Türgişler
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 23 Ekim 2020, 02:45:44


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Türgişler  (Okunma Sayısı 30901 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« : 09 Aralık 2013, 12:42:27 »

Türgişler, Batı Gök-Türk ülkesinde 635 yılını takip eden yıllarda muhtelif siyasî
olaylarda yeni boy teşkilatlanmaları sırasında tarih sahnesine çıkmış bir boydur. Daha sonraki
gelişmelerden onların Batı Gök-Türk hanedanından geldiği anlaşılmaktadır. 634 yılında
kagan olan Işbara ülkesini on boya bölmüş, her boya birer ok verilmiş, bundan sonra unvanları
On Şad ve On Ok şeklinde söylenmeye başlamıştı. Akabinde beş boya Beş Tuo-lu, diğer
beşine ise Nu-shih-pi adları verildi. Beş Tuo-lu, çorluklar halinde tesis edilmiş ve Tokmak(sueiye)’
ın doğusunda oturmuştu. Sağ yani batı gurubu oluşturan Nu-shih-pi’ler ise erkinlikler
halinde teşkilatlandırılıp Tokmak’ın batısında ikamet edeceklerdi. Bu teşkilatlanmadan sonra
genel olarak ortaya çıkan boylar On Ok (On Boy) adıyla zikredildiler.
A-shih-na Ho-lu, 651’den sonra Batı Gök-Türk ülkesinde yeniden hakim olmuş,
akabinde merkezini Ming-bulak’a naklederek, 15 sene önce yeni teşkilatlanmayla oluşan Beş
Tuo-lu ve Nu-shih-pi boylarını idare altına aldı. İşte bu sırada Beş Tuo-lu boyu arasında ilk defa
Türgiş adından bahsedilmektedir. Buna göre Tuo-lu boyu gurubunun içinde Türgiş Ho-lo-shih
Çor tarafından idare edilen bir boy vardı ve Ebinor’a dökülen Borotala ırmağı civarında
bulunuyordu. . Diğer On Ok boyları ise Tuo-lu’lardan Ch’u-mu-k’un Çor, Imıl Irmağı civarında,
Hu-lu-wu Chü Çor , Ayar Göl’ün güneyinde, She-she-t’i-tun Çor, Ebinor yakınlarında Shuni-
shih Ch’u-pan Çor, Yıldız vadisinde oturuyordu. Çu ırmağının batısında yaşan Beş Nu-shih-pi
boyu ise A-hsi-chie Ch’üe Erkin, Ke-shu Ch’üe Erkin,Pa-sai-kan shao-po Erkin, A-hsi-chie Nishu
Erkin ve Ke-shu-ch’u-pan Erkin idi.

