Türkçülüğün Tarihi Gelişimi İçinde Kurulan Dernekler
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 12 Ağustos 2020, 06:13:21


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Türkçülüğün Tarihi Gelişimi İçinde Kurulan Dernekler  (Okunma Sayısı 3453 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çİ-Çİ
Deli Sarı
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 1.343« : 17 Nisan 2014, 21:28:48 »

1- TÜRK DERNEĞİ

1908 Osmanlı İnkılâbına kadar milliyet esasına dayanan cemiyetler kurmak o günün şartları içinde mümkün değildi. Bu tarihe gelinceye kadar Türkçülük yerine Osmanlılık itibar görüyor ve onun savunması yapılıyordu.

İşte bu tarihten sonradır ki Türkiye'de Türk Milliyetçiliğine dayanan ve bu fikri şuurlu olarak yaymaya başlayan teşekkül TÜRK DERNEĞİ olmuştur. 1908 yılının Kasım ayında İstanbul'a gelen Yusuf Akçuraoğlu okul sıralarında tanıdığı Necip Asım ve Veled Çelebi'yi ziyaret ederek gayri siyasi ve sadece kültürel manada bir Türk cemiyeti teklif etmiştir. Türk milliyetçiliğinin ilk teşkilatlanması manasını taşıyan bu teşebbüs aynı yılın son ayı içinde o zamanki 'Mektebi Mülkiye' nin müdürü bulunan Celal Bey'in odasında müzakere edilmiş ve TÜRK DERNEĞİ adıyla bir cemiyetin kurulması kararlaştırılmıştır.

2- TÜRK YURDU CEMİYETİ

1911 yılında Türk Derneği idarecilerinden, Akçuraoğlu Yusuf Bey'in İstanbul'dan ayrılması Miralay Raif Fuat, Miralay Necip Asım Beylerin kıta başına gitmeleri, Veled Çelebi efendinin Konya Büyük Çelebiliğine tayini; cemiyetin ve derneğin kapanmasına sebep olmuştur. 18 Ağustos 1911'de kurulan Türk Yurdu Cemiyetinin 'Türk Yurdu' Mecmuası da aynı yılın son ayında yayınlanmaya başlanmıştır. Mehmet Emin (şair), Ahmet Hikmet (Hariciye Vekaleti Müsteşarı), Ağaoğlu Ahmet Bey, Hüseyinzade Ali Bey, Dr. Akil Muhtar Bey, Akçuraoğlu Yusuf Bey.

Türk Yurdu Cemiyetinin ilk murahhaslığınına da Yusuf Akçura seçilmişti. 1912 Eylülünde Ahmet Hikmet Bey'in Peşte baş şehbenderliğine tayin edilmesiyle Ziya Gökalp getirilmişti. Ziya Gökalp getirilmişti. Ziya Gökalp o günlerde Selanik'te bulunuyordu. Mecmuanın imtiyazı da Mehmet Emin Bey'in Erzurum valiliğine tayini sebebiyle Yusuf Akçuraoğlu'na devredilmişti.

3- TÜRK OCAĞI

Meşrutiyetin ilanını müteakip kurulmuş olan 'Türk Derneği' ve 'Türk Yurdu Cemiyeti', 1912 yılının başlarında, o zaman ki adı ile 'Mektep-i Tıbbiye' olan Tıp Fakültesinin 190 genci Türk milliyetçiliğini desteklemek, yaymak ve yüceltmek maksadıyla bir beyanname yayınlamışlardı. Tıbbiyeli gençler, beyannamelerinde aynen diyorlar ki;

'Türk kavminin inkıraz hayatı yaşadığı bu vaziyete selefleri gibi lakayt kalmayacağız. Ebedi bir mücadele olan milli hayatta muvaffakiyetin en büyük şartı maarif ve mekteplerin galebesi olduğu kanaatindeyiz. Meskeneti günah, faaliyeti ibadet gibi Kutsi bildiğimiz müteşebbis, kavi ve servetli bir nesil yetiştirmek üzere Donanma Cemiyeti kadar vasi ve münhasıran milli ve içtimai maksatlara hadim bir cemiyetin teşkili lüzumuna inanıyoruz.'

