UYGUR DEVLETİNİN İLK KAĞANLARININ (744-840) AD VE ÜNVANLARI ÜZERİNE
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 01 Haziran 2020, 12:34:07


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: UYGUR DEVLETİNİN İLK KAĞANLARININ (744-840) AD VE ÜNVANLARI ÜZERİNE  (Okunma Sayısı 7186 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
K A L K A N
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« : 20 Haziran 2011, 20:40:47 »

    UYGUR DEVLETİNİN İLK KAĞANLARININ (744-840) AD VE
ÜNVANLARI ÜZERİNE     


    Antroponimler, bütün dönemlerde toplum üyesi için büyük öneme sahip
olmuştur. Ad, gelenek ve göreneklerin, dinsel ayinlerin, onların eşyavi
atributlarının söz vasıtasıyla ortaya çıkmasıdır. Ad, yalnızca belli sosyal bireylerin
(fert) çevresinde şahısların zaruri iletişim ihtiyaçlarını yerine getirmek, karşılamak
fonksiyonunu arz etmiyor, aynı zamanda onların kültürel, sosyal durumunu da
yansıtıyor. Lev N. Gumilyov çok dogru olarak belirtiyor ki, Türk'ün adı her zaman
onun toplum içindeki durumunu, mevkiini göstermiştir. ı

    Bütürı dünya halklarında olduğu gibi eski Türklerde de ad sisteminin takdire
şayan, kendine özgü özellikleri olmuştur. Burada ad verme gelenekleri, onun
muhtelif aşamaları, adla ilgili inanışlar, kişi adları, yer adları, etnos adları, bunların
bir biriyle ilişkileri, unvanlar, onların verilme ve kullanma makamları, halleri vs.
eski Türk kültürUnün ögrenilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu bakımdan incelememizin konusu olan eski Uygur devleti (744-840)
hükümdarlarının ad ve unvanları dikkati çekiyor. Her şeyden önce şunu belirtelim
ki, eski Uygurlar ad ve unvanlarının verilmesinde Göktürk geleneklerini bir o kadar
da genişletilmiş şekilde sürdürrnüşlerdir. Uygur kağanlarının ad ve unvanlarının
verilmesi çoğu zaman Çin imparatorunun girişimi ile gerçekleştiriliyordu. Aynı
zamanda bazen bu unvanlar tartışmalı oluyor, komşu devlet başçıları tarafından
tanınmıyor, kabul edilmiyordu. Mesela, Çin Tang imparatoru sonuncu Göktürk
kağanını OzmlŞ Kağan olarak tanımasına rağmen, Uygurlar onu kağan kabul
etmiyorlardı. Bu husus o dönemin yazılı kaynaklarına da yansımıştır. Öyle ki, Uygur
kağanlığı devri abidelerinde bu hükümdarın adı kasıtlı olarak Ozmış Tigin (Terhin
ab. Doğu 1. 6, 9) şeklinde kayıtlıdır.

    Eski Türk ad verme geleneğine göre kabile başçısı tahta Çıktığı zaman
mutlaka yeni ad, unvan kabul ediyordu. Şurası da ilginçtir, hem Göktürk
yazıtlarında, hem eski Uygur yazıtlarında kağanların tahta çıktıktan sonra kabul
ettiği resmi adlar, kağan olurken yaptığı hizmetlere göre kazandığı unvanlar
belirtilmiştir. Dikkate değer hal budur ki, bu ad ve unvanlar çoğu zaman Çin
kaynaklarındaki şahıs adları ve unvanları ile üst üste düşüyor. Sözgelişi Çin
kaynakları eski Türk ad sisteminin araştırılmasında büyük önem taşıyor. Bu konuda
eski Türk tarihinin seçkin araştırmacılarından Lev N. Gumilyov'un önemli
çalışmalar ve gözlemler yaptığını özellikle vurgulamak lazımdır. Gumilyov, Çin
kaynaklarına dayanarak bir takım Tukyu ve Göktürk kağanlarının adını onarmış,
berpa etmiş, bu adların uzun bir listesini çıkararak kitabına eklemiştir. Yazar eski
dönem Çin hiyeroglif1erinin özel bir yöntemle transkripsiyon edilmesine,
okunmasına gerek oldugunu, Türk adının XX. Yüzyıldaki gibi tu-czyue degil, eski
dönemlerde olduğu gibi, yani tu-gyu şeklinde okunması gerektiğini gösteriyor. Eski
Türk onomastigi için önemli katkıda bulunmuş Gumilyov devam ederek yazıyor:
"Nam uda/os ustanovit kto i poçemu v raznoe vremya imenova/sya po-raznomu.
Kitaytsı podbira/i ierog/ifi ne s/uçayno i to/ko çast ix izobrajaet tyurkskuyu fonemu.
Mnogie ierog/ifipodobram spesia/o, çtobı otrazit xoroşee ili durnoe otnoşenie k
tyurku -nosite/yu imeni, i podças zdes to/ko mojno u/ovit nekotorıe nyuansı
kitayskoy politiki".,,2

