Türkçü Turancı Dünya Görüşü
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 17 Şubat 2020, 22:53:50


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Türkçü Turancı Dünya Görüşü  (Okunma Sayısı 3515 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Hun53
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 606


Gökyüzü bayrağımız olsun, yeryüzü otağımız!


« : 08 Temmuz 2012, 18:04:10 »

Türkçülük bizce kayıtsız şartsız kan ve ırk meselesidir. Soyca ve ortak milli şuurla kendini
Türk'lüğe-Turan'a ait hisseden her kişi Türk'tür!.. Türkler; ırk-dil birliğine sahip büyük bir ırktır.
Türkçülük, Türk'ü yükseltmek hedefidir.
Soy bilincine sahip olan ve bu bilinçle beraber Türk ırkının müreffeh seviyeye ulaştırmayı ülkü edinmiş
her Türk ise Türkçüdür-Turancıdır!..
Türk ırkının varoluş gayesi dünyaya hakim olmaktır. Türkler dünyayı kasıp kavuran
muhteşem orduları ve kurdukları büyük imparatorlukları ile yeryüzünün efendisi olmuşlardır.
Kaşgarlı Mahmut'un dediği gibi “Tanrı Türkler'i yeryüzünün hakimi kılmak için yaratmıştır”.
Devlet felsefemizde mana kazanmış Tanrı Kut Töre ve Kızılelma kavramı bu hakimiyet
düsturunun numunesidir.
Bizler Turan soyundanız ve Turancıyız!.. Balkanlar'dan başlayıp Urumçiye kadar
uzanan Avrasya coğrafyası Büyük Turan'ın vatanıdır. Türkçüler için; Azer, Kırgız, Kazak,
Özbek, Tatar ırk adı değildir, bu adlar sadece ulu bir çınarın dalları misali büyük Turan
ırkının kollarıdır. Antropoloji ve tarih ilmi bize bu gerçeği göstermektedir. Altay
kavimleri içinde en büyük ve şerefli ırk topluluğunu Turan'lılar oluşturur. Diğer
milletler, Hun Yabgusu Motun'dan; Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Atatürk'e kadar Tanrı Kut
Töreyi ve Türk ırkının üstünlüğünü tarihi hadiseler cereyanında alenice görmektedirler.
Acuna hakim olan Türkleri diğer aşağılık (Aryan-Latin-Sami-Farsi-Sarı Çin) ırklar sevmezler
ve sevmeyeceklerdir; o yüzden enternasyonalist ve hümanist değiliz! Bizler sadece Türk'e ve
Turan'a sevdalı Türkçüleriz!..
Türkçülük görüşünün kaynağında din-mezhep birlikteliğini ölçü kabul etmez;
Türkçülükte kan birliği esastır. Gagavuz, Hazara ve Oğuz Türk'ü farklı dinlere mensuptur;
ancak asli ve hayati esas kan bağıdır. Arapların ve farsların müselman olması bizim için
kardeşlik hususu değildir. Türkçüler ırklarının din-mezhep paralelinde bölünmesini asla
kabul etmez ve buna karşı en sert tutumu sergilemeyi görev kabul ederler. Turan
coğrafyasında pek çok din ve mezhep görüşüne tabi Türk uruğu vardır; bu sebeple Turan
ırkının din taasubu ile tefrikaya uğramasına rıza gösteremeyiz. Bizim için hristiyan ya da
müselman Türk aynı muhabbet ve sevgidedir.
Türkçüler dil ve abaça (alfabe) birliğinden yanadır; sloganımız merhum Türkçü
Gaspralı İsmail'in dediği gibi “dilde, işte, fikirde birlik” sözünde hayat bulur. Turan
milletleri için behemahal yapılması gereken iş ortak gramer ve abaçanın oluşturulmasıdır.
Türk dünyasının birbirinden kopmaması için ortak dilin ve abaçanın önemi hayatidir. Turan
Maarif Teşkilatı kurularak milli-ortak lisan eğitim sistemine geçilmelidir. Kaşgar'da
yaşayan ırkdaşımız Nizami'yi, İstanbul'da yaşayan Çolpan'ı ve Astana'da yaşayan Mehmet
Akif'i okuyabilmeli, anlayabilmelidir... Mesela Cengiz Aytmatov'un kitaplarını okuyan her
Turan evladı haz alacak noktaya gelmelidir. İşte Türk dil birliği budur!..
Türkçüler ortak tarih şuuruyla beslenirler. Bizler atalarımızı düşman olarak
ayıramayız!.. Timurleng, Beyazid; Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim aynı ırkın evlatlarıdır.
Aralarındaki mücadele Tanrı Kut töreden esinlenerek sadece büyük Turan birliğini kurma
mücadelesi olarak değerlendirilmelidir. Hun İmparatorluğu, Attila Devleti, Hazar
İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Safevi ve Osmanlı İmparatorluğu yüce Türk Irkının dünyaya
hediye ettiği devletlerdir ve hepsi Turan ırkının eseridir. M.Emin Resulzade ve Atatürk
Oğuz Elinin; Osman Batur Türkistan'ın kahraman evlatlarıdır ve hepsi bizim medar-ı
iftiharımızdır!..
Türkçüler edebiyatta, güzel sanatlarda, sporda ve folklorda Turan Milletinin daha
çok kaynaşması gerektiğine inanırlar. Manas destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon destanı
Türk-Turan Milletinindir. Dedem Korkut hepimizin atasıdır. Turan halkları bunu iyi
bilmelidir; bu sebepten iletişim ve karşılıklı teati muhakkak kesintisiz kurulmalıdır. Tv-
Radyo kanalları Türklerin birbiri ile daha sıkı kaynaşması için Turan coğrafyasına ortak
yayın yapmalıdır. Türk dünyasında festivaller, konserler, sineme ve müzik yarışmaları
düzenlenmelidir. Spor müsabakaları yaygınlaştırılmalıdır, her yıl bir Turan Spor Turnuvası
organize edilebilir. Türk dünyasının meşhur yazarlarının kitapları, sanatçıların cd-
dvd'leri ucuz ve herkese ulaşacak şekilde basılıp dağıtılmalıdır. Turan devletleri arasında
vize olmamalıdır ve seyahat kolaylığı sağlanarak ucuz, kalıcı turizm faaliyetleri
özendirilmelidir. Türk devletlerinde okuyan talebeler tatil aylarında birbirleri ile
kaynaşarak ortak kültürleri öğrenmeleri için kamplara alınmalıdır.
Türkçüler ekonomik birliği ve siyasi birliği muhakkak istemektedirler. Avrupa
Birliği hedef olarak nasıl ki Avrupayı ortak menfaatte buluşturmayı gaye edinmişse, mevcut
Turan devletleride Turan Ekonomik ve Siyasi İşbirliği Teşkilatı kurmayı hedef görmelidir.
Misal olarak İstanbul finans merkezi, Baku ticaret merkezi, Astana'da siyasi birlik-
istişare merkezi olabilir. Her yıl ortak hükümet toplantıları tertiplenmeli ve siyasi-
ekonomik stratejik hedefler tayin edillmelidir; büyük Turan birliğine doğru giden siyasi
ilerlemenin yolları açılmalıdır. Türk devletleri arasında Nato benzeri askeri bir güç
unusurunun teşkil edilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır.
Türkçüler yakın Oğuz birliğine (Türkiye-Kıbrıs-Azerbaycan-Kerkük) ve ardından Turan
Birliğine (Türkiye-Azerbaycan-Kıbrıs-Kazakistan-Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-
D.Türkistan) uzanacak orta-uzun vadeli her türlü stratejik hamlelerin ivedilikle hayata
geçirilmesini şart görür. Bizler için demokratik ya da totaliter rejimler önemli değildir;
sosyalist-kapitalist ekonomik nazariyelere itibar etmeyiz. Türkçüler için biricik hakikat
ulu Türk uruğunun mutluluğudur! Türk-Turan halklarını mesud ve muzaffer hale getirecek her
türlü nazariyelere ve programlara önem veririz. Fakat komünizm, ümmetçilik ve masonluk gibi
milli bünyeyi tahrip edecek her türlü haşara ideolojiye karşıda kin güderiz.
Türkçüler tarihi düşmanlarını ve mevcut-yakın düşmanlarını tayin kabiliyetine
sahiptirler. Ruslar, Çinliler, Araplar, Grekler, Ermeniler, Kürtler, Çeçenler ve Farslar
tarihi-mevcut düşmanlarımızdır. Gürcistan, İsrail mevcut-yakın düşmanlarımızdır. ABD-
Avrupa-Hindistan ve Japonya stratejik düşmanlarımızdır. Türklüğe düşman milletler hakkında
ulu Türkçü Nihal Atsız'ın eserleri okunabilir. Bu düşmanlara karşı hazır ve kuvvetli
olmanın yegane yolu Turan Birliğini kurmaktır.
Türk-Turan coğrafyasında mevcut bulunan sorunlar ise; Kıbrıs, Karabağ, Kerkük, Doğu
Trakya, Doğu Türkistan, Kırım, Ahıska topraklarında yaşanan işgal ve zulümlerdir. Bu
problemlerin çözümü için yegane yol ise Türk devletlerinin iktisadi-siyasi kalkınmalarını
sağlamaları ve askeri kuvvete sahip olmalarıdır!
Dileğimiz, Türkiye'nin terör-kürt tehlikesini çözmesi ve Kerkük'e sahip olmasıdır.
Doğu Türkistan'ın Çin zulmünden kurtulmasıdır. Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarması ve
G.Azerbaycan ile tevhid olmasıdır.Turan'a giden yolda güçlü devletler olma bahtiyarlığını
yaşayarak düşmana galebe çalmak şiarı Türkçüler için meşaledir. Turan Güneşinin doğuşunu
ufukta göreceğimize inanıyoruz. Türk Tanrısı bunu nasip edecektir.
TANRI TÜRK BUDUNUNU KORUSUN!

