TÜRK GENİ - OĞUZ GENİ TEORİSİ
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 28 Mayıs 2020, 10:53:11


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: TÜRK GENİ - OĞUZ GENİ TEORİSİ  (Okunma Sayısı 6540 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
HAYMANALI
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 10« : 11 Şubat 2015, 05:46:02 »

Değerli ırktaşlarım. Bu başlık altında Türk ve Oğuz ırkını oluşturan genlerin hangileri olduğunu eldeki verilere göre kendi bakış açımla açıklamaya çalışacağım.

Bildiğiniz üzere artık ırkçılık eskisi gibi fenotip ve dil üzerinden değil Y-DNA haplogurupları üzerinden yapılmaktadır. Bazı arkadaşlarımızın bilmediğini varsayarak öncelikle haplogurup nedir onu açıklayayım.

Uzun yıllar boyunca meydana gelen mutasyonlar ve göçler sonucu insan toplulukları belli gen gruplarına ayrılmışlardır. Her gen gurubunu bilim insanları A dan başlamak üzere alfabetik sıraya göre sıralamışlardır. İnsanlar hangi gen gurubuna ait olduğunu öğrenmek için Y-DNA ve Mt-DNA testleri yaptırmaktadır. Baba tarafından soyunuzu öğrenmek için Y-DNA, anne tarafından soyunuzu öğrenmek için Mt-DNA testi ayrı ayrı yapılmaktadır. Bizim kültürümüzde soyun babadan geçtiği kabul edildiği için bu yazımda Mt-DNA testine pek değinmeyeceğim.

Günümüzde müspet ilmin tespit ettiğine göre dünyada şuan yaşamakta olan her kesin atası Afrika kıtasında günümüzde Etiyopya ile Somali civarında yaşamıştır. Bu yüzden bilim çevreleri bu ilk atanın gen gurubuna A harfini vermişlerdir. Daha sonra göçler sonucu oluşan mutasyonların her birine temsili olarak B,C,D vb. alt gurupları da dahil olmak üzere birer harf verilmişdir. Bende bu yazımda Türk ve Oğuz ırkının hangi gen gurubuna ait olabileceğini eldeki verilere göre kendi bakış açımı katarak yorumlamaya çalışacağım.

Not: Veriler tamamen internet ortamından alındığı için doğruluğu tartışılabilir. Bu yüzden benimkisi sadece bir değerlendirme ve bir yorumdur.

Bildiğiniz gibi biz yani Türkiye Türkleri dil ve tarih bakımından Oğuz gurubu dediğimiz Azerbaycanlılar, Türkmenistanlılar, Gagauzlar ve kısmen Uygurları da kapsayan guruba mensubuz. Göktürk abideleri başta olmak üzere geçmişte çeşitli kaynaklarda Oğuzlar hakkında bilgilere rastlamaktayız. Eski kaynakların verdiği bilgilere göre Oğuzların yani bizim atayurdumuz günümüzde Kazakistan ve Özbekistan topraklarını ve Aral gölünü de kapsayan batı ortasya bölgesidir. Aslında sanıldığı gibi Oğuzların anayurdu Altay dağları ve Moğolistan değildir. Altay ve Moğolistan bölgesi Göktürk kitabesinde bahsedildiği gibi otuz Oğuzların yani biz dokuz Oğuzlarla genetik olarak fazla alakası olmayan Moğol ve Kıpçak kökenli boyların yurdudur. Dokuz Oğuzların yani Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Gagauzların atalarının anayurdu Aral gölünü de kapsayan bugünkü Kazakistan topraklarıdır.

Türk adı; Otuz Oğuzlar ( Moğollar ve Kıpçak kökenli halklar ) ile Dokuz Oğuzların ( Türkiye, Gagauzya, Türkmenistan, Uygurlar ve Azeriler ) ortak adıdır. Yani bir üst kimliktir. Bu ad bozkırdaki çeşitli ırklardan gelen göçebe kavimleri birleştirmek için kullanılmış bir isimdir. Göktürk adından öncede yine aynı bölgede Hun ismi kullanılıyordu. Aynı şekilde Hun adı da aslında Türk adı gibi tek bir ırkı kapsamaz. Bozkırda yaşayan çeşitli ırklara mensup göçebe kavimleri tek bir siyasi otorite altında toplamak için kullanılmış bir isimdir. Türk adının anlamıda kanun demektir. Kanun, nizam sahibi anlamına gelmektedir. Yani bozkırda siyasi olarak yükselen güç diğer boyları ve ırkları tek bir bayrak altında toplamak için ortak bir isim ve ortak bir yasa koymuştur. İşte bu yasanın adı da önce Hun daha sonra Türk (Kanun) olmuştur.