Gençlerin bu asil duygu ve teklifleri o günün milliyetçi büyükleri tarafından hüsnü kabul görmüş ve eski Londra büyük elçisi Ahmet Ferit (Tek) Bey'in evinde müşterek bir toplantı yapılmıştır.

Toplantıya Ahmet Ferit Bey'den başka Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçuraoğlu, Dr. Fuat Sabit, Mehmet Ali Tevfik, şair Emin Bülent (Serdaroğlu), Ahmet Ağaoğlu beyler de katılmıştır.

Toplantıda Türk milliyetçiliğinin asıl maksat ve yolu müzakere edilmiş, bir de muhakkak, karara bağlanan esasları yürütebilecek bir CEMİYET’İN kurulması istenmiştir.

Dr. Fuat Sabit, kurulması düşünülen ve karara bağlanan cemiyeti adının TÜRK OCAĞI olmasını teklif etmişti.

12 Mart 1912'de Türk Ocağı resmen kurulmuş oldu. Ocak, bin bir mahrumiyet içinde ilk defa Yusuf Akçura’nın Divan yolundaki ahşap pansiyonunda faaliyete geçti.

Mehmet Emin, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmet Ferit, Ahmet Ağaoğlu, Dr. Ferit Sabit ocağın ilk müteşebbis üyeleri idi.

Geçici idare heyetine ise şu kişiler seçilmişlerdi.

Başkan: Mehmet Emin (Yurdakul)
Başkan vekili: Akçuraoğlu Yusuf
Kâtip: Ali Tevfik
Veznedar: Dr. Fuat Sabit
Üye: Ahmet Ferit Tek

Türk Ocağına kurulduktan sonra ilk önemli ve büyük nakdi yardımı 50 Osmanlı Lirası vermek suretiyle Hüseyin Cahit yapmış ve Ocağa kaydolmuştur.

1913’de Ocağın başkanlığına Hamdullah Suphi getirildikten sonra ise (o zaman Hamdullah Suphi Darülmualliminde öğretim üyesi idi) Ocak faaliyetleri birdenbire hızlanmış ve bilhassa İstanbul’da ocağın binası, gençliğin fikri ve edebi inkişafına milli bir yön veren yegâne merkez haline gelmişti.

1912 yılında kurulmuş olan Türk ocağının Ankara’da bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in gayretiyle Ankara’nın en güzel ve hâkim yerinde yaptırılmış ve tek mülkü ocak binasına 27 Mayıs ihtilal hareketinden sonra bazı fırsatçı politikacılar el atmış ve binayı ocağın elinden almak istemişlerdir.

Türk ocağının genel merkez binası uzun müddet CHP’nin namına tapuda tescilli olarak bulunmuştu. CHP bu binayı 1951 yılına kadar Halkevi olarak kullanmış 1951 de çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile Halkevlerinin eski sahiplerine veya bina halkevi olarak kurulmuşsa hazineye devri kararlaştırılmıştı. Bu karara istinaden Türk ocağı binası da ocağa tekrar iade edilmişti.

27 Mayıs hareketinden sonra Türk Ocakları 38. kurultayını Ankara’da 20 – 21 Haziran 1961 tarihinde yapmış ve genel idare kuruluna Hamdullah Suphi Tanrıöver seçilmişti.

Mart 1969 da yeni bir hamle ile daha cazip ve hareketli hale getirilen ‘Türk Yurdu’ dergisi ile Türk Ocakları kamuoyunun daha çok ilgisini çekmiş ve Türk Ocağını daha aktif hale getirmiştir. 1965 yılında ocak genel başkanlığına Prof. Dr. Osman Turan seçilmiştir.

