ALEVİLER MÜSLÜMAN MI YOKSA ŞAMANİST Mİ ?
(1/3) > >>
ŞAMAN OĞUL:
Alevilik nedir ? Nereden çıkmıştır ? Alevilikte var olan ibadetler ve ritüeller islamiyette var mı ?
Alevilik ile Şamanizm arasındaki benzerlik!


Alevilik Türkler'in İslamiyeti kabul etmeden önceki inanış sistemi olan şamanizm yani arındırılmış Türkçe adı ile Kamcılığın devamıdır. Bütün Türk yurtlarını geziniz, bütün Türk yurtlarında Aleviler bulunur, adları başka başkadır. Kimi yerde Kızılbaş, kimi yerde Al - İnançtır tabi Öz Türkçe yazılır. Bütün Türk yurtlarındaki Alevilerin ibadetleri, ritüelleri şamanizm ile aynıdır. Ateş etrafında semah dönmeler, ruhlarının devriye çıkmaları, doğaya ve çevreye aşırı saygı ve sevgi, tüm insanlığı / insanları severler ama öz kültürlerini, değerlerini, törelerini korur ve yaşatırlar ve ve Türk töresinden şaşmazlar.


Kimi kişiler İslamiyet doğduğunda Aleviliği Aliciliğe dayandırmış ve bir islam meshebi olarak göstermeye çalışmış, Alevilerin büyük kesimini asimiliye uğratmışlardır. Güya Alevilik adı Alievi'nden gelmedir. Alievi kelimesinden "i" harfini düşürmüşler ve ortaya alevilik çıkmış. Kimi insanlarda alevli, alev evi adlarından türediğini söylerler. Ama bunların hepsi yanlış ve yalandır. Alevilik tamamen Türkçe ad olup Al-evi manasındadır. Kızılbaş adı buradan gelmedir. Al rengi yani kızıl renk Türklerde kutsal değerli renklerden biridir. Biri gök mavisi, biri ise Al yani kızıl renk idir. Kızıl yani al renk gücü, hırsı, zekayı simgeler. Türk Kamlar/Şamanlar Türklerin beyinlerinin üst tabakasını kızıl görür, kabul ederler. Çünkü Türk'den daha zeki, daha güçlü ve hırslı bir millet gelmemiştir dünyaya. Al renk savaşıda simgeler. Kan rengidir. Var oluşumuzdan beri kılıçlarımız kınlarına girmemiş, top tüfek sesi susmamış, milyonlar düşmanına 100ler, onlar ca çeriler göndermiş, çok az sayımız ile dünyayı dize sokmuş ama çok kan kaybetmiş bir milletiz. Buna rağmen yılmadık, yıkılmadık.


Şu önemli noktaya değinmek isterim, Alevilik islamın meshebi diyenlere, Aleviler Müslüman diyenlere ve biz Müslümanız diyen alevilere. İslamda olan hangi ibadet Alevilikte var, Alevilikte olan İslamiyette var mıdır ? Şaman ayinleri ile Cem Alevi ibadetlerini karşılaştırınız. Aradaki benzerliği göreceksiniz.


Alevilik Orta Asya Türk Oğuz öğretisi olup, dinen Göktanrı Tengricilik dinine mensup, şaman/kam olgusuna sahip bir öğretidir. Aleviliğin yuetiştirdiği Dedeler, pirler, abdallar, babalar hepsi Kam görevi görmekte. Bize bu görev, bu kan Dede Korkut Ata'dan gelmedir. Dedeliğin ünvanının seyit olması son derece yanlış ve bu atalar kültüne hakarettir. Dede ye seyit değilde dede denmeli. Dede ünavanının önünde sonunda adı denmeli. Örneğin Dede Hıdır, yahut Dede Oğuz gibi.


