MELEZ IRK TARTIŞMASI!
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 06 Temmuz 2020, 21:00:22


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: MELEZ IRK TARTIŞMASI!  (Okunma Sayısı 8277 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Batur Alp
Ziyaretçi
« : 21 Şubat 2011, 16:06:54 »

Daha önce kaleme aldığım bir yazıyı otağın sayfalarında kaybolup gittiği için ve son zamanlarda şahsım hakkında yakım çevremce de oluşan samimiyetsiz anlaşmazlıklar nedeniyle tekrar yayınlıyorum.

Ülkemizde yaşayan çeşitli etnik döküntülerin ve Türk kanı taşıyan, fakat beynini anti-Türkçü kurum, kuruluş, cemaat veya kişilere dölleten akıl fukaralarının son zamanlarda dillerine pelesenk ettiği bir kavram var.

Tarih, Antropoloji ve Etnografya gibi ırkları tasnif etmede ana faktör olarak kullanılan bilim dallarından bihaber olarak yaşayan bu zihin fukaralarına göre; ''Anadoluya gelen Türk kitleleri yüzyıllar içerisinde yerli halk ile harmanlanarak Türklük özelliklerini yitirmişler ve farklı toplulukların karışımıyla melez bir toplum haline gelmişlerdir.''

Bu münevver güruhun aydın beyinlerinden(!) fırlayan eşsiz vecizelere göre, bu topraklar içerisinde gerçek manada Türk unsuru bulunmamaktadır. O halde devletin milli bir yapıya bürünerek Türklüğün üst kimlik olarak kabul edilmesi gereksizdir.

Evet, gerçekten de söyledikleri gibi bir durum var olsaydı demeçlerinin haklılığından bahsetmek mümkün olabilirdi. Fakat, iş gerçektende öyle mi?

Şimdi, aslında hepimizin bildiği, fakat bir çoğumuzun üzerinde yeterli manada düşünerek sağlam bir görüş oturtamadığı ''melezlik'' tartışmasına tarihsel bilgiler ışığında kısa ve öz haliyle cevaplar arayalım..

Türkler bu topraklara ne zaman ve nasıl gelmiştir? Anadoluya geldikten sonra yerli halk ile bir karışıma uğramış mıdır yoksa saflığını muhafaza mı etmiştir?

Türkler, tarihin çeşitli devirlerinde Anadolu toprakları üzerinde bulunmuşlar, kimi zaman İstanbul’u kuşatmışlar (Avarlar), kimi zaman da Bizans ordusunda paralı askerler olarak görev almışlardır (Peçenekler).

Hatta bundan çok daha önce Hun Türklerinin Anadoluya keşif amaçlı akınlar düzenlediği de bilinmektedir. Fakat, ırkımızın Anadolu topraklarına
topyekün yerleşmesi Selçukluların öncülüğünde başlamış ve yüzyıllarca süren bir göç dalgasının neticesinde Anadolu tam manasıyla bir Türk yurdu
haline gelmiştir.

1040 yılında Dandanakan’da Gazenliler’i bozguna uğrutarak devletini kuran ve 1071 yılında Bizans’ı hallaç pamuğu gibi fırlatıp ''Konstantinapolis''e çekilmeye mecbur kılan Selçuklular, yurt arayışı içerisinde olan Türkmen kitlelerini Anadolu’ya yönlendirmişler, boy beğlerine elde edecekleri toprakların yönetimini vereceklerini garanti etmişlerdir. Akabinde, yeni toprak arayışı içerisinde olan Oğuz boyları akınlarını Anadolu üzerinde sıklaştırarak muhtelif yerlerde küçük devletçikler(beylikler) kurmuşlar, Asya’dan getirdikleri kültürlerini yeni edindikleri yurtlarının her köşesine taşımışlardır.

Malazgirt sonrasında kurulan beylikler şunlardır;

İzmir beyliği: Oğuzların Çavuldur boyundan olan Çaka Bey tarafından 1081 yılında İzmir dolaylarında kurulmuştur.

Dilmaçoğulları beyliği: Doğu Anadolu’da Erzen ve Bitlis’te, 1085-1192 yılları arasında hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir. Kurucusu
Dilmaçoğlu Mehmet Bey’dir.

Danişmendliler: 1071-1178 yılları arasında Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya ve civarında hüküm süren bir Türkmen beyliğidir. Kurucusu Danişmend Ahmet Gazi’dir.