    Bizim incelernemizde Uygur kağanlığının (744-840) ilk kağanlarının
taşıdıkları ad ve unvanlar hakkında düşüncelerimizi, gözlemlerimizi aktarmak
isteriz.
    Uygur devletinin ilk kağanının adı eski Türk yazıtlarında Kül Beg Bilge
Kağan (Tes güney 18), Kül Tarkan (Sevreyab.), Kül Bilge Kağan (Şine-Usu 5)
şeklinde geçmektedir. Bu adları oluşturan komponentlerin bir kısmı unvanlardan
oluşmaktadır. Buradaki 'bilge' kelimesi ile ilgili olarak şunu belirtelim ki, Uygur
devletinin ilk kağanları Bilge Kağan hanedan ismi ile tanınırdı. Fakat Tes yazıtında
ve Karabalgasun abidesinin Türkçe metninde bunun yerine Uygur kağan formülü
yer almaktadır (Tes ab. 12).
    Kül Bilge Kağan'ın adı Karabalgasun abidesinin Çince metninde Kutlug
Boyla şeklinde (KB 3) kayıtlanmıştır. Araştırmacı S. Gömeç, bunun 'Kü/ Boy/a'
şeklinde okunmasını müsait biliyor.3 Lev N. Gumilyov ise bu kağanın adını 'Pey/o'
şeklinde göstermektedir.4 'Pey/o' kelimesi büyük bir ihtimalle eski Türkçe'de
rastladığımız'boy/a' unvanının fonetik bir varyantıdır.s
Ru-su adlı bir Uygur elteberinin oğlu olan Peylo, 744'te Basmıllara saldırıp,
onları bozguna uğrattı. Uygurlar, Basmılların başı Sede İşi Kağan'ın başını keserek
Çin imparatoruna gönderdiler ve Kutluğ boylaya Kutluğ Bilge Kül Kağan unvanının
tanınmasını talep ettiler.6 Böylelikle, 744 yılında Ötüken'de kurulan yeni Uygur
 devletinin ilk kaganı Kutlug Bilge Kül Kagan adı veya unvanı ile tahta oturdu. Bu
ıınvan Çin kaynaklarında Ku-tu-lu Pi-chi Chüeh Ko-han şeklinde kayıtlıdır.7 Bu
kagana Tang imparatoru tarafından aynı zamanda Fengi wang adı ve daha sonra da
Huai-jen unvanı verilmiştir.8 Prof. Dr. Özkan İzgi, ilk Uygur kaganının 747'ye kadar
yaşadıgını gösteriyor ve bu vesile ile eski Türk kaganlarına ıınvanların verilmesini
şöyle izah ediyor: "Türk-Çin münasebetlerinde daima Çinliler tarafindan Türk/erde
başa geçen kağanlara unvan verilmesi ve onların kağanlıklarının tanınması olayı
büyük merasimlerle yapılırdı. Kutluğ Bilge Kül Kağan için de unvan verilmesi ve
onların kağanlığının tanınması hadisesi, Çin sarayında bir merasimle
gerçekleşmiştir. Kutluğ Bilge Kül Kağan tarafindan Çin sarayına bir elçi yol/anmış
ve elçi 'Büyük İmparatorluk sekreterliği' dairesi başkanı tarafindan çağrılmış ve
kendilerine burada kağanm atama evrakı verilmiştir. Elçi daha sonra binadan
çıkarak kendisini Çin başkentinden geri getirecek olan imparatorluk arabasına
binip şehrin dışına gitmiştir. Burada arabasından inen elçi, kendi flama ve
amblemieri ile yürüyüp ülkesine geri dönmüştür."9 Aynı yılda hükümdarın büyük
oglu varis Tay Bilge Tutuk'a 'yabgu' unvanı verilmiştir: "Tay Bilge Tutukuğ Yabgu
anta atadı" (Şine-Usu kuzey 12; Terh. Güney 5). Bu antroponimin terkibindeki
'Tay' komponenti muhtemelen Çin'den alıntı olup, büyük anlamına gelmektedir.
    Onıın kardeşi Moyun çorla taht kavgasında Tay Bilge Tutuk yenik düşmüştür.
Moyun çor (747-759) kişi adı eski Türk yazıtlarında kullanılmamış, yalnızca Çin
kaynaklarında rastlanmaktadır. İhtimal, bu kişi adı, kaganın tahta çıkmadan önce
taşıdıgı addır. Bu Uygur kaganı Çin kaynaklarında Moyun ço ve Ko-lo kagan adı ile
tanınır. ıo No-yen-ço şeklinde olan Çin hiyerogliflerinden Şlengel farazi olarak
Moyı.ın çor varyantını çıkarmış, ancak sonraları P. Pelliot bıınun Bayan çor şeklinde
oldugunu tespit etmiş ve ispatlamıştır.11 Bazı araştırıcılar bu antroponimin
apelyativinin Sanskrit dilinden alındığını, orijinalinde (alındı!!;ı dilde) pıınya
oldugıınu ve hizmet (Rusça: zesluga) anlamını bildirdigini iddia etrnektedirler. 1z
Moyun çor adının zengin ve ünlü anlamına geldigi söylendiği gibi, Bodıın çor'dan
bozma oldugu da ileri sürülmektedir. 13
    Şunu da belirtelim ki, S. G. Klyaştomıy, Moyı.ın çor kaganın gençlik adının
Turyan oldugunu ve bunun Terhin abidesinde (güney 1. 4) yer aldıgını iddia
etmektedir. 14 Bir süre sonra aynı abideye müracaat eden Talat Tekin aynı işaretleri
ekli zarf olarak okuyor ve onu ayaga kalkarak şeklinde tercüme ediyor. 15 Bizce bu
 görüş daha inandırıcıdır. Çünkü eski Türk yazıtlarında ancak kağanların hakimiyet
döneminde aldığı resmi ad ve unvanlar geleneksel şekilde kaydediliyordu.
Moyun çor tahta çıktığında Türkçesi, Tengride bolmış etmiş kağan unvanını
almıştır. Kadını da İlbilge katun unvanını almıştır: "Tengride bolmış il etmiş Bilge
Kağan atadı ilbilge katun atadı" (Terh. Güney 6). Kaydedelim ki, Göktürkler
asilzade adlarında da Eletmiş unsuru göze çarpmaktadır. Mesela Ongin abidesinde
Eletmiş yabgu antroponimi (Oö 4) literatürde bu kağanın Alar İdakut ve Karluk
Kağan unvanları aldığı de belirtilmektedir.
   Moyun çor'un büyük oğlunun adı Kutluğ Bilge yabğu (Terh. Ab. ıı), diğer
oğlunun adı Bilge Tarkan (aynı yerde) olduğu tespit edilmiştir. Ancak Talat Tekin,
S. G. Klyaştornıy'ın bu yorumu ile razılaşmayarak metnin aynı harfi işaretlerini
Bilge Tölös Uluğ Bilge şad şeklinde bir kişi adı olarak okumaktadır. 16
Bizce bu meselede S. G. Klyaştornıy haklıdır. Talat Tekin'in bu konudaki
görüşlerine katılmıyoruz. Çünkü, Moyun çor kendi abidesinde de iki oğlundan
bahsediyor: "Oğlıma yabgu şad at bertim. Tarduş, tölis bodunka bertim" (MÇ gliney
7), ağlı Tarduş yabğu, Tölös şad 01001 (Tes batı 6). Terhin abidesinde biraz aşağıda
(14. Satır) abideyi yükselten Moyun çor'un 2. oğlunun adı bizce, tam şekilde Bilge
Kutluğ tarkan scngün şeklinde verilmiş, yazılmıştır. Bellidir ki, Terhin abidesi
tahminli olarak 756-758'li yıllarda konulmuştur.