659 Yılında Batı Gök-Türk ülkesinde A-shih-na Hu-lu’nun uzun süren bağımsızlık
mücadelesini kaybetmesinden sonra Çinliler tam anlamıyla Tanrı Dağlarının kuzey ve
güneyindeki sahalara hakim olmuşlardı. Bu sırada Ch’u-mu-k’un boyu Fu-yen Askerî valiliği
olurken Türgişlerin Suo-ho-mo-he boyu Wen-lu askerî valiliği adına aldı. Yine Türgişlerin Ali-
shih boyu Ch’i-shan askerî valiliği adını aldı. Batı Gök-Türklerin siyasî olarak tam
anlamıyla tarih sahnesinden kalkmasıyla meydana gelen otorite boşluğunda yavaş yavaş
Türgişler ön plana çıkıyordu.
Batı kabileleri (On Ok) gittikçe zayıflıyorlardı. Tuo-lu ve Nu-shih-pi gibi iki ana boy
gurubunun insanları dağıldı. Batı Gök-Türk hanedanından gelen A-shih-na She-er ve A-shih-na
Pu-chen’ın oğulları Yüan-ch’ing ve Börü Şad Çinliler tarafından generallik unvanları ile
ödüllendirildiler. Bunlar kendi aralarında kagan olabilmek için mücadele ediyorlardı. 686
yılında kagan tayin edilen Börü Şad Hu-se-lo’ya karşılık Yüan-ch’ing’e işten el çektirilmişti.
Börü Şad’ın unvanı Chie-chung-shih-chu Kagan idi.
692 yılında Batı Gök-Türk boyları A-shih-na Suei-tsu adında birini kagan ilân ettiler. Bu
hükümdar Tibetlilerle ve Çinli general Wu-wei-tao idarecisi Wang Hsiao-chie ile Lingch’üan(
soğuk pınar)’da Ta-ling-ku( Büyük tepe vadisi?)’da savaştı ve bozguna uğrattı. Bu arada
Tokmak’ın idarecisi Han Ssu-chung Ni-shu Erkin, Gök-Türk Shih-chih-han ve Hu-lu gibileri
bozguna uğrattı. Arkasından Tibetlilerin Ni-shu-mei-ssu kalesini işgal etti.
696 yılında II.Gök-Türk Devletini kudretinin zirvesine çıkaran Kapgan Kagan’a karşı
Kırgızlar, Çinliler ve Türgişler ittifak yapmışlardı. Kırgızlar, 696-697 kışında mağlup edilirek,
devlete bağlandıktan sonra Türgişlerin üzerine büyük bir sefer tertip edildi. Ancak, bu sırada
hatunu öldüğü için Kapgan, onun cenaze törenine katılmak üzere geri döndü. Yapılan yeni tayine
göre orduya Tonyukuk, İnel Kagan ve Tarduşların şadı Bilge kumanda edecekti. Dolayısıyla
Gök-Türk ler Türgiş- On Ok ülkesine doğru büyük bir sefere hazırlanıyorlardı. Ordu Altayları
aşıp Yarış ovasına ilerledi ve Bolçu’da Türgişleri ağır bir hezimete uğrattı. Önce Altaylarda
mevzilenen ordunun kumandanları gerekli savaş planlarını yaptılar. Üç kaçağın geldiği
Türgişler, Yarış ovasında toplanmıştı. Türgiş ordusunun sayısının yüz bin civarında olduğu
bildirilmektedir. Gök-Türk ordusundan kat kat daha fazla oldukları halde yenildiler. Savaşı
Tonyukuk ve İnel idare etmiş, Tarduş Şad’ı Bilge başka bir mevkide mevzilenmişti.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #1 : 09 Aralık 2013, 12:47:24 »

Türgişlerin kaganı esir düştüğü gibi yabgu ve şadları öldürülmüştü. Yakalanan elli asker On Ok beylerinin
bulunduğu yere gönderilmiş ve halklarının büyük kısmının teslim olmaları sağlanmıştı. Az bir
gurup ise batıya doğru kaçmayı başarmıştı. Bundan sonra Gök-Türk ordusu On Ok ordusu ile
Demir Kapı’ya kadar yapılan sefere katıldı. Türgiş halkı Bilge tarafından kendi halkı olarak
göterilmiş ve hatalı hareket ettiği için çok ızdırab çektikleri vurgulanmıştır. Bundan sonra
Maveraünnehire kadar(Kengü Tarban) her taraf Gök-Türk hakimiyetine girmiştir.
699 yılında Börü Şad Hu-se-lo batı orduları baş kumandanı olup bu bölgeleri pasifize
etmekle görevlendirildi. Aynı sıralarda Wu-chih-le liderliğindeki Türgişler çok kuvvetlenmiş,
nihayet Hu-se-le , Çin’den ülkesine geri dönmeye cesaret edememişti. Kendisi Ch’ang-an’da
öldüğü gibi yanındaki 60-70 bin kişi Çin’in içlerine nakledilmişti. Oğlu Huai-tao Sağ
muhafızları generali tayin edildi.

