Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => Türkçülerden Öykü ve Makaleler => Konuyu başlatan: Kam - Şaman üzerinde 03 Haziran 2011, 15:04:50Konu Başlığı: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Kam - Şaman üzerinde 03 Haziran 2011, 15:04:50
Bilindiği üzere günümüzde birçok şehrimizde kürt yerleşimciliği ciddi bir yer tutmaktadır. Hümanist, ümmetçi, kardeşçi kanı veya kafası karışıkların gözünde bu çok önemli bir durum olmamakla birlikte Türklük açısından tehlike arz eden bir durumdur.

Maalesef ki kürtler, Türkler arasında rahatlıkla yerleşirken, Türklerin aynı rahatlıkla içlerine yerleşmesi, yaşaması mümkün değildir. Bugün bir Türk rahatlıkla gidip içlerine yerleşemez, ticaret yapamaz, zarar görmeden, namusunu ve iffetini koruyarak bu insanlık dışı varlıklar arasında yaşamını devam ettiremez.

Bu sözleri okuyanlar içerisinde soycu olmayanlar hemen bize nazi veya faşist damgasını da vurmayı ihmal etmeyecektir. Lakin kendisini Atatürkçü olarak gören kişiler için aşağıda vereceğim örneklerin de bu istila hareketinin durdurulmasının ne derece önemli olduğunu anlamalarına neden olacaktır.

Bu örnekler 1925’den itibaren kürtler hakkındaki raporlar sonucunda 1934 yılında başbuğ Atatürk tarafından çıkartılan iskân yasalarındandır. 1927 yılında yapılan sayımla 1935 yılı arasında yapılan sayımda kürt nüfusunun Türk nüfusuna oranı 10 kat artmış olduğunu da tespit edilince bu kanunların çıkarılması ve bugün de aynı şekilde önlem alınması önemli bir husustur.

Şimdi kanunun 10. Maddesine bakalım;
A) Kanun, aşirete hükmi şahsiyet tanımaz. Bu hususta herhangi bir hüküm, vesika ve ilama müstenit olsa da tanınmış haklar kaldırılmıştır.

B) Bu kanunun neşrinden önce herhangi bir hüküm veya örf ve adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle, reis, bey, ağa ve şeyhlerine ait olarak tanınmış bütün gayrimenkuller kayıtsız şartsız devlete geçer.

Kürtler yerleşim alanı olarak seçtikleri her yerde hemen gecekondu diye tabir ettiğimiz binalar diklerler ve içinde sürülerini yerleştirirler ve kısa zamanda diğer sürülerini de getirirler. Böylece o bölgede hem kaçak yapılaşma hem de istila söz konusu olur. Elektrik, su vb… hizmetlerden kaçak yolla faydalanır ve yükü de her zamanki gibi Türkler karşılarlar. Böylece sırtımızda yaşayan bu parazitler hem ekmeğimizi yiyip, suyumuzu içer hem de bize kurşun sıkarlar.

Bir süre sonra siyasi koltuk sevdası ile istila ettikleri yerler oy için heba edilir ve artık o bölge kürdoların deyimi ile “kurtarılmış bölge”dir. Zamanla o bölgeleri de kürdistanlarının bir parçası olarak gösterilir. Başbuğ Atatürk tarafından çıkarılan iskân kanunu’ nun 10. Maddesi bugün içinde uygulanması gerektiği gerçeği de böylece önümüze çıkar.

Peki, neden ağa ve beylerinin malına el konmuştur sadece? Bu onların feodalitesinden kaynaklanmaktaydı. Ama şimdiki durum bundan farklıdır, bu yüzden de kürtlerin istila ettikleri yerlerden atılarak ait oldukları yere döndürülmeleri gerekmektedir.

İskân kanunu 11. Maddesi;
A ) Anadili Türkçe olmayanlardan, toplu olmak üzere, yeniden köy ve mahalle, işçi ve sanatçı kümesi kurulması veya bu gibi kimselerin, bir köyü, bir mahalleyi, bir işi veya bir sanatı kendi soydaşlarına inhisar ettirmeleri yasaktır.
 
B )Türk Kültürüne bağlı olmayanlar veya Türk Kültürüne bağlı olup da Türkçeden başka dil konuşanlar hakkında, harsi, askeri, siyasi, içtimai ve inzibati sebeplerle, İcra Vekilleri Heyeti Kararıyla, Dahiliye Vekili lüzumlu görülen tedbirleri almaya mecburdur.
Toplu olmamak şartıyla başka yerlere nakil ve vatandaşlıktan iskat etmek de  bu tedbirler içindedir.
 