Yani anlayacağınız biz aslında Türk ırkından değiliz! Çünkü Türk adı bir ırk ifade etmez. Bizler yani Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Gagauzya ve kısmen Uygurlar, Oğuz soyundan yani Oğuz ırkındanızdır. Türk adı ise özellikle İran ve Anadolu coğrafyasına müslüman olup göç eden Oğuzlar için başka halklar tarafından Türkmen yani Türk gibi, Türk'e benzeyen anlamında kullanılmıştır. Bu isim ise daha sonra Anadoluya bir Coğrafi isim olarak Avrupalılar tarafından yakıştırılmış ve nihaye Cumhuriyetle birlikte devletin ismi olmuştur. Aslına bakılırsa bizler Oğuz Han'ın soyundanız. Yani Oğuz Irkındanızdır. Türk adı asla bir ırk ismi değildir. Türk adı kesinlikle bir üst kimlik olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde Hun adı da bir ırk ismi değil üst kimliktir. Türk ve Hun isimleri bozkırda yaşayan çeşitli ırklara mensup göçebe kavimlere verilen ortak simdir.

İşte bu yüzden ele alacağım veriler günümüzde Türki halklara mensup ve Türki dil konuşan bütün milletleri kapsamayacaktır. Sadece bizleri yani Oğuz ırkına mensup halklar üzerinde yapılan Y-DNA testlerini baz alacaktır.

Verileri paylaşmadan önce internette Oğuz milleti düşmanı pek çok kişi Türkiye'de Türk yok gibi saçma ve asılsız iddialarda bulunmaktadır. İddialarının temeli ise Türkiye'de Sibirya ve Kuzeydoğu Asya'ya ait Q,N ve C3 gibi haplogurupların az olmasıdır. Onlara göre bu haploguruplar Türklüğü oluşturmuşlardır. Halbuki benim yukarıda yazdığım gerçek tarihi bilselerdi Türk diye bir ırkın olmadığını ve anadoluda yaşayan kitleninde Türk ırkına değil Oğuz ırkına mensup olduğunu yani Oğuz Han'ın soyundan geldiğini bu iddiaları ortaya atarken göz önünde bulundururlardı.

Oğuz ırkının yani atamız Oğuz Han'ın hablogurubu ise kesinlikle Q,N ve C3 haplogurubundan değildir. Bunun ispatı ise Oğuz Kağan destanında gizlidir. Oğuz Kağan destanını bu bakımdan bir kez daha hatırlayalım.

Ay Kağan’ın yüzü gök , ağzı ateş, gözleri elâ ,saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu.

Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü.


Oğuz Kağan destanında gördüğünüz gibi Oğuz Kağan'ın fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Destandaki verilen bu bilgileri N,Q ve C3 hablogurubuna ait Sibiryalı ve Kuzeydoğu Asyalı insanlarla karşılaştıralım.

Bildiğiniz gibi C3 en çok Moğol ve Kıpçak kökenli Türk halklarında, N yakutlar ile Ural kavimlerinde ve Q ise amerikan yerlileri ile kuzeydoğu asyalılarda görülmektedir. Bu habloguruba ait olan insanlar ekseriyetle tüysüz ve kösedir. Halbuki Oğuz Kağan destanında atamızın baştan aşağı kıllı olduğu vurgulanmıştır. Üstelik iskandinavya ve Ural dağlarının batısındaki N1c'liler hariç C3 ve Q hablogurubuna sahip insanlarda  renkli gözlülük görülmez. İskandinavya ve Ural dağlarının batısındaki N1c'lilerde görülen renkli gözlülükte tamamen R1a ve I1 - I2 avrupa habloguruplarıyla karışmalarından dolayı ve coğrafi şartların tetiklemesinden dolayı olmuştur. Üstelik bu batıdaki N1c'lilerin saçları ve kaşları da sarı ve kumraldır. Yani anlayacağınız gibi Oğuz Kağan atamız gibi karakaşlı ve kara saçlı değildirler.

Gördüğünüz gibi soyundan geldiğimiz ırkımızın kurucusu Oğuz Kağan'ın N,Q ve C3 hablogurubundan olamayacağını ve Türklüğü bu genlerde aramanın boş bir çabadan ibaret olacağını böylece kanıtlamış bulunmaktayız. Peki asıl sorumuza dönecek olursak bu Türk geni daha doğrusu Oğuz geni bu haploguruplardan hangisidir ? Şimdi hep birlikte Oğuz gurubuna mensup halklardan alınan verilerin sonuçlarını değerlendirelim.

MOLDOVADA YAŞAYAN HIRİSTİYAN OĞUZ IRKININ BİR BÖLÜMÜNÜN Y-DNA TEST SONUCU...


TÜRKİYE'DE YAŞAYAN OĞUZ IRKININ BİR BÖLÜMÜNÜN TEST SONUCU...


AZERBAYCANDA YAŞAYAN OĞUZ IRKININ BİR BÖLÜMÜNÜN TEST SONUCU...