702 yılında A-shih-na Hsien, Sağ cesur muhafızları generali ve Hsing-hsi-wang kaganın
yerine On Okları idare etmek ve Çin kontrolünde tutmakla vazifelendirildi. Beşbalık Büyük
Valisi de olmuştu. 704 yılında Huai-tao, Meng-ch’ih genel valisi tayin edildi. Bu arada Hsien,
Chi-hsi(çölün batısı) özel idarecisi olmuştu. On Ok boylarından Tou-tan isyan etti. Hsien, ona
saldırıp bozguna uğratıp, kesik başını Çin sarayına ulaştırdı. Tokmak’ın batısındaki otuz bin
kişiden müteşekkil boyları kendine itaat ettirdi ve Çin sarayı tarafından bir mektupla kutlandı.
Karluk, Shu-ni ve Hu-wu gibi üç boy da Çin’e itaat ettiler. Bunu üzerine Kapgan Kagan
tarafından yağmalandılar, Çin’in Orta Asya’daki tayinli memuru olan A-shih-na Hsien ve
Beşbalık genel valisi T’ang Chia-huei ve diğerleri Kapgan’a boynuz gibi saldırdılar. En sonunda
Türgişler gizlice sınırlara gelip, Çin sarayına gelmeyi Hsien’den rica ettiler. Ancak, imparator
Hsüan-tsung buna müsaade etmedi. Çinli generallerden Wang Huei, onları itaate almak özel
memuru tayin edildi. Türgiş valisi Ch’e-pi-shih Çor Su-lu, devlete sadık dük unvanıyla
ödüllendirildi. Sonra Türgişler, Po-han( Yaka Arık) ve Ta-shih-ch’eng’(Aksu)ı kuşattılar. Dört
garnizonu ele geçirmeye niyetli idiler. Çinli general T’ang Chia-huei ve Kuca genel askeri
valisi olarak Üç Kabile Karluklarla ve A-shih-na Hsien’le onlara saldırdılar. İmparator,
Türgişleri tamamen sıkı bir kontrol altına almak için plan yapılmasın emredeceği sırada Ying ve
Ting isimli vezirler “ Türgişlerle Karlukların savaştıklarını kuzeyin yabancılarının karşılıklı
savaşarak zayıfladıklarını ve Çin’den oraya gidilmesine gerek olmadığını büyük olanın
yaralanacağını küçük olanın yıkılacağını her durumun Çin’in menfaatine olduğunu, Wang
Huei’in sefere çıkıp onları pasifize etmesine askeri işerle çözülemeyeceğini” söylediler. A-shihna
Hsien, Suo-ke’nın kuvvetlenmesi üzerine ülkesinde kontrolü kaybetti ve Ch’ang-an’a dönüp
orada öldü.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #2 : 09 Aralık 2013, 12:51:49 »

