Koltuğu kaybetmemek için savaş bile çıkarır.
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 28 Kasım 2020, 08:12:01


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Koltuğu kaybetmemek için savaş bile çıkarır.  (Okunma Sayısı 1079 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ALBASTI
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 9.643


Orta Asyadan Anadoluya , Metehandan Mustafa Kemale


« : 05 Mart 2014, 11:22:52 »

AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener, Erdoğan’ı böyle anlattı:

“Korkunç para eğilimi vardı. Kendine odaklı kişiliğe sahip. Bu kadar kire batmış
bir insan her şeyi kendini ayakta tutacak şekilde ayarlar. Hukuk düzenini tanımaz.”

Ab­dül­la­tif Şe­ner, AK­P’­nin ku­ru­cu üye­le­rin­den­di. Par­ti­nin ha­ya­ta geç­ti­ği 2002 yı­lın­dan 2007’ye ka­dar Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın en ya­kı­nın­da­ki ki­şi­ler­den bi­riy­di. An­cak ge­çen 5 yı­lın so­nun­da par­ti­den ay­rıl­dı. Si­ya­si ya­şa­mı­na ken­di­si de­vam eden Ab­dül­la­tif Şe­ner, Bir­Gün ga­ze­te­sin­den Se­ba­hat Ka­ra­ko­yu­n’­a 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın tav­rı­nı de­ğer­len­dir­di. İş­te Şener’in çarpıcı tespitleri:
‘Ka­setler mon­taj de­ği­l’
AKP ku­rul­duk­tan son­ra 5 yıl bo­yun­ca Er­do­ğa­n’­la be­ra­ber­dim. Kor­kunç bir pa­ra eği­li­mi ol­du­ğu­nu o gün­ler­de tes­pit et­tim. En çok da bu hu­yun­dan ra­hat­sız ol­dum. Er­do­ğan ile oğ­lu ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ka­set­ler­de mon­taj ih­ti­ma­li sı­fır. Er­do­ğan ta­pe­ler ya­yım­lan­dık­tan son­ra, “K­rip­to­lu te­le­fon­la­rı­mı­zı bi­le din­le­miş­le­r” de­di. Bu, ses ka­yıt­la­rı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nun iti­ra­fıy­dı. Bu ül­ke, ta­ri­hin­de hiç gö­rül­me­di­ği ka­dar so­yul­muş ve yağ­ma­lan­mış­tır.
‘Kanlı çatışmaya sokar’
Er­do­ğan, o ka­dar ken­di­si­ne odak­lı bir ki­şi­li­ğe sa­hip ki, düş­me­mek, dev­ril­me­mek, ayak­ta kal­mak, koltuğu kaybetmemek için ge­re­kir­se ül­ke­yi iç sa­va­şa bi­le sü­rük­ler. Kan­lı sa­va­şa bi­le so­kar. Bu ka­dar ki­re bat­mış bir in­san bu ka­dar güç mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tük­ten son­ra her ­şe­yi ken­di­si­ni ayak­ta tu­ta­cak şe­kil­de ayar­la­mak is­ter. Hu­kuk dü­ze­nini ta­nı­maz.
‘30 Mart seçimleri önemli’
Tayyip Erdoğan, 30 Mar­t’­ta yapılacak olan yerel seçimlerde ön­gör­dü­ğü oran­da bir oy alır­sa cum­hur­baş­ka­nı ol­ma is­te­ğin­den vaz­geç­mez. Ya­ni Erdoğan bu ko­nu­da­ki ke­sin ka­ra­rı­nı, ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re ve­rir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Hiçbir, bölücü, yobaz, kansız ve abd emperyalizminin uşağı, TÜRK'ü yıldıramaz!
BUNA İNANIYOR, BUNUN İÇİN SAVAŞIYORUZ!
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.214 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.009s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.