le Katan-Mergen, 206)
Altın-Şuru (IX, Ooçı-Bala, 37; X, Ösküs Uul, 81; Kan-Kapçıkay, 23)
Altın-Şuruun (V, Ölöştoy, 162)
Altın-Tana (I, Kögütey, 105; Ul. I, Aytünüke, 233; Ul. I, Ak-Tayçı, 305; V Katan-Kökşin
       le Katan-Mergen, 226; VI, Ösküs Uul, 237; VII, Kan-Jereen attu Kan-Jekpey, 82; VIII,
       Kan-Kıpçakay, 6; VIII, Kara-Sagıştu Katkı-Mergen, 202; Ul. II, Er-samır, Ul. II, Barçın-
       Bökö; Ul. II, İvanak)

Altın-Tangdak (VII, Bar-Çokır attu Kuday uulı Katan-Koo 1108; Ak-Biy, 129)
Altın-Targa (VI, Kan-Altın, 118; XI Almıs-Kaan, 55; XI, Kün Kılgalu küreng attu
       Kuday uulı katan-Koo 1108; XII, Ak-Biy, 129)

Altın-Topçı (V, Ölöştoy, 16; VII, Kan-Jegey, 222; VII, Kan-Kapçıkay, 41; IX, Karu
       Küreng attu Kan-Küler, 201; Ul. I, Ak-Toyçı, 293; Ul. I, Altınak-Mergen; Ul. II, Er- Samır, 19)

Altın-Torgı (X, Jılgangaş Uul, 162)
Altın-Torloy (VI, Altın-Mize)
Altın-Tuujı (I, Altın-Tuujı, 142)
Altın-Tuulay (Ul. I, Ösküs Uul, 104)
Altın-Tülkü (XII, Kan-Kılış, 206)
Amalday Emegen (VII, Kan-Kapçıkay, 6)
Amır-Sanaa (VII, Bar-Çookır attu Bayıng-Koo)
Argaçı (VIII, Boodoy-Mergen, 92)
Aru-Çeçen (IX, Kara Küreng attu Kan-Küler, 187)
Ayana (XI, Almıs-Kaan, 19, 34)
Ayana-Aru (XII, Kan-Kapçıkay, 70)
Ayar-Aru-abakay (Ul. II, Ak-Biy le onıng bilez, 167)
Ay-çeçek (XI, Altın Saadak, 246)
Ay-Sulatay (XI Almıs Kaan, 23)
Ay-Tana (I, Altın-Tuujı, 136, XI, Altın-Saadak, 196-200 ve devamı, XI, Almıs-Kan,
     19, 134; Ul. I, Aytünükte, 233)

Ay-Tuulay (XI, Altın Saadak, 228, 236, 241, 246, 264)

B
Barga-Bagay Emegen (VIII, Temene-Koo, 101)
Bayan (Ul. I, Közüyke, 207)
Bayana Aru (X, Kan-Jereen attu Kan-Altın, 112)
Bayana-Sarı (XI, Almıs-Kaan, 81)
Bayan-Sılu (VIII, Kan-Kürkedeyding uulı Kan-Kapşukay, 121; Ul. II, Er-Samır, 64)
Bay-Aru (XI, Altın-Saadak, 249)
Bayım-Sur (Ul. I, Kozın-Erkeş, 158)
Bayın-Sur (VII, Ak-Çabdar attu Altın-Bökö, 74)
Bıyansu (Ul I, Soy-Solong, 258)
Bıyan-Sulı (Ul. II, Barçın-Bökö)
Boodoy-Koo (VII, Boo-Çerü akazı, Boodoy-Koo sıynızı, 169)
Borbıyak Emegen (X, Toymong-Koo, 154)
Boydong-Koo (Ul. I, Boydong-Kökşin, 342)
Bökön-Taajı (VII, İrbis-Buuday, 13)

E
Eçey-Buuday Abakay (Ul. II, Ak-Biy le onıng bilezi, 167)
Elben-Jalang (VI, Alaktay, 180)
Engir-Jıldıs
Erke-Karakçı (Ul. I, Alıp-Manaş, 9; Ul. I, Ak-Toyçı, 311)
Erke-Koo (Ul. I, Közüyke)
Erke-Oçı (Jangar)
Erke-Tana (Ul. I, Közüyke)
Erke-Toldo (Ul. II, Kara-Küreng attu Kan-Küler)
Erke-Toylong (XII, Kan-Kapçıkay, 34)
Erkin-Koo (Ul. I, Kökin-Erkey, 269)
Erlik-Biydin Abakayı (Ul. I, Ösküs Uul, 120)
Ermen-Çeçen Abakay (Ul. II, Er-Samır)
Ermen-Çeçen (V, Ölöştüy; Ul. I, Soy-Solong, 246; Ul. I, Boydong-Kökşin, 342,; Ul. I,
Altın-Manaş, 7; Altay-Buçay, 52; VII Alaktay, 180)
Evençi (XII, Ak-Toyçı, 186)

