TİMUR
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 22 Şubat 2020, 09:15:30


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: TİMUR  (Okunma Sayısı 4368 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Dr.azerkan
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 608« : 02 Eylül 2009, 23:31:21 »

TİMUR

a)Timur un ilk faaliyetleri:

Kazagan ın ölümünde sonra hakimiyet oğlu Abdullah ın eline geçti.Abdullah babasının sağlığında Semerkand da oturduğundan şimdi de bu şehri merkez edinmek istiyordu.Bunun üzerine öteki beyler ayaklandı,Abdullah bu mücadelede öldürüldü.Bundan sonra Maveraünnehir devamlı bir karışıklık ve Moğol hanları ile mücadeleye sahne olmuştur.Bu dönemin başlıca olayları şunlardır:1360 ve 1361 yıllarında Moğol hanı Tuğluk Timur un Maveraünnehir e seferi ve hanın yardımı ile Şehr-i Sebz ve Karşı şehirlerinin idaresini ele geçirmeye muvaffak olan Timur un ilk tarih defa tarih sahnesinde görünmesi ;Timur un Kazaganın torunu Hüseyin ile ittifakı ve Moğollar a karşı isyanları;Hüseyin ile Timur un Moğollar ile mücadele ederken Çırçık ta yenilmeleri (1365);aynı yıl içinde Semerkand halkının ayaklanmasıve Timur un emirleri tarafından bastırılması ;15. yy da bile şiirleri şöhretini muhafaza eden Derviş Kabilşah ın han ilan edilmesi onun tahtan indirilip ,Adilşah ın tahtta oturtulması ;Hüseyin in 1368 de Belh de kendisi için bir kale yaptırmak istemesi üzerine Timur un ona amcası Abdullah ın ibret göstererek , bunu yapmaması için ikna etmesi ,Hüseyin ile Timur arasındaki mücadele ve Timur un Hüseyin in muhalifileri olan beyler özellikle din adamları ile ittifaka girmesi ;Hüseyin in tutsak alınarak , öldürülmesi ;belh deki kalenin tahribi;başşehrin Semerkand a nakli burada kale ile sehir surlarının inşası (1370)

Böylece Timur un ilk defa ortaya çıkması ile bütün Maveraünnehir i hakimiyeti altına alması için on yıl yetmişti.Şerefeddin Ali i Yezdi Zafernamesinde Timur un doğumu 25 Şaban 736 (9 Nisan 1336)Salı ,Oniki Hayvanlı Türk Takvimi ne göre Sıçan Yılı olarak verilmekte , babasının adının Turagay ,annesinin adının Tekina Hatun olduğu kaydedilmektedir . Fakat Timur un 1360 yılına kadarki hayatına dair hiçbir şey kaydedilmemektedir. Timur için kalem alınan türkçe manzum kroniği yazarı ,bir çok olayların Timur un arzusu ile kroniğe dahil edilmediği söylenmektedir.

Barthold,Şerefeddin in zafernamesinde Timur un ilk faaliyetlerinden söz edilmemesini şüphe ile karşılayarak. ibn arabşah tesiriyle <Timur un tıpkı Cengiz Han gibi Kazagan ın ölümünden sonra başgösteren karışıklık yıllarında bir eşkiya çetesi sıfatı ile faaliyet meydanına atıldığını babası Turagay ın Maveraünnehir ve Moğolistan daki bir çok nüfuzlu beyler ile münaseti olmasına rağmen Kazagan devri olayları arasında ne Timur un babasının ne de Timur un adları anıldığını >ifade ediyor.

Emir Timur un soyu ölümünden sonra Uluğ Bey Tarafından Isık Göl tarafından getirilip Semerkand da yazılarak , Timur un mezarı üzerine dikilen yeşim taşı üzerine aşağıdaki gibi kaydedilmiştir

Emir Timur Küregan b. Emir Turagay b. Emir Berkel b. Emir İlengir b. Emir İçil b. Emir Karaçar Noyan b. Emir Emir Suguççin b. Emir Erdemci Barula b. Emir Kaçulay b. Emir Tumanay .Timur un ceddi Tumanay , beşinci göbekten Cengiz Han ın da atası olmaktadır.Dolayısıyla Cengiz Han ve Timur un soyu birleşmektedir.

