80 Öncesinde Kominizme Karşı Gerçek Ülkücüler Savaşmıştır...
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 07 Temmuz 2020, 01:50:29


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2 3
  Yazdır  
Gönderen Konu: 80 Öncesinde Kominizme Karşı Gerçek Ülkücüler Savaşmıştır...  (Okunma Sayısı 13537 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
MoTuN
Ziyaretçi
« : 07 Ocak 2010, 01:01:01 »

ÖN ASYA(09.1965-002.19772)
“Aylık Türkoloji, fikir ve sanat mecmuası”. Ankara’da 78 sayı çıkarıldı.
Önasya’nın sahibi Sadi Bayram, yazı ileri müdürü Sadi Bayram’dı.
Muzaffer Özda, Fethi Tevetoğlu, Ahmet Edip Uysal, Halûk Karama
ğaralı, Faruk Taskıran, Yılmaz Önge, A. Süheyl Ünver, Enver
Behnan Şapolyo, İsmet Binark, Hikmet Gürçay yazarlarının ba-
lıcaları idi.
Önasya’nın yayın hayatı Ocak-Şubat 1972 tarihli, 77-78. sayısı ile
son buldu. Çıktığı yıllarda millî kültür ve sanatımıza ışık tutan değerli
yazılara yer vermişti.
-------------------------------------------------------------------------
DEFNE (05.04.1966-11.1971)
“Haftalık sanat dergisi” olarak 05 Nisan 1966’da Ankara’da çıkarılma
ğa başlandı. 36. sayısından başlanarak aylık duruma getirildi ve
Kasım 1971’e kadar 95 sayı yayımlandı.
Amacı “belli kalemlerin ihtirasını tatminden ziyade Türk gençliğine
sanat yönünden yardımcı ve rehber olmaktır. Millî kültürümüzü tanıtmak
ve millî kültürümüze yeni imzalar kazandırmaktır.” cümleleri ile ortaya
konulan Defne’nin kurucuları Ârif Nihat Asya, Galip Erdem, Ayhan
İnal ve Metin Nuri Samancı idi. “Sahip”lik ve “yazı işleri sorumlu
müdürlüğü” görevini, baştan sona Metin Nuri Samancı yürüttü. Dergide
yaşlı ve genç yüzlerce yazarın düşünce yazısı, şiir ve hikâyesi yayımlandı.
Başlıca yazarları Ârif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, H.
Fethi Gözler, Coşkun Ertepınar, Mustafa Özbalcı, M. Fahrettin
Kırzıoğlu, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Müjgân Cunbur,
Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Refet Körüklü, Ali Rıza Özer, Fevziye
A. Tansel, Yavuz Bülent Bâkiler, Celâl Ertugay, Ayhan İnal, Azmi
Güleç, Cahit Obruk, Sabahattin Çankaya, Ahmet Tufan Şentürk,
Emine Işınsu Okçu, Halil Soyuer, Metin Nuri Samancı, Göktürk
Mehmet Uytun, İsmail Safa Esgin, Şükrü Güzel, Hasan Kaya Mânio
ğlu, A. Fuat Azgur, Pınar Yamaç, vb. idiler.
Defne, yayın hayatı boyunca pek çok yazar, air ve hikâyecinin
yetimesinde etkili oldu.
-------------------------------------------------------------------------
MİLLİ IŞIK(05.1967-04.1971)
Istanbul’da yayımlanan aylık milliyetçi dergi. Mayıs 1967 ile Nisan
1971 arasında 48 sayı çıkarıldı.
Sahibi N. Bozkurt, yazı işleri müdürü Altan Deliorman olan Millî
Iık’ın balıca yazarları; Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Ârif Nihat
Asya, Faruk K. Timurtaş, Aclan Sayılgan, Necmettin Hacıeminolu,
Galip Erdem, M. Necmettin Deliorman, İbrahim Kafesoğlu, Mehmet
Eröz, Altan Deliorman, Cahit Okurer, İlhan E. Darendelioğlu, Erol
Güngör, Sabahattin Zaim, Tahsin Demiray, Fındıkoğlu Ziyaeddin
Fahri, Namık Zeki Aral, Mustafa Kafalı, Enver Esenkova, Cengiz
Orhonlu, Muzaffer Batur, Kemal Ayaldı, Metin Eriş, Mir’at Özçamlı,
Turhan Berkok, Feyyaz Anıl, Talip Yücel, Şükrü Güzel, Fazlı Akaya,
Kemal Bircan, Ahmet Cebeci, N. Bilâl Şimşir, Ahmet Kabaklı,
Mustafa N. Sepetçioğlu, Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Kardeş, vb.
idiler.
Okuyucularına dört yıl hizmet eden derginin yayımı 48. sayıda son
buldu.
--------------------------------------------------------------------------
O C A K - II, (01.1968-08.1971)
“Aylık fikir ve kültür dergisi”. Ocak 1968’de Ankara Yüksek Tahsil
Talebe Cemiyeti’nce çıkarılmağa başlanan ve 7. sayısında Üniversiteliler