C ) Kasabalarda ve şehirde yerleşen ecnebilerin tutarı, belediye sınırları içindeki bütün nüfus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı mahalle kurulamaz.
 
İskân Kanunun hedefine süratle ulaşması açısından Türkiye üç mıntıkaya bölünmüştür.
 
Madde 1: Türkiye’de Türk Kültürüne bağlılık dolayısıyla, nüfus oturuş ve yayılışının bu kanuna uygun olarak İcra Vekillerince yapılacak programa göre düzeltilmesi, Dahiliye Vekilliğine verilmiştir.

Madde 2: Dahiliye Vekilliğince yapılıp, İcra Heyetince tasdik olunacak haritaya göre, Türkiye iskan bakımından üç nevi mıntıkaya ayrılır:

1 numaralı mıntıkalar: Türk Kültürlü nüfusun tekasüfü istenilen yerlerdir.
2 numaralı mıntıkalar: Türk Kültürüne temsili istenilen yerlerdir.
3 numaralı mıntıkalar: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik, inzibat sebepleriyle boşaltılması istenilen ve iskân ve ikamet yasak edilen yerlerdir.

Bugün ise iskân kanununda sürekli değişiklikler yapılmış ve hatta 11. Madde kaldırılmıştır. Halbuki, bugün tekrar bu tür bir kanunun ve hatta daha da detaylı bir içerik ile yürürlüğe konulması gerekliliği hepimizin malumudur. Başbuğ Atatürk zamanında tehlikeyi önlemek için çıkardığı bu kanunun gerekli maddelerinin kaldırılması karşı devrim icabıdır.

Bugün Türk soyu ve kültürü tehlike altındadır ve içimizden bizi kemiren tehlikeli bir unsurdur. Bir taraftan popüler kültürle eritilmeye çalışılan Türk gençleri, diğer taraftan da soyca melezleştirilmeye de çalıştırılmakta ve Türklük hasleti ve kültürü bırakmamak için amansızca savaşmaktadırlar.

Bu konuda mevcut hükümet ve diğer siyasal partilerin bu tarz bir önlem almasını beklemek mümkün gözükmemek ile birlikte bireysel olarak Türklerin bu konuda önlem alması gerekmektedir. Evvela örgütlenmeli ve oturduğumuz yerlerde, apartmanlarda Kürtlerin oturmasına, yer edinmesine engel olmaya çalışmalıyız. Soyca karışımlara engel olunmalı ve bu tür ümmetçi yaklaşım sergileyenleri toplum dışına itmeli ve içimizde de barınamaz hale getirmeliyiz. Böylece bu tür ümmetçiler onların içinde de yaşamak konusunda sıkıntı yaşayacağından soyunu korumak konusunda önlem alması da mümkün olabilecektir.

Önümüzdeki yılların bizler açısından sıkıntılı geçeceği ve ateşten bir çember içine tıkıldığımız gerçeğini artık görmemiz gerekmektedir. Gerçi soycular açısından bu görülüyor ama ümmetçi, kardeşçi kafası karışık veya soyu karışıklar bunları algılamakta zorluk çekmekte ve gayr-i insani olarak görmektedirler. Halbuki, durum böyle olsa idi başbuğ Atatürk bu tür bir kanunu çıkarmazdı yine düşmana acımak insaniyet değil acizliktir demezdi!

3 Mart 2009


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: açina üzerinde 03 Haziran 2011, 15:14:43
C ) Kasabalarda ve şehirde yerleşen ecnebilerin tutarı, belediye sınırları içindeki bütün nüfus tutarının yüzde onunu geçemez ve ayrı mahalle kurulamaz.
 

Bu madde çok önemli. Bugün sadece kürtler değil, başka Türk olmayanlarında istilası söz konusu.  Örneğin Alanya çevresine yerleşen Almanlar, Fethiyede yerleşen İngilizler gibi. Çok yakın bir zamanda bu yerleşmeler başımızı ağrıtacak gibi görünüyor. Çünki Fethiyede her yıl İngilizler kendi mahallelerinde noelden festivale kadar kendi kültürlerini yaşamaya başladı. Hatta Ovacık beldesinin bir köyünü tamamen alan İngilizler kiliselerine varana dek inşa etti. Bunda ne var, Türklerinde Avrupada camileri var diyebilirsiniz. Ancak, İngilizler gelecek yerel seçimlerde kendi muhtarlarını seçmeye hazırlanıyor. Yunanlılar tarafından ele geçirilen adalarımızı hiç söylemiyorum. İşgal sedece harp ile, topla tüfekle olmuyor.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Kam - Şaman üzerinde 03 Haziran 2011, 15:18:15
Herkesin bir hesabı varsa Türk'ün de bir hesabı var, biz henüz direnişe başlamadık, şimdilik yazıp çiziyoruz yalnızca. Konjonktür uygun olduğunda ve kutlu direnişimiz başladığında düşman kaderine küsecektir, ama bu sefer elimizden kolay kurtulamayacaklar...