   Moyun çor kağanın büyük oğlu ihanet edip, idam edildiği için hükümdar
öldüğünde ikinci oğlu, yukarıda sözünü ettiğimiz Bilge Tarkan 759'da tahta
çıkmıştır. Bu kağan Türk tarihinde mühim roloynamış, Çin devleti ile sıkı ilişki
kurmuştur. İşte bu yüzdendir ki, hem eski Türkçe metinlerde, hem de Çin
kaynaklarında bu kağanın birkaç ad ve unvanı yer almıştır.
Çin kaynaklarına göre yeni Uygur kağanı Teng-li Meu-yi unvanı ile tahta
oturmuştur. Bu kaynaklarda onun gençlik unvanı İdigyan veya İ-ti-chien şeklinde
yansımıştır. Söz gelişi bu antroponimİn Türk metnindeki Ödkenç kişi adı ile
(Antadan Ödkenç -kağan ermiş- Tes 13) aynı kökenli olduğunu düşünebiliriz. Bu
doğrultuda S. G. Klyaştornıy'ın düşünceleri de dikkate değer niteliktedir: "İmye
kağana Odkenç ne otojdes tevlyaetstaya po imm istoçnikam. Sopostavlenie s idi kenç
uka zıvaet liş na obşnost onomastiçeskoy modeli. Po konsultaçii S. Y Yaxontova
imya Odkenç moglo bıt proobrazom kilayskoy transkipsU imeni 1. kagana 2.
Uygurskogo çarSıVa Tewan-sıgina. Sravni: pozdnyuyu (X v.) kilayskuyu
transkripsiyu slova kenç ."17
   Büyük ihtimalle Ödkenç antroponimi iki unsurdan oluşmuştur: öd, eski
Türkçe'deki 'idi' (sahip, ağa, efendi) kelimesi ile ilgilidir. Kenç unsuru ise orta
yüzyıllara ait hukuk vesikalarının içerisinde antroponimlerin terkibinde
rastlanınaktadır.
  Kayd edelim ki, kağanın Çince'deki Meu-yü adı Karabalgasun abidesinin
Soğd metninde Bögü kağan şeklinde işlenmiştir. Karabalgasun abidesinin Çince
metninde kağanın adı aynı zamanda (Türkçesi) Tengride kut bolmış Eltutmış Alp
Kültlg Bilge kağan şeklinde geçmektedir. ı8 Bazı araştırıcıların görüşüne göre, bu
unvan ona 764'te Tang imparatoru tarafından verilmiştir. 19 BögU kağan 762'de
Çin' deki büyük isyanı bastırdığına, imparatoru kurtardığına göre unvanına Çinliler
İn-i Çzyan-gan kelimelerini de eklemişlerdir. Bu unvanın anlamı, yiğit, cesur,
itibarıı, güvenli demektir. 2D Sevrey abidesinin Tilrkçe kitabesinde işlenmiş 'İngi
Yağlakar' antroponimi de büyük ihtimalle Çince'dekinin kısaltılmış şeklidir.
Buradaki 'Yağlakar' belli olduğu üzere, ünlü bir Uygur kabilesinin adıdır. Uygur
hakanları da Ton bağa tarkana kadar bu kabileden çıkmışlardır. Yağlakar etnonimi
Tes, Terhİn ve SUci abideleri antroponimlerin terkibinde işlenmiştir: Alp Işbara
sengün Yağlakar (Terh. 7), İngi Yağlakar (Serveyab.), Yağlakar kan (Sü ab. 1).
Run alfabesiyle yazılmış Tes yazıtında (diğerlerinde rastlamadık) Bögü
kağanın Türkçe adları El tutmlŞ (6) ve BökU Uluğ kağan (7) şeklinde işlenmiştir.
Yeri gelmişken, BögU onomastik biriminin apelyativi, onun anlam özellikleri
hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazı araştırıcılar bu leksik birimi kudretli, yiğit gibi
izah etmelerine rağmen, bizce bu kelime burada bilgin, alim, hekim, sihirbaz
anlamını ifade etmiştir. Uygur kağanının Bögü adını alması muhtemelen onun Mani
dininin Uygurlar arasında yayılması ile ilgilidir.
    Bellidir ki, 763 'te Bögü kağanın tekidiyle Uygurlar devlet seviyesinde Mani
dinini kabul etmişlerdi. Bu olaylar Uygur alfabesiyle yazılmış Bögil han şerefine
metin abidesinde belagatli bir dille tasvir edilmektedir. Mani rahipleri bu dini
himaye ettiğine göre Bögü kağanı tebliğ edip idealleştirmiş ve bu abidede bile onu
Tengri ilig Bögü kağan ve Bögü han Tengriken (TTIIA) olarak kabul etmişlerdi.
Mani dini mensupları onu hem de Tengri kağan adlandırmışlardı.
Diğer bir Mani metninde de BögU kağanın daha debdebeli unvanı da yer
almıştır: "Uluğ ilig Tengride kut bolmış erdenin il tutmış alp kutluğ külüg bilge
uygur xağan zahagi-mani.',21 Burada zahagi-Mani, Mani'nin varisi, halefi anlamına
gelmektedir.
Dr. Ebulfez Kulu AMANOGLU