Saltuklu Beyliği: Emir Saltuk tarafından kurulmuş, Erzurum ve civarında 1092-1202 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Mengücekler: Erzincan, Kemah ve Divriği’de, on birinci yüzyılın sonundan, on üçüncü yüzyılın sonuna kadar hâkim olan Türk beyliğidir. Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur.

Ahlatşahlar: Van Gölünün batı sâhilinde bulunan Ahlat’ta, 12. asrın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti. 1100 senesinde Sökmen el-
Kutbî tarafından kuruldu.

Çobanoğulları Beyliği: Kastamonu'da Türkiye Selçuklularının uç beyi (beylerbeyi) olarak bulunan, Oğuzların Kayı boyuna mensup Hüsâmeddîn Çoban tarafından kurulmuştur.

Artuklu Beyliği: 1101-1409 yılları arasında başkenti Diyarbakır, güneydoğudaki, Mardin, Hasankeyff ve Harput bölgelerinde hüküm sürmüş
bir Oğuz Türkmen Beyliğidir.

İnançoğulları Beyliği: İnançoğulları, Germiyanoğulları hânedânındandır. Fakat İnanç Bey'le babasının hangi Germiyan beyinin oğlu veya kardeşi olduğunu şimdilik bilinmemektedir. "Lâdik" denen Denizli başkent olmak üzere Denizli bölgesinde hüküm sürmüşlerdir.


Görüldüğü gibi, Malazgirtten kısa bir süre sonra Anadolu topraklarının neredeyse tamamına Türk beğleri hakim olmuş, göçebe Türk kültürü yerleşik bir hal alarak sağlam temeller üzerinde yükselmeye başlamıştır.

Peki, Türk beylikleri Anadoluya girerek bu yeni yurdun çeşitli bölgelerine iskan ederken, Anadolu’da Türklerden önce de var olan yerli unsurlar ne yapmaktaydı? Rum, Ermeni, Gürcü ve azınlık bir Kürt topluluğu Türkmen beyliklerinin yayılmacı politikalarına karşı ne yaptılar?

Gerçek şu ki, Selçuklular ve onların önderlik ettiği kalabalık Türkmen kitleleri henüz Anadolu topraklarında bulunmazken; Anadolu halkı Bizan-Arap savaşları, Malarya Salgınları ve şiddetli depremlerin etkisiyle büyük kırgınlar geçirmiş, halkın bir çoğu ölmüş ve bir kısmı da göç etmeye mecbur kalmıştır. Yani Türkler bu topraklara girdiğinde karışarak harmanlanacak yoğun bir kitle şöyle dursun, arazilerin büyük bir kısmında yaşamlarını sürdüren topluluklarla bile karşılaşmamışlardır. Bakın bu konu hakkında bazı tarihçiler neler söylemiş:

"Türk fethi esnasında Anadolu'nun pek büyük bir kısmı, bilhassa Orta, Güney ve Batı Anadolu bölgeleri nüfusu çok az, hareketsiz, bir kelime ile, geri kalmış bir ülke manzarası gösteriyordu. Öte yandan Sâsâni-Bizans ve Arap-Bizans çekişmeleri, Anadolu'daki halkın önemli bir kısmının yok olmasına ve Çukurova gibi birçok bölgelerin de korkunç bir şekilde tahrip edilmesine sebep olmuştu. Türkmenler savaşlarda ellerine geçirdikleri Hıristiyanları köle gibi kullandıklarından bunu çok iyi bilen Hıristiyanlar, onların harekete geçtiklerini görünce Adalara ve Rumeli yakasına kaçıyorlardı. Diğer taraftan Anadolu'da, topluca herhangi bir İslâmlaştırmanın olduğu üzerinde, Türk, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarında bugüne kadar herhangi bir habere rast gelinmediği gibi, en küçük hadiselerin bile yer aldığı pek zengin Osmanlı arşivinde de bu hususta bir kayıt elde edilememiştir. Anadolu'da, Müslüman İspanya'daki gibi, bir dönme sınıfı da olmamıştır." (Faruk Sümer, Oğuzlar, Giriş)


