ARAPLAŞAN TÜRK- ALİ KEMAL MERAM
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 11 Temmuz 2020, 23:24:55


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: ARAPLAŞAN TÜRK- ALİ KEMAL MERAM  (Okunma Sayısı 4006 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Sessiz Diriliş
Ziyaretçi
« : 19 Mart 2009, 03:09:54 »

ARAPLAŞAN TÜRK

   Ülkü ve düşüncemize tüm uygunluğunu, pek az farklılıkla ortaya koyan şu fikir ürünü yazı; içinde yaşadığımız günümüz Türkiye sini yakından ilgilendirir ve gerçeklere ışık tutar niteliktedir:(*)

"İslam'ı benimseyen çeşitli milletler arasında Türkler kadar kendi özbenliklerini, kendi şahsiyet ve hüviyetlerini İSLAMİYET içerisinde ERİTMİŞ ve UNUTMUŞ bir başka millet olmadığını söyleyen Türk dostu yabancı yazar:

   "...Her ne kadar kendi Türklük şuurunu kaybetmemiş bazı grupların varlığına rastlanmakta ise de şu muhakkak ki Türkler İslam’ı kabul etmeden önceki tarihleri ve geçmişleri hakkında pek az bir hatıraya ve bağlılığa sahiptirler. Ve Türk olan ile Türk olmayan arasında hiçbir zaman ırki (yani din birliği dışında) bir engel yaratmamışlardır." der.
   Müslümanlık niteliğini Türklüğün çok üstünde tutan ve her zaman için Arap'ı Türk'e tercih eden ve din konusunda Arap'tan da daha dar görüşlü daha fanatik ve daha ilkel olan gericilerimizin ve bazı din adamlarımızın düşünce davranışlarına şahit oldukça ve geçmiş yüzyıllara şöyle bir göz attıkça yukarıdaki satırlara hak vermemek kaabil değil. Filhakika biz Türkler malum çevrelerin teşviki, gericinin tahriki ve nihayet siyaset bezirgânının etkisiyle, din sahasında, İslam’ı kendilerinden öğrendiğimiz ve aldığımız Arap'tan daha bilgisiz, her bakımdan daha tahammülsüz ve bir kısmımız itibarıyla daha koyu ümmetçi, yani daha az milliyetçi bir şuura sahip görünmekteyiz. O kadar ki;"Türk ancak Müslüman iken Türklüğüne kavuşur" diyerekten, Müslüman olmayan veya Müslüman olup da farklı mezheplere salik bulunan veya din ve devlet ayrılığı fikrini, yani laikliği savunan ve hatta din kurallarını akıl kıstasından geçirmeğe kalkanlarımızı kendimizden saymayız; bu gerilikte olanlarımız çoktur içimizde... Müslüman Arap bile Müslüman olmayan yani Hıristiyan Arap'ı kendinden kabul eder de bizim din yobazımız Türk'ü ancak şeriatçı ise makbul, değilse kâfir telakki eder.
TÜRKLÜK ŞUURU
Türklük şuurundan öylesine yoksun kalmışızdır ki sadece iç âlemimizde değil fakat dış âlemimizde de milli çıkarlarımızı ve her şeyimizi din adına feda eder hale gelmişizdir. Tarihimizin sahifelerini karıştırmağa hiç hacet yok; şu son beş on yıllık devreyi gözden geçirmek yeter. KIBRIS davamızda ARAP, TÜRK’ün şeref ve haysiyetini ve çıkarlarını zerrece kaale almaz ve Yunan'ı bütün gücüyle destekler de bizim gericimiz Arap-İsrail anlaşmazlığında, Türk’ün milli çıkarlarının gereklerini asla düşünmez ve gözü kapalı Arap'ın yanında safa durmak ister; Arap’tan da daha koyu İsrail düşmanıdır. Gerici basın ne zamandır Arap kardeşliğinden veya İslam Birliği'nden ve dış siyasetimizin bu birliği kuvvetlendirmesi ve kâfirlere karşı cephe alınması gereğinde bahisle Mukaddes Cihat havası yaratma gayretkeşliğindedir. Ve şüphesiz bu gayretkeşliğin tek nedeni, böyle bir yönelişin milli çıkarlarımıza daha yararlı düşeceğinden değil ve fakat din lâzımesine daha uygun olacağından... Gerici ve mukaddesatçı teşekküllerin faaliyetlerine göz atınız:
Arap-İsrail çekişmesinde Türk’ün çıkarı sanki mutlaka Arap'ın yanında yer almaktan ibaret imiş ve sanki milli güvenliğimiz bundan farklı bir siyaset gerektirmezmiş ve nihayet sanki askeri ve iktisadi ve siyasi bütün veriler bir yana, fakat Arap'ın yanında silaha sarılmamız ve nerede ise İsrail'e savaş ilan etmemiz Tanrı emri imiş gibi, dış siyaset hedeflerimizi sadece din açısından ayarlama çabasındalar, milli çıkarlarımızın tarafsız kalmayı gerektirebileceğini ve hatta icap ederse Arap'a müteveccih saldırıları destekleme zorunluluğunu bile yaratabileceğini düşündükleri yok; milletlerarası ilişkiler açısından dostlukların veya ittifakların dini veya hissi ölçülere göre değil, fakat milli çıkarlara göre düzenlenmesi zaruretinden haberleri yok; hele son Arap-İsrail savaşının İsrail lehine değil de mesela Araplar lehine gitmesi takdirinde Türkiye bakımından durumun ne derece nazikleşebileceğini bir an için hesapladıkları yok; beklemediği ve hayal dahi edemeyeceği bir zaferin sarhoşluğu ve görmemişliği içerisinde azması ve serkeşleşmesi mümkün veya muhakkak olan Arap'ın Türkiye için nasıl bir tehlike olabileceğini veya tehlike olmasa bile nasıl bir huzursuzluk kaynağı teşkil edebileceğini ve tabi başta Hatay olmak üzere ne gibi problemlerin zuhuruna vesile yaratabileceğini shatır ve hayallerinden geçirdikleri yok... Yok, çünkü onlar için önemli olan şey Türk'ün milliliği ve milli çıkarları değil fakat dinciliği, din kardeşliği, yani İslamcılığı; ne varsa her şeyi, vatanı bile, bu uğurda feda etmeye hazırdırlar.
   "Evet, ne yazık ki, bu böyle; Arap’ın Müslüman olanı var, Arap’ın Hıristiyan olanı var ve hatta Arap'ın Tanrısızı veya çok Tanrılısı var ve bütün bu farklı inançtaki Arap, yan yana, içiçe, iyi kötü kardeşçe yaşar ve aynı milletin yapıcı unsurları olabilir; üstelik kendisini, İslam camiasının diğer milletlerinden ve hele Türk'ten ayrı ve Türk'e üstün görür ve kendi kendisine ''peygamber kavmi necip" der veya Kuran'daki üstün ayetini kendine yontar da bizim din adamımız, bizim gericimiz Türk’ün, bırakın farklı mezhepten olmasını ve fakat birazcık hür düşüncede, birazcık, laik davranışta olmasını kabul edemez. Edemediği gibi onu, sanki kendi öz kanından değilmiş gibi, yabancı veya gâvur sayar. O’nun nazarında Arap ve hem de kendisini hor gören, kendisine tarih boyunca barbar nazariyle bakmış ve en büyük düşmanlıkları yapmış olan ve daha dün Kıbrıs olayları sırasında Yunan'ı tutan Arap, çok daha yakındır, çok daha değerlidir, çok daha kardeştir. Çünkü bizim gericimiz Arap'ın neyi varsa her şeyine özenmiştir: Dininden diline, müziğinden zevkine ve bütün yaşantılarına ve hatta geçmişine ve nihayet pisliğine varıncaya kadar neyi varsa her şeyini taklit etmiştir ve bu küçülme ile bütün benliğini kaybetmiştir. Elbette ki kendinden saymadığı Türk'ün baş düşmanı kesilecektir.
   "Hiç şüphesiz ki hiçbirimiz dar ve Ortodoks görüşlü bir milliyetçiliğe özlem duymayız ve duymakta istemeyiz, hiçbir sınır ve değer tanımayan ve milli egoizmayı insanlık ideali üstüne çıkaran ırkçılığa heves etmeyiz ve yine hiç şüphesiz ki XX. yüzyılın insaniyetperver gelişmesi içerisinde bizim de dünya milletleriyle kaynaşmış olarak beraberce, kardeşçe ve tıpkı ailenin kişileri misali sevgi ve saygı duygularıyla meşbu olarak yaşamamız ve bu gelişmeye katkılarda bulunmamız gereğine inanırız. Fakat bütün bunları yaparken ve yapabilmek için evvela kendimize güvenmemiz, kendimiz bilmemiz ve kendimizi kendi benliğimize kavuşturmamız ve asıl önemlisi din kisvesi altında Araplaşmaktan kurtulmamız şarttır."(1)

-------------------------------------------------------------
(1)Bu paragrafa kadar gerçekleri dile getiren sayın profesörün, ırk milliyetçiliğine karşı olan düşüncelerine katılmak benim için olanak dışıdır. Türk’ü; Araplaşmaktan, Ruslaşmaktan ve benzeri akımlarda erimekten koruyacak gücün, Türk ırkçılığından doğacağına inananlardanım. A.K.M.

