Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => TÜRKÇÜ TARİH => Konuyu başlatan: TanrınınKırbacı üzerinde 14 Mart 2009, 08:35:46Konu Başlığı: Tanrı Dağı Bizi Gözetliyor.
Gönderen: TanrınınKırbacı üzerinde 14 Mart 2009, 08:35:46
Serin bir rüzgar uzun bir zamandır etrafı kaplayan pusu yavaş yavaş dağıtmaya başladı.Asil atın ala paça zarif ayakları dağılan pus nedeniyle belli belirsiz görülmeye başlamıştı.Som gümüş üzengiye basılı kakım derisi çizmeler daha da belirgin hale gelmişti.Bu gösterişli cenk çizmelerinin bir başbuğa ait olduğu her hallerinden belliydi.
(http://www.turkcuturanci.com/Tanri_Dagi.jpg)
Ufku bir kartal edası ile tarayan Tanrıkut Mete yanındakilere seslendi.

_ Daha çok bekleyecek miyiz?

Gür sesle sorulan bu soruya kimse cevap verme cesaretini gösterememiş herkes birbirine bakınmıştı.Bir lahza sonra aaaanetini toparlayan Binbaşı Akbörü:

_ Birazdan burada olurlar….. demeye kalmadan.Ufukta kopan bir toz bulutu beklenenlerin geldiğini işaret ediyordu.

Cins ve safkan atlar gelenlerin düşman ordusu olduğunu zannetmiş olmalılar ki ileri atılmak için gösterdikleri insiyakı süvarilerin gemlerini çekmek sureti ile dizginlemesi ile sakinleştiler.

Kılıç ve kargı seslerinin birbirine karıştığı ordunun başında Attila vardı. Kurt başlı sancak olanca haşmeti ile dalgalanıyor kutlu kavuşmayı müjdeliyordu. Attila binmiş olduğu attan çevik bir hareketle indi başındaki börkü çıkardı ve Tanrıkut Mete’nin karşısına gelerek onu saygı ile selamladı.Attila ile beraber gelen Aksuvar’da Tanrıkut Mete’ye saygılarını sundu.Tanrıkut Mete her iki Başbuğun selamına başı ile karşılık verdi. Attila:

_ Bağışlayın Atamatlarımızı dört nala sürmemize rağmen ancak gelebildik. Umarım toya geç kalmamışızdır dedi. Tanrıkut Mete:

_ Toy daha başlamadızamanında yetiştinizhoş gelmişsiniz evlatlarım demekle yetindi yeri göğü inleten sesiyle.

Her iki ordunun çerileri hasretle kucaklaştılar.

O esnada yeni bir ordunun geldiği haberi verildi. Kös ve davul sesleri insanın içini ürperti ile doldururken dolu dizgin gelen ordunun başında Bumin İşbara Mukan Kapgan ve Bilge Kağanların olduğu görüldü. Yeni gelen beş Başbuğ atlarından inmek sureti ileTanrıkut Mete Attila ve Aksuvar’ı selamladılar. Yeni gelen ordunun içinden çıkan kırk kişilik grubun başında bulunan bir yiğit mütereddit adımlarla Tanrıkut Mete’nin atının yanına geldi ve saygı ile eğildi.Tanrıkut Mete yanına gelen yiğidi tanıdı. Nemlenen gözlerini belli etmemeye çalışarak sildi ve atından indi. Tulgasını çıkaran yiğit Kürşad’ın alnını öpen Tanrıkut Mete:

_ Kut’un bol olsun yiğidimtoya hoş geldin dedi. Kürşadolanca heybeti ile karşısında duran Başbuğa:

_ Hoş bulmuşum Atamdiyerek karşılık verdi.

Manzaraya şahit olan çerileri bir duygu fırtınası kuşattı.Ama hiçbir çeri vakur tavrını bozmadı. Bir zaman sonra kös ve davulların insana korku veren ‘’ordu toplanma’’ vuruşları tekrar canlandı. Bu sefer gelenler Kutluk Bilge Kül Bökü ve Moyunçur Kağanlar idi. Dört nala koşturulan vücutları terden köpük içinde kalmış atların burunlarından çıkan buğu ortalığı kaplıyordu. Bazı atlar çatlama noktasına gelmişti. Kutluk Bilge Kül yanındakilerle beraber orada hazır bulunan Başbuğları selamladı. Ve sonra Tanrıkut

Mete’ye hitaben saygı ile;

_ Atam bizim ordunun arkasından gelen Baga TarkanBalak’ın Katunu Buğarık İrnek ve Kurt Kağanların ordusu da birazdan burada olur dedi.

Ve nitekim bir müddet sonra onlarda toy meydanına vasıl oldular. Ama daha beklenenler vardı. Toy daha başlamamalıydı. Kılıç kargı gürz mızrak ve pala şakırtıları atların kişnemesine karışırken ortalığı yine bir sis bulutu kapladı. Gelenlerin toplanan ordunun yerini fark edebilmeleri için en seçkin elli okçu yaylarını gererek uçlarında neftlenmiş bez parçaları bulunan alevli oklarını semaya doğru fırlattılar. Gökyüzü bir anda aydınlandı. Uzayda kayan bir yıldız misali süzülen alevli okların ışığını takip eden Timur AlpaslanTuğrul Çağrı Melikşah Alptekin Celalettin Harzemşah ve Batuhan’ın komutasındaki ordu birlikleri nihayet onları bekleyen ırkdaşlarına kandaşlarına kavuştular. Bekleyenlerle yeni gelenler gözyaşları içinde birbirlerini hasretle kucakladılar.Bir zaman sonra çalan davul ve köslerin muhteşem saldırı vuruşu beklenen toyun başladığını haber veriyordu.

Tanrıkut Mete haykırdı;

_ O yiğidi bana gösterin hangisi O ?

Bilge Tonyukukbulutların üstünden ovayı seyreden ordunun başındaki Tanrıkut Mete’ye;

_ Atam beyaz atın üzerinde bulunan kişi o yiğittir. Tanrıkut Mete tekrar sordu:

_ O yiğidin adını bana bağışlayın. Tonyukuk:

_ Atam O yiğidin adı TÜRKÜN Son Başbuğu Gazi Mustafa Kemal’dir. Tanrıkut Mete gururla Sakarya Meydan Savaşının yapıldığı ovaya baktı ve;

_ Böyle Türk Başbuğları olduğu sürece TÜRKÜN Şanlı adı sonsuza dek yaşayacakTÜRK hiçbir zaman devletsiz kalmayacak. Var olsun Mustafa Kemalataları onunla ne kadar övünse azdır Tanrı ona kut versin dedi.

Aşağıda yapılan savaş her zaman olduğu gibi TÜRKÜN zaferi ile neticelendi.

Bulutların üstünden savaşı seyreden TÜRK BaşbuğlarıTanrıkut Mete’nin işareti ile başlaması buyurulan zafer toyuna katıldılar.Toyun bitiminde cins savaş atlarına binen Türk çerileri dolu dizgin yıldırım hızıyla bulutların arasında kaybolup gittiler.


Alıntıdır.


Konu Başlığı: Ynt: Tanrı Dağı Bizi Gözetliyor.
Gönderen: Kaan ULAŞ üzerinde 07 Kasım 2018, 08:08:38
Mutlaka Atalarımız bizi gözetliyor.