TÜRKMENİSTANDA YAŞAYAN OĞUZ IRKININ BİR BÖLÜMÜNÜN TEST SONUCU...DOĞU TÜRKİSTANDA YAŞAYAN VE KISMEN OĞUZ GURUBUNA MENSUP OLAN UYGUR TÜRKLERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN TEST SONUCU...Yukarıda verilen verilere bakılırsa ( bu verilerin doğruluğu testleri biz yapmatığımız için tartışılır ) karşımıza üç tane baskın haplogurup çıktığını görmekteyiz. Bu guruplar sizinde gördüğünüz gibi J2, R1b ve R1a haploguruplarıdır. Veriler incelendiğinde Oğuz Irkına mensup halkların hepsinde bu üç haplogurup ağır basmaktadır. Dolayısı ile Türklüğü yani Oğuz atamızın haplogurubunu N,Q ve C3'de aramak yerine J2, R1b ve R1a'da aram daha akla yatkın olacaktır. Üstelik Oğuz Kağan destanında ırkımızın kurucusu atamızın tarif edilen tipi bu üç haploguruba daha yatkındır. Benim iddiam özetle şudur;

Oğuzların yani  bizim haplogurubumuz kesinlikle J2, R1b ve R1a bu üç haploguruptan bir tanesidir. Fakat bu üçünden acaba hangisidir ? Bunu belirlemek elimizdeki bu kısıtlı verilerle henüz mümkün değildir. Bunu belirlemek için Oğuzlara ait tarihi mezarları incelememiz ve bu sonuçları günümüzde Oğuz gurubuna mensup halklarla kıyaslamamız gerekmektedir. Umuyorum bunu yapacak bir babayiğit içimizden çıkar. Aksi taktirde başkalarının önümüze koyduğu verilerden hareket etme yoluna gideriz ki bu yol da pek sağlam bir yol olmayacaktır. Çünkü son beşbin yıldır Acunda pandik atmadığımız millet kalmadığı için düşmanımız çoktur. Bu yüzden yanlış verilerle Oğuz milletine piskolojik operasyon bir içten göçertme operasyonu yapmak isteyen çok düşmanımız vardır.

Yazımı sabırla okuyan herkese teşekkür ediyorum...


Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Salur Kazan
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 96« Yanıtla #1 : 11 Şubat 2015, 17:25:51 »

"Genetik ırk" tartışmaları, tüm canlıların tek hücrelilerden evrimleştiği teorisine göre, dönüp dolaşıp "bakteri ırkçılığı"na dayanacak diye çok korkuyorum. Yarın siyasetçinin biri kürsüye çıkıp şunları söylerse hiç şaşırmayacağım:

- "Biz Bulgarlar, adı üzerinde 'Lactobacillus bulgaricus' adlı bakteriden geliyoruz. Türkler bizim atalarımızdan yoğurt yapıp yiyorlar! Düşünebiliyor musunuz?! Bizim atalarımızdan yoğurt yapan Türkleri yeryüzünden silmeden ırkımıza rahat yüzü yok! Türklerin yaptığı vahşettir, katliamdır! Atalarımız olan zavallı bakterilerin ne suçu vardı! Ulan bari İskender'i yoğurtsuz yeyin be! Barbar Türkler."
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Salur Kazan
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 96« Yanıtla #2 : 11 Şubat 2015, 22:09:10 »