Murat Taşdan / Türkiye
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Erlik Tanrıöğen
Türkçü - Turancı BOZKURT

ileti Sayısı: 875


Nur'dan Rıza aldık.


« Yanıtla #1 : 08 Aralık 2014, 22:20:23 »

Türkçü Turancı söylemi sizi de rahatsız ediyor mu? Atsız Ata Türkçülük için ''Irkçı Turancılık'' diyor. Yani Turancılık bunun içinde. Biz ağız alışkanlığı ile söylüyoruz ama aslında mantıksal bir yanlışlık var. Hatta otağımızın adıyla efsaneleşen bir mantıksal yanlışlık.  Gülümseme
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
ATSIZALP
OTAĞ BEKÇİSİ
Türkçü BOZKURT

ileti Sayısı: 9.047


Orta Asyadan Anadoluya , Metehandan Mustafa Kemale


« Yanıtla #2 : 08 Aralık 2014, 22:22:59 »

Türk milletinin dünya görüşü Atsız Atamınki ile kıyaslanmayacak kadar hödük olduğu için basa basa bu ismi verdik ki gelip de bizlere andelip andelip sorular sormasın millet!!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Hiçbir, bölücü, yobaz, kansız ve abd emperyalizminin uşağı, TÜRK'ü yıldıramaz!
BUNA İNANIYOR, BUNUN İÇİN SAVAŞIYORUZ!
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.282 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.014s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.