Türgişlerden T’u-huo-hsien yenilince Huai-tao’nın oğlu On Ok Kagan oldu. Kendisine
Meng-ch’ih askeri valiliği ve Çin yüksek makamlarından üç tane sulundu. Hanımına Liang-kuo
Fu-jen’lık ve Chiao-he Prensesliği tevcih edildi. Hsin, Suei-ye’deki Chü-lang şehrine vardığında
Türgiş Baga Tarkan tarafından öldürüldü .Chiao-ho prensesi ve onun oğlu Chung-hsiao perişan
olup döndüler. Neticede Batı Gök-Türk varlığı tamamen yok oldu.
Wu-chih-le, Batı Gök-Türklerinde temayüz eden bir başka Türgiş lideri idi. 659’dan
sonra Batı Gök-Türk lerinde mevcut iki kagan gidip Çin’in hizmetine girince başsız kalan ülkede
Wu-chih-le, önce Hu-se-lo’ya bağlı olarak Baga Tarkan unvanını aldı. Fakat, onun kötü idaresine
karşı halkın hoşnutsuzluğu üzerine boylar Wu-chih-le’nın yanında toplanmaya başladı. Neticede
Türgişler çok kuvvetlendi. Her birine 7 bin asker verdiği yirmi valilik kurdu Suei-ye’nin kuzey
batısında mevzilendi. Arkasından Suei-ye’yi alarak merkezini ortaya taşıdı ve Suei-ye Çayına
büyük merkez adını verdi. İli Irmağı kenarındaki Ying-yüe’yi küçük merkez yaptı. Kuzey
toprakları Doğu Gök-Türk ülkesine kadar uzanıyor, bütün Soğd’lular ve Beşbalık ‘ı kaplıyordu.
Kısacası Hu-se-lo’nun idare ettiği Batı Gök-Türk topraklarına hükmediyordu. 699 yılında oğlu
Che-nu’yu Çin sarayına gönderdi. O sırada Kapgan kagan idaresindeki II.Gök-Türk Devletine
karşı çok zor durumda kalan T’ang hanedanı imparatoriçesi Wu, Türgiş elçisine gayet iyi
davranmış ve derin hürmette bulunmuştu. 706 yılında Wu-chih-le’ya Huai-te bölgesi prensliği
gibi yüksek bir Çin unvanı sundu. Aynı yılın sonunda Wu-chih-le öldü4.
Yerine oğlu Suo-ke geçti. Suo-ke daha önce Wen-lu-chou askeri valiliği yapmış ve
Çinlilerden Sol cesur muhafızlar generalliği ve bazı asalet unvanları almıştı. Askerlerinin sayısı 3
yüz bine ulaştığında Çinliler On Ok kaganı A-shih-na Huai-tao özel elçi olarak gönderdi ve çin
sarayındaki kızlardan dört tane gönderdi. 708 yılında Çin sarayına elçi gönderdiğinde imparator
Chung-tsung, sarayın önünde Türgiş elçisini karşıladı. On bin kişiden oluşan iki süvari birliği ile
refakat ettirerek huzuruna kabul ettirdi ve olağan üstü ihsanlarda bulundu. Aniden
kumandanlarından Kül Çor Chung-chie ile arası açılmış askerleri karşılıklı savaşmışlardı.
Aralarındaki savaşlardan netice alınamayınca, Suo-ke Çin sarayına Kül Çor Chung-chie’nin
suçunu bildirdi ve Çin sarayına girilmesine müsaade etti. Chung-chie, bin altın ile başbakan
Tsung Ch’u-k’o ve diğerlerine hediye vererek ve Tibetlilerin saldırtılarak Suo-ke’nın
cezalandırılması rapor ettiler. Bundan sonra Chung-chie , Feng Chia-pin ile işbirliği yaparak
Suo-ke’ya karşı isyan ettiler. Suo-ke, onları yendi ve Feng Chia-pin’i öldürdü. Ayrıca Suoke’nın
kardeşi Che-nu, ordularını hareket geçirip Çin sınırlarına akın yaptı. Bu arada An-hsi