- Rüstem abi! Nerdesin ya, sabahtan beri seni arıyorum. Çok acil.
+ Hayırdır Metin?
- Abi Oğuz genlerimizde yeni bir mutasyon oluşmuş. Mahvolduk, bittik!
+ Sürekli mutasyon oluyor zaten onlarda. Ne olmuş ki bu kadar önemli.
- Ne olmuş olur mu abi. Artık farklı bir ırkmışız, acilen ırkımıza isim bulmamız, destan yazmamız gerekiyor.
+ Durum o kadar ciddi mi? Türk adının nesi var, devam etsin.
- Genetikçiler kabul etmiyor abi, Türk diye bir ırk yokmuş. Oğuz, Kazak, Kırgız falan varmış.
+ Onlar varsa Türk de var; Onlar Türk boylarının milletleşenleri zaten.
- Bilmiyorum abi.
+ Aryan ırk var mıymış peki? Ya da Sami ırk. Çin? Arap? Slav?
- O konuya girmedik abi. Acil ırk adı uydurmamız lazım.
+ Oğuz'un nesi var? Oğuz diyelim yine.
- Mutasyon oldu abi, Türk de değilmişiz Oğuz da değilmişiz; artık farklı bir ırkmışız.
+ Oğuz ırk adı mıymış?
- Öyleymiş abi.
+ Millet değil ırk adı yani öyle mi?
- Evet abi.
+ Türk niye ırk olmuyormuş da Oğuz ırk oluyormuş? Ne özelliği varmış?
- Onu ben de anlamadım abi.
+ Mutasyon olunca Oğuz'a ne olmuş peki?
- Abi tam bilmiyorum ama mutasyon olunca Oğuz diye bir şey de yok oluyormuş galiba. Oğuzlar ortaya çıkınca Türklük üst kimlik olmuş. Şimdi mutasyonla Oğuzlardan sonra da Oğuzlar üst kimlik olacak galiba.
+ Çok mantıklı gerçekten. Türklük ne oluyor, "en üst kimlik" mi? Şimdi biz de mutasyon geçirince, Türklük "en bi üst kimlik" mi oluyor? "Öyle bir üst kimlik ki öyle böyle değil yani" mi oluyor?
- Ben genetikçi miyim abi? Zor soruyorsun.
+ Üst kimlik genetiğin değil sosyolojinin konusu. Bilmiyorsan ne konuşuyorsun?
- Ben bildiğim kadar konuşayım abi. Mutasyon geçirdiğimiz için artık Oğuz da ırk değilmiş malesef. Oğuz Han falan artık atamız değilmiş, üst kimliğimizden bir anıymış. Biz başka bir şey olmuşuz, Oğuzlar başka bir şeymiş. Puff demişler buhar olmuşlar, aynı Türkler gibi. Erimişler, asit var abi asit; deoksiribo nukleik asit. Mutasyon bu abi şakaya gelmez.
+ Deme be Metin?
- Ben demiyorum abi, genetikçiler diyor dedim ya.
+ Mutasyon kısmını anlıyorum da, şu "atmasyon" kısmını tam olarak anlayamadım Metin. Biz Oğuzlar, Türk boylarından biriydik. Türkler çoğalınca boylara ayrıldık ve kendimize Oğuz dedik ama farklı ırk olduğumuzdan değil. Diğerleriyle aynı ırktanız; aynı anadili konuşuyoruz, sadece isimlerimiz farklı çünkü beylerimiz ve boylarımız farklı. Yönetim sistemimizle ilgili bir durum yani. Türk zaten biziz. Üst kimliğimiz falan değil doğrudan kimliğimiz Türk. Üstelik Oğuzlar da çoğalınca 22 boya ayrıldılar; onlar da mı farklı ırkmış?
- Yok abi, onlar tek ırkmış; Oğuz ırkıymış.
+ Türkler boylara ayrılınca "Türk ırkı" buhar oluyor da Oğuzlar boylara ayrılınca niye buhar olmuyorlar?
- Onu ben de anlamadım abi. İşte Oğuzlar kendi aralarında uzun süre yaşayınca mutasyon olmuş, Türklerden farklı ırk olmuşlar deniyor. Türk de yokmuş zaten, hiç var olmamış; Oğuz varmış, Kazak varmış, Kırgız varmış, Uygur varmış, Tatar varmış ama Türk yokmuş!
+ Aryan da yok ona bakarsan. Sami de yok. Dünya'da ırk bırakmadın Metin. Tüm milletler ırk oldu sayende! Oğuzları da ırk yaptın.
- Bize ne Oğuzlardan abi. Mutasyon geçirdik, Oğuz da değilmişiz artık. Türk de değilmişiz. Bakteri gibi bir şeymişiz biz, genlerimiz falan var. Tüm insanlar böyleymişiz abi. Asit varmış asit, deoksiribo nucleid asit.
+ Ne mutasyonmuş arkadaş! Oğuz da olamayız artık. Ne olacak ırk adımız?
- Abi ben Berkecan diye bir şey düşündüm.
+ Metin! Seni DNA'dan zincirlere vurur, hücrelerde çürütürüm.
- Abi niye vuruyorsun ya!
+ Genetiği aşan saçmalıklarından dolayı. Bu kadar eğlence yeter.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
HAYMANALI
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 10« Yanıtla #3 : 12 Şubat 2015, 00:55:10 »