Nedir Şamanizm ( Türkçe adı ile Kamcılık)? Yüz yıllarca doğa ile iç içe yaşayan Orta Asya insanı gökteki oluşumların farkına varıp ihtişamını izledi, onları araştırdılar, anlamlar verdiler. Yer yüzü ve gök yüzü ile bağlar kurmaya çalıştılar. Canlı cansız tüm varlıkların içerisindeki cevherler keşfedildi, bu güçler ile ilişkiler, bağlar kuruldu, onlarda var olan enerjiler, güçler kullanıldı, bazıları onlara yakın oldu. Doğa karşısındaki zayıflık sonucu ile doğaya teslimiyetle doğa inançları oluşturdular. Günümüzde binlerce yıl yaşanan bu duruma, doğa enerjisini kullanma, enerjiye hakim olma itibari ile Şamanizm adı verildi (yani Kamcılık ). Kamcılık tarih öncesine ait olan, yer üzerinde hiç bir uygarlığın mevcut olmadığı dönemde oluştuğu var sayılan bir düşünce ve inanç sistemidir.


Kısaca özetleyelim buraya kadar yazdığımızı.


Alevilik Al-İnanç'tır. Al-Evi'dir. Tanrıcılık ( Tengricilik ) İnancına mensup olan Türk Urugunun Kamcılık olgusu çerçevesi içerisinde Türk Oğuz Öğretisidir.


Yapılan semahlar, deyişler, devriyeler, nefesler ve deyişler, Dedelerin ayinleri yönetmesi, vatandaşlara gidip derltleri ve sorunları için Tanrı'ya yakarması hepsi ama hepsi bir Türk Kam eseridir.


Devcamı gelecek...

Kökjal:
Orta Asya Tanrıcılığıyla fazla farkı yok, ordakiler sünnileşti bizde ise biraz şii etkisi var ama şiilerden de çok farklıyız.
Mesele andam, bu inanç, bu kültür arap etkisinden kurtulup özüne dönebilmesidir. Yapmamız gereken bu anda, arabın kılıcından bize ne, desturundan bize ne. Alevileri sünnileştirmek zor ama şiileştirmek, Türkiyedeki Tanrıcı kültürü yok eder.
Akıncı Beği:
Alevilik Osmanlı Sunni Devletin baskılarından bunalan Oğuz Türkmenler İnanışlarını yani(Şamanizimi) İslam gibi göstermek için Şaman inanışına İslâm isimleri takmışlardır bakıldığında Anadolu Alevîliği Şaman inançına çok ama tesadüf olmayaçak kadar çok benziyor.Anadoludaki Türkmen-Alevîler yani Oğuz Türkleri kendi topraklarında sindirildi hor görüldü bastırıldı ve sünni- kürtlerle iş birliği yapanlar tarafından kadledildiler.

Suçları Arap-İslamı yaşamamaları.
Suçları arapça bilmemeleri.
Suçları Dinci Şeratcı olmamaları!
ŞAMAN OĞUL:
ALEVİLİĞE       HİÇ BİR MOTİF VERİLMEDİ   

ALEVİLİK İSLAMDAN ZATEN  ESKİ  ÇOK ÇOK ESKİ HEMDE


NASIL  6.CI YÜYILDAN KALMA  BOZKURT SELAMI ÇAKAN BİR HAKAN HEYKELİ BULUNDU İSE UYGURDA  BU SELAMIN  ÜLKÜCÜ SELAMI OLMADIĞI KANITLANDIYSA  ALEVİLİĞİN  ŞAMANİZM OLDUĞUDA DEFALARCA KANITLANMIŞ  VE DAHADA SAĞLAM KANITLARLA KANITLANACAKTIR.

T.T.K
Akıncı Beği:
Kandaşım Alevimisin?Yalnış anlama merak eddim öylesine soruyorum?Birde bişey daha soracağım netde gezerken gördüm turkalevi.com diye bir site gördüm Kızılbaş Türkler kurmuş herhalde Atsız Atanın yazılarıda var sitede bu site nedir kimlerin?Bilen varmı?
 :Turkiye:
 :kurt:-----------------------------------------------------------------------------

Tanrı sevdiği şeye Türkü yardıma yollar!
Türk iyi yüreğiyle dünyaya hükmetmek için yaratılmıştır.
Dünyaya adaleti Türkler yayaçaktır.
Yaşasın önderimiz rehberimiz Ulu Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk Düşüncesi!
Navigasyon
Mesajlar
Sonraki Sayfa