Büyük Genel Askerî valisi Niou Shih-chiang Huo-jao-ch’eng ile savaştı ve Niou Shih-chiang
öldü. Arkasından Çin imparatorundan kendisine karşı düşmanlık yapan Tsung Ch’u-k’o’nın
öldürülmesini istedi. Kuo Yüan-chen, imparatoruna doğruyu söyledi. Neticede İmparator gerçeği
anlayıp, onun ülkesinin batıda olmasına müsaade etti.
Türgişleri her yönden güçlendiren Suo-ko’nın başı bunun akabinde kardeşi Che-nu ile
derde girdi. Che-nu, kendi idare ettiği boyların sayısının azlığı üzerine doğudaki II.Gök-Türk
Devleti hükümdarı Kapgan’a itaat etti. Üstelik ona ağabeyine karşı yapılacak bir seferde
rehberlik edeceğini bildirdi. Kapgan Kagan, Che-nu’nun teklifini kabul etti. Onu bırakıp yirmi
bin askerle Suo-ke’ya hücum etti ve yakaladı. Kagan dönüşte her iki kardeşe “siz ağabey kardeş
birlikte idare edemediniz. Nasıl bana sadakatla bağlı kalırsınız?” diyerek ikisini de öldürdü(710).
Kapgan kagan’ın aşırı sert zalimce idaresine karşı patlak veren isyanlara Türgişler de
katılmışlardı. 711’de Yine Altay Dağlarını aşarak, İrtiş Irmağını geçerek, Bolçu’da Türgiş
ordusunu Bilge ve Kül Tegin kardeşler bastılar. Kaganları orada ölürken, yine halkı Gök-Türk
lere teslim oldu. Hatta, Kül Tegin onların içindeki Az valisini kendi eli ile yakalamıştı. Teslim
olan Türgiş halkı Tabar da yerleştirildi. Bundan sonra Gök-Türk ordusu ileri harekata devam
etmiş Seyhun boylarına çekilen Kara Türgişler Kül Tegin tarafından mağlup edilmişti.
Türgişlerin hakim olduğu sahada 715 yılında bir başka bey ortaya çıkıyordu. Ch’e-pishih-
su-lu adındaki bu bey arta kalan Türgiş kütlelerinin etrafında toplamış ve kendini kagan ilan
etmişti. Onun insanları idaresindeki olağan üstü yeteneği sayesinde kendisine bağlananların
sayısı hızla arttı ve kısa zamanda iki yüz bin kişiye ulaştı. Batı Ülkelerinin kahramanı(hakimi)
oldu. 717 yılında Çin sarayıyla temas kurdu. Çinliler kendisine Sağ Muhafızları Generalliği ve
Türgiş Askerî valisi gibi unvanlar verdiler. Arkasından Wang Huei isimli bir elçi Su-lu’ya bazı
Çin unvanları ve nakış işlemeli bir gömlek ile altın işlemeli bir kemer ve balık şeklinde 7 kese
vermekle görevlendirildi. Ertesi yıl Çinliler yine ona İtaatkâr ve Sadık Kagan unvanlarını tevcih
etti. İmparator, daha önce Çin’e sığınmış A-shih-na Huai-tao’nın kızı ile Su-lu’yu evlendirdi.
721 yılında Türgiş ordu kumandanlarından birinin adı İslâm kaynaklarında Kür-Sûl (Kül
Çor) olarak yazılmıştır.
Bilge Kagan kızını Türgiş kaganının kızına vermiş, onun kızını kendi oğluna eş olarak
almıştı. 732 yılında tertiplenen Kül Tegin’in cenaze törenine Bilge’nin oğlu(damadı) Türgiş
kaganından Makaraç Tamgacı gelmişti. Ayrıca Bilge Kül Tegin yazıtında yazdırdıklarının On
Ok oğullarının(Türgiş) tarafından da görülmesini özellikle istemektedir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #3 : 09 Aralık 2013, 12:55:54 »