- Rüstem abi! Nerdesin ya, sabahtan beri seni arıyorum. Çok acil.
+ Hayırdır Metin?
- Abi Oğuz genlerimizde yeni bir mutasyon oluşmuş. Mahvolduk, bittik!
+ Sürekli mutasyon oluyor zaten onlarda. Ne olmuş ki bu kadar önemli.
- Ne olmuş olur mu abi. Artık farklı bir ırkmışız, acilen ırkımıza isim bulmamız, destan yazmamız gerekiyor.
+ Durum o kadar ciddi mi? Türk adının nesi var, devam etsin.
- Genetikçiler kabul etmiyor abi, Türk diye bir ırk yokmuş. Oğuz, Kazak, Kırgız falan varmış.
+ Onlar varsa Türk de var; Onlar Türk boylarının milletleşenleri zaten.
- Bilmiyorum abi.
+ Aryan ırk var mıymış peki? Ya da Sami ırk. Çin? Arap? Slav?
- O konuya girmedik abi. Acil ırk adı uydurmamız lazım.
+ Oğuz'un nesi var? Oğuz diyelim yine.
- Mutasyon oldu abi, Türk de değilmişiz Oğuz da değilmişiz; artık farklı bir ırkmışız.
+ Oğuz ırk adı mıymış?
- Öyleymiş abi.
+ Millet değil ırk adı yani öyle mi?
- Evet abi.
+ Türk niye ırk olmuyormuş da Oğuz ırk oluyormuş? Ne özelliği varmış?
- Onu ben de anlamadım abi.
+ Mutasyon olunca Oğuz'a ne olmuş peki?
- Abi tam bilmiyorum ama mutasyon olunca Oğuz diye bir şey de yok oluyormuş galiba. Oğuzlar ortaya çıkınca Türklük üst kimlik olmuş. Şimdi mutasyonla Oğuzlardan sonra da Oğuzlar üst kimlik olacak galiba.
+ Çok mantıklı gerçekten. Türklük ne oluyor, "en üst kimlik" mi? Şimdi biz de mutasyon geçirince, Türklük "en bi üst kimlik" mi oluyor? "Öyle bir üst kimlik ki öyle böyle değil yani" mi oluyor?
- Ben genetikçi miyim abi? Zor soruyorsun.
+ Üst kimlik genetiğin değil sosyolojinin konusu. Bilmiyorsan ne konuşuyorsun?
- Ben bildiğim kadar konuşayım abi. Mutasyon geçirdiğimiz için artık Oğuz da ırk değilmiş malesef. Oğuz Han falan artık atamız değilmiş, üst kimliğimizden bir anıymış. Biz başka bir şey olmuşuz, Oğuzlar başka bir şeymiş. Puff demişler buhar olmuşlar, aynı Türkler gibi. Erimişler, asit var abi asit; deoksiribo nukleik asit. Mutasyon bu abi şakaya gelmez.
+ Deme be Metin?
- Ben demiyorum abi, genetikçiler diyor dedim ya.
+ Mutasyon kısmını anlıyorum da, şu "atmasyon" kısmını tam olarak anlayamadım Metin. Biz Oğuzlar, Türk boylarından biriydik. Türkler çoğalınca boylara ayrıldık ve kendimize Oğuz dedik ama farklı ırk olduğumuzdan değil. Diğerleriyle aynı ırktanız; aynı anadili konuşuyoruz, sadece isimlerimiz farklı çünkü beylerimiz ve boylarımız farklı. Yönetim sistemimizle ilgili bir durum yani. Türk zaten biziz. Üst kimliğimiz falan değil doğrudan kimliğimiz Türk. Üstelik Oğuzlar da çoğalınca 22 boya ayrıldılar; onlar da mı farklı ırkmış?
- Yok abi, onlar tek ırkmış; Oğuz ırkıymış.
+ Türkler boylara ayrılınca "Türk ırkı" buhar oluyor da Oğuzlar boylara ayrılınca niye buhar olmuyorlar?
- Onu ben de anlamadım abi. İşte Oğuzlar kendi aralarında uzun süre yaşayınca mutasyon olmuş, Türklerden farklı ırk olmuşlar deniyor. Türk de yokmuş zaten, hiç var olmamış; Oğuz varmış, Kazak varmış, Kırgız varmış, Uygur varmış, Tatar varmış ama Türk yokmuş!
+ Aryan da yok ona bakarsan. Sami de yok. Dünya'da ırk bırakmadın Metin. Tüm milletler ırk oldu sayende! Oğuzları da ırk yaptın.
- Bize ne Oğuzlardan abi. Mutasyon geçirdik, Oğuz da değilmişiz artık. Türk de değilmişiz. Bakteri gibi bir şeymişiz biz, genlerimiz falan var. Tüm insanlar böyleymişiz abi. Asit varmış asit, deoksiribo nucleid asit.
+ Ne mutasyonmuş arkadaş! Oğuz da olamayız artık. Ne olacak ırk adımız?
- Abi ben Berkecan diye bir şey düşündüm.
+ Metin! Seni DNA'dan zincirlere vurur, hücrelerde çürütürüm.
- Abi niye vuruyorsun ya!
+ Genetiği aşan saçmalıklarından dolayı. Bu kadar eğlence yeter.

Bu şekilde boşbeleş iletiler yazmak ne sana nede Oğuz ırkına birşey kazandırmaz. Unutma ki toplumların geri kalışı ve yıkılışı hep bilimde geri kalmaları yüzünden olmuştur. Bugün artık teknoloji o kadar ilerlemiştir ki bir kişinin atalarının hangi coğrafyalarda bulunduğu gps cihazı doğruluğunda belirlenebilmektedir. Böyle bir imkan eğer varsa biz Oğuz milleti bundan neden faydalanmayalım ?

İbrahim'in soyundan geldiklerini söyleyen Yahudiler bugün bu teknoloji sayesinde kayıp kabilelerinin izlerini sürmekteler. Bu teknolojiyi küçümseyerek işi bakteri ırkçılığına indirmek bizim siyasi ideolojimize asla uymaz. Çünkü bağzılarının dediği gibi bize göre millet aynı dili ve kültürü paylaşan insanlardan müteşekkil değildir. Bize göre millet aynı zamanda ortak bir atadan gelen ve aynı kanı taşıyan akrabalar demektir. Bu kan bağını tespit etmek için de bu teknolojiden yardım almak asla baktari ırkçılığı değil tam tersi bizleri en doğru sonuca götürecek ve en gerçekçi bilgiyi önümüze serecek birer araçtır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Salur Kazan
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 96« Yanıtla #4 : 12 Şubat 2015, 01:28:37 »

O kadar zaman harcayıp yazdığım ileti "boşbeleş" değil; içinde çok ince eleştiriler var. "Seni" kırmadan, insanları sıkmadan ve eğlenceli ve ince alay içeren bir şekilde anlatacak üslup seçtim sadece. Yoksa, tuğla gibi bir yazı da yazabilirdim.

Ben, "genetik biliminin kendisi" hakkında bir eleştiri yapmadım. Son cümlem ne yaptığımı açıklıyor. Beni bilim düşmanı gibi göstermene gerek yok, ne yazdığım yukarıda.