 
(ALİ KEMAL MERAM, TÜRKÇÜLÜK VE TÜRKÇÜLÜK MÜC. TARİHİ, sf:256-259.)
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Kaan ULAŞ
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 5.823


Madem ki Türküz; o halde Türk gibi yazarız.


« Yanıtla #1 : 10 Haziran 2017, 20:59:30 »

Arap sever develer okusun!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

ATSIZCA, ATSIZCILIK
Kaan ULAŞ
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 5.823


Madem ki Türküz; o halde Türk gibi yazarız.


« Yanıtla #2 : 15 Ağustos 2018, 04:52:29 »

Araplaşan Türk.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

ATSIZCA, ATSIZCILIK
TEGİN
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 108


« Yanıtla #3 : 20 Ağustos 2018, 03:42:45 »

Ali Kemal Meram diye bir adam var. Malum zümre bu adamı çok sever. Neden çok sever? Çünkü kendisi fevkalâde bir Kemalist’tir ve Padişah Anları adlı kitabında Osmanlı Türk İmparatorluğu’na atmadığı iftira kalmamıştır. Bu Ali Kemal Meram denilen adam Atsız’ın tabiriyle “Zır Cahil” biridir. Çünkü rehberimizi tenkit ettiği bir yazısında “Nihal Atsız İslamcıdır, Şeriatçıdır” diye ithamlarda bulunmuştur. Bununla da yetinmemiş Rıza Nur gibi kafatasçıya bile aynı ithamları söylemiştir. Ortalıkta acayip bilgi kirliği var. Rıza Nur ve Atsız Kemalizme karşı olduğu için kendilerine, Müslüman-Şeriatçı, diye iftira atıyorlar. Atsız bizzat İslam’da adı geçen İsa için anası belli olmayan zaniye (gayri meşru piç) demiştir, Nuh’un gemisine ise pazarcı kayığı demiştir. Neyse, şimdi burada Atsız’ın İslam hakkındaki tüm düşüncelerini yazmayacağız. Rıza Nur ise İslam dinine, Arap zırvalığı, demiştir. Vaziyet böyleyken bu Kemalistler neye dayanarak Atsız ve Doktoru şeriatçı (Arap Tanrısı Allah’ın Kanunlarına biat eden) ilan ediyor?

Rıza Nur’un Türk Nasyonalizm adlı makalesinde yazdığı şu yazıya bakalım.

“Türklerin yasası, töresi ve milliyeti Arab dini sıvağında tuz suda erir gibi eriyip gitmiştir. Bu hâl aşağı yukarı 10 asır sürmüştür. Hele Arabın dinini, dilini, milliyetini muhafaza için Türklerin bütün cihanla olan vuruşları pek meşhurdur.”

Eğer Kürt İsmet yerine Rıza Nur Başbakan olarak seçilseydi şuan dünya toprakları gözümüzde bir çiftlikten ibaretti.

Şunu da söylemek icap eder. Cumhuriyet Türkiye’sinde birine Müslüman değil demekte nedense hakaret olarak algılanıyor. Mesela Kemalistler. Sabah akşam dinsizlik yaparlar, İslam’a hücum ederler ama sonra biri onlar için Müslüman değilsiniz dediklerinde ortalığı velveleye verirler. Bu zihniyeti de çözmüş değiliz. Bir de bunların dedeleri muhakkak hacıdır. Benim dedem hacı ya diye söze girerler. Tıpkı ülkücülerin, benim eniştem Kürt, demesi gibi.  Ülkenin her kesiminden avellik akıyor. Mustafa Kemal’a Müslüman değil ya da dinsiz demek bile hakaret olarak algılanıyor. Ulan adam dine inanmıyor, Müslüman değil. Bunu dile getirmek bile suç ama ülkede.

-Tigir:Er
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.263 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.026s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.