Kültür Deneği’ne devredilen dergi. Temmuz 1968’den başlanarak
Ankara’da aylık olarak yayımlandı.
Üniversiteliler Kültür Derneği adına derginin sahibi Mehmet Aktaş,
yazı işleri müdürü ise Orhan Arslan idi. Yazarları ise, Galip Erdem,
Selim A(yvaz) Gökdemir, Cezmi Bayram, Nuri Gürgür, Acar Okan,
Peyami Turan, Mehmet Ferit Gökdemir, Alâaddin Korkmaz, Orhan
Arslan, Nevzat Köroğlu, İrfan Tunç, Şeref Yılmaz, Metin Akın, Celâl
Battaloğlu, Hasip Öztürk, Saime Hazinedar, Müslim Turan, Orhan
Türköz, Ümit Akkoyunlu, Ziya Gürel, Tarık Karayusufulu, Osman
Öngel, Mustafa Kürad Özemir, Şakir Gözübüyük, Nurettin Başaran,
Celâl Er, Orhan Kavuncu, Süleyman Kürkçü, Erdal Sargutan,
vb. idiler.
---------------------------------------------------------------------------
Ö T Ü K E N (01.1964-12.1975)
Atsız mecmua, Orhun ve Orkun dergilerinin devamı sayılan “aylık
Türkçü dergi”. Ocak 1964 ile Kasım 1975 arasında, 143 sayı çıkarıldı.
Sahibi Atsız’dı. Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Kayabek, sona
yakın sayılarında ise Erdoğan Saruhanoğlu yaptı.
Türkçülük ülkü ve düüncesini Atsız’ın biçimlendirdiği yolda işleyen
yazı ve Şiirlere, günlük olayların yorumlarına yer veren dergide dil ve
tarih konularındaki yazılara da rastlanır. Yazarları arasında Atsız,
Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Refet Körüklü, Muzaffer Eriş,
Mehmet Orhun, Fahri Ersavaş, vb. yanında, Mustafa Kayabek, Aydil
Erol, Hayranî Ilgar, Ahmet Bican Ercilasun, Mirat Özçamlı, İbrahim
Güleç, Murat Çetin, Suphi Saatçi, Mustafa Tanırer, Osman Üçer,
Mevlût Yılmaz Ulutekin, Abdurrahman Kele, Atillâ Demiral, Nihat
Yücel gibi genç Türkçüler de yer almakta idi.
Ötüken’in yayınlanığı sırasında karşılaşılan en ilgi çekici fakat üzücü
olay, hükûmet yetkililerinin dikkatini Güney Doğu Anadolu’daki kürtçülük
-bölücülük eylemlerine çekmek için yazdığı ve derginin Nisan-Temmuz
1967 sayılarında yayımlanan yazılarından dolayı Atsız’a ve yazı işleri
müdürü M. Kayabek’e 15’er ay hapis cezası verilmesi idi. Cezanın
gerekçesi onların “bölücülük yaptıkları” suçlaması idi. Kayabek bu cezanın
tümünü memleketindeki cezaevinde kalarak çekmiş; Atsız, hasta
olmasına rağmen bir süre cezaevinde tutulduktan sonra, Türkçülerinin
yoğun başvurusu üzerine, zamanın cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün
affı ile özgürlüğüne kavuşmuştu.
Derginin bir hizmeti de çevresinde toplanan Türkçü gençlerin katılımı
ile, sonradan adı ‘Türkiye Milliyetçiler Birliği’ne dönüşen Türkçüler Derne
ği’nin kuruluşuna vesile olması idi.
Dergi, Ankara’da görevli iken bile çıkarılmasına büyük emek veren,
hatta birçok sayılarını orada hazırlayıp bastıran veya Istanbul’daki
basımevine gönderen Nejdet Sançar’ın uçmağa varışı ve Atsız beğin
ağırlaşan hastalığı yüzünden, yayımına 143. Kasım 1975 sayısı ile son
vermek zorunda kaldı.
Şimdi Sayın Andalarım Dergilerin Yayınlandıkları Tarihe Ve Amaçlarına Bakınız. Bu Dergiler Türkçü Dergilerdir.
Dikkat Çekmek İstediğim Konu Şudur. Üniversitelerde Siyasal Olaylar Tahminimce 64 lerde Başladı. Bu Olaylar
Birer Kavga Şeklinde Oluyordu. Ve Genellikle Yaralanmalarla Son Buluyordu. İlk Ülkü Şehidi Ruhi Kılıçkıran 1968de Uçmağa Varmıştır.
Yani Mhp ve Ülkü Ocakları Kurulmamışken. Demekki İlk Mucadeleler Türkçülük Akımının Etkisiyle Başlamıştır. Şimdiki Ülkücülerin Ve Türkeşin
Siyasi Olarak Yavas Yavas Teskilatlanmaya Başladığı Tarihler Yani. Her Ne Kadar Ruhi Kılıçkıran İlahiyat Fakultesi Öğrencisi Olsada Bir Türk Soyludur.
Kominizme Karşı Bir Mucadelesii Olmuşturki Şehit Edilmiştir Ve Görüldüğü Gibi Ruhi Kılıçkıran'ın Tarih Uyuşmazlığı Sayesinde Şimdiki Ülkücülerden Değil,
Türkçü Bir İnanışa Sahip Olduğunu Düşünebiliriz.

