Gagauzlar ve Gagauz Yeri
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 25 Ocak 2020, 14:46:40


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: Gagauzlar ve Gagauz Yeri  (Okunma Sayısı 8256 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
turatbek_aytmatov
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 703


KIRGIZ TÜRK


« : 03 Ekim 2010, 10:37:55 »
Gagavuzlar, Türk Düyasının batı ucunda yaşayan Ortodoks Hıristiyanlığı benimsemiş bir Türk topluluğudur.

İlk defa 1817 tarihli Rus nüfus sayımındaki belgelerde geçen Gagavuz adı, Türkiye'de ve dünyada daha çok Gagauz şeklinde kullanılmaktadır.

Türkiye'de ilk olarak İstoyan Cansızov'un "Balkan Şibi Ceziresinde Türkler" adlı makalesinde Gagavuzlardan bahsedilmiştir. Gagavuzlar hakkında ilk önemli bilgileri veren Yaşar Nabi Nayır, Türk Gagauzlar olarak kaydettiği Gagauz adının, Gök kelimesinden gelen Gaga sözüyle Oğuz adının birleşmesinden meydana geldiğini, bunun için de bu Türklere GökOğuz denilebileceğini söyler1. Yaşar Nabi Nayır'ın bu şekilde ortaya attığı Gök-Oğuz adı, yakın dönemlere kadar popüler bir adlandırma olarak kullanılmıştır.

1931'de Romanya'nın başkenti Bükreş'e elçi olarak atanan ve 5 Aralık 1944'e kadar bu görevini sürdüren Hamdullah Suphi Tanrıöver de Gagavuz Türkleri ile yakından ilgilenmiş, bazı Gagavuz gençlerinin Türkiye'ye gelmesini sağlamış ve Gagavuzlarla ilgili bazı projelerin devlet erkânınca tartışılmasını sağlamıştır. Hamdullah Suphi'nin Romanya'daki Türklere ilk okul öğretmenliği yapmak üzere Türkiye'den getirttiği Zahit Boztuna, Komrat ve civarından halk edebiyatı metinleri toplamış ve bu metinleri 1937-1938 yıllarında Varlık dergisinde yayımlamıştır.

199O'lı yılların başında SSCB'nin dağılmaya başlamasıyla birlikte demirperde gerisinde kalan diğer Türk toplulukları gibi Gagavuzlar da Türkiye'nin gündemine çok daha geniş boyutlar içinde girmiş ve Hıristiyan olmalarına rağmen Türkçe konuşmayı sürdüren bu Türk topluluğu geniş halk kesimlerince de ilgi ve merakla karşılanmıştır.

Gagavuzların kim olduğu ve nereden geldikleri sorusu çok uzun bir süreden beri pek çok araştırmacının üzerinde durduğu bir konu olmuştur. Gagavuzların bu kadar ilgi çekmesinin temelinde bu topluluğun din, dil ve kültür bakımından değişik bazı özellikler taşıması yanında bölge ülkelerinin bu azınlığı asimile etme ve kendi varlıklarının bir unsuru olarak gösterme gayretleri de yatmaktadır. Bu sebeple Gagavuzların kimliğinin tespiti sadece bilimin değil politikanın da konusu hâline gelmiştir. Bu tür şartlanmalardan ve bilim dışı yaklaşımlardan uzak yerli ve yabancı bilim adamları ve uzmanlar, Gagavuzların 6. yüzyılda hatta çok daha önceleri Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar'a ve Orta Avrupa'ya uzanan tarihî Türk boyları ile başlayıp daha sonra değişik sebeplerle Hıristiyanlaşan diğer Türk unsurları ile zenginleşen bir Oğuz grubu Türk topluluğu olduğu sonucuna varmışlardır.