Her şeyden önce, genetik çalışmalardan "Türk diye bir şey yoktur" sonucuna ulaşıyorsan; burada özellikle Türkçülüğe gönül vermiş insanlar arasında eleştirilmeyi de göze alman gerekir. Özellikle Yahudiler, genetik sayesinde "kayıp kabilelerini (!)" bulurken, senin "Türklüğü kaybetmen" her türlü eleştiriyi - ki çoğunlukla olumsuz olanları - hak eden bir yaklaşımdır. Eğer sen, genetik bilimini bu yönde kullanacaksan, lütfen kullanma daha iyi. Belli ki bir yerde yanlış yapıyorsun. Türk diye bir şey vardır; iki tane gen yumağının bile Türk mü, Yahudi mi olduğunu anlamak için, gene baktıktan sonra sahibine "Nesin?" diye sorarsınız. Yoksa genin üzerinde "Ben yahudiyim" yazmıyor; genlerin ırkı yoktur. Bu da belirleyici olanın genetik değil sosyoloji olduğunu gösterir. Bunun bilim düşmanlığı ile alakası yok, çarpıtmayın. Dediğim gibi, benim tepkimin neye olduğu, yukarıda açıkça yazılı. Bu yazıda da yeterince açıkladım.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
HAYMANALI
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 10« Yanıtla #5 : 12 Şubat 2015, 03:04:57 »

O kadar zaman harcayıp yazdığım ileti "boşbeleş" değil; içinde çok ince eleştiriler var. "Seni" kırmadan, insanları sıkmadan ve eğlenceli ve ince alay içeren bir şekilde anlatacak üslup seçtim sadece. Yoksa, tuğla gibi bir yazı da yazabilirdim.

Ben, "genetik biliminin kendisi" hakkında bir eleştiri yapmadım. Son cümlem ne yaptığımı açıklıyor. Beni bilim düşmanı gibi göstermene gerek yok, ne yazdığım yukarıda.

Her şeyden önce, genetik çalışmalardan "Türk diye bir şey yoktur" sonucuna ulaşıyorsan; burada özellikle Türkçülüğe gönül vermiş insanlar arasında eleştirilmeyi de göze alman gerekir. Özellikle Yahudiler, genetik sayesinde "kayıp kabilelerini (!)" bulurken, senin "Türklüğü kaybetmen" her türlü eleştiriyi - ki çoğunlukla olumsuz olanları - hak eden bir yaklaşımdır. Eğer sen, genetik bilimini bu yönde kullanacaksan, lütfen kullanma daha iyi. Belli ki bir yerde yanlış yapıyorsun. Türk diye bir şey vardır; iki tane gen yumağının bile Türk mü, Yahudi mi olduğunu anlamak için, gene baktıktan sonra sahibine "Nesin?" diye sorarsınız. Yoksa genin üzerinde "Ben yahudiyim" yazmıyor; genlerin ırkı yoktur. Bu da belirleyici olanın genetik değil sosyoloji olduğunu gösterir. Bunun bilim düşmanlığı ile alakası yok, çarpıtmayın. Dediğim gibi, benim tepkimin neye olduğu, yukarıda açıkça yazılı. Bu yazıda da yeterince açıkladım.

Türk ve Hun adı asla bir ırkı temsil etmez! Türk ve Hun adı bir siyasi birlikteliğin bir yaşam ve yasalar biçiminin adıdır. Türk ve Hun adı bozkırda yaşayan benzer göçebe kültürünü ve dinini paylaşan ırkların ortak adıydı. Bu isim bu halklara devleti kuran kurucu siyasi otorite tarafından verilmiştir. Çin sınırından Macaristan ovalarına kadar olan bölge o tarihlerde Hun olarak anılıyordu. Fakat bu Hun adı altında bir sürü ırklar vardı. Bu ırkların siyasi birlikteliğinin adı Hundur. Hun Kağanı, Çin imparatoruna yazdığı bir mektupta bozkırdaki bir çok kavmin mahvedildiğini ve hepsinin Hun olduğunu açıkca yazıyor. Buradan da anlaşılıyor ki Hun adı bir kavmi değil siyasi otoriteyi belki de bir Hanedanı aynı bizim Osmanlılar, Karahanlılar, Gazneliler dediğimiz gibi böyle birşeyi temsil ediyor. Bugün Osmanlı ırkından, Gazneli veya Safevi ırkından veya Selçuklu ırkından nasıl bahsedemezsek aynı şekilde Hun ve Türk ırkından da bahsedemeyiz. Çünkü bu isimler bir ırkın değil siyasi teşekkülün adıdır. Türk adı devlet olarak milattan sonra Göktürkler ile ortaya çıkıyor onlardan önce ise o bölgedeki halklara Hun deniyor.

