Bütün Milletlerin Tabii Düşmanları: Yahudiler
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 24 Eylül 2020, 03:46:34


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Bütün Milletlerin Tabii Düşmanları: Yahudiler  (Okunma Sayısı 3833 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« : 08 Mart 2011, 13:27:59 »

Bütün Milletlerin Tabii Düşmanları: Yahudiler   Gündelik siyasette çıkar kaygısı asla bir ülkünün seviyesine erişemeyecek aşağılıkta bulunan bir duygunun adıdır. Siyaset, kendi özünde vuku bulan anlık durumları kurtarma manevralarına göre şekillenebilirken; ülküler ilmi kaideler ve akli gerçekliklerden beslenirler. Bu, hele ki, bir milletin en doğal hakkı olan yükselme ve özünü korma ülküsü ise ve hele ki Türk Milleti gibi mazisi yükselmelere çok alışkın olan bir milletin ülküsü ise asla siyaset manevraları ile kirletilmemelidir. Saf tutulmalı, özenle işlenmelidir. Bu ülkünün savunucuları da öncelikle çok cesur, sonra da apaçık gerçeklikleri çarpıtmayacak ve herkesçe kabul görülenleri politik malzeme yapamayacak kadar samimi olmalıdırlar.

   İşte, Nihal Atsız Ata böyle bir ülkü abidesidir. Onun karakterini ve milliyet sevdasını anlamak için sadece kutlu vasiyetnamesine bakmak bile yeterlidir. Onun vaadettikleri ve öngördükleri Tanrı�nın ulu yargıcı Tarih�in şahitliğinde teker teker gerçekleşmektedir. Vasiyetnamesinde oğlu Yağmur Beğ�in şahsında, tüm Türk Milleti�ne en samimi ve dürüst haliyle hala geçeriliğini koruyan bir reçete ve perhiz ortaya koymuştur. Tarih, bugün hükmünü koymuş, zamanında bunları onaylayıp da sonradan geçici hayatın nimetlerine kanan bedbahtlar yerine bugün onun saygıyla anılmasına karar vermiştir.

   Atsız Ata vasiyetnamesinde İsrail Devleti kurulmadan önce çok önemli bir tarihi hakikati miletine açıklamıştır. ��Yahudiler, bütün milletlerin gizli düşmanlarıdırlar!�� Yahudi�yi tarihsel süreç, çektiği eziyetler, inandığı kutsal öğreti bütün milletlerin düşmanı yapmış; tüm Yahudi soyu bu psikolojiyle yetiştiğinden bir nev�i kalıtsal bir ihanet potansiyeli doğmuştur. Onları bu psikolojiye iten fıtri etken yine kendileri tarafından değiştirilen İlahi buyruğa göre ��Diğer insanlardan üstün varolundukları.�� Sanrısı ve ��Dünya�Nın çok yerinin kendilerine vaadedildiği�� düşüncesidir.

   Bu tehlikeli düşünceler elbette Türk Milli varlığı ve Devleti için de tehlike oluşturmaktadır. Yahudi inancı, aynı zamanda devlet politikası ve milli ülküsü de olan Siyonizm onlara adına ��Büyük Siyon�� dedikleri ve içine yurdumuzun bir kısmını da alan bir devleti vaadetmektedir.

   Hal böyle iken, ��Biz Yahudilerle düşman olamayız. Çünkü onlarla hiç savaşmadık!�� demek ya büyük bir gafletin ya da fena bir cehaletin eseri olabilir. Yahudinin fikriyatını anlamak için Yahudi tarihine değinmek hem bu fikrimize bir destek oluşturacak, hem de umuyorum ��Neden Nihal Atsız�ın vasiyetnamesinin Türk Milli Güvenlik siyasetinin bir parçası olması gerektiği�� sorumuza da yanıt oluşturabilecektir.

   Dini- mitolojik kaynaklarda adlarına sıkça rastlanılan Yahudiler, Tanrı�nın bir zamanlar üstün kılmakla öğündüğü (Kur�an, Bakara, 122) Sami soyköküne bağlı bir kavimdir. Araplarla yakın akraba olan Yahudilere İbrani denilmesinin tek sebebi kullandıkları dilin adının İbranice oluşudur. Tarih boyunca ve şu anda bile pek çok Yahdu�nin dışında yaşadığı Y-İsra�el şehrinin yakınındaki Hebran Dağı ilk varoldukları yer kabul edilir. Mazisi Peygamberlere ya da direkt Tanrı�nın kendisine olan ihanetleriyle sık sık kesilen Ben-i İsrail, hayatının çok büyük kısmını sürgünde geçirmiştir.

   Tevrat (Eski Antlaşma) ve İncil (Yeni Antlaşma) özünde Tanrı�nın Yahudiler�le yapmağa çalıştığı antlaşmaların adıdır. Kutsal metne göre, her gün gökten sırf onlar için yağan bıldırcın eti ve helvanın yanında ��Neden sarmısak yok?�� diye soracak karakterde olan Yahudiler, inançlarına göre baş melek olan Mikail�in kendi soylarından olanları korumak için var olduğunu savunurlar. Yine kutsal metinler kendilerine gönderilen peygamberin kırk defa öldürülüp geri diriltildiğini de yazar.