Bir Diğer Konu İse Bu Dergilerin Bilgilerini Neden Sizlerle Paylaştığımdır. Dergilerin İşledikleri Konular Türk Soyluları Türkçülüğü İlgilendirecek Her Konuda
Bilgilendirmek İçin Yazılmıs Eserlerdir Bunlar. Gerek Kominizme Gerek Kürtçülüğe Karşı Olayların Başladığı Tarihlerde Faal Olarak CEphe Alıp Mücadele Vermiş
Dergilerdir. Kominizme Karşı Sadece Türkeşin Çerileri Mücadele Vermemiş Atsız'ın Türkçüleride (yani gerçek ÜLKÜCÜLERDE) Bu Mücadelede Kan Dökmüş Kanını Akıtmıştır. Milliyetçiler Derneğinin
Kapatılışına Kadar Bu Şekilde Teşkilatlandığı Seminerlerle Türkçülüğün Türk Soylulara İşlendiği Bir Dernek Olmuştur.

Dergilerin Yayın Kadrosuna Bakarsanız Genellikle Türk-İslam Sentezcileri Değil 44'lü Türkçüleri Atsız Ata'mız Ve Sancar Beğin Emeklerinin Olduğunu Görüyoruz.
Demekki Türkçüler Yan Gelip Yatmamış Kimseye Vurun Öldürün Demeden Türk Soylulara Türkçülüğü Benimseterek Kominizm Denen Safsatadan Gençliği Koruma Yoluna Gitmiş,
Diktelerle Dönemin Basbakanlarına Cumhurbbaskanlarına Yasalar Çıkartıp Milletimizin Tepkisini Türkçülükle İlgili Konulara Çekmiştir.

Şunu Diyebilirizki Türkçülüğün Önde Gelen Şahısları Kalemleriyle Savasmış Gençlik Kısmıda Önceleri Milliyetçilik Derneğinde Sonraları Bu Derneğin Kapanması
Ve Atsız Ata'mızın Vefatı Üzerine Bir Boşluğa Düşüp Kendilerini Ülkü Ocakları Catısı Altında Bulmuslardır.

Peki Atsız Ata'mızı Tanımayıp Ülkü Ocaklarında Yetişip Türkçülük Yapan Kimse Yokmuydu. Elbetteki Vardı. Türkçülük Nede Olsa Atsız Ata'mızla Ölmemiş Bıraktığı
Eserlerle Yaşamıştı. Her Ne Kadar Bu Eserler Türk Soylulara Ocaklarda Verilmesede, Tek Bir Lider Ön Plana Çıkartılmaya Çalışılsada Bir Çok Türk Soylu Bu Eserleri
Kendisine Yaşam Tarzı Olarak Benimsemiştir. Bu Türk Soylulara Bir Çok Defa Rastlamak Mumkundur.