Gagavuzların Hıristiyanlığı diğer Hıristiyanlara göre oldukça farklı özelliklere sahiptir. Gagavuzlarda, Hıristiyanlık ve İslamlık inancı pek çok bakımdan iç içe girmiş durumdadır. Hıristiyanlıkta olmadığı hâlde kurban kesilmesi, fakirlere yardım edilmesi, hayır için yol, köprü, çeşme yaptırılması, ölülerin yıkanması, domuzun pis kabul edilmesi gibi hususlar; Gagavuzların dinî gelenekleri arasında yer alan İslamî unsurlardır. Gagavuzlar arasında yaygın olan bir çingenenin, bir at hırsızının, bir papazın öldürülmesinin günah sayılmaması, cehenneme ilkin papazların gireceği inancı, sabahleyin bir papazla karşılaşmanın uğursuzluk getireceği düşüncesi, masallarda ve fıkralarda papazlarla ilgili olumsuzlukların dile getirilmesi gibi hususlar da Hıristiyan din adamları hakkındaki yaygın kanaati ortaya koyması bakımından önemlidir. Gagavuzların duygu, inanç ve ibadet alanında yer alan bu yaklaşım ve davranışlar, Keykavus ve Sarı Saltık ile birlikte Dobruca'ya gelerek sonradan burada Hıristiyanlaşan Türklerin İslamlıktan Gagavuz Hıristiyanlığına taşıdığı unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Gagavuzlar da, Müslüman Türkler gibi cennet, cendem (< cehennem), oruç, günaa (günah) terimlerini kullanırlar. Birlikte yaşadıkları Slavlar, Rumlar ve Romenler Tanrı için Boje, Theos, Romn, Romnezeu adlarını kullandıkları hâlde; Gagavuzlar Allah sözünü tercih ederler. Gagavuzlardaki Allah inancı, Müslümanlıktan bazı izler taşımakla birlikte trinity, yani Ortodoksluktaki üçleme inancı da varlığını korumaktadır.


Bizans kilisesinde papaz sınıfının Rumlardan kurulu olması, İstanbul'un fethinden sonra da Fener Rum Patrikhanesinin bütün Hıristiyanların dinî temsilcisi olarak kabul edilmesi, Gagavuzları Rumların helenistik propagandalanyla yüz yüze bırakmıştır. Bu etkilerle Rumca âyin ve dinî eğitim dili olmuştur. 1870 yılında Bulgar kilisesi kurulmasıyla birlikte Dobruca'da kalan Gagavuzlardan bir kısmı da Bulgar kilisesinin kontrolüne girmiştir. Türk Ortodoks Patrikliğinin çok geç bir dönemde devreye girmesi, Gagavuzları dinî bakımdan Rum, Bulgar ve Rus papazlarının etki alanında tutmuş, bu milletlerin Gagavuzlara yönelik emperyalist politikaları dinî bir kisve altında yıllarca devam etmiştir. Türkçeyi ibadet ve edebiyat dili hâline getirmiş Anadolu Hıristiyanları olan Karamanlılar, Yunan harfleri ile verdikleri eserleri Gagavuzlara kadar ulaştırmışlar ve onların Anadolu Türk kültürü ile bağlantılarını diri tutmayı başarmışlardır. Karamanlıların nüfus değişimiyle Yunanistan'ın insafına terk edilmesinden sonraki dönemde, dinî hayatta millî dilin önemini kavramış bir din adamı olan Mihail Çakır, İncil'i ve Hıristiyanlığa ait bir kaç eseri Gagavuz Türkçesine çevirerek Gagavuzlarm dillerini ve kültürlerini korumalarını sağlamıştır.

Gagavuz Türkleri, dinî hayatlannda olduğu gibi gelenek ve göreneklerinde de diğer Türk boy ve toplulukları ile büyük benzerlikler gösterirler. Hayvancılıkla uğraşan Gagavuzlar, diğer Türkler gibi hayvanlarını dağlama ve kulaklarına en açma yoluyla işaretlerler. Tarımla uğraşan Gagavuzlarm harman şekilleri de Anadolu Türklerindeki gibidir.

Müslüman Türkler gibi, Gagavuzlar da muska takarlar, muskayı bazan haçla birlikte taşırlar, bazan da gömleğe veya şapkaya dikerler. Nazar inancı Gagavuzlar arasında da yaygındır, nazardan korunmak için nazar boncuğu takılır.