“Elimizdeki tarihî kayıtlar, tek tek şahısların ve ailelerin İslam’ı kabul ettiklerini bildiriyor, ancak, Hıristiyan halkın toptan Müslüman olarak Türkleştikleri hakkında hiçbir haber vermiyor. Ön Asya Türklüğünün, Bizanslılar, Rumlar ve Ermenilerle toplu halde bir kaynaşma ve karışmanın olduğunu bildirecek kayıtlara da rastlanmıyor.” (Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, Sf: 207)

“Anadolu içlerine yayılan Türkmenlerin başarılarını kolaylaştıran başka şartlar da vardı. Abbasîlerden beri, Bizans-İslâm çekişmeleri devamınca
çok insan ölmüştü. Bizans’taki iç anlaşmazlıklar yüzünden Anadolu ihmal ediliyordu. Ağır vergi ödemeğe mecbur tutulan köylüler takatsiz düşmüş
ve nüfus seyrekleşmişti.” (İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, Sf: 134)“Malazgirt zaferi ile Bizans’ın gücü kırılıp, Türkler karşısında bir ordu kalmayınca, Anadolu’da bir yayılma ve yerleşme devri başlar. Gerçekten,
tarihinde birçok kavim ve medeniyetlere sahne olan Anadolu’nun etnik yapısı, 1071’den sonra, öyle çabuk değişikliğe uğradı ki, bu büyük göç ve
yerleşme hareketi araştırılmadığı için Türkleşme hâdisesi bir sır halinde kalmış ve çok defa yerli halkların toptan Müslüman olduğu veya yok
edildikleri zannedilmiştir.” (Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Sf: 281)Buraya kadar Türklerin Anadolu’ya girişlerinden sonraki kısa bir dönemi tarihin ışığında süzgeçten geçirmiş olduk. Ayan beyan ortada olan bu bilgileri yetersiz kabul ederek, çürük iddialarında direnmeye çalışan hamakat abidelerinin var olabileceğinin bilincinde olarak konuya devam edelim. Varsayalım ki Türkler bu topraklara geldiğinde kalabalık kitleler ile karşılaştılar ve bir karışım olma ihtimali baş gösterdi. O halde karşımıza şöyle bir çelişki çıkmaktadır:

Tarihsel bir gerçeklik olarak yerleşik kültür göçebe kültürüne nazaran daha ağır basmakla birlikte onu etkisi altına alarak yok olmasına sebep olur.
Avrupa ovalarına yerleşerek kültürlerinden uzaklaşan ve asimile olan Türk boyları, bir avuç Medeni Uygur’u devlet mekanizmasının tepelerine
getirerek kısa sürede Türkleşen Moğol devleti herkesin malumudur. Oysaki Anadolu havzasında böyle bir olay vuku bulmamış, aksine Türk dili ve
kültürü ülkenin her yöresine yayılmış, Türkmen kültürü yeni din İslamiyetle biraz değişime uğramış, fakat öz değerlerinden kopmadan genişlemeyi sürdürmüştür.

Bununla birlikte aralıksız devam eden Türk göçleri Anadolu’daki Türk nüfusunun her geçen gün daha da artmasına neden olmuştur. Hem Cengiz
Han önderliğinde Asya’dan ilerleyen Türk-Moğol ordularından kaçan hem de Moğol ordularıyla beraber gelen kalabalık Türkmen kitleleri Anadoludaki
Türk nüfusunun artmasına büyük katkıda bulunmuştur.

Haçlı seferleri ile Anadolu’yu kahramanca savunan Selçuklular’ın zayıf düşerek 1243 yılında Kösedağ Savaş’ında İlhanlılar’a yenilmesi, Anadolu
Türkleri için yeni bir dönemin başlamasına neden olmuş, Anadolu siyasi birliği parçalanarak beylikler dönemi yeniden başlamıştır. Bu süreçte bir
çok Türk beyliği kurulmuş ve bu döneme ‘’ikinci beylikler dönemi’’ denmiştir. Bu dönemin haritası;                            

Bu uzun süreç içerisinde Anadolu’daki gayri Türk unsurlar giderek artan Türk göçleriyle küçük bir azınlık olarak kalmış, velakin Türklerin farklı dinlere ve kimliklere olan hoşgörüye dayalı siyaseti sayesinde asimile olmadan yaşamayı sürdürmüşlerdir. 13.üncü yüzyılın sonlarında Osmanlı beyliğinin giderek güçlenmesi ve 1517 yılında Dulkadiroğulları’nı yenerek Anadolu siyasi birliğini tamamlaması Anadolu Türklerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamıştır. Rotasını Avrupa'ya çeviren ve Balkanlar yolu ile seferler düzenleyen Osmanlı, fethettiği yerlere Anadolu’dan Türkmen ailelerini göndererek o yerlerin hakimiyetini elinde tutmayı başarmış, fakat yerli halkı kimlik, inanç, dil vs. yönlerinden baskı altına almamıştır.