Örneğin; Şimdiki Ülkücü Gençlerin Övünerek Benimsediği, Siyasetçi Başkanlarının utanarak Reddettikleri, Biz Türkçülerin İse En Fazla Sahiplenmesi Gereken Bana Göre
Son Yüzyılın Kür-Şad'ı Büyük Reis ABDULLAH ÇATLI...

Gerek Kurduğu Düzene, Gerek İçerisindeki Bulunduğu Ortamlara Bakarsanız Türk Soylulardan Oluşan Ve Türk Gibi Yaşamak İçin Mücadele Eden, Türklük İçin
Ölümlerle Eğlenen Bu Türkçü Yapıyla Birçok Faaliyet Göstermiş Devletinin Bekası İçin Çekmediği Çilesi Kalmamıstır.


Demek İstediğim Şudurki Bu Vatanda Herşeyi Kendilerine Mal Etmek İsteyen Ve Bu Vatanı Onlardan Başka Seven Yokmuş Gibi Konuşan, Şehit Cenazelerinde Boy Gösterip
Hizbul-terör'ün Sloganını Atmayı Çok İyi Beceren Ülkücüler 80 öncesi Mücadeleyi Sadece Kendilerine Mal Etmeyide Çok İyi Becermişlerdir.

''Kominizmi En Sinsi Tehlike'' Olarak Gösteren Atsız Ata'sına ve Kominizmi ''Bir Yılandır Görüldüğü Yerde Başı Ezilmelidir'' Diyerek Tanımlayan BAŞBUĞLARına Sadık Türkçülerin
Kominizmle Mücadelede Hiç Bir Şey Yapmadığını Ve Bunu Sadece Türkeşin Ve Oluşumunun Üstlendiğini Söylemek Gülünç Bir Durumdur...

Atsız Ata'sını O Dönemde Tanımayıp Atsız Ata'yı Tanıdıktan Sonra Onların Yapısından Ayrılan Ve Türkçülüğü Benimsemiş Bir Çok Türk Soyluda Kominizme Karşı
Mücadele Etmiştir...

Ve 5300 Vatan Evladı ÜLKÜ Şehidini Sahiplenmek Şimdilerin Çapulcu türkeşçilerinin Değil En Fazla Ve Hakettiğimiz Üzere Biz TÜRK ÜLKÜCÜLERİNİN HAKKIDIR...
Onların Ruhunu Her Vakit Dilimizde Şadlandırıp, Gönlümüzle Esenlikler Sunuyoruz...
Türk'lük Ve Türkçülük İçin Mucadele Verip Kominizme Dur Diyenler(Her Ne Kadar Yapılmaması Gerektiysede) Ölüp Öldürenler Bizim Kardeşlerimiz, Bizim Ağabeylerimiz,
Bizim Amcalarımızdır...
Bizim Reislerimizdir...

Ben Bu Makaleyi Bir Sorudan Dolayı Ele Aldım.
''80 öncesinde ülkücüler Savaştı Öldü Öldürdü Peki ATSIZ'ın Türkçüleri Ne Yaptı...''
Sanırım Bu Cevaplar Bu Sorulara Yetecektir.

Şimdi Böyle Soruları Sıkça Sorup Üste Çıkmaya Çalışanlar Şu Soruma Cevap Versinler.

Ölün Öldürün Diye Emir Verip Türk Soylu, Düşünebilen Gençliği Birbirine Düşürüp Veballerini Aldınız... Tamam Kominizm Bir Tehlikeydi.
Şu Anda Kürtler Tehlike... Neden Bu Emri Düzenli Teşkilatlarınız Mevzutken Veremiyorsunuz? Neden Kürtlere Karşı Bir Hareketiniz Yok?
Vatanınızı Sevmek İcabınız Varsa Vatanına Düşmanlık Edip Türklüğüne Kast Edenlere Neden Kardeşlik Düğünlerinde Bulunuyorsun TanDoğanlarda?
Türk'ü Türk'e Kırdırıp İhtilallerle Şu Anda Boş Beyinli Gençliğin Oluşumuna En Büyük Etken Siz Değilmisiniz?
Sizin Yüzünüzden 80 ve 90 arasında Doğan Çocuklar '' Aman Çocugumuzun Başı Yanmasın'' Psikolojisiyle Büyütülüp Siyasi Görüşsüz Rockçı, Rapçı, Satanist, emo,
Tiki Gibi Çeşitlenmedilermi?

