Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => TÜRKÇÜ TARİH => Konuyu başlatan: KHAZAR Manash üzerinde 29 Aralık 2014, 15:11:51Konu Başlığı: KIRGIZ ŞECERELERİNE GÖRE TÜRK BOYLARI
Gönderen: KHAZAR Manash üzerinde 29 Aralık 2014, 15:11:51


Biz de burada Oğuz tarihine geniş olarak girmeden Oğuz boylarının isimleri, isim anlamları ve şecerede belirtilen Türk’ün oluşumu ve daha sonra Oğuzdan Kırgızın oluşumu hakkında şema şeklinde belirtiyoruz. Bu şemada gösterilen Nuh oğlu Yafes’e bağlanan şecere geleneğinin bütün Türk ellerini etkilediği ve Cengiz soylu devletler başta olmak üzere Kazak,Özbek, Uygur ve Kırgız şecerelerinde de aynı şecerelerin kullanıldığını görüyoruz.

     Nitekim I. Bölümde verdiğimiz Kırgız şecerelerinde de Kırgız  Boyları Nuh oğlu Yafes kanalıyla kendilerini Oğuzların şecereleri içerisinde göstermişlerdir.O.Karatayev de Kırgızlarla Oğuzların etnik yakınlığını ve Kırgız, Oğuz boylarının isim benzerliği ile “en damga”larının yakınlığını ortaya koymuştur. O’na göre Kırgızlarla Oğuz boylarının ortasındaki etnik yakınlıklar Güney Sibir, Moğolistan topraklarında başlayıp şimdiki Kırgızistan bölgelerinde devam ettiği bellidir. Bu bilgilere de boylar kabileler boy harflerinden bilgiler delil olabilir. Kırgızistan’ın bölgesindeki Akman, Arslanbap, Bazar Korgon bölgelerindeki toponimler Oğuz-Türkmen boylarının bıraktığı izleri belirtiyor.

     Araştırmacı İ.B.Moldobayev ‘Manas’ destanı araştırmalarında Kırgız-Türkmen etnik yakınlıkları gösteren birkaç fikirleri sunuyor. Etnik bağlantıları boyların en harflerindeki benzerlikler de ispatlamaktadır. Harfler siyasi veya boy birleşmeler alanındaki önemli işlerde, özel zenginlilere, hayvanlara, özel eşyalara belge koymak için kullanılarak, bağımsızlığını belirten boy harflerine çok değerli muamele kılınmıştı. Resimdeki Kırgız boylarına Türkmen ve Eski Oğuz boy harflerinin (tamga) yakınlığı belirtiliyor.

TİMURLAN OMOROV


(http://4.bp.blogspot.com/-fw9v_QUOHM0/VIVr77En-zI/AAAAAAAA9q8/iqExla7rWYs/s1600/O%C4%9Fuz%2BBoy%2BTamgalar%C4%B1.jpg)