• Nahçıvan Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi.
1 Lev N. Gumilyov, Drevne Tyurki, N., 1967, s.91.
"Aynı şahıs adlarının değişik zamanlarda farklı şekillerde kullanılışının nedenini biz
aydınlatabildik. Çinliler hiyeroglifleri rastgele seçmemişlerdir. Bu hiyerogliflerin yalnızca
bir kısmı Türk fonemlerini aksettirmektedir. Bir çok hiyeroglifler özelolarak seçilmiş ve
bunlar Çinlilerin isimler aracılığıyla Türklere iyi veya kötü münasebetlerini
göstermektedir. Bundan dolayı Çin politikasının bazı ayırtılarını belirlemek mümkündür."
2 Lev N. Gumilyov, A.g.e., s.9 ı.
3 Saadettin Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Ankara 1997, s.2.
4 Lev N. Gumilyov, A.g.e., 5.366.
s 'Boyla' hakkında bakınız: Semih Tezcan, "Eski Türkçe Boyla ve Bağa Sanıarı Üzerine",
TDAY·Belleten 1977, Ankara 1978, 5.53-69.
6 N. Y. Biçurin, Sobranie Svedeniy o Narodax, Obitavşix v Sredney Azii v Drevnie Vremena,
t. 1., N.-L., 1950, s.307-308.
7 Saadettin Gömeç, A.g.m., s.23.
8 Özkan İzgi, Uygurların Siyasi ve Kültiirel Tarihi, Ankara 1987,5.14.
9 Özkan İzgi, A.g.e., 5.15.
Lo R. Grousset, Bozkır İmparatorluğu, İstanbul 1993, s.129.
II P. Pelliot, Apropos des Cemana, XJA i 920, I, s.153.
IZ V. Maxpirav, tmena Drevnıx Predkov, Almatı 1997, s.147.
13 Saadetlin Gömeç, A.g.e., 5.36.
14 S. G. Klyaştomıy, Terxinskiy Napdis, ST 1980, Bakü, No:3, s.92.
15 Talat Tekin, "Yeni Bir Uygur Anıtı", TTKB 1982,8.184,5.814.
16 Talat Tekin, A,g.e., s.91.
• "Ödkenç kağan isminin Çin kaynaklarındaki şekliyle aynileştiirmeye diğer kaynaklarda
rastlanmamaktadır. tdikenç kelimesiyle karşılaştırılması bunların onomastik şekil
açısından umumiliğine göre işaret etmektedir. S. Y. Yahuntov'un gösterdiğine göre
Ödkenç ismi muhtemelen 2. Uygur kağanlığının ilk hükümdarı Tegyan-Sıgin'in Çin
kaynaklarındaki yazılışının karşılığıdır. Kenç kelimesini daha sonraki (X. asır) Çin
kaynaklarındaki yazılışı ile karşılaştır."
l7 S. G. Klyaştornıy, Tesinskaya Stele, 1983, No:6, 5.89.
18 S. G. Klyaştomıy, A.g.e., 5.83.
19 Özkan İzgi, A.g.e., 5.16.
20 S. G. Klyaştomıy, A.g.e., 5.83.
21 S. G. Klyaştomıy, A.g.e., 5.83.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
Giray-han
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.209« Yanıtla #1 : 21 Haziran 2011, 01:04:40 »