719 yılında Su-lu Kagan, Tokmak’ı Çinlilerin elinde kurtardı. Aynı yılın sonunda
Türgişler genç atları satmak üzere An-hsi’ye girdi. Götüren elçiler Genel Askerî Vali Tu
Hsien’in yanında söz konusu prensesin teklifleri iletince Tu Hsien kızarak “A-shih-na kızına
bana kuralları öğretme cesareti kim verdi” dedi. Onun elçileri cevap veremedi. Su-lu kızdı.
Tibetlilerle gizlice anlaşarak askerleriyle dört garnizonu yağmaladı430. An-hsi’yi kuşattı. Tu
Hsien, Çin’e gitti. Chao İ-cheng, aynı kuca’ya genel askeri vali olarak gönderildi. Uzun süre
orada kalan yeni vali ilk çıkışı yaptı fakat, yine mağlup oldu. Su-lu insanların hayvanlarına el
koydu ve tahıl ambarlarını talan etti. Tu Hsien’in Çin’e geri döndüğünü duyunca geri çekildi.
Bundan sonra Ye-chih-a-pu-ssu isimli bir elçiyi Çin’e göndermişti. Aynı sırada II.Gök-
Türk Türk devletinin elçisi de T’ang merkezinde idi. İmparator Hsüan-tsung, Türgişlerin küçük
ülke olduğunu ayrıca Gök-Türk lere vassal durumda bulunduklarını bu yüzden birinci mevkide
oturamayacaklarını söyledi. Su-lu’nun elçisi dedi ki” eğlence benim için tertip edildi, ikinci
sırada oturmam mümkün değil”. Sonra doğuda ve batıda iki çadır kuruldu ve Su-lu’nun elçisi
batındakinde ikamet edip eğlenebildi.
Su-lu, önceleri adil temiz karakterinden ötürü savaşlarda kazandığı ganimetleri halkına
dağıtıyordu. Dolayısıyla herkes ve bütün kabileler memnuniyetlerinden gidip ona itaat
ediyorlardı. Neticede güçlerini birleştiriyorlardı. Aynı zamanda Tibetlilerin ve Gök-Türklerin
kızı ile evlenmiş, böylece üç devletin kız aynı anda Hatun olmuş, çok sayıda çocuk Yabgu
olmuştu. Sonra yıllarında iyice yıpranmış ve yorgun düşmüştü. Bu yüzden ganimetleri halkı
arasında adil bir şekilde dağıtamıyordu. Dolayısıyla halkı hoşnutsuz oldu. Ayrıca hastalanmış bir
eli felç olup iş göremez olmuştu. Neticede büyük şeflerden Baga Tarkan ve To-mo-chih’nın
boyları kuvvetlenip zenginleşti. Ayrıca bu boyların insanları Suo-ko’dan gelenler Sarı kabileler,
Su-lu’dan gelenler Kara kabileler diye adlandırılıyorlardı. Kendi aralarında çekememezlik vardı.
Aniden bir gece Baga Tarkan ve Tou-mo-chih Su-lu Kagan’a saldırıp öldürdüler. Toumo-
chih tekrar Baga Tarkan’a karşı gelip Su-lu’nun oğlu T’u-huo-hsien -ku Çor’u kagan olarak
tahta geçirdi. Yeni kagan Suei-ye’de oturmaya başladı. Kara kabilelerin kaganı Er-wei ise Talas
kalesinde yerine aldı beraberce Baga Tarkan’a karşı savaştılar .
Çinliler fırsattan istifade derhal devreye girdiler ve imparator, Kai Chia-yün adlı bir
devlet adamını Fergana ve Türgişlerin bölgesine gönderdi. Baga Tarkan ile Çinli kumandan,
Taşkent hakimi Bagatur Tudun, Keş hakimi Se-chin-t’i birlikte Su-lu’nun oğlu T’u-huo-hsien
Kagan’a saldırdılar(739 yılı)431. Tokmak’taki bu savaşta Türgiş kaganı ağır bir darbe yedi.
Kagan T’u-huo-hsien ve kardeşi Tun Apa Yabgu savaş meydanından kaçtılarsa da neticede
yakalandılar. Başka bir ordu Kaşgar hakimi ve Fergana hakimi Arslan idaresinde, Talas’a
hücum edip Kara Kabile kaganının kardeşi Po-se’yı öldürdüler Ye-chien kalesine girdiler.
Burada Su-lu’nun hatununu ve Er-wei’in hatununu yakaladılar ve döndüler. Savaşlarda perişan
olan on binlerce insana yiyecek verildiği gibi hepsi Fergana’ya bağlandı. Bütün ülkeler Çin’e
tabi olmuşlardı.
Bundan sonra Ch’u-mu-k’un’ların reisi Fu-yen Kül Çor gibi boylar Çin imparatoruna
mektup göndererek teşekkür ettiler. 740 yılında esir kagan, Kai Chia-yün tarafından Çin’e
götürülmüş ve imparator tarafından idam edilmeyip affedildi. Üstelik kendisine ve kardeşine
çeşitli Çin unvanları tevcih edildi.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #4 : 09 Aralık 2013, 12:58:08 »