Bizlerin yani Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gagauzların asıl kavimlerinin, ırklarının ismi ise Türk değil Oğuzdur! Hatta öyle ki Göktürk devletinin yöneticileri bile Oğuzlardan ve Oğuzlarla yaptıkları savaş ve mücadelelerden bahsediyorlar. Daha düne kadar Gagauzlar bile kendilerini Türk olarak bilmiyordu. Kendilerine Gagauz ( GÖKOĞUZ )diyorlardı. Kendilerini Türkmen olarak adlandıranlar ise batıya İran üzerinden göç eden Oğuzlardır. Bu isimde onlara yabancılar tarafından yani Araplar ve Farisiler tarafından verilmiştir. Türkmen adı Türk gibi Türk'e benzeyen demektir. Bu isim müslüman olduktan sonra tarafımızdan da benimsenmiş ve Türkmen adı da yerini zamanla Türk adına bırakmıştır. Cumhuriyet kurulurken yine bu isim üst kimlik olarak kullanılmaya çalışılmış ve hatta dönemin PKK'lılarını yatıştırmak için; '' Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir '' gibi asla kabul etmediğim TBMM'de sözler edilmiştir.

Bu isim üzerinden o dönemin Milliyetçileri de Türkçülüğü geliştirmişlerdir. Çünkü o dönemde teknolojik imkanlar şimdiki gibi gelişmiş olmadığı için benzer dilleri konuşanların aynı kanı taşıdıkları ve akraba oldukları sanılmış, ırkçılık bu yüzden dil, kafatasları ve fenotip üzerinden geliştirilmiştir. Fakat bugün insanoğlunun ulaştığı teknolojik seviye gösteriyor ki benzer dilleri konuşan halklar ırksal ve genetik açıdan birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Bu durum bu halkların arasında sadece kültürel alış veriş olduğu herhangi bir kan bağlarının bulunmadığını gösteriyor.

Teknolojinin bu imkanını bize karşı kötüye kullanmak isteyenler de ortasyadaki Kazakların, Yakutların, Moğolların Y-DNA sonuçları ile bizim Y-DNA sonuçlarımızı karşılaştırarak Türkiye'de ortasyadan gelenlerin olmadığını ve bu halklarda yüksek oranda bulunan C3,Q ve N1c gibi haplogurupların Türkiye'deki insanlarda çok az miktarda bulunduğunu dolayısı ile ortasyadan çok az sayıda göç olduğunu ileri sürüyorlar. Yani kısacası Türklüğü Kazaklarda, Moğollarda ve Yakutlarda bulunan C3,N1c ve Q haploguruplarında arıyorlar. Halbuki benim tezim ise Türklüğü bu haploguruplarda aramanın yersiz olduğunu çünkü bizim Oğuz olduğumuzu dolayısı ile Oğuz Han'ın soyundan geldiğimizi buna karşı Moğolların, Yakutların veya Kazakların atamız Oğuz Han'ın soyundan olmadığı için bu haplogurupların bizlerde yani Türkmenistan, Azerbaycan, Gagauzlar ve Türkiye'de düşük çıkmasının gayet normal olduğunu açıklıyor.

Bir kişi belki kimlik alarak T.C vatandaşı olabilir ama asla Oğuz olamaz! Çünkü Oğuz olmak için Oğuz Han'ın soyundan gelmek gereklidir. Nasıl ki İbrani olmak için İbrahimin soyundan olmak gerekiyorsa işte Oğuz olmakta aynı şekilde Oğuz Han'ın soyundan gelmekle onun kanını taşımakla olur. Bir kişi istediği kadar Türk kültürüne, diline, devletine hizmet etsin o kişi Oğuz Han'ın kanını taşımıyorsa biz ona Oğuz diyemeyiz. İşte ırk ve soy bağı böyle birşeydir. Sonradan din değiştirilmesi gibi değiştirilecek birşey değil kader ve alın yazısıdır. Ne Mutlu Oğuzum diyene veya İbraniyim diyene gibi bir söz de edilemez.

Özetle Türkiye'deki halkın soydaşları, akrabaları, kandaşları Gagauzlar, Azerbaycanlılar, Türkmenistanlılar ve kısmen de Uygurlardır. Anadoluya göç eden bu insanlardır. Dolayısı ile Türklüğü; Moğol, Kazak ve Yakutlardaki N1c,C3 ve Q gibi kuzey doğu asya haploguruplarında aramak anlamsızdır. Oğuz taifesinde yüksek bulunan haploguruplar J2, R1b ve R1a haploguruplarıdır. Uygurların ve Türkmenlerin Y-DNA sonuçlarına baktığınız zaman Anadoluda yaşayan halkın kökeni daha rahat anlaşılmaktadır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Salur Kazan
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 96« Yanıtla #6 : 12 Şubat 2015, 04:02:51 »

Moğol genlerini gösterip, "Ortaasya'dan gelen Türk yok" diyen manyaklar yüzünden kendimizi ve tarihimizi bu manyaklara göre şekillendirmeye kalkarsak evin yolunu bulamayız. Labirente düşmüş fare gibi bir o yana bir bu yana peynir bulmak için koşturur dururuz.

Gagauzlar, 24 Oğuz boyundan Peçenek Türkleri'nin alt soyudur. Onların Türk olduklarını bilmemeleri neyi ispatlar? Anadolu'ya 1000 yıldır "Türkiye" dendiğini bilmeyen milyonlar var, o yüzden sizin yazdıklarınıza da itiraz etmemin size faydası olur mu bilmiyorum. Belli ki kendinizce bir bakış açısı geliştirmişsiniz. Ne dememiz gerekiyor: "Türk yoktur" mu desek olur, yoksa "Biz Türk falan değiliz" desek mi? Hangisini istiyorsunuz?