Keşke bu ünvanlar ileriye dönük olarakta Türk devletlerine korunsalardı. Mesela Osmanlı'ya kadar ancak Han ünvanı kalabilmiş.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türk'üz Türkçüyüz. Bu ülkeyi kimseye kaptırmayız.
K A L K A N
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.927


YAŞAMIMIZI DÜŞÜNCELERİMİZ YÖNETİR


« Yanıtla #2 : 21 Haziran 2011, 19:53:26 »

Türk Tarihi
Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türk halklarının ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler[kaynak belirtilmeli] tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.
Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmaları Hun (Hiung-nu’lar veya Şiongnu’lar) hükümdarlığı ile olmuştur.[1][2]. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır[kaynak belirtilmeli]. Avrasya ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir[kaynak belirtilmeli]. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik’ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).
Eski Çağ/Ön Türkler
Türklerin genetik olarak ataları, Batılı tarihçiler tarafından M.Ö. 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandırılır. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, M.Ö. 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir.[2]
M.Ö. 3`üncü yüzyıl

* M.Ö.312: Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
* M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin’in duvar inşası: Çin Seddi
* M.Ö.209: Hiung nu lideri Teoman’ın ölümü
* M.Ö.209: Mete’nin Hiung-nu’ların (Hunların) lideri olması
* M.Ö.201: Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi
M.Ö. 2`nci yüzyıl

* M.Ö.187: Çin’in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
* M.Ö.177-M.Ö.165: Yue-çilerin Hiung nu’lar tarafından Kansu’dan Baktriane’ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
* M.Ö.177-M.Ö.165: Hiung nu’ların Çin’e akınları
* M.Ö.138-M.Ö.126: Baktria’da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
M.Ö. 1`nci yüzyıl
* M.Ö.49-M.Ö.36: Çiçi’nin Talas’a göçü (Batı Hiung-nu)


1`nci yüzyıl

* 48: Hiung nu’ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)
* 93: Hiung nu’ların Sien Pi’ler tarafından mağlup edilmeleri
2`nci yüzyıl

* Aşağı İtil’de (Hazar denizi’nin kuzeyi) Hun varlığı
3`ncü yüzyıl

* 260: Şan-şi’nin kuzeyinde Tabgaçlar
4`ncü yüzyıl

* 304-351: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
* 388-392: Çin’in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
* 374-375: Avrupa Hunlarının Don Nehri’ni geçişi
* 386-409: Tabgaçlar Kuzey Çin’de (Kuzey Vey)
5`nci yüzyıl

* 402: Rouran’ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
* 407-431: Çin’in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
* 422: Lo-yang’ın Tabgaçlar tarafından alınışı
* 427: Romalılar ve Hunların ittifakı
* 434: Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
* 440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
* 451: Attila Galya’da (bugün Fransa)
* 452: Attila’nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
* 480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
* 480: Mazdek İsyanları’nda Sasaniler’e Ak Hunların yardım etmesi
Orta Çağ/Türkler
6`ncı yüzyıl* 531-578: Kafkas Surları’nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
* 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
* 552: Tu-kiu’lerin (Türküt’ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu.
* 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
* 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi
7`nci yüzyıl
* 619: Avarların İstanbul’u I. kuşatması.
* 626: Avarların İstanbul’u II. kuşatması.
* 626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios’un Hazarlar’dan yardım istemesi
* 639: Göktürk prensi Kürşad’ın ihtilal denemesi.
* 642: Güneydoğu Avrupa’da (Karadeniz’in kuzeyi’nde) Büyük Bulgarya Hanlığı’nın bölünmesi
* 673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması.
* 674: Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
* 680: Ön Bulgarlar Balkan’da
* 681-744: İkinci Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu
Bulgarların bölünmesi:
8`nci yüzyıl

* 720-735: Orhun Anıtlarının dikilmesi
* 744-840: Uygur Kağanlığı’nın kuruluşu
* 751: Çinlerin Orta Asya’ya girişi, Talas Savaşı
* 755: Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan’ın Çin’deki isyanı
* 762-770: Uygurların Mani dini’ni benimsemeleri
* 780: İtil Bulgar Hanlığı’nın kuruluşu
9`ncu yüzyıl