J
Jangarçı (Jangar)
Jaraa-Çeçen (V, Ölöştoy, Ul. I, Altay-Buuçay, 52)
Jebelek Emegen (VIII, Kan-Kürküdeyding uulı Kan-Kapşukay, 132; Kan-Jeeren attu Kan-Altın, 117)
Jengey-Utay Emeen (VII, Altın-Mize, 17)
Jer-Karamçı (Ul. II, Tangzı Baatır, 251)
Jer-Kidik Enezi (Jangar)
Jes-Eney (VII, Bar-Çookır attu Bayıng-Koo, 156)
Jeti-Köçkö (VIII, Kan- Kürküdeyding uulıKan-Kapçıkay, 121)
Jılamaş (VI, Köstö-Mergen, 60)
Jüstükey (XII, Ak-Tamçı, 168)

K
Kandıkçı (Ul. II, barçın-Bökö)
Karagıs (XII, Kan-Kılış, 190)
Kara-Kadın (VII, Kan-Jeeren attu Kan-Jekpey, 79)
Karalday-Emeen (VII, Bar-Çookır attu Altın-Koo, 145)
Karamay Emegen (VIII, Ak-Çabdar attu Altın-Bökö, 66)
Kara-Taajı (VIII, Temene-Koo, 113; Jangar)
Kas-Manday (V, Ölöştoy, 5)
Kaspak (Ul. I, Aytünüke, 221)
Kıs-Kaan (Ul. I, Aytünüke, 221)
Köldü Emeen (XII, Kan-Kapçıkay, 9)
Kümüjek-Aru (V, Katan Kökşin le Katan-Mergen, 231; Ul. I, Altın-Manaş, 8.)
Kümüş Jinji (VI, Ösküs-Uul, 33)
Kümüş-Koo (Ul. II, Altın-Koo)
Kümüş-Sırga (VII, İrmis-Buuday, 33)
Kümüş-Tana (VII, Kurman-Taajı, 72; Ul. II, Er-Samır, 34)
Kün Kerel (V, Ölöştoy)
Kün-Keldi (VII, Köstöy Mergen, 82)

M
Mariya (XII, Kan-Kapçıkay, 68-70)

O
Oçı-Bala (IX, Oçı-Bala, 6)
Oçıra-Manjı (IX, Oçı-Bala, 5)
Oturgış (VII, Oturgış, 47)
Oyınçı (XII, Ak-Tayçı, 168)

S
Sarı-Koron (Ul. II, Er-Samır, 37)
Sarı-Kümüjek (V, Katan-Kökşin le Katan-Mergen, 264)
Serel Tekey (VI, Altın-Mize, 11)
Sudurçı (I, Aybıçı la Karatı-Kaan, 234)

T
Tabın-Koo (VI, Altın-Mize, 31)
Tara-Kadın (VII, İrbis-Buuday, 5)
Temene-Koo (I, Kögütey, 99; I, Kan-Buuday, 24; VIII, Ak-Çabdar attu Altın-Bökö, 75;
           VIII, Kan-Kürküdey uulı Kan-Kapşagay, 126; Ul. I, Altay-Buuçay, 75; Ul. I, Ak-Tayçı, 337)

Temir-Karak (IX, Ak-Kaan la Kübür-Kaan, 119)
Tolo-Bargan (XII, Kan-Kılış, 192)
Torgoyok (XII, Joonoy-Bökö, 186)
Torko-Çaçak (Ul. II, Ak-Biy le onıng bilezi)
Toyçı (Toymon-Koo, 138)

U
Ulan-Çeçen (VII, İrbis-Buuday)

Ü
Ülgerçi (Ul. I, Altay Buuçay, 72)
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
K A L K A N
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #16 : 27 Haziran 2010, 11:50:16 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008
Kıymetli maden ve taşlarla ilgili Kadın adları;
İçinde değerli maden ve taş adları bulunan kadın adları en kalabalık
grubu oluşturmaktadır: Altın-Tana “altın, parlak düğme”, Altın-Topçı“altın düğme”,
Altın-Çaçak “altın salkım”, Altın-Sırga “altın küpe”, Altın-
Çeçek “altın çiçek”, Altın-Targa “altın tombul” “Moğ. “targa” “şişman,
toplu”), Altın-Jüstük “altın yüzük”, Altın-Sanaru “altın hünerli”,
Altın-Şuru, Altın-Şuruun “altın mercan”, Altın-Tangdak “altın şafak”,
Altın-Jastık “altın yastık”, Altın-Küskü “altın ayna”, Altın-Sabar “altın
parmak”, Altın-Sangar “altın, eşsiz, bir tane”, Altın-Kaldıga “altın mirasçı”,
Altın-Tuulay “altın tavşan” (Moğ. Tuulay “tavşan”), Altın-Tülkü
“altın tilki”, Altın-Savak “yak’ın altın yünü” (Moğ. Savag-savga “yak’ın
yünü”); Kümüş-Tana “gümüş düğme”, Kümüş-Jinji “gümüş boncuk”,
Kümüş-Koo “gümüş güzellik”, Kümücek-Aruv “gümüş tazeliği”, Temir-
Karak “demir bakış”.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
K A L K A N
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #17 : 27 Haziran 2010, 11:55:20 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008Geleneksel mitolojik sembollere dayanan renk veya rakamların nitelikleri
ile ilgili Kadın adları;