Timur un soyu için çok önemli kaynaklardan biri de 829 (1426) yılında Timur un küçük oğlu ve halefi Mirza Şahruh için düzenlenmiş olan Muizzu l Ensab adı ile tanınan eser olup çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir . Moğol ve Türk tarihi ile en çok meşgul olan şarkiyatçılardan D Ohsson ve Barthold Timur un soyunu küçümseyerek, bu nesebnamenin bizzat Timur un kendisi veya oğuları tarfından kasden meydana getirildiğini söylemişlerdir .D Ohsson Emir Karaçar adının Reşidüddin in Camiüt Teravih adlı eserinin Moğol Tarihi kısmında anılmadığını söylemektedir . Buna karşılık Barthold bu iddianın yanlış olup Karaçar adının bulunduğunu ancak nesebnamenin geri kaln kısmının kasden Timur ve onun tarihçileri tarafından hazırlandığını . O yukarıda ifade edildiği gibi , Uluğ Beğ ve Zamanı ile Hazar Denizi Bölgelerinin İslam Alemindeki Mevkii ve Ehemiyeti adlı eserinde ,Timur un aşağı tabakadan , yol kesici ve asil olmayan birisi olup ,kendini aslında asilzade olarak tanıtmak ve Cengiz Han ile aynı soydan geldiğini göstermek için sahte bir nesebname düzenletmiş olduğunu söylemektedir.

Ancak Şahruh devrinde kaleme alınan Muizzzu l Ensab aslında Şub i Pencgane den ibarettir . Bu ikincisi Camiüt Teravih müellifi Reşidüddin tarafından , İlhanlılar devrinde kaleme alınmıştır.Her iki esrin mukayesesinden anlaşılacağına göre Muizzu l Ensab , Şub i Pencganenin bir zeyli olup bu zeyl Timur un çocukları ve beylerinide içine almaktadır .İlhanlı hükümdarı Olcaytu zamanına kadar gelen birinci kısım Reşidüddintarfından yazılmış olup hiçbir değişiklik yapılmaksızın yeniden yazılmış ikinci kısmında ,Türk ve Moğol olmayan kavimler esere dahil edilmemiştir.

Timur ve kardeşlerinin ilk evlilikleri hakkındaki kayıtlar da Timur un menşeini izah için önemlidir .Muizzu l Ensab da Timur un hanımları olan : Olcay Terken Aga , Turmuş Aga ve Tulun Aga nın adları da geçmektedir . Turmuş Aga dan doğan Cihangir Mirza ve Turmuş Aga dan doğan Ömer Şeyh Mirza , 1354 -1355 yıllarında doğduğuna göre, bu üç hanım ile evlendiğinde onyedi-onsekiz yaşlarında bulunuyordu.

Yazarken uzun yazarsam bağlantı kopukluğu(nette sorun var benim ) nedeniylen silinebiliyor kitaptan yazdığımdan baştan yazmak zorunda kalıyorum.Birkaç kere oldu .Paragraf paragraf yazıyorum.

Timur dan önce Çağatay ulusunun batı kolunda (Maveraünnehir ve bugünkü Afganistan ) hakim olarak Emir Kazagan bulunuyordu .Olcay Terken Aga ,bu Emir Kazagan ın torunudur .Timur tarihleri , Olcay Terken ı Timur a bizzat Emir Kazagan ın verdigini kaydederler .Timur . Olcay Terken i ,Kazagan ın sağlığında nikahına aldığına göre , eğer Karaçar Noyan ın oğulları o kadar ehemmiyetsiz kimseler olsalardı ,Maveraünnehir hakimi Kazagan nasıl olur da Turagay gibi adı bilinmeyen ve asil olmayan bir kimseye oğlunu verirdi.

