Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => TÜRKÇÜ TARİH => Konuyu başlatan: KHAZAR Manash üzerinde 20 Aralık 2014, 12:27:02Konu Başlığı: Tanhu Giyuy
Gönderen: KHAZAR Manash üzerinde 20 Aralık 2014, 12:27:02
Lao-Şang (M.Ö. 174-161), Mete'den sonra, hükümdarlığı Lao-Şang almıştır. Bazı tarihi kaynaklarda ismi Kiyük ve Ki-Ok olarak da geçmektedir.

Lao-Şang döneminde Mete'nin kurduğu imparatorluk istikrarlı bir şekilde devam ettirildi.

Hun İmparatorluğunun sınırları zaten çok büyük bir coğrafyaya hükmettiği için bu dönemde fazlaca sınır genişletilmedi.

Ancak, Lao-Şang, Mete’nin tarih sahnesinden silmek için uğraştığı ve yok olma noktasına getirdiği Yüecileri kesin olarak mağlup etmiş ve tarih sahnesinden silmiştir.

Hun İmparatorluğu, Lao-Şang döneminde istikrarını devam ettirirken Çin, Hun’lara karşı üstünlük sağlamak ve ağır yenilgiler alarak çekildiği ve küçüldüğü coğrafyada söz sahibi olmak amacıyla büyük ve önemli reformlar hayata geçirmeye başladı. Askeri strateji ve donanımlarını Hun askeri sistemine göre düzenleyip disipline etmeleri bu dönemde başladı.

Aynı zamanda siyasi ve askeri reformlarla birlikte Hun birliğini yıkmak ve Hun İmparatorluğu bünyesindeki Türk olmayan toplulukları kışkırtarak Hunların gücünü azaltmak için çeşitli entrikalar üretmeye, tarih kaynaklarında sıkca rastladığımız tabirle kaleyi içten fethetmek için beşinci kol faaliyetleri yürütmeye başladı.

Lao-Şang döneminde bu girişimleri sonuçsuz kalsa da ilerleyen dönemlerde başarılı olmuştur.

Lao-Şang’ın ölümünden sonra veliahtı Kün-Çin yönetime geçmiştir.

Büyük Hun İmparatorluğu, muazzam gücünü Kün-Çin döneminde kaybetmeye ve küçülmeye başladı.

Çin Hanlığının kendi içinde uyguladığı reformlar ve Hun bünyesinde yürüttüğü entrikalar başarılı olmaya başlamış ve Hun İmparatorluğunu Kün-Çin döneminde zayıflatmaya başlayarak ilerleyen dönemlerde bu imparatorluğu yıkmayı başarmıştır.

Babası Mete M.Ö 174 yılında ölünce yerine Lao Şang imparator oldu.Babasından büyük bir imparatorluğu teslim aldı. M.Ö 174-160 yılları arasında geçen 14 yıllık hükümdarlığı yükselme çağı olarak gösterilir. Hemen Çin imparatorluk hanedanından bir prensesle evlendi. Hükümdarlığın ilk sekiz yılında batı ile uğraştı. Babasının iki kez yendiği Yüençiler’i M.Ö 174 yılında üçüncü kez yendi. Tanrı dağları ile İli havzasında yapılan savaşta Yüeçi kralını öldürüp kafatasının şarap kasesi yaptırmıştır. Bu içki kasesi en değerli bir devlet sembolü olarak saklanmıştır. Mete’den 150 yıl sonra bile Çin elçilerine bu kase ile kımız içirilmiştir.
M.Ö 166 yılında 140 bin atlı ordusunun başına geçerek Çin hudutlarına indi. Burada bazı yağmalarda bulundu. Buna sebep olarak Çin’in vereceği yıllık verginin geciktirilmesinden ileri gelen bir tepki idi. Bu yağmalar M.Ö 164 yılına kadar devam etmiştir. Bu akınlar sonunda iş ve ziraat yapmasını bile kişilerle bir sanat bilen Çinlilerin toplanarak götürülmesi insan sayısı azalan Hunların yetişkin iş gücüne olan ihtiyaçlarından doğmaktaydı. Öncü Hun birliklerinin Çin’in iç kısımlarına doğru gönderilmesiyle Çin’de panik yaratılmak isteniyordu. Bu akınlar sonunda Çin’in Liaotung ve Yünchung bölgeleri çok zarar gördü. Çin, Tai Bölgesi’nde on bir kayıp verdi.
M.Ö 164-162 yılları arasında karşılıklı gönderilen elçiler ve mektup yazmakla birçok anlaşmazlıkları çözebilmiştir. Çinliler yazdıkları mektuplarında düzensiz yağma ve akınların durdurulmasını ve Çin Seddi’nin iki devlet arasında bir hudut olmasını istediler. Bu mektupta barış ve dostluk isteyen sözler kullanılmıştır. Bu antlaşmanın Çin toraklarında yürürlüğe girişini Çin imparatoru tarafından çıkartılan bir ferman ile M.Ö 162 yılında lan edilmiştir.
M.Ö 160 yılında Hunların Hsiao-Kuan’a saldırdıklarında Çin generali Li kuang göğüs göğüse savaş verdi. Bu savaşta bir hun komutanı ile birçok askeri esir aldı. Lao Şang ölünce M.Ö 160 yılında yerine oğlu Çünçen(Kün) hükümdar oldu.
Türk İmparatorlukları Tarihi, Orhan Bayrak s.30-31

(http://www.bilinmeyenturktarihi.com/wp-content/uploads/2013/02/Lao-Sang-Kiyo.jpg)