Türk Ocakları Türk milliyetçilik tarihinde müstesna bir yere sahip olmuş, ağırbaşlı, sessiz fakat yapıcı bir fikrin öncülüğünü yapmıştır.

4- MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ

En faal, heyecanlı ve gerçekten üniversite gençliğine bir milli şuur kaynağı olduğu devrelerde başında Mühendislik öğrencisi Tevfik İleri ve Tıp öğrencisi Rüknettin Fethi Olcaytuğ’un bulunduğu Milli Türk Talebe Birliği 1929 yılının ilk aylarında kurulmuştu.

İlk devrelerde bir öğrenci kuruluşu olmasına rağmen, öğrencinin tahsil ve derslerinden çok gençliğin milli bir ruh içinde yetişmesi ve bir kısım üniversite muhiti dışında memleketin milli menfaatlerine büyük bir titizlikle ilgi göstermesi, özellikle Çanakkale Abidesi, Vagonli ve Razgrad olaylarında Türk Gençliğinden istenen ve beklenen hareketin öncüsü oluşu bu kuruluşa öğrenci kuruluşlarının önünde ve üstünde bir önem ve sevgi ile bakılmasına sebep olmuştu.

Milli Türk Talebe Birliği, ilk defa olmak üzere 1933 yılının Temmuz ayı içinde bir de, ‘Birlik’ isimli bir mecmua çıkarmaya başlamıştır.

Milli Türk Talebe Birliği 1933 yılı Cumhuriyet Bayramına rengi lacivert, önünde kabartma madeni kurtlu birlik arması ile hazırlanan şapka ile iştirak etmiştir.

5- TÜRK KÜLTÜR ÇALIŞMALARI DERNEĞİ

3 Eylül 1946’da İstanbul’da Üniversiteli gençler tarafından kurulan bu derneğin aralarında yedi kişilik idare kurulu üyelerini seçmişti:

Derneğin bu ilk toplantısında katılan kurucu üyeler şunlardı:

Behram Atamer (Hukuk Öğrencisi), Müfit Adil Çuncuoğlu(Hukuk Öğrencisi), Kemal Şahin (Tıp Öğrencisi), Kemal Göksel (Hukuk Öğrencisi), Ahmet Mirkelamoğlu (İktisat Öğrencisi), Rıza Serhatoğlu (İktisat Öğrencisi), Ali Gür (Hukuk Öğrencisi), M. Ali Tuna (Hukuk Öğrencisi), Necati Balaşoğlu (Hukuk Öğrencisi), Celal Sungur (Tıp Öğrencisi), Doğan Can (Tıp Öğrencisi), Ömer Tekinoğlu (Tıp Öğrencisi), Fethi Gemuhoğlu (İktisat Öğrencisi), Ziya Işıldak (Öğretmen), Namık Tekin Turan (İktisat Öğrencisi), Osman Nedim Tuna (Edebiyat Fakültesi Öğrencisi), K. Abbas Altunkuş (Edebiyat Fakültesi Öğrencisi), Bülent Olcay (Edebiyat Fakültesi Öğrencisi), İlhan Darendelioğlu (Edebiyat Fakültesi Öğrencisi)

Derneğin başkanlığını sırası ile Necati Balaşoğlu, eski Azerbaycan parlamentosu üyelerinden M. Sadık Aran ve Müfit Adil Çulcuoğlu yapmışlardır. Dernek İstanbul’da ilk defa Ergenekon Bayramı adıyla bir gün tertiplemişler geniş çapta ilgi görmüştü.

Derneğe en büyük yardımı 600 Lira vermek suretiyle Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Killigil yapmış MTTB ve Marmara Lokalinde yapılan Ergenekon Bayramı gösterilerinde hazır bulunmuştu.

Dernek 1950’de diğer derneklerle birlikte ‘Milliyetçiler Federasyonu’ na dâhil olmuş TÜRK MİLLİYETÇİLER derneği kurulduktan sonra ise kapanmıştır.