Sizden Beklediğim Sadece Bir Tek Soruma Cevap VErin... Hepsine Değil...

TTK...

                                          -NoYaN-Katkılarından Dolayı daglargibi ve Yürekli-Kam Agabeylerime Tesekkürlerimi Sunuyorum...

Bu Konu Türk Ülkücüsü Şehitlerimizin Ruhlarını Şad Etmek Üzere Açılmıştır...
Ve Konu Hakkındaki Bilgiler Tamamen Güncellendikten Sonra Yorumlarınıza Açılacaktır...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Kafatasçı
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 51« Yanıtla #1 : 10 Şubat 2010, 21:43:51 »

o ülkü şehitleri alevilere karşı da savaşmıydı yada faşizme karşı savaşma yeminine uyup ırkçı falan katlettiler mi Peynir
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

DİNİMİZ KİNİMİZDİR
Sarıkurt
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 57


Atatürkçü 1919 Yılları..


« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2010, 21:46:08 »

o ülkü şehitleri alevilere karşı da savaşmıydı yada faşizme karşı savaşma yeminine uyup ırkçı falan katlettiler mi Peynir

Ne alaka ? Sen o ülkü şehitlerinin tırnağı olamazsın. Ayrıca Alevilere karşı savaşmakta nedir ? Irkçı öldürmek nedir ? Aleviler Irkçımıydı ? Tamamen saçma cümle. Ayrıca Irkçılık ile Faşistlik bir değildir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
KANIKEY
Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : 10 Şubat 2010, 21:55:01 »

o ülkü şehitleri alevilere karşı da savaşmıydı yada faşizme karşı savaşma yeminine uyup ırkçı falan katlettiler mi Peynir

Ne alaka ? Sen o ülkü şehitlerinin tırnağı olamazsın. Ayrıca Alevilere karşı savaşmakta nedir ? Irkçı öldürmek nedir ? Aleviler Irkçımıydı ? Tamamen saçma cümle. Ayrıca Irkçılık ile Faşistlik bir değildir.

Sarı kurt otağa geldiğinden beri tek kelimelik cümlelerle milletin bilgisini ve düşüncesini dikte etmeden evvel fikirlerini çoklu cümlelerle dile getir de biz de bilelim sen ne kadar biliyorsun..
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
miryakefalon
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 40« Yanıtla #4 : 10 Şubat 2010, 22:19:24 »

80 öncesinin koministleri rusyanin kremlin sarayindan aldiklari emirlerle hareket etmislerdi ama ülkücülerde cahil olduklari icin gaza cok cabuk gelen varliklardir onlarda lider bildikleri cakallarin oyununa gelip amerikanin beyaz sarayindan aldigi emirlerle koministlerle savastilar.  Bence ülkücüyle , kominist arasinda fark yok ikiside birlerinin masasiydi.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Sarıkurt
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 57


Atatürkçü 1919 Yılları..


« Yanıtla #5 : 10 Şubat 2010, 22:46:45 »

o ülkü şehitleri alevilere karşı da savaşmıydı yada faşizme karşı savaşma yeminine uyup ırkçı falan katlettiler mi Peynir

Ne alaka ? Sen o ülkü şehitlerinin tırnağı olamazsın. Ayrıca Alevilere karşı savaşmakta nedir ? Irkçı öldürmek nedir ? Aleviler Irkçımıydı ? Tamamen saçma cümle. Ayrıca Irkçılık ile Faşistlik bir değildir.

Sarı kurt otağa geldiğinden beri tek kelimelik cümlelerle milletin bilgisini ve düşüncesini dikte etmeden evvel fikirlerini çoklu cümlelerle dile getir de biz de bilelim sen ne kadar biliyorsun..