Hazar Hanlığı gücünün zirvesindeyken

* 811: Bulgar kralı Han Krum’un Bizans kralı I. Nikephoros’u öldürmesi
* 833-882: Samerra’da paralı Türk askerlerinin varlığı
* 840-924: Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların güneybatıya kaçıp Sincan ve Kansu’ya yerleşmeleri. Moğolistan’da Kırgız egemenliği.
* 851-863: Aziz Kyrillos’un Hazarlara gelişi
* 864-865: Bulgar kralı I. Boris’in hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların islavlaşması.
* 868-884: Kahire’de Tolunoğulları
* 880: Raşid el-Türki’nin Yukarı Mısır seferi
* 883: Çin’deki Şa-t’o Türkleri

10`ncu yüzyıl
* Güneydoğu Avrupa’da Peçenek egemenliği
* 905: Mısır valisi İhşid
* 921: İbn Fadlan’ın henüz müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti
* 923-946: Çin’in kuzeyinde Şa-t’o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)
* 924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması.
* 934: Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer,
* 944-1090: Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
* 965: Hazar başkenti’nin I. Svyatoslav tarafından alınışı
* 985: Siri Derya’da Selçuklular
* 995: Harezmşahlar’ın tek bir çatı altında birleşmeleri
* 999: Karahanlılar’ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara’yı alışı. Karahanlıların müslümanlaşması.
11`nci yüzyıl

* 1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması.
* 1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları.
* 1040: Selçukluların Gaznelileri yenmesi
* 1059: İsfahan’ın Selçuklular tarafından alınışı
* 1071: Malazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi.
* 1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudüs’e gelişi
* 1081: Anadolu Selçuklu Devleti’nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu
* 1090-1091: Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması.
* 1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı.
* 1096: Haçlıların Anadoluya girişi
* 1099: Kudüs’ün haçlılar tarafından alınışı
12`nci yüzyıl

* 1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi
* 1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya’da Kara Hıtay’ı kurmaları.
* 1150: Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları.
* 1157: Büyük Selçukluların sonu
* 1176: Miryakefalon Savaşı: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları.
* 1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu.
13`ncü yüzyıl
Moğol İmparatorluğu’nun yayılmasından önce son durum
13′ncü yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun yayılması

* 1200-1220: Harezm İmparatorluğunun altın çağı.
* 1206: Cengiz Han’in Büyük Han ilan edilişi
* 1206-1209: Delhi Sultanlığı’nın kuruluşu
* 1211: Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması
* 1223: Doğu Avrupa’ya Moğol akınları
* 1230-1231: Otrar Faciası: Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar.
* 1230: Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu – Eyyubi ittifakı arasında savaş.
* 1241-1242: Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik’e gelişi
* 1243: Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş.
* 1250: Memlûk Devleti Kahire’de iktidarı ele geçiriyor
* 1255-1260: Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya’da
* 1290-1320: Delhi Halaci Hanedanlığı
* 1299: Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşu
14`ncü yüzyıl
Moğol İmparatorluğunun bölünmesinden sonra Altın Ordu devleti türkleşiyor. Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen türkleşmiş oluyor.

* 1320-1424: Delhi’de Tuğluk Hanedanlığı
* 1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi
* 1361: Edirne’nin Osmanlılar tarafından alınışı
* 1370: Timur’un iktidarı ele alması
* 1382: Toktamış’ın Altın Ordu’nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi
* 1389: Kosova: Osmanlıların Balkanlar’da egemenlik sağlaması
* 1389-1403: I. Bayazit hükümdarlığı
* 1398: Timur’un Hindistan seferi
15`nci yüzyıl

* 1402: Ankara Savaşı: Timur ile II. Beyazıd arasında
* 1405: Timur’un ölümü
* 1405-1447: Şahruh’un Herat’a gelişi
* 1406: Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
* 1412-1460: Ebu’l Hayr’ın Özbek gücünü kuruşu.
* 1414-1517: İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri.
* 1430: Kırım Hanlığı’nın kuruluşu
* 1445: Kazan Hanlığı’nın kuruluşu
* 1447-1449: Uluğ Bey
* 1453: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alışı
* 1453-1504: Akkoyunlu devleti’nin altın çağı.
* 1462-1505: Astrahan Hanlığı’nın kuruluşu
* 1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı
Yeni Çağ
16`ncı yüzyıl

* 1500: Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir’de Özbekler
* 1502: Altın Ordu Devleti’nin sonu
* 1502: İsmail’in İran’da Safevi Hanedanlığını kurması
* 1510: Muhammed Şeybani’nin İsmail tarafından mağlup edilmesi
* 1512-1520: I. Selim
* 1516: Osmanlıların Cezayir’e ayak basması
* 1516-1517: Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethi
* 1520-1566: “Muhteşem Süleyman” (Kanuni) dönemi
* 1525: Babür Şah Hindistan’da
* 1534: Osmanlıların Tunus’a girişi
* 1551: Osmanlıların Trablusgarp’a gelişi
* 1552: Kazan’ın Ruslar tarafından alınışı
* 1555: Astrahan’ın Ruslar tarafından alınışı
* 1557: Nogay Hanlığı’nın Ruslar tarafından ilhakı
* 1556-1605: Ekber Hindistan İmparatoru
* 1571: İnebahtı Savaşı: Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.
* 1571: Kırım Hanı’nın Moskovayı yakması.
* 1572: Kasım Hanlığı’nın Ruslar tarafından yıkılması
* 1584: Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi
* 1595: Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi
17`nci yüzyıl