6- TÜRK KÜLTÜR OCAĞI

Türk Ocakları istisna edilirse en çok ilgi gören en geniş teşkilat ve üyeye sahip teşekkül 1952’de kapatılmış olan MİLLİYETÇİLER DERNEĞİ idi. Milliyetçiler derneğinin gerçekte nüvesi, başlangıcı sayılan TÜRK KÜLTÜR OCAĞI da 1946 yılının Nisan ayında idealist bir avuç Türk genci tarafından kurulmuş hayli ilgi görmüş, geniş bir gençlik kitlesine milli ruh veren ikinci ve yeni bir ocak olmuştu.

Kurulduktan bir müddet sonra (Nisan 1946’da) yayınlanan tüzüğünün kurucuları maddesinde o günlerde her biri bir fakültede öğrenci bulunan gençlerden oluşmuştu. Türk Kültür Ocağı’nın ilk başkanlığını Ali Hatiboğlu yapmıştır.

Ali Hatiboğlu’ndan sonra ise Bahadır Dülger, Faruk Kadri Timurtaş, Ali Sedat Çetintaş, Turgut Atasoy, Bekir Berk başkanlık yapmışlardır.

7- TÜRK GENÇLİK TEŞKİLATI

1946’da üniversiteli gençler tarafından kurulmuş olan ‘Türk Kültür Ocağı’ ve Türk Kültür Çalışmaları Derneği’nin faaliyetlerini oldukça ağırbaşlı, durgun ve pasif addeden bir kısım milliyetçi üniversite gençleri bir araya gelerek daha aktif ve faal bir teşkilat kurmaya, bu teşkilatı aynı zamanda Anadolu’da da organize etmeye karar vermişlerdi.

Necati Tanrıkulu, İrfan Atagün, Kubilay İmer, Yusuf Ziya İnan, M. Emin Alpkan, Ömer Öztürkmen, Mehmet Metin Ören, Erdoğan Özbenli, Şadi Pehlivanoğlu, Hasan Karahan, Erdoğan Okçu, Gökhan Evliyaoğlu, Cahit Çakmak, Orhan Özer, Tuğrul Önder, Celal Erçıkan, Remzi Sakarya, Kemal Cabioğlu, Sami Binicioğlu, Galip Erdem, Arslan Topçubaşı ve arkadaşları TÜRK GENÇLİK TEŞKİLATI’NI 1947 yılında bu görüşle kurdular.

Türk Milliyetçiliğine hizmet; memleket düşmanlarıyla bilhassa komünistlerle mücadele maksadıyla kurulmuş olan Türk Gençlik Teşkilatı, daha ziyade geçlik arasında yayılmaya faaliyetlerini ise lise ve muadili muhitlere intikal ettirmeye çalışmıştı.

Teşkilatın yayın organı olarak çıkmaya başlayan TANRIDAĞ mecmuası hem çok okunuyor hem de teşkilatın Anadolu’ya yayılmasına vesile oluyordu.

Teşkilatın ilk genel başkanlığını Necati Tanrıkulu yapmıştı. 1 Nisan 1951’de Milliyetçiler Federasyonu’na katılırken teşkilatın başında Şadi Pehlivanoğlu vardı.

8- KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ

Türkiye’de hassaten yıkıcı cereyanların başında gelen Komünizmle mücadele etmek için, 3 ayrı tarihte, 3 ayrı vilayetimizde üç defa KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ kurulmuştur.

Bunların birincisi 1950 yılında Zonguldak’ta
İkincisi 1956 yılında İstanbul’da
Üçüncüsü ise 1963 yılında İzmir’de kurulmuştur.