Bütün entrikaları çevirerek Türgiş devletinin çatırdamasına yol açan Baga Tarkan, kagan
olamamıştı. Çinliler A-shih-na Huai-tao’nın oğlu Hsin’i On Ok Kagan’ı tayin ettiler. Buna kızan
Baga Tarkan “Su-lu’nun öldürülmesi benim başarım, şimdi Hsin kagan oldu neden?” diyor ve
boylarıyla isyana hazırlanıyordu. Bunun üzerine imparator tekrar Kai Chia-yün’ü vaziyeti
tetkik etmekle vazifelendirmişti. Baga Tarkan imparatorun gözüne girebilmek için karısını ve
çocuklarını, idarecilerini, önde gelen adamlarını yanına alarak gelip Çin imparatoruna
bağlılığını bildirdi. Bunun üzerine halkını idare etmesi emredildi.

Birkaç yıl sonra Hsin yeniden kagan tayin edildi ve korunmasına Çinliler tarafından asker
gönderilirdi. askerleriyle gönderildi. Ancak, Chü-lang’a varırken Bagatur tarafından öldürüldü.
Bagatur kendini kagan ilân etti. Kuca özel idarecisi Fu-meng-ling-ch’a ona saldırıp öldürdü.
Büyük sancak Tou-mo-chih Kül Erkin Üç Kabile Yabgu’su oldu.
742 yılında Türgiş boyu Kara Kabile’den İl Etmiş Kutlug Bilge kagan oldu. Defalarca
Çin’e elçi gönderip vergi sundu. On iki yıl sonra Kara kabile’nin başında Teng-li İ-lo-mi-shih
isminde biri kagan oldu. Ona da Çinliler unvan verdiler.
Şine Usu Yazıtına göre 747 yılından önce Üç Karlukları mağlup eden Bayan Çor, onların
batıda On Oklar, yani Türgişlere sığınmasına yol açmıştı. Daha sonra yine Karluk ve
Türgişler onun tarafından mağlup edilmişlerdir.
756 yılından sonra Türgişler zayıfladı. Sarı ve kara Kabileler kendi kaganlarını tahtlara
geçirip karşılıklı savaştılar. Çin’de çok problemler olduğu için idare edilemediler. 759’da Kara
Kabile kaganı A-to Pei-lo Çin sarayına adam gönderebildi. 766’dan sonra Karluklar çok
kuvvetlendiğinde batıya doğru hareket edip Suei-ye Çayında ikamet ettiler. Her iki kabile de
azaldı. Karluklara ve Hu-se-lo’nun geride akalan boyları Uygurlara bağlandı. T’e-p’ang-le
Karaşar’da ikamete başladı ve yabguluğunu ilân etti. Geride kalan başka boylar Chin-so Tepesine
sığındılar ve iki yüzbin bin kişiye ulaştılar.
Hoytu Tamır Yazıtlarında da Türgiş adı iki yerde geçmektedir. Her halde Türgişlerin
üzerine yapılan seferler anlatılmaktadır.
Tuba Yazıtının(III) 3. satırında da Türgiş adı zikredilmiştir. Buna göre Türgiş ilinin içinde
Ezgene 26 yaşında iken öldürülmüştür.
702-756 yıllları arasında Türgişlerin batı sınırı Sır Derya’ya kadar uzanmıştır.
Türgişler hakkında Tibet kaynakları da bilgi vermektedir.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
Alp77
YörükoğluYörük
SOYSUZ BİR PİÇ OLDUĞUNDAN ATILDI
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 979« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2013, 13:09:12 »

Türgişlerin bilinen adları Türkeşler Devleti'dir.  O zamanki ülkücüler diyebiliriz yani...  Peynir

Teşekkürler tarihçelerini ayrıntılı olarak paylaşmışsın.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Nihal Atsız Ata'dır, Türkçülüğün kapısı,
O'nun mahiyetinde, çizilmiştir yapısı,

Nihal Atsız atmıştır, davaya son temeli,
Turan Yurt kurulması, O'nun birtek emeli,

Gökbilge'dir davada, bu yüzden Atsız Ata,
Tanrı her doğan Türk'e, O'nun ruhundan kata...


Alp
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.278 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.039s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.