* 1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.
* 1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zirvatorok barışı.
* 1615-1650: Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi.
* 1628-1658: Hindistan imparatoru Şah Cihan.
* 1630: Rusların Yakut topraklarına girişi
* 1658-1707: Hindistan imparatoru Evrengzeb.
* 1683: Viyana’nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.
* 1699: Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması.
18`nci yüzyıl

* 1705: Tunus’un bağımsızlığını kazanması
* 1713: Kazaklar üzerinde Rus himayesi
* 1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri
* 1736-1747: Nadir Şah akını
* 1742-1775: Rusya’da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)
* 1757: Sincan’ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.
* 1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.
* 1783: Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakı.
* 1794: İran’da Kacar Hanedanlığı’nın bir Türk tarafından kuruluşu.
* 1798-1799: Napoleon Bonaparte’ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.
19`ncu yüzyıl

* 1822-1844: Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
* 1828: Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
* 1830: Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması.
* 1830: Fransızların Cezayir’e gelişi
* 1832: Mısır valisi Mehmet Ali’nin Anadolu’ya gelişi
* 1839: Tanzimat dönemi
* 1858: Babür İmparatorluğunun sonu.
* 1863: Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği’nin kurulması.
* 1866: Buhara’nın Rus vasalı olması
* 1873: Hive’nin Ruslar tarafından ilhakı
* 1876: Hokand Hanlığı’ın Ruslar tarafından ilhakı
* 1876: İlk Türk anayasası
* 1878: Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan’ın bağımsızlıklarını kazanması.
* 1881:Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa’nın doğumu.
* 1882: Mısır’ın İngiltere tarafından işgali
20`nci yüzyıl
Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.


* 1905: Cedidcilik hareketlerinin başlaması.
* 1910-1920: Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti
* 1911-1912: Trablusgarp’ın İtalya tarafından işgali
* 1912: Balkan savaşları
* 1915-1916: Çanakkale Savaşı
* 1915-1918: Ermenilerin ve Türklerin karşılıklı katliamları
* 1917: Türkistan’ın özerkliğini ilan etmesi
* 1918: Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesiimzalandı.
* 1919-1922: Kurtuluş Savaşı gerçekleşti.
* 1919-1928: Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi
* 1921-1944: Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
* 1922: Türklerin Yunanlara karşı zaferi.
* 1923: Cumhuriyet’in ilan edilmesi
* 1932-1934: Çin’de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
* 1938: Mustafa Kemal Paşa’nın vefatı.
* 1944: Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.
* 1955: Sincan Uygur Özerk Bölgesi: Sincan’ın (Doğu Türkistan’ın) özerk bölge ilan edilmesi
* 1971: Avrupalıların Orta Asya’dan çekilmeye başlaması
* 1974: Türkiye’nin Kıbrıs çıkartması
* 1983: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi.
* 1988: Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
* 1990: Sovyetlerin Bakü baskını
* 1991: SSCB’nin dağılması. BDT’nin ortaya çıkması.
* 1992: BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM’ye kabülü:
o Kazakistan Cumhuriyeti
o Özbekistan Cumhuriyeti
o Azerbaycan Cumhuriyeti
o Türkmenistan Cumhuriyeti
o Kırgızistan Cumhuriyeti
* 1992: 30 Ekim 1992′de Ankara’da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nin yapılması.
* 1993: Azerbaycan’ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.
* 1993: 1993 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi’nin Almatı’da kurulması.
* 1993: Kültürel, ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı’nın yapılması.
21`nci yüzyılda