   Tanrı�nın ikinci ahdi olan İncil ile eski düzenlerini yitiren ve İsa Yalvaç ile rahatları kaçan Yahudi önderleri yönetiminde bulundukları Bizans�ı kışkırtarak onun çarmıha gerilmesini (İsevi Öğretisi) sağlayınca, hayatlarının hatasını yaptıklarını anlayarak Dünya�nın dört bir yanına sürülürler. Romalılar pek çoğunu katleder, kalanları da eziyet içinde yurtlarından sürer.

   Çoğu Avrupa�ya sürülen Yahudiler buralarda diaspora adı ile örgütlenirler. Gittikleri her yerde Tanrı�nın nefret ettiği kavimdir, diyerek işkenceler ve yer yer katliamlara maruz kalırlar. Bu noktada din önderleri kutsal öğretiyi tekrar değiştirerek Siyonist ideolojinin temelerini ortaya atarlar. Acı çekmenin öz yurda dönüşün yolu olduğunu, bu acıdan yılanların azap çekeceği, asla milli hedeften vazgeçilmemesi gerektiği yönünde telkinler ortaya atılır.

   Bu noktada artık su götürmez bir gerçektir ki, kişinin sonsuz huzuru, her yerde refahı, eşitliği ve en önemlisi barış kavramları birer Yahudi oyuncağıdır. Siyonizmin güçsüz durumda iken başarılı olmasını sağlamak için tüm Dünya bu ve benzeri düşüncelerle uyutulmuş; Yahudi ise savaşa ve yiğitliğe yeteneki olmadığından el altından siyaset, örgütlenme ve silah yatırımı yapmştır. Yahudi din öğretisi Exodus, açıkça ��Başka ırktan insanlara faizle para verilebileceğini, ancak kardeşlere karşılıksız ve faizsiz para verilmesi gerektiğini� belirtmektedir. Bu sözler bize tanıdık gelmemiş midir? Kendisi de bir Yahdui olan Marx�ın komünizminin hain kardeşi sosyalizmin de yasası böyle işlememekte midir? Marx, Yahudi aleyhtarı gibi görünse de, aslında bu kirli düşünceleriyle Siyonizmin istediği Dünya düşüncesini yaratmıştır.

   Bir terim olarak Siyonizm, Yahudi milli ereğinin adıdır. Sosyalist bir çerçevede, İbrani dili ve kültürü altında, bütün Yahudiler�in içinde yaşayacağı vaaddilen ülkede yaşamak, demektir. Theodor Herzl adlı Yahudi tarafından ortaya atılan fikrin destekçisi hep İngilizler olmuştur. Yahudi, İngiliz�e; ekonomi ve ticaret yaratma sözü vermiş, İngiliz de kendine ait olmayan bir toprakla bunu takas etmiştir. Son dönemde ise durum tamamen değişmiştir.

   Artık Avrupa Devletleri ve ABD�nin ekonomisini ele geçiren Yahudi şirketleri sayesinde ağababa rolü değişmiş, yerine Yahudi�nin tasmalı köpeği haline gelmişlerdir. Bugün ABD�de bulunan 3 milyon Yahudi, endüstri ve ticaretteki etkin rolü ile bunun en büyük kanıtıdır.

   Acı çekmenin hedefe yaklaştıracağı inancı Yahudi�nin soy ve kültürünün bitmesiin en büyük engeli olmuştur. Nazi Almanyası tarafından yaklaşık 8,5 Milyondan 6 milyonu öldürüldüğünde de bu sayede ayakta kalıp dirilmişlerdir. Tarih, Yahudi�yi tam bir ihanet makinesi haline sokmuştur.

   Peki İsrail Devleti�nin kurulması Siyonizm�i bitirmiş midir? Yahudiler şu anda ne yapmaktadırlar?

   Yahudiler, yurt birliği şartını sağlayamadıklarından bir milet de olamamışlardır. Bu yüzden kendilerine önderlerince ve dolaylı olarak ağababalarınca biçilen görevi yapmaktadırlar. Yahudiler bugün önce İngilizlerin sonra da ABD�nin gayr-ı resmi bankası statüsündedirler. Tarih boyunca vatansız yaşadıklarından sürekli zanaate, ekonomiye, ticarete yönlendirlern Yahudiler, çoğu büyük devletin önemli kademelerine yerleşmişlerdir. Hala da adı değişik şekilerde anılan dernek ve gruplarda bulunarak buralarda örgütlenmektedirler.

   Yahudi tarih ve düşünüşüne kısaca değindikten sonra gelelim Türkçülük, Nihal Atsız Ata ve Yahudiler meselesine.