Bütün Timurlu tarihlerinden anlaşılaçağı üzere Turagay , mütevazi ve dindar bir kimse olup , vaktinin çoğunu ulema ve şeyhler ile sohbetle geçirirdi. Barlas kabilesinin reisi olmasına rağmen idari işleri akrabalarından olan Emir Hacı nın elindeydi .Bununla beraber Turagay. sadece Barlaslar nezdinde değil , hatta bütün Çağatay ulusunda itibarlı bir bey idi .Şerefeddin Ali Yezdi ve diğer tarihçiler ,Çağatay hanı Tüğluk Timur un tanınmış emirlerinden biri olan Hamid Kurulkut hakkında<Emir Turagay ın eski dostlarından idi > demektedirler. Emir Hamid ise .Kaşgar ve Doğu Türkistan da saygıdeğer tanınmış bir emir idi .Timur kızkardeşlerinden Şirin Beğ Aga ,Horasan daki Arlatlar'dan olan Müeyyed'in nikahında idi.Emir Timurun diğer kız kardesi Kutluk Terken Ağa ,önce Duğlatlardan Emir Sultan,daha sonra yine Duğlatlardan Emir Davud ile evlenmişti.Bu Duğlatlarda ,Doğu Türkistan ve Isıg Göl civarında sayılı beyler idiler.

Böylece anlaşılmaktadır ki ,Tiimur ve ailesi ,Türkistan ,Horasan ve bugünkü Afganistan daki meşhur kabilelerin ileri gelenleri ile dünürlük münasebetleri kurmuşlardır .Kaldı ki ,Timur un ataları sadece Keş de değil ,Taşkent civarında ve Çaganiyan da malikane ve incü(hassa arazisi) sahibiydiler ve Tarhan olduklarından harc da muaf bulunuyorlardı.

Turagay , siyasi işlerle iligilenmemiş ,bu gibi işleri akrabalarından Emir Hacı ya bırakmıştı .Batı Çağatay ulusunda beylik Timur dan önce Barlaslar veCelayirliler in elinden, pek muteber olmayan ,melez ve karışık anlamına gelen Karaunasların eline geçmişti .Dolayısıyla Turagay ve Barlaslar , siyasi itibarlarını kaybetmişlerdi.Karaunaslar dan olan Emir Kazagan ve Hüseyin zamanında ,Barlaslar dan Timur gibi faal bir kimsenin çıkması , kabileye eski itibarını kazandırmış ve dünya çapında fetih sağlamıştır.

Maveraünnehir in karışık durumundan faydalanmak isteyen Doğu Türkistan da hüküm süren Tuğluk Timur ,Maveraünnehir e geldiğinde bazı beyler Maveraünnehiri terkettikleri halde Timur memleketinde kalmış ve Tuğluk Timur a bağlılığını bilidirmişti . Bu yüzden atalarının yurdu olan Keş ve civarı kendisine bırakıldı Tuğluk Timur , Maveraünnehir de uzun müddet kalmadı .Ancak karışıkların devam etmesinden dolayı ertesi yıl yeniden Maveraünnehir e geldi .Çünkü Emir Kazagan ın torunu Hüseyin , Abdullah ın öldürmüş olmasından öfkelenip harekete geçerek ,Sulduz Bayan ın üzerine yürümek maksadıyla Maveraünnehir in nüfuzlu beylerini yardımına çağırdı.Böylece Tuğluk Timur u Bedehşan taraflarına kaçmaya mecbur etti . Onun kaçması üzerine aynı emirler Hüseyin i Maveraünnehir hakimliğine getirererek, herbiri kendi bölgesine çekildi.Lakin bu olaylar üzerine Tuğluk Timur , ikinci defa Maveraünnehir e gelince ,Emir Hüseyin kaçmakla birlikte , emirlerin çoğu Tuğluk Timur a itaat ettikleri gibi ,Emir Timur da ,Tuğluk Timur un ileri gelen beylerinden Emir Hamid vasıtasıyla Keş ve civarının hakimliğine bırakılmış daha sonra Tuğluk Timur , oğlu İlyas Hoca Oğlan ı Maveraünnehir idaresine getirirken Emir Begicek i onun atabegliğine , Timur u da hizmetine tayin etmişti . İlyas Hoca Oğlan yanındaki emirlerin zalimane hareketleri üzerine Timur , Emir Hüseyin in yanına gitti.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türük Oguz begleri, budun eşiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türük budun, ilingin törüngin kim artatı udaçı erti ?

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR,BOZKURT ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİDİR!!!
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.056 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.009s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.