Zonguldak Komünizmle Mücadele Derneği, Bahaddin Dökerel, Nurettin Gürtunca, Zeki Kandemiroğlu, Bahaddin Açıkel ve Yaşar Tüzün’den teşekkül eden kurucuları, vilayete 2 yıl önce müracat etmiş olmalarına rağmen dernek ancak Zonguldak’a 1950’de tayin edilen iki lise öğretmeni Necdet Sançar ve Ziya Özkaynak vasıtasıyla canlandırılmış ve faal hale getirilebilmiştir. Mevcudiyeti ve sesi ancak 1950’den sonra duyabildiği için biz de bahis sırasını ister istemez 1950’ye almış bulunuyoruz.

Derneğin başkanlığına Bahaaddin Dökerel, ikinci başkanlığına da Tahsin Baysal seçilmişlerdi. İlk yardımı Ereğli kömürleri işletmesi yapmış ve derneğe 500 Lira teberruda bulunmuştu. İkinci büyük yardımı ise yine iki defa da 500 Lira olmak üzere Karabük Demir – Çelik Fabrikası yapmıştı.

Dernek bir defasında Zonguldak’ta bir sinemayı kiralayarak Komünist aleyhtarı filimler göstermiş iki defa da müsamere tertipleyerek bütçesini 2000 Liraya çıkarmıştı. Bu parayla ‘Komünizme Karşı Türklük’ adlı 15 günlük bir gazete yayınlanmıştır.

9- TÜRKÇÜLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

04.10.1950 tarihinde Hüseyin Nihal Atsız, İsmet Rasin Tümtürk ve Bekir Berk imzalarıyla vilayete müracaat edilen bu derneğin tüzüğünün (gayesi) maddesinde Dernek kurulduktan sonra uzun müddet atıl kalmış 27.6.1951 yılında 1 numaralı üye olarak Lütfi Önsoy girmiştir.

Türkçüler Yardımlaşma Derneği tam 10 yıl yaşamış bu 10 yıl içinde 56 üye kaydedilmiş (üyeleri Dernek idare heyeti seçiyordu) hayli kabarık bir bütçeye sahip olmuş bir kısım gençlere yardım ettiği gibi Ankara’da bulunan ‘Orkun Matbaası’ nın da kurulmasında önayak olmuştu.

Derneğin üyeleri arasında Abdullah Savaşçı, Mustafa Hacıömeroğlu, Haluk Karamağaralı, Fethi Gemuhluoğlu, İhsan Koloğlu, Hikmet Tanyu, Selahattin Ertürk, Fazıl Hisarcıklar, Zeki Sofuoğlu, Necdet Sançar, Dr. Mehmet Külahlıoğlu, Abdulhadi Toplu, Necdet Özgelen, Abdulcebbar Şenel, M. Ali Bayrakçı, Nurettin Özdemir, Mehmet Antal, Fethi Gözler, Erdoğan Özbenli, İhsan Sağnak, İdris Yamantürk, Refet Körüklü, Ayhan İnal, Vecihi Öğütçü, Şahin Kasırga v.b.

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra faaliyetine son verilmiştir. Derneğin merkezi Piyer Loti’de İsmet Tümtürk’ün oturduğu apartman katında idi.

Dört defa genel kurul toplantısı yapılmış, bütün bu toplantılarda Hüseyin Nihal Atsız ittifakla başkanlığa seçilmiştir.

10- TÜRK MİLLİYETÇİLER DERNEĞİ

Türk Kültür Ocağı, Türk Kültür Çalışma Derneği, Türk Gençlik Teşkilatı, Genç Türkler Derneği ve Türk Kültür Derneği 1950 yılında Milliyetçiler Federasyonunu meydana getirerek başkanlığa da Bekir Berk’i seçmişti.

Federasyonun ilk büyük kurultayı Türk Gençlik Teşkilatı merkezinin bulunduğu Rüstempaşa Medresesindeki odada 1951 yılının 1 Nisanında toplandı.

Kongre başkanlığına Ankara’dan Türk Kültür Derneği Delegesi olarak katılan ve o günlerde Isparta Milletvekili bulunan Sait Bilgiç Başkanvekilliğine ise Kamil Özden seçilmişlerdi.