Gagavuzlarda zengin bir halk hekimliği geleneği bulunmaktadır. Nazara, hastalığa, aşırı endişe ve korkuya karşı okuma ve dua ile tedavi yolları uygulanır. Soğuk algınlığı, ayak, bel, baş, kulak, diş ağrıları ve siğil tedavileri için bitkilerden yapılan ilaçlar kullanılır. Bunların dışında uygulanan bazı değişik tedavi yöntemleri de bulunmaktadır.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

KIRGIZ TÜRK
KUDAY TÜRKÜ KORGOSUN!!!
LAİKLİK TÜRKÇÜLÜĞÜN DİREĞİDİR!!!
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2010, 11:05:18 »

Kanı bozulmamış olan Türk, her zaman her yerde aynıdır, aradan binlerce yıl geçsede, bu arada ne kadar zulüm görsede Türk, Türk olarak kalmaktadır.
Gagavuzlar bizim öz kardeşlerimizdir, işte Bayrakları ve işte dilleri. Binlerce yıl kardeşlerinden ayrı düşmelerine rağmen bir Gagavuz Türk'ü ile oturup anlaşabilirsiniz, kardeşilik budur. Biz içimizde binlerce yıldır besleyip barındırdığımız köpek soyluları ile anlaşamazken, bazı etkenler yüzünden uzaklardaki kardeşlerimizi öteleyerek bu etnik piçlere kardeşim diyenleri Tanrı Kahretsin.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
turatbek_aytmatov
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 703


KIRGIZ TÜRK


« Yanıtla #2 : 03 Ekim 2010, 12:26:20 »

İşte bir Gök Oğuz Asenası

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

KIRGIZ TÜRK
KUDAY TÜRKÜ KORGOSUN!!!
LAİKLİK TÜRKÇÜLÜĞÜN DİREĞİDİR!!!
hun_turk58
or-ok-on
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 419


Rehber KAN, hedef TURAN


« Yanıtla #3 : 05 Ekim 2010, 19:15:14 »

Tarih kitaplarında İslam inancını benimsemeyipte Hristiyanlık inancına geçen eski Türk kavimleri için, ''Türklüklerini yitirmişlerdir.'' denir. Bulgarlar, Macarlar için bunu okuturlar. Böylelikle, İslam olmadan Türk olunamayacağı sonucu, ortaokullardan itibaren çocukların akıllarına sokulur. Halbuki Avrupa'nın ortasında yüzyıllardır varlıklarını korumakla uğraşan nice Türk soyluları vardır. Bunlar Bulgaristan'da olduğu gibi, Macaristan'da daha çoktur. Yukarıdaki Gök Oğuzlar'da, varlığını, geleneklerini devam ettiren Hristiyan Türklere diğer bir örnektir. Bu gerçekleri milletten saklayıp yerine ''Hristiyanlıktan sonra Türklüklerini yitirdiler.'' demelerinin dinci bir amaç güttükleri, milli bilinci ve ülküyü yok etmek istedikleri belli. Aksi halde, bu tarih kitaplarında, Hristiyan olupta Türklüklerinden, geleneklerinden ödün vermeyen nice eski Türk soylarını gizlemezlerdi.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

--"Biz dogrudan dogruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanagı Türk toplulugudur. Bu toplulugun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluga dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." Atatürk
turatbek_aytmatov
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 703


KIRGIZ TÜRK


« Yanıtla #4 : 05 Ekim 2010, 19:36:08 »