Ayrıca, sadece biz Oğuzlar değil; Kırgız, Kazak, Kıpçak, Uygur, Tatar vs.. olarak da eğer kendimize TÜRK diyorsak; biz genetiğe değil genetik bizim gerçeğimize uymak zorundadır. Bilimsel olan budur. Uymuyorsa, bilimselliğin arkasına saklanıp yalan söyleyen bilimsel görünümlü şarlatanlar vardır.

"Doğu da, Batı da bizimdir" diyen bir Irkın içinde karışım olması da normaldir. Farklı bir ırk bulaşmış birini Türk saymak için 7 nesil bekleyen Türkler var.

Konuyu ele alırken referans noktanız hangisi:
- Genetik diyorsunuz, genetiği aşan açıklamalarınız var.
- Ona itiraz edilince sosyolojiyi öne sürüyorsunuz,
- Diğer yandan tarihi...

Türk adından "yazılı olarak" ilk kez milattan sonra 420 yılında, Hunlar ile birlikte Avrupa'ya gelen Türklerden bahsedilir. Yani Hunlarla birlikte gelenlerin içinde Türkler de vardır; bunlar ırk mı, birlik mi size göre? Birlikse hangi "ırklardan" oluşuyorlar? Mesela Oğuzlar olmasın? Veya Kıpçaklar? Aynı Türkler, 200 yıl geçmeden Ortaasya'da da devlet kurmuşlar.

Bunlar birbirleriyle savaştılar diye "Başka bir ırk, çeşitli ırkları hakimiyeti altına almış. Adına da Türk demiş." veya "İşte Türk ırkı, diğer ırkları hakimiyeti altına almış." şeklinde mi yorumlanır? Türk yazıtlarında "Oğuzlar benim kendi milletimden idi." denir. Yani Oğuzlar, size göre "birlik adı olan" Türklerin, asli unsurudurlar. Belli ki taht mücadelesidir; ırk mücadelesi değil.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Börü:Tegin
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 1.952« Yanıtla #7 : 12 Şubat 2015, 19:01:09 »

 
Bu şekilde boşbeleş iletiler yazmak ne sana nede Oğuz ırkına birşey kazandırmaz. Unutma ki toplumların geri kalışı ve yıkılışı hep bilimde geri kalmaları yüzünden olmuştur. Bugün artık teknoloji o kadar ilerlemiştir ki bir kişinin atalarının hangi coğrafyalarda bulunduğu gps cihazı doğruluğunda belirlenebilmektedir. Böyle bir imkan eğer varsa biz Oğuz milleti bundan neden faydalanmayalım ?

İbrahim'in soyundan geldiklerini söyleyen Yahudiler bugün bu teknoloji sayesinde kayıp kabilelerinin izlerini sürmekteler. Bu teknolojiyi küçümseyerek işi bakteri ırkçılığına indirmek bizim siyasi ideolojimize asla uymaz. Çünkü bağzılarının dediği gibi bize göre millet aynı dili ve kültürü paylaşan insanlardan müteşekkil değildir. Bize göre millet aynı zamanda ortak bir atadan gelen ve aynı kanı taşıyan akrabalar demektir. Bu kan bağını tespit etmek için de bu teknolojiden yardım almak asla baktari ırkçılığı değil tam tersi bizleri en doğru sonuca götürecek ve en gerçekçi bilgiyi önümüze serecek birer araçtır.

 İletilerinizde sürekli "Oğuz ırkçılığı(?)" yapıyorsunuz. En başta uyaracaktım, biraz bekleyeyim dedim. Orta Asya'da boyculuk yapan mankurtları geçtik, bir de şimdi burada çıktı. Kendinize 'Oğuzculuk' yapabileceğiniz bir yer bulun. 7 günlüğüne yasaklısınız.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

TÜRK:KANI:KURUMASIN:
TURAN:TUGU:YIKILMASIN:
Buga Yaktu
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 4.155


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #8 : 13 Şubat 2015, 15:37:45 »

Oğuz irki ne oluyor ya birtek irk vardir, oda Türk irki. Oğuz tipki Kipçaklar gibi bir Türk boyudur.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
Seyrek
Seyrek
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 204« Yanıtla #9 : 14 Şubat 2015, 12:03:07 »

Oğuz irki ne oluyor ya birtek irk vardir, oda Türk irki. Oğuz tipki Kipçaklar gibi bir Türk boyudur.

Doğru hem genom ayrı ırk ayrıdır misal Türk genomu rus genomu diye birşey yoktur.R genomu slavlarda ve Türkistan Türklerinde yaygındır ancak bu ikisi ayrı ırklardır.Bundan başka yahudilerde ciddi miktarda R genomu bulunur. Bunların Hazar Türklerinin torunları diyebiliriz. J genomu orta doğu kökenlidir buna göre Türklerden çok arap ve akdenizlilere yakındır.Biz Türkler pek çok kıtaya yayıldığımız için çeşitli genomlardan olmamız doğaldır.Atsız atamızın dediği gibi Türklerle birlikte Türkleşenlerde Türktür.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.087 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.011s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.