Zaten, yükselen milliyetçilik akımları ve devlet mekanizmasının zayıflayışı ile bir zamandan sonra ayaklanmalar baş göstermiş, Osmanlı idaresinde yaşayan uluslar bir bir bağımsızlıklarına kavuşmuştur.

Yabancı Türkolog Jean-Paul Roux bu konu hakkında ''Osmanlı İmparatorluğunu oluşturan milletlerin dilleri ve kültürleri o kadar iyi korunmuştur ki, kısa bir süre içerisinde tüm özgünlükleriyle Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Arap devletleri bir bir kurulmuştu, hatta bir Kürdistan bile kurulabilirdi..’’ demiştir.

Hoşgörüsü tüm acun tarafından takdir edilen, hatta bu hoşgörü yüzünden yok olmanın eşiğine gelen Osmanlı devleti izlediği siyaset ile imparatorluk
içerisindeki gayri Türk etnisitelerin kendi dil, kültür ve inanışlarını muhafaza edebilmelerini sağlamıştır. Bugün devlet kayıtlarında var olan belgelere göre 1914 yıllarında 1 buçuk milyona yakın Ermeni’nin Türkiye sınırları içerisinde yaşamakta olduğu bilinmektedir. Bu Ermenilerin 300 bine yakını tehcir esnasında ölmüş, geri kalanı da yabancı devletlerin himayesinde kademeli olarak yurdumuzu terk etmiştir. Ek olarak 19.yüzyılda Ruslardan kaçarak topraklarımıza sığınan Çerkesler de Anadolu’ya yerleşmiş, fakat gerek onların dışarıya kız vermemeleri gerekse de Türk aile yapısının yabancıyla yapılan evliliğe müsaade etmeyen tutumu olası bir karışımın gerçekleşmesini engellemiştir. Bu Çerkesler hala topraklarımız içerisinde çeşitli bölgelerde yaşamlarını sürdürmektedir.

Nihayetinde Osmanlı’nın yıkılışı ve yeni Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla milli bir hüviyete bürünen devlet, 30 Ocak 1923’de Yunanistan ile bir
mübadele anlaşması yapmış, bir buçuk milyon Rum Yunanistan’a gönderilirken, yarım milyon Türk de Türkiye’ye getirilmiştir.(istanbuldaki Rumlar hariç)

Cumhuriyetin kurulmasından sonra yapılan nüfus sayımında da 13 milyonluk Türkiye içerisinde sayıları 1 milyon civarında olan Kürt topluluğun varlığı tespit edilmiştir. Bunların yanında sayıları diğerlerine nispeten daha az olan Çingene, Laz, Gürcü, Arnavut, Pomak, Boşnak gibi farklı gruplar da sınırlarımız içerisinde yaşamaya devam etmektedir. Görüldüğü üzere, 1071’den başlayan uzun süreç içerisinde Türklerin Anadolu topraklarına kitleler halinde göç etmesi ve burada yerleşik bir düzen içerisinde kalıcı hale gelmesi, Anadolu’da yaşayan azınlıkları yok etmek şöyle dursun kendi dil-kültürlerini koruyarak geliştirmelerine bile katkıda bulunmuştur. Hatta bu öyle bir katkıdır ki günümüz Türkiye’sinin ayrılıkçı isyanlarının temelinde yatan gerçeklik de budur.

Hal böyle olunca, tarihsel bilgiler ve belgeler her şeyi muayyen kılarken kendi kanı kırıklığını toplumun bütününe yansıtmak istercesine ‘Türk diye bir ırk yoktur’ diyerek Türk’e ''piç'' yakıştırması yapan dar beyinlilerin maksatlarındaki incelik kendiliğinden su yüzüne çıkmaktadır.