Kurduğum cümle seninkinden büyüktür. Ayrıca adamın sözlerine bak Alevi öldürmek Irkçı öldürmek, Faşizme karşı mücadele etmek nedir bunlar bir bağ kurdunmu ? Ayrıca niye alındın ? Ben birşey bilmiyorum ülkü şehitleri kahramanlık ileriye atılıp birdaha dönmemektir dediler ve gittiler. O yüzden şehit olan insanları eleştirmek forumdan 3,5 yazıp kendini birşey sanan insanlara kalmadı.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
MoTuN
Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : 10 Şubat 2010, 23:08:41 »

o ülkü şehitleri alevilere karşı da savaşmıydı yada faşizme karşı savaşma yeminine uyup ırkçı falan katlettiler mi Peynir
Bizim Burada Savunduğumuz Olgu, Ali Balseven Agabeyimize ve Maraş , Çorumda Alevi kandaşlarımıza kıyan yobazlar değil...
Amacımız Kominizme karşı Türklük şuuruyla savaşmış şehit düşmüş büyüklerimizi yad etmek...
Kaldıki senin gibi Bir boktan ayıkmayanların, diline alamayacağı kadar şeref ve haysiyet sahibidirler....
Çapulcu dediklerimizle senin gibilerin bir farkı yokturki o çapulcular bu KAHRAMANLARI kullanır, senin gibi seref haysiyet madurlarıda yerer...
Kıçbuğ diye nitelendirdiğimiz adamın sahsi menfatleri uğruna kurban edilmiş olmalarına rağmen emin ol senin bastığın 2 klavye tuşundan çokça iş yapmışlardır...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Işbara Kağan
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 212


Atsız' ın Çerisi


« Yanıtla #7 : 10 Şubat 2010, 23:21:04 »

 O zamanın ülkücüleri ile günümüzün ülkücüleri bir değil. 80 öncesi ülkücülerde ki amaç vatanı komünist işgalinden korumaktı. Komünizmin görüldüğü yerde başını ezmekti. Ancak günümüzdeki ülkücülerin tek amacı; arka yapmak, racon kesmek ve kendini bir b.k sanmak.
 Bu otağda 80 öncesi ülkücü şehitleri andık diye, günümüzdeki ülkülemsiz ülkücülerle bizi aynı kefeye koymaya kalkmayın sakın. Biz hak eden her Türk soyluya hakkını veririz. Onlarda anılmayı hak ettiler bizde o şehitlerimizi anıyoruz...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
miryakefalon
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 40« Yanıtla #8 : 10 Şubat 2010, 23:36:17 »

80 Öncesi şehit düşen ülküleri tek tek ayıklayarak hangisi Türkçülük ugruna can verdi hangisi lider bildiği çapulcunun gazına gelip can verdi iyi bilmek gerek. Bana kalırsa hepsi bu türkeş denen çakalın piçliği yüzünden harcandı. Özellikle harcandı diyorum  çünkü bu adamlar kominizmi bitirmek için savastı ama öldükleriyle kaldılar.Bakın ozmanın kominst öğrenci liderlerine hepsi şu anda yazar, eleştirmen üniversitelerde rektör, profesör , medya patronu olmuslar birde ülkücülere bakın hele mafya bozmasi,haraççi , uyuşturucu tücarı kadın satıcısı olmuşlar. Tanrıya şükür 80 öncesi Türklük ugruna gerçekten savasan kandaşlarımız öldüler yoksa kendi dava arkadaşlarını ve basbuğ bildikleri piçin gerçek yüzünü görseler ölmekten beter olurlardı..
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
DAĞLICA KURDU
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 501« Yanıtla #9 : 11 Şubat 2010, 00:08:48 »

80 Öncesi şehit düşen ülküleri tek tek ayıklayarak hangisi Türkçülük ugruna can verdi hangisi lider bildiği çapulcunun gazına gelip can verdi iyi bilmek gerek. Bana kalırsa hepsi bu türkeş denen çakalın piçliği yüzünden harcandı. Özellikle harcandı diyorum  çünkü bu adamlar kominizmi bitirmek için savastı ama öldükleriyle kaldılar.Bakın ozmanın kominst öğrenci liderlerine hepsi şu anda yazar, eleştirmen üniversitelerde rektör, profesör , medya patronu olmuslar birde ülkücülere bakın hele mafya bozmasi,haraççi , uyuşturucu tücarı kadın satıcısı olmuşlar. Tanrıya şükür 80 öncesi Türklük ugruna gerçekten savasan kandaşlarımız öldüler yoksa kendi dava arkadaşlarını ve basbuğ bildikleri piçin gerçek yüzünü görseler ölmekten beter olurlardı..

çok ileri gidip belden aşağı vuruyorsun dileğim kendine gelmen kalemine hakim olman .............
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

KURT   OTAĞI  ÇAKAL   GİREMEZ
Sayfa: [1] 2 3
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.246 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.011s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.