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 15:21:27
MHP ye unutturulmaması gereken çok önemli konular.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 15:25:39
Alanya da 15-20bin,Manavgatta yine aynı Antalyada ise en fazla 150bin türk vardır.YOK OLMAK ÜZEREYİZ.Bu Türklerinde en fazla%10 u Türklük bilincindedir.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 15:28:57
BU KIŞ İMKANIM OLURSA MANAVGATTA TÜRK BUDUNU ADI ALTINDA BİR DERNEK KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM.YAPABİLİRSEM SİZLERDEN ÇOKCA KİTAP TALEP EDECEĞİM...


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: açina üzerinde 03 Haziran 2011, 15:52:57
 Kolay gelsin Altemur. Çalışmalarında sana ve yoldaşlarına Tanrı kut versin.Kitap konusunda kendi adıma yardımlarımı esirgemem.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 16:16:19
TEŞEKKÜR EDERİM .DAHA YOLUN BAŞINDAYIM .KOLAY OLMAYACAK .KIRK DEREDEN SU GETİRMEK GEREKECEK AÇMAK İÇİN.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 16:22:31
Şimdilik iki kişiyiz. Amacımız sadece Türk lük bilincini geliştirmek.Turizmde kaybolan gençleri kazanmak.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 16:24:56
Madem eski türkçemizi okullarda öğretmiyorlar ,biz öğreteceğiz.Tarihimizi öğretmiyorlar biz öğreteceğiz.Amacımız budur.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: açina üzerinde 03 Haziran 2011, 16:26:55
Eski Türkçe derken sanırım Göktürkçe demek istedin. Bir anlam karmaşası olmasın. Çünki Eski Türkçe deyimi Osmanlıca içinde kullanılıyor.Sana çıktığın bu uğraşlı yolda tekrar başarılar diliyorum.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: salur alp üzerinde 03 Haziran 2011, 16:30:50
İzninizle yazıyı internet ortamında yayacağım.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 16:38:53
Tabiki Göktürkçe.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 16:39:27
Memnun olurum.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Karagerey üzerinde 03 Haziran 2011, 16:45:58
Aslında böyle bir derneği İstanbul veye Ankara merkezli tüm il ve ilçelerde kurmalıyız.


Konu Başlığı: Ynt: Kürt İstilacılığı ve Önlemler
Gönderen: Sucitay üzerinde 03 Haziran 2011, 17:36:55
İzninizle bu şiiri paylaşmak istiyorum

ŞEREFSİZ kürt...


arap la farisi DEN KIRMA
BABASINI SAKIN SORMA
KONUŞMASI SANKİ KUSMA
BİR PİSLİKSİN ŞEREFSİZ kürt..


SALYA, SÜMÜK, KILDAN CİSMİ
AŞAĞILIK kürt dür İSMİ
YA MİDE YA UÇKURDUR NEFSİ
BİR SÜLÜKSÜN ŞEREFSİZ kürt..


ATAN YOK Kİ SOYUN OLSUN
KÂH ÜMMETÇİ KÂH DA SOLSUN
ECNEBİYE YEDEK KOLSUN
BİR BELASIN ŞEREFSİZ kürt..


HEM KALLEŞSİN HEM DE KORKAK
YER Mİ ERMEYDANINDA DURMAK
SANA KARDEŞ DİYEN SALAK
SENDEN ALÇAK ŞEREFSİZ kürt..


DIŞGÜÇ DEDİ SEN DE VURDUN
DEVLETİN NERDE, NERDE YURDUN?
BOYNUN BUNDAN SONRA KURDUN
AĞZINDADIR ŞEREFSİZ kürt..


KAHPECE KURDUĞUN HER TUZAK
TÜRKE ARTIK YOK DUR DURAK
HESAP GÜNÜ KÖŞE BUCAK
KAÇACAKSIN ŞEREFSİZ kürt...