Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => Genel Türk Tarihi => Konuyu başlatan: Böriler üzerinde 25 Mayıs 2018, 19:17:44Konu Başlığı: Türkiye Selçuklu Devleti neden yıkıldı?
Gönderen: Böriler üzerinde 25 Mayıs 2018, 19:17:44
Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı meselesi, tarihimizin en netameli başlıkları arasında yer almaktadır, öncelikle bu noktanın altını çizmek gerekir. Devlet, bilindiği üzere 1243 yılında meydana gelen Kösedağ Bozgunu ile birlikte Moğolların tahakkümü altına girmiş, söz konusu bozgunun ardından da bir daha toparlanamamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’ni tabir yerindeyse özellikle yıkmayan ve devletin mevcut kurumlarını Anadolu coğrafyasını iliklerine kadar sömürmek için kullanan Moğollar, coğrafyayı çeşitli idarî ve malî birimlere ayırmış, devleti mutlak manada kendi denetimleri altında bulunan etkisiz bir uydu devlet haline getirmişlerdir. Saray ve devlet teşkilatı 1308 yılına kadar varlığını devam ettirmiş, bir diğer ifadeyle devlet resmî olarak varlığını muhafaza etmiş olsa da, Türkiye Selçuklu Devleti Moğol istilası ile birlikte giderek ivme kazanan bir dağılma sürecinin sonunda bütün hayatiyetini yitirmiştir. 

Kösedağ hezimetinden kısa bir süre önce Sultan Alâeddîn Keykubâd döneminde en parlak çağını yaşayan Türkiye Selçuklularının Moğolların güdümü altına girmesi ve giderek bütün sosyal, siyasal ve ekonomik kaynaklarını yitirerek cisimsiz bir hayalet haline gelmesinde en az istilacı Moğollar kadar, belki onlardan daha fazla kendi geleceklerini Moğollara yakın olmakta gören liyakatsiz, hatta zaman zaman da hain olarak nitelendirilebilecek olan devlet adamlarının da rolü büyüktür. Bunlar adeta Moğolların gönüllü hizmetkârları olmuş, kişisel ikbal uğruna devletin yeniden toparlanabilmesine katkı sağlayabilecek imkânları heba etmişlerdir. Kişisel çıkarlarını devletin çıkarının üzerinde tutan bu tür devlet adamları Moğolların işini kolaylaştırmış, ülkenin adeta iliklerine kadar sömürülmesi bunların sefil duruşu ile hız kazanmıştır.