11- MİLLİYETÇİLER DERNEĞİ

Ankara’da Türk Milliyetçiler derneğinin 10 Lira gibi cüzi bir para cezası ile kapatılmasından kısa bir süre sonra 1954 yılının Nisan ayında İstanbul’da Milliyetçiler Derneği adında yeni bir dernek kurulmuştur.

Aslında bu derneğin kuruluş dilekçesi 3 Temmuz 1953 tarihinde valiliğe verilmiş olmasına rağmen ancak 1954 yılının Nisan ayında faaliyete geçebilmiştir.

Derneğin Kurucuları:

Mehmet Emin Alpkan (Serbest Meslek), A. Ferruh Bozbeyli (Hukuk Fakültesi Öğrencisi), Hüsnü Demirkıran (Yük. E. Ve Ticaret Öğrencisi), Celal Erçikan (Tıp Fakültesi Öğrencisi), Cemal Külahlı (İTÜ. Elektrik Fakültesi Öğrencisi), Orhan Okay (Edebiyat Fakültesi Öğrencisi), İdris Yamantürk (Yük. Müh.)

Milliyetçiler derneğinin adı 1954 yılında Peyami Safa tarafından verilen ‘Batı Medeniyetinin Buhranı’ konulu ve Prof. Dr. Ali Fuat Başgil tarafından verilen ‘İnsan Hakları ve Milliyetçilik’ konferanslarıyla milliyetçi çevrelere ve basına intikal etmişti.

Dernek kurulduktan sonra aralıksız yedi yıl Fetih toplantısı düzenlemiş, 27 Aralık 1958 de ayrıca bir de Kıbrıs toplantısından başka Remzi Oğuz Arık, Mehmet Akif, H. Avni Ulaş, Mevlana, Rahmi Eray, Yahya Kemal Beyatlı, Yunus Emre ve Mimar Sinan için anma günleri düzenlemiştir.

Dr. Ayhan Yücel ve diş hekimi Ercüment Konukman’dan sonra derneğin genel başkanı Avukat Sait Bilgiç olmuştur.

12- TÜRKİYE KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ

Zonguldak’ta kurulmuş olan ‘Komünizmle mücadele derneği’ faaliyetine son verdikten sonra, Türkiye’de ikinci defa komünizmle mücadele derneği İstanbul’da 7 Aralık 1956 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin Kurucuları:

Ali Rıza Özer (Gazeteci), Altan Deliorman (Hukuk Fakültesi Öğrencisi), Burhanettin Şener (Yayınevi Sahibi), Demir Aslan (İktisat Fakültesi Öğrencisi), Ekrem Marakoğlu (Hukuk Fakültesi Öğrencisi), İlhan Darendelioğlu (Toprak Dergisi ve Yayınları Sahibi), İrfan Açıkel (Ocak Gazetesi yazı işleri müdürü)

Dernek kurucuları resmi formaliteleri tamamladıktan sonra aralarında görev bölümü yapmışlar, Burhanettin Şener’i başkanlığa, Altan Deliorman’ı genel sekreterliğe getirmişlerdir.

Dernek kurulduktan kısa bir süre sonra ‘Gençliği göreve davet ediyoruz, uyanı ve dikkatli olalım’ başlıklı bir beyanname yayınlamıştı.

Bu beyannameden bir ay sonra dernek gençlik tarafından büyük ilgi görmüş ve Derneğin İstanbul şubesini kurmak üzere harekete geçmişlerdi.

50’ye yakın gencin bir araya gelerek kaydolduğu derneğin İstanbul şubesi başkanlığına da Yücel Hacaloğlu, sekreterliğine de Necmettin Hacıeminoğlu getirilmişti. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Niyazi Yurdakul, Gündüz Sevilgen ve Ali Suat Yüksel’di.