Tarih kitaplarında İslam inancını benimsemeyipte Hristiyanlık inancına geçen eski Türk kavimleri için, ''Türklüklerini yitirmişlerdir.'' denir. Bulgarlar, Macarlar için bunu okuturlar. Böylelikle, İslam olmadan Türk olunamayacağı sonucu, ortaokullardan itibaren çocukların akıllarına sokulur. Halbuki Avrupa'nın ortasında yüzyıllardır varlıklarını korumakla uğraşan nice Türk soyluları vardır. Bunlar Bulgaristan'da olduğu gibi, Macaristan'da daha çoktur. Yukarıdaki Gök Oğuzlar'da, varlığını, geleneklerini devam ettiren Hristiyan Türklere diğer bir örnektir. Bu gerçekleri milletten saklayıp yerine ''Hristiyanlıktan sonra Türklüklerini yitirdiler.'' demelerinin dinci bir amaç güttükleri, milli bilinci ve ülküyü yok etmek istedikleri belli. Aksi halde, bu tarih kitaplarında, Hristiyan olupta Türklüklerinden, geleneklerinden ödün vermeyen nice eski Türk soylarını gizlemezlerdi.


Anda bugün geç Gök Oğuzları bir kenara koy Altaydaki Şamanist bir Tuva Türkü hepimizden daha Türk yaşamaktadır. Geleneği ile yaşam tarzı ile. Hani müslümanlık dışındaki Türkler Türk değildi. Tarih hocaları ile hep tartışırdım bunu öğrenim boyunca hatta bizim Kırgızstanın Narın Bölgesindeki Şamanist Kırgızlardan söz edince diyecek söz bulamazdı beyni Türk - İslam sentezi ile s.kilmiş düşünmekten kafa yormaktan yoksun beyinsizler!!!
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

KIRGIZ TÜRK
KUDAY TÜRKÜ KORGOSUN!!!
LAİKLİK TÜRKÇÜLÜĞÜN DİREĞİDİR!!!
Onbaşı Yamtar
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 446« Yanıtla #5 : 05 Ekim 2010, 19:39:56 »

İşte bir Gök Oğuz AsenasıYanlış hatırlamıyorsam 1987 yılında  Gökoğuz Yerinden bir kadın bakan  bir Türk kurtultayına gelir ve salona ülkelerinde yüzlerce yıldan beri kullanılan bozkurt selamı vererek girer, ilk defa orda görülen bu hareket çok beğenilir ve o günden sonra da MHP bu selamı kendi el işareti olarak benimser. Şimdi Gökoğuzlar'ı Türk olarak bile görmeyen -ne hadlerineyse- sentezcilere sormak lazım utanmıyor musunuz Türk olarak görmeyip hakaret ettiğiniz (Türk'e, Türk değilsin demek en büyük hakarettir) bu soydaşlarımızın el işaretini kullanmaya diye. Ama nafile neden utanıyorlar ki?

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Toprak ana uyuturken koynunda bizi
Yarınkiler biçecektir ektiğimizi,

Yeşermesi ektiğimiz tohumun haktır,
İşte o gün ruhlarımız şad olacaktır!
Ülgen Han
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 357


Tengrici Atsız Ata Çerisi


« Yanıtla #6 : 05 Ekim 2010, 19:41:17 »

Tarih kitaplarında İslam inancını benimsemeyipte Hristiyanlık inancına geçen eski Türk kavimleri için, ''Türklüklerini yitirmişlerdir.'' denir.  Bu gerçekleri milletten saklayıp yerine ''Hristiyanlıktan sonra Türklüklerini yitirdiler.'' demelerinin dinci bir amaç güttükleri, milli bilinci ve ülküyü yok etmek istedikleri belli. Aksi halde, bu tarih kitaplarında, Hristiyan olupta Türklüklerinden, geleneklerinden ödün vermeyen nice eski Türk soylarını gizlemezlerdi.

Ne yazık ki İlkokuldayken bilemediğimiz, farkedemediğimiz çok ince bir detay...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Ülgen Han
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 357


Tengrici Atsız Ata Çerisi


« Yanıtla #7 : 05 Ekim 2010, 19:44:19 »

Zamanında Saparmurat Türkmenbaşı Devlet Bahçeli'ye öyle bir ayar vermiştir ki (Kime Türk denir ?) Bahçeli kuyruğunu kıstırıp buraya kaçmıştır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın

Köprülerin (Linklerin) Görülmesine İzin Verilmiyor.
Köprüleri (Linkleri) Görebilmek İçin Üye Olun veya Giriş Yapın
Otağ Kurdu
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 11