   20,YY�ın başları, Yahudilere biçilen son görevin başladığı tarihlere denk düşer. Şimdiye değin Anti-Semist ve muhafazakar bir görüntü sergileyen Yahudiler�in, artık başkalaştırılması kararı bu tarihlerde artık tasmalı köpekleri olmuş eski ağababaları tarafından verilir.

   Sultan 2. Abdülhamit�in, Tehodor Herzl�i reddettmesinden önce de; şehit kanı taşıyan toprak olan Filistin�e Aliyahlar (Göç) olmuştu.  1880�lerde araplardan alınan topraklarla başlayan hareket ile Dünya Siyonist örgütü (WZO) öncülüğünde küçük İsrail Devleti kurulabilecekti.

Peki bu kadar mıydı?

   Yahudi, elbette bununla yetinmeyecekti. Çünkü atalarından gelen kanda şeytan özü vardı. Tanrı�nın ıslah etmekten bıkmadığı bu kavim nedense tamamen Filistin�e yerleşmeğe yanaşmıyordu. Sebebi, acaba; artık ekonomik ve siyasi yönden tüm Ortadoğu�yu, hatta Dünya�yı egemenlik altına almak olarak değiştirilen  yeni Siyonist hareket miydi?

   Bölgede yaptıkları, milli politikalarının bilinişi ve Yahudi dönmelerinin sinsice ve sessizce varlığı bu tedirginliğin ve Türk Milleti�ndeki Yahudi aleyhtarlığının en haklı sebepleridir. Çünkü Yahudiler, kendi katkılarıyla İmparatorluk Türkiye�si batarken, 17, YY.�da çok büyük ve zengin cematlerde yaşamaktaydılar. ��Dönemin şartları gereği�� Sabetay Sevi ile başlayan dönmeler hareketi bu durumu halk nazarında haklı gösterme gayretiydi.

   Gemi batarken, Cumhuriyet�e kadar sarayla bağlarını kopararak kırallar gibi yaşayan Yahudiler, Lozan�la yabancı uyruklu vatandaş olma olma haklarını istemeyerek güya İspanya�dan kaçırıldıklarından beri süren ���500 yıllık kardeşliği yaşa ve yaşat�� kampanyasına girişiyorlardı.

   Ancak Türk Milleti buna kanmamamış, Türkçülük cereyanının açtığı gözler tüm tarihin baki düşmanı olan Yahudiler�e 1934, 1942, 1955�te boykot ve eylemlere Türk vicdanı ile girişmişlerdir!

   Bugün, yine ne yaptığını bilmeyen başka bir kesim, dış teşvikle yapıldığı gün gibi açık olan bir garip hareketle o dönemdeki hareketleri haksız çıkarmaya çalışmakta hatta Yahudi�yi mazlum göstermeye uğraşmaktadır. Yahudi�nin var olduğundan beri olan ve varlığından kaynaklanan tahriki ve kanlı elleri kimsenin gözüne görünmemektedir.

   Tarih bize bir gerçek öğretmiştir ki, Yahudi�nin fıtratında bütün milletlere düşmanlık, Türk toprağına göz dikme, insanlığı sinsice egemenlik altına almak düşüncesi vardır. Ayrıca son ilahi buyruk da, son büyük savaşta Yahudilerin Fırat�a hakim olanlarca son bulacağını işaret etmektedir. Yahudi kim bilir bu tarihi erkene almaya ne der? İlahi buyruk ne gösterirse göstersin, bugün Yahudi,en büyük düşman olarak Türk�ü bellemiş, buna göre hazırlanmaktadır.

   Evet, belki onlar Yahudilerle hiç savaşmamıştır. Ancak gelecek bir Türk-Yahudi savaşına gebedir, çünkü Türk�ün ve Türkçü�nün tarihi Yahudi  ve uşaklarıyla yapılan savaşlarla dolu bir ibret sahnesidir.   


Tanrı Türk�ünü Koruyacaktır!

Tanrıöğen Erlik
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Gumus Kurt
Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : 09 Mart 2011, 03:18:28 »

Ne yazık ki sırf Araplar ile savaşıyorlar diye İsrail'i destekleyenler olabiliyor. Bu nasıl bir düşüncedir anlamış değilim. Filistin bayrağı ile Türk bayrağını ellerine alarak sallayanlar ne kadar cehalet ve ihanet içindelerse, aynı şekilde İsrail'i destekleyenlerinde bunlardan bir farkı yoktur! Bu arada güzel bir makale olmuş.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
çakırtunga
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 32


« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2011, 11:51:30 »

Bu yahudiler öylesine dünyalıklarki sanki dünyada kazanmaya mecburlar buldukları ve sadece kendilerinde olan bir inek türü bile günde 80 litre süt veriyor.Dünya en azından şu ana kadar onların elinde.Zaten banka denen şeyide bunlar icat ettiler.Faizi dünyaya hakim kılarak insanları sömüren bir sistem meydana getirdiler.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.221 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.009s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.