1957 yılının başında İstanbul şubesi seri konferanslar düzenlemiş, bunlardan ilkini 8 Ocak 1957 tarihinde Eminönü Öğrenci lokalinde Peyami Safa vermiştir.

13- TÜRK MİLLİYETÇİLER BİRLİĞİ

1963 yılı sonlarında Türk milliyetçiliğini güçlendirmek, Türk kültürünü yaymak, yabancı ve zararlı ideolojilerle mücadele amacıyla kurulan bu teşekkülün başlangıcındaki adı ‘Türkçüler Derneği’ idi.

Türkçüler Derneği Hüseyin Nihal Atsız, İsmet Tümtürk, Necati Bozkurt, İzzet Yolalan, İsmail Gökhun, Fahri Ersavaş, Erk Yurtsever, Muzaffer Eriş ve Faik Tan tarafından kurulmuştur.

1964 yılında derneğin merkezi Ankara’ya nakledilmiş ve 30 Ağustos 1964 günü Ankara Türk Ocağı salonunda yapılan kongrede derneğin adının ‘Türk Milliyetçiler Birliği’ olmasına karar verilmiştir.

Bu kongrede genel başkanlığa Necdet Sançar, Başkan yardımcılığına Doç. Dr. Hikmet Tanyu, diğer üyeliklere de Doç. Dr. Haluk Karamağaralı, Mehmet Orhun, M. Zeki Sofuoğlu, Dr. Aziz Alpagut, Mustafa Kemal Erkovanlı ve Mustafa Hacıömeroğlu seçilmişlerdi.

Türk milliyetçiler birliğinin 28 Mart 1965 de yapılan ikinci kurultayında resmi makamların Birlik adının birkaç derneğin birleşmesiyle meydana gelecek kuruluşlara verilebileceği şeklinde itirazı üzerine bu defa adı ‘Türkiye Milliyetçiler Birliği Derneği’ olmuştur.

Aynı tarihte genel idare kuruluna yeni olarak Hüsnü Dikeçligil, Erhan Löker, Celal Sungur (Yozgat Milletvekili), Dr. Fethi Tevetoğlu, Necati Torun, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu seçilmiştir.

Dernek Kadıköy, Pendik, Üsküdar, Kayseri, Adana, Mersin, Tarsus, Polatlı, Boğazlıyan, Antalya, İzmir ve Yeşilhisar’da şubeler açmıştır.

14- TÜRKİYE KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEĞİ

1963 Yılında İzmir’de 41 kişi tarafından kurulmuştur. Birinci kurultaya kadar Derneğin ilk genel başkanlığını Nejat Halil Pala yapmıştır. İlk yıl 10 şube açılabilmiş ve bir yıl sonra yapılan ilk kurultayda Av. İhsan Koloğlu genel başkan, Burhanettin Semerkantlı ikinci başkan seçilmiş üyeliklere de Galip Erdem, Baha Pendük, Ahmet Öztaşan, Şemsettin Çeker, Hayrani Ilgar, Hamza Sadi Özbek ve Ali Rıza Çelik getirilmiştir.

Bu arada İstanbul şubesinin kurulma yetkisi İlhan Darendelioğlu’na verilmiş 1964 yılının başında F. Akkaya’nın başkanlığında İstanbul şubesi de kurulmuştu.

Derneğin ikinci genel kurul toplantısı 1965 yılının Nisan ayında yapılmış ve genel başkanlığına İlhan Darendelioğlu seçilmişti. 1965 yılının sonunda derneğin şube sayısı 27’den 110’a çıkmıştı.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Kaan ULAŞ
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 5.937


Madem ki Türküz; o halde Türk gibi yazarız.


« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2017, 19:33:51 »

Çi çi yengemizin paylaşımlarınıda özledik.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

ATSIZCA, ATSIZCILIK
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #2 : 18 Nisan 2018, 14:14:43 »

Türkçülük emin adımlarla hedefine ulaşacaktır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.251 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.014s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.