Bazı Destanlarda renk adı taşıyan isimler de önemli yer tutmaktadır. Bunlar
tavsifi karakter taşımaktadır ve sahiplerinin şu veya bu özelliğini yansıtmaktadır.
Ak-Baş, Ak-Koo “temiz, dokunulmamış endam”, Ak-Sanaa “ak
akıl, temiz kalpli”, Ak-Kayçı “ak rivayetçi, anlatan”, Ak-Çeçek “ak çiçek”,
Ak-Şangkı “ak bilek”, Ak-Şaacıngay “beyaz porselenli ay”, Ak-
Börü “ak kurt”, Ak-Bökö “ak, iyi güç”;
  Kara kelimesi ile: “kara, karanlık,Kara-Kadın “kara kadın”, Kara
Taajı “kara hanım, kraliçe”, Karamay “kara yağ”, Karagıs “kara kız”;
 Sarı-Kümüjek “sarı gümüş”,Sarı-Koron “sarı zehir”, Bayana-Sarı
“sarı hazine, zenginlik”.
 Şunu belirtmek gerekir ki renkle ilgili adların birkaç anlamı vardır.
Mesela, “ak” beyaz, temiz, karışmamış; temiz kalpli, iyi niyetli, bakire
gibi anlamlara sahiptir (Radloff, 1893: 88-95). Buna göre, Ak-Baş
“beyaz kafa, açık renkli saç” olarak tercüme edilebilir, Ak-Boko ise
“beyaz güç”, Ak-Sanaa “beyaz akıl ya da temiz kalpli, iyi niyetli” olarak
çevrilebilir.
 Kara ve sarı kelimelerinin anlamları arasında renk dışında “kötü, düşman”
gibi anlamları da var. Mesela, Kara-Kadın “kötü kadın” veya
Sarı-Koron “kötü ot, sarı zehir”.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
K A L K A N
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #18 : 27 Haziran 2010, 11:57:21 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008Tabiattaki nesneler, gökyüzü cisimleri ve havadaki değişiklikler ile
ilgili Kadın adları;

Gökyüzü ve tabiat, gezegen ve yıldız kültleri ile ilgili adlar: Ay-Tuulay
“ay tavşanı”, Ay-Çeçek “Ay çiçeği”, Ay-Tana “ay, parlak düğme”, Ay-
Sulatay “ay güzeli”, Kün-Kerel “güneşli”, Jer-Kindik “yer göbeği”,
Engir-Yıldıs “akşam yıldızı”, Jeti-Köçkö “yedi çiğ”, Altın-Tangdak
“altın şafak”.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
K A L K A N
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #19 : 27 Haziran 2010, 11:59:53 »

TÜRKÇE İNSAN ADLARI ve ANLAM KÖKENLERİ Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
www.kitablar.org/details.php?book_id=1008
Günlük hayattaki nesneler, giyim, takı ve süs eşyalarının adları ve
insan faaliyetleri ile ilgili Kadın adları;

a) Giyim-kuşam ve süs eşyaları ile ilgili kadın adları: Altın-Tana, Altın-
Topçı (tana ve topçı “düğme”), Altın-Sırga (sırga “küpe”), Altın-
Jüstük (yüstük “yüzük”), Torko-Çaçak “ipek salkım” (çaçak “salkım”),
Kümüş-Jinji “gümüş boncuk”, (jinji “boncuk”);
b) Günlük hayattaki eşyalar: Altın-Yastık “altın yastık”, Altın-Küskü “altın
ayna”, Temene-Koo “düzgün iğne”, Oturgış “oturak”;
c) İnsan faaliyetleri ile ilgili adlar: Ak-Kayçı “ak rivayetçi, anlatan”,
Sudurçı “kutsal”, Argaçı “girişimci, atılgan”, Ülgerçi “şiir yazan”,
Kandıkçı “kandık toplayan”, Jangarçı “yangar (şarkı) söyleyen”,
Aduçak-Emegen “ok kadın”.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
Sayfa: 1 [2] 3 4
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.076 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.012s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.