Otağ Kurdu şimdi dişlerini biliyor


« Yanıtla #8 : 05 Ekim 2010, 19:55:17 »

İleride planladığım Türk acunu gezimin ilk ve son durağı olacaktır Gagauzlar... Onları nedense ayrı seviyorum şimdi belki içinizde de onlara beslediğim sempatiyi garipseyenler olacaktır, lakin sizde TRT Avaz'da Gagauz Yeri Devlet Başkanı Mihail Formuzal'ın röportajını izleyseydiz benim gibi düşünürdünüz diyeceğimdir....
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türk'e Göktanrı yar, Gökbörü kılavuz olsun
Horasanlı Türkmen
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 205


Batı'da İskender varsa, doğuda Nadir Şah var...


« Yanıtla #9 : 05 Ekim 2010, 22:16:00 »

Tarih kitaplarında İslam inancını benimsemeyipte Hristiyanlık inancına geçen eski Türk kavimleri için, ''Türklüklerini yitirmişlerdir.'' denir. Bulgarlar, Macarlar için bunu okuturlar. Böylelikle, İslam olmadan Türk olunamayacağı sonucu, ortaokullardan itibaren çocukların akıllarına sokulur. Halbuki Avrupa'nın ortasında yüzyıllardır varlıklarını korumakla uğraşan nice Türk soyluları vardır. Bunlar Bulgaristan'da olduğu gibi, Macaristan'da daha çoktur. Yukarıdaki Gök Oğuzlar'da, varlığını, geleneklerini devam ettiren Hristiyan Türklere diğer bir örnektir. Bu gerçekleri milletten saklayıp yerine ''Hristiyanlıktan sonra Türklüklerini yitirdiler.'' demelerinin dinci bir amaç güttükleri, milli bilinci ve ülküyü yok etmek istedikleri belli. Aksi halde, bu tarih kitaplarında, Hristiyan olupta Türklüklerinden, geleneklerinden ödün vermeyen nice eski Türk soylarını gizlemezlerdi.

80 sonrası resmi tarih kitaplarının, İslâm'ı yere göğe sığdıramama kompleksinden gelen bir harekettir bu. Bulgarlar, Slavlar ile kaynaşarak Türklüklerini yitirmişlerdir deseler ırk konusuna girecekler o yüzden. O zaman yere göğe sığdıramadıkları İslâm'ın ümmet kardeşleri de bunlara darılacak, gücenecek. Klasik Kemal Kara Ortaokul tarih kitaplarının yazımları biz Türkçüleri bağlamaz, lâkin bunları Türk çocuklarına okutuyorlarsa bizi büyük oranda bağlar. Dini taassub ile yazılan tarih zamanı gelir, tuvalet kâğıdından farksız olur, bunun yerine Türk çocuklarına ırki hassasiyeti olan tarih bilgisini aşılayabiliriz.

Macarlar için ise buna katılmıyorum. Macarlar içerisinde Protestan olsun Katolik olsun Turancılığı ırkçılık bağlamında yapan birçok kandaşımı gördüm. Macarların bir kısmı(Danube Swabianları) Almanlarla karışıp kimliklerini yitirmiş olabilir, buna sözüm yoktur. Fakat sayısı 10 milyonu geçen Orta Avrupa'da Attila'nın, Arpad'ın, Mundzuk'un tohumunu atarak zamanında ilk Turancı hareketleri başlatmış bir milletin ismi dini taassub kullanarak ucuz şekilde karalanamaz. Yıllarca Avusturya Macaristan Habsburgları Macarları Hristiyanlığın kalkanı addederek üzerinde Almanlaştırma politikası güderek kökenlerinden uzaklaştırmaya çalıştı, bir taraftan da İslâmi değerlerini yitiren Türk olamaz gibi anlamsız bir sloganlarla biz uzaklaştırmaya çalıştık.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

" Benim ölümüm benim son silahımdır, bu silah dünyaya mert gelip mert gidenlerin silahıdır."

-Babek Hürremiddin-
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.068 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.016s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.