Bu tür miyavlamaları piyasaya sürerek kafa karışıklığı yaratmaya çalışan ve yükselen Türkçülüğü ''Türkler melezleşmiştir’’ diyerek kökünden bitirmeyi
amaç edinen soy fukaraları Türkçülerin tavizsiz tutumları sayesinde sayıkladıkları zırvaları bir bir yutmaya devam edeceklerdir.

Tanrı Türk’ü Korusun.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
turatbek_aytmatov
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 703


KIRGIZ TÜRK


« Yanıtla #1 : 21 Şubat 2011, 16:11:18 »

Bu soysuzlar bilmez mi ki ben ve benim gibi kökü taa Türkistan'a uzayan Kırgız, Uygur, Azer, Kazak, Türkmen ve diğer Türk boyları Anadolu'da yüzlerce yıldır niye mevcuttur hayatları boyunca bir Yörük köyüne gitmiş mi bu fikrini zikrini düzdüğümün p.çleri. Kendileri piç diye tüm millete bu gözle bakamazlar!!!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

KIRGIZ TÜRK
KUDAY TÜRKÜ KORGOSUN!!!
LAİKLİK TÜRKÇÜLÜĞÜN DİREĞİDİR!!!
HUN~
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 96« Yanıtla #2 : 21 Şubat 2011, 19:35:50 »

    Kandaşlarım, bu teorileri ortaya atan piçler zaten Türk değil tabii ki Türklüğü kötüleyecek ve küçümseyecektir o şerefsizler. Biz Türkçüler kökenimizin ne olduğunu biliriz, öz be öz Türk olmasak zaten kader bizim ulu Türkçülük yoluna girmemizi engellerdi. Biz Türk soylu olduğumuz için Türkçü olduk ve bu kutlu yolda ne olursa olsun ucunda ölüm dahi olsa yürümeye, savaşmaya, çalışmaya yemin ettik. Bu yolda karşımıza sahte Türkçüler de çıkacaktır. Biz bu yolda adım attıkça içimizdeki sahte Türkçüler ve melezler açığa çıkacaktır. Türkiye öz be öz Türk'tür sonuna kadar Türk olarak kalacaktır !
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
"Haritalarda ırkımızın yaşadığı yerlere baktık, milletimize fenalık edenleri tarihte okuduk ve milli kini ateşten damgalar gibi kalbimize yazdık."
Akbel
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 51


Türkistanlı Olmak Şereftir!


Site
« Yanıtla #3 : 21 Şubat 2011, 20:19:25 »

Doğru bir meseleye değinmekle beraber bu ülkedeki Türkler çoğunlukla saftır.Hepsinin kökeni 1071'den 15 yy kadar süren Türkmen göçlerine dayanır.Özellikle yabancı güçlerin naylon DNA testleri ve sonuçlarını propaganda olarak kunlanan çaşıtlar Türk soylu olup mankurtlaşmış kişilerin beyinlerini bulandırma amacı peşindedirler.Sözde bu iftiralarla Anadoluya yoğun bir Türkmen göçü olmadığını olsa bile Anadolunun baskın nufusuyla karıştığı gibi gerçek dışı tezler ortaya koymaktadırlar.Ama şu bilinmelidir ki Anadoluda belirli bir Türk nufusu vardır.Ama bu nufusun 55 milyon gibi baskın bir sayıya ulaşabilceğini düşünmüyorum.Tabi bu benim kişisel düşüncem.Ama bu sayı belkide 45 milyon olabilir.Bunu düşünmemin nedeni Anadolunun çok göç alması ve Etnik köken fazlalığıdır.Özellikle son yıllarda bu tehlike adeta kapımızda.K.rtler 10-15 tane çıkarırken bizimkiler taş çatlasa 2 tane cocuk yapıyorlar.E tabi doğuda her şey bedava!cocuk başına para,yemek,yeşil kart,vergi indirimi,çeşitli ayrıcalıklar.Oh ne ala.Türk namusuyla çalışssın,Devlete vergisini ödesin,Geçim sıkıntısı çeksin,Anca 2 cocuk!Türk nufusu azalmakta olup Etnikler hızlı bir şekilde kasıtlı olarak çoğalmaktadır.Bu da emperyalistlerin planları ile uyuşmaktadır.Çok yakında azınlık seviyesine düşeceğiz.Tehlike'nin farkındamısınız?
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkistanlı
Türkçü Kasırga
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 1.016


IRKÇI


« Yanıtla #4 : 21 Şubat 2011, 21:47:09 »

Kutlarim Batur Alp kandasim, cok önemli bir konuyu Türk soylularin aydinlanmasi icin tarihi kaynaklarla kaleme almissin..