* 2005: Kırgızistan’da Lale devrimi.
* 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya’da ortak pazar kurulması teklifi.
* 2005: Özbekistan’da Andican olayları
* 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
* 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
* 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
Büyük Türk Devletleri
Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır – M.S. 48
Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları – 577
Birinci Göktrük İmpararorluğu/552-582
Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
Uygur İmparatorluğu/744-840
Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır – 805
Hazar İmparatorluğu/7. asır – 965
Karahanlılar Devleti/840-1042
Gazneliler Devleti/962-1187
Büyük Selçuklu Devleti/1038-1194
Harezmşahlar Devleti/1097-1231
Osmanlı Devleti/1299-1922
Timurlular Devleti/1370-1506
Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti/1526-1858
Devletler
Kuzey Hun Devleti/48-156
Güney Hun Devleti/48-216
Birinci Chao Hun Devleti/304-329
İkinci Chao Hun Devleti/328-352
Hsia Hun Devleti/407-431
Kuzey Liang Hun Devleti/401-439
Lov-lan Hun Devleti/442-460
Tabgaç Devleti/386-557
Doğu Tabgaç Devleti/534-557
Batı Tabgaç Devleti/534-557
Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368
Liang Şa-t’o Türk Devleti/907-923
Tana Şa-t’o Türk Devleti/923-936
Tsin Şa-t’o Türk Devleti/937-946
Kan-çou Uygur Devleti/905-1226
Türgiş Devleti/717-766
Karluk Devleti/766-1215
Kırgız Devleti/840-1207
Sabar Devleti/5. asır – 7. asır arası
Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu
Basar-Alan Türk Devleti/1380-?
Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211
Batı Karahanlı Devleti/1042-1212
Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212
Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı – 1000
Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117
Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307
Türkiye Selçuklu Devleti/1092-1307
Irak Selçuklu Devleti/1157-1194
Eyyubîler Devleti/1171-1348
Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413
Mısır Memlûk Devleti/1250-1517
Karakoyunlu Devleti/1380-1469
Akkoyunlu Devleti/1350-1502
Beylikler
Tulûnlular/868-905
İhşidîler/935-969
İzmir Beyliği/1081-1098
Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192
Danişmendli Beyliği/1092-1178
Saltuklu Beyliği/1092-1202
Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207
Artuklu Beyliği/1102-1408
İnaloğulları Beyliği/1098-1183
Mengüçlü Beyliği/1072-1277
Erbil Beyliği/1146-1232
Çobanoğulları Beyliği/1227-1309
Karamanoğulları Beyliği/1256-1483
İnançoğulları Beyliği/1261-1368
Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342
Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322
Menteşeoğulları Beyliği/1280-1424
Candaroğulları Beyliği/1299-1462
Karesioğulları Beyliği/1297-1360
Germiyanoğulları Beyliği/1300-1423
Hamidoğulları Beyliği/1301-1423
Saruhanoğulları Beyliği/1302-1410
Aydınoğulları Beyliği/1308-1426
Tekeoğulları Beyliği/1321-1390
Eretna Beyliği/1335-1381
Dulkadıroğulları Beyliği/1339-1521
Ramazanoğulları Beyliği/1325-1608
Doburca Türk Beyliği/1354-1417
Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti/1381-1398
Eşrefoğulları Beyliği/13. asır ortaları – 1326
Berçemeoğulları Beyliği/12. asır
Yarluklular Beyliği/12. asır
Atabeylikler
Böriler/1117-1154
Zengîler/1127-1259
İl-Denizliler/1146-1225
Salgurlular/1147-1284
Hanlıklar
Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665
İtil (Volga) Bulgar Hanlığı/665-1391
Tuna Bulgar Hanlığı/981-864
Peçenek Hanlığı/860-1091
Uz Hanlığı/860-1068
Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır – 13. asır
Özbek Hanlığı/1428-1599
Kazan Hanlığı/1437-1552
Kırım Hanlığı/1440-1475
Kasım Hanlığı/1445-1552
Astrahan Hanlığı/1466-1554
Hive Hanlığı/1512-1920
Sibir Hanlığı/1556-1600
Buhara Hanlığı/1599-1785
Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları – 1877
Hokand Hanlığı/1710-1876
Türkmenistan Hanlığı/1860-1885
Cumhuriyetler
Âzebaycan Cumhuriyeti/1918-1920
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I/31 Ağustos 1913
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II/1915-1917
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III/1920-1923
Türkiye Cumhuriyeti/1923-…
Hatay Cumhuriyeti/1938-1939
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/1983-…
Âzerbaycan Cumhuriyeti/1991-…
Kazakistan Cumhuriyeti/1991-…
Kırgızistan Cumhuriyeti/1991-…
Tacikistan Cumhuriyeti/1991-…
Özbekistan Cumhuriyeti/1991-…
Türkmenistan Cumhuriyeti/1991-…
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SEN  TANRI   DEĞİLMİSİN ,  ADINI    YARGILATMA
SANA   TANRI   DEYİNCE ,  DİNİMİ     SORGULAMA
YA  ADAM  ET  BUNLARI , YA  BERABER  YAŞATMA
KANI  BOZUK  OLANLAR  "TÜRK'ÜM" DİYEMESİNLER
𐱃𐰀𐰴𐰾𐰃𐰤 𐰴𐰀𐰞𐰴𐰀𐰣
ATSIZALP
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 9.188


Orta Asyadan Anadoluya , Metehandan Mustafa Kemale


« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2016, 11:01:07 »

Eski Türk ad verme geleneğine göre kabile başçısı tahta Çıktığı zaman
mutlaka yeni ad, unvan kabul ediyordu. Şurası da ilginçtir, hem Göktürk
yazıtlarında, hem eski Uygur yazıtlarında kağanların tahta çıktıktan sonra kabul
ettiği resmi adlar, kağan olurken yaptığı hizmetlere göre kazandığı unvanlar
belirtilmiştir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Hiçbir, bölücü, yobaz, kansız ve abd emperyalizminin uşağı, TÜRK'ü yıldıramaz!
BUNA İNANIYOR, BUNUN İÇİN SAVAŞIYORUZ!
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.375 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.008s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.