Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => TÜRKÇÜ TARİH => Konuyu başlatan: Kurtçebe Noyan üzerinde 04 Şubat 2019, 22:00:56Konu Başlığı: ALTAY-SAYAN BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRK HALKLARININ MİTOLOJİSİ
Gönderen: Kurtçebe Noyan üzerinde 04 Şubat 2019, 22:00:56
Altay-Sayan Dağları bölgesinde yaşayan Türklerin mitolojik inançlarına göre Evren üst (sema), orta (yer) ve alt (yeraltı) dünyadan ibarettir. Kubbe şeklindeki gökyüzü yer üstünde uzanır. Yeryüzü hayvan şeklinde betimlenir: destan metninde onun boynu, sırtı, koltukaltıları, ağzı, göbeğinin adı geçiyor. Yeryüzü üst dudağı gökyüzüne dokunan, alt dudağı yere uzanan iki dev balık görünüşlü canavara (ker tütpa) dayanır. Biri soğukluk, sonbahar ve kışın gelmesini, diğeri ise sıcaklık, bahar ve yazın gelmesini sağlar. Canavarlar başını kaldırınca ve eğince depremler ve taşkınlar meydana gelir. Yeraltı dünyaya giriş batıda bir yerde bulunur. Çeşitli efsanelerde evrenin üç dünyasını birleştiren şey ya dünya ağacı ya da gökyüzüne dokunan dağ’dır.

Altaylar ve Şorların mitolojik inançları birbirine çok yakın. Gökyüzü, anne, kurbanların verildiği çeşitli ruhlara saygı, ayrıca hut isimli ruh ile ilgili inançlar eski Türk geleneğinden kaynaklanıyor.

Altaylar’ın inançlarına göre Ulgen isimli tanrı başkanlığındaki ana iyi tanrılar üst dünyada yaşıyor. Yeryüzünde insanlar, soy ruhları ve koruyucu ruhları bulunuyor. Yeraltı dünya ise insanlara zarar veren canavar, ruh ve tanrıların, ayrıca ölülerin yeridir. Alt dünyanın ana tanrısı Erlik’tir. Tosi’ler – şamanların koruyucu ruhları dahilinde soy ruhlarıdır. Onların Ulgen’in oğulları olduğuna inanılır, onlar Altaylar’ın saygı gösterdikleri soy dağlarının isimlerini taşıyor. Yerlerin sahip ruhları kültü de önemli rol oynar.

Erlik’e özellikle saygı gösteren Teleutlar onun gökyüzünün tabanında bulunan ‘gerçek diyarda’ yaşadığına inanırlar.

Hakaslar’ın tanrı panteonu o kadar gelişmiş değil. Çok sayıdaki ruhlar temiz iyi (arıg tos) ve kara kötü (hara tos) olanlara ayrılır. Onların aile şeklinde yaşadığı, görünmez olduğu ama arasıra insan ya da hayvan şeklini aldığına inanılır.

Tuvalar’da üst dünyanın hükümdarı Budist tanrısı Kurbustu’dur. Yeraltı dünyanın ana tanrısı erliken isimli ruhların hizmet ettiği Erlik Han’dır. Orta dünyada insanlar ve hayatının bağlı olduğu iyi ruhlar, yerlerin sahip ruhları, şamanların koruyucu ruhları yaşıyor. Aralarında çok etkili su ve ocak ruhları yer almaktadır. Bazı iyi ruhlar bu arada ölen ataların ruhları insan görünüşlü, ama ama çoğu hayvan ve bitkiler şeklinde betimlenir. Tuvalar tayganın sahip ruhunun oturduğu yere şaman ağacı derler ve ona soyun kutsal yeri olarak saygı gösterirler. Ayrıca insan etrafında çeşitli kötü ruhlar bu arada kara-buk, aza, albıs, şulbu, çetker v.s bulunuyor.