Milletimize karsi yürütülen psikolojik savasin yogunlastigi su karanlik günlerde, yüce irkimizi aydinlatacak bu tür hayati öneme haiz yazilarin-makalelerin mutlaka siklikla islenmesi lazimdir.

Kalemine, yüregine, bilegine saglik degerli kandasim.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
NoYaN-oLCay
Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : 21 Şubat 2011, 22:07:13 »

          Kalemine sağlık Batur! Bu yazıyı daha önce görmemem ya benim talihsizliğim yada otağdan ayrı kalışım olmuştur kesin... Başından sonuna güzel tespitler ve değerlendirmelerle dolu bir yazı olmuş... Emeğine sağlık... Atsız Ata'mızında bu konuda sıklıkla görüşleri vardır fakat sen yinede taraf değil bağımsız bir yazı olması dolayısıyla onun görüşlerine yer vermemişsin buda yazıya ayrı bir önem katmış...

Bende bir örnekle konuya katkıda bulunayım;

          Bizim köyümüzde bir aile vardır ki bunlar soyca Türk yiğit Avşar boyundandır... 15O yılı aşkın bizim köyde oldukları söylenir... Bizim köyde Peçenek Boyuna mensuptur... Yıllardır sebebi bilinmez ne Avşarlara kız verilir nede onlardan kız alınır... Ne onlar bizden kız ister nede biz veririz... İçimizde bir ayrı gayrılık yoktur birbirimizin düğünlerinde misket oynar kahvede beraber çaylarını içer büyüklerimiz... Çocukluğum avşarların evlatlarıyla geçmiştir... Fakat boy milliyetçiliği yapacak kadar kana bağlıdır iki tarafta... Tabi bu son yıllarda değişiyor... Ne yazıkki mankurtlaşan milletimizin ufak bir bölümü bizim köyümüzde ikamet ettiklerinden dolayı kürt ve çerkez sülükler gelin olarak geliyorlar artık köyümüze...

Kalemine sağlık andam... TTK...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
TANRI-KUT METE
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 119


Irkçı Lider; Türkçü Devrim...


« Yanıtla #6 : 21 Şubat 2011, 22:27:34 »

Anda kalemine sağlık çok güzel tespitlerde bulunmuşsun. Daha önce yazını okuduğumda da aynı doyuruculuğu farketmiştim..

"Zaten Anadolu'daki etniklerin haddi hesabı yok. Kesin biz de (Türkler de) karışmışızdır" diyen soysuzlara çok tatmin edici bir cevap niteliğinde bir yazı olmuş..

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Batur Alp
Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : 21 Şubat 2011, 22:41:31 »

Değerli büyüğüm Kasırga ağabey ve kıymetli kandaşlarım Noyan ve Mete,  güzel düşünceleriniz için sağ olun. Eksik olmayın..
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
ANKARALI GÖKTÜRK
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 2.261


BİR HAKAN GİDER BİN HAKAN GELİR !..


« Yanıtla #8 : 21 Şubat 2011, 23:53:02 »           Bizi tarih boyu yıkamayan mikropların içten saldırıları etken olsada son söz TÜRK'ün olacaktır herzaman ki gibi !.. Ben Türk olmadığımı biraz düşünsem biri beni uçursun daha iyi !!!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR.
Karadeniz T
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 115« Yanıtla #9 : 22 Şubat 2011, 00:25:50 »

Teşekkürler, Emeğine, Eline, Kalemine Sağlık Batur Alp.

Bizim kutlu davamız Türkçülüğün önüne en çok konan iddialar hakkında, hiç bir açık vermeden, hiç bir soru işaretine yer bırakmadan, tamamen tarafsız bir biçimde ele almışsın.

Bu makaleyi gerektiği yerde, başka politik olmayan popüler forumlarda yayınlamayı düşünüyorum . (Alıntı olduğunu belirterek tabii ki)


Bir de şu Eretna Devleti nedir ? İnternette bazı kaynaklarda "Uygur", bazı kaynaklarda "Moğol" devleti diye geçiyor. Sağlıklı bir bilgisi olan var mı ?
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Yufka Yüreklilerle Çetin Yollar Aşılmaz"
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.247 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.013s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.