Uzak Şark Medeniyeti Devresinde Türk Ailesi
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 26 Eylül 2020, 18:13:39


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Uzak Şark Medeniyeti Devresinde Türk Ailesi  (Okunma Sayısı 2282 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« : 01 Kasım 2013, 11:17:44 »

Türkler hakkında yalnız aile cihetiyle değil, her
itibarla en az malûmat sahibi olduğumuz devir Uzak
Şark Medeniyeti devresidir.
Kablelmilât 210'dan başlayıp, milâdi 940 senelerine
kadar devam edan bu, hemen on bir buçuk asırlık
devrin birçok noktaları bilhassa Türklerin dahilî
hayatı ve içtimai teşkilâtı meseleleri henüz lâyıkı
veçhile aydınlatılmamıştır.
Onun için burada söyleyeceğim şeylerin birçoğu,
Ziya Gökalp'in, henüz tahakkuk etmemiş olan
faraziyelerine istinat edecektir. Mamafih, bu
faraziyelerin birçoğu tarihi membalarla kabili
tevsiktir.
Şurası muhakkaktır ki, ilk zamanlarda Türk ailesi
bugün anladığımız manadan daha geniş bir aile idi.
Buna "Boy" diyebiliriz.
Türklerin en mühim kısımlarından olan Oğuz Türkleri
24 Boydan mürekkepti. Boy kelimesini Ziya Gökalp,
"Phralri"ye karşı tutuyor [1].
Türkler kendi atlarıyla beraber boylarının da
isimlerini taşırlardı. Meselâ Dede Korkut kitabında
"Salur Kazan" "Bükdüz Emen" i‐simlerine
rastgeliyoruz. Kazan ve Emen isimdir. Salur ve
Bükdüz ise boyların ismidir. İslâmiyetten sonra
yazılmış olmakla beraber en eski zamanların âdet ve
ananelerini saklayan Dede Korkut kitabının bu
isimleri, bizi bîr fikir edinmeye sevkeder.
Sonra, tarihi şahsiyetler hakkında da tarihi
membalarda malûmat bulabiliyoruz. Fakat bunlarda
Boy ismi şahıs isminden sonra geliyor. Meselâ "Haydar Mirza Duğlat" gibi. Türk efsanelerine göre de her boy
bir ailedir. Oğuz efsanesine göre, Oğuz Hanın Gün Han,
Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han
adında altı oğlu vardı. Bunlardan her bîrinin de dörder
oğlu oldu. İşte bu yirmi dört torundan 24 boy türedi.
İslâmiyet devrinde bile kendi isminden sonra boy adını
taşıyan Türklere tesadüf ediyoruz. Fakat hiç şüphesiz o
zaman boy, aile olmaktan çıkmıştı, ve Boy ismini
taşımak sadece bir âdet, bir anane kalmıştı.
Ziya Gökalp, Boyun en eski zamanlarda "Maderi"
olduğunu söylüyor. [1]
***

Fakat bu bir faraziyedem ibarettir. Türk ailesinin ne
zaman "Boy"dan "Pederî aile" şekline geçtiğini de
bilmiyoruz. Fakat bazı tarihî vak'alara göre, Türklerin
tarihe girdikleri kablelmilât 210 senesinde bile Boy
ailesinden pederi aile şekline geçtiğine ve hatta
devletin kuvvetli velayeti karşısında aile hissinin bile
çok zayıf olduğuna hükmedebiliriz. İlk Türk padişahı
olarak tanıdığımız "Tuman"a oğlu "Mete" isyan etti.
Mete'nin askeri ancak on bin kişi idi. . Babasının
kuvvetli ordusunu bununla mağlup edebilmek için
askere kuvvetli bir disiplin tatbik etti. En nihayet de
sadakatlerini denemek için de, karılarına ve
nişanlılarına nişan alarak ok atmalarını emretti.
Askerler attılar. Atmayanlar idam olundu[2].
Bu hadise, kumandanın tamsil ettiği kanunun yani
devletin, aile hissinden daha kuvvetli olduğunu
gösteriyor. Bazı Türk darbımeselleri de bunun böyle olduğunu
gösteriyor. Halbuki bugün kabile halinde yaşayan ve kan
güden akvam da böyle bir şeyin katiyen olmayacâğı
şüphesizdir.
Eski Türkler'de Hintliler'de olduğu gibi sınıf taksimatı
yoktu. Roma'da olduğu gibi de ahali hürler, esirler diye
ikiye ayrılmamıştı. Her Türk hukukça müsavi idi. Kadınların Türk hayatında pek mühim bir mevkii vardı.
Bir Türk evleneceği zaman kendisinin ve kızın mevki ve
şerefiyle mütenasip olmak üzere evvelemirde "Kalın"
namıyla bir para vermeye mecburdu.
Bununla kurulacak yuvanın öte berisi alınırdı. Evlenecek
erkek, ayrıca kızın baba‐sına, anasına, hemşirelerine de
hediyeler ve akçeler vermeye mecburdu. Kadın eğer asil
ise, evlendiği zaman asaletini kaybetmezdi. Erkekle kadın
ailede tamamiyle müsavi olduğu için ocakta, yani evde
hem erkek, hem kadının mabudu bulunurdu. Erkeğinkine
"Od Ata", kadınınkine" Od Ana" derlerdi [2].
Kadının ailedeki mevkii siyasi hayatta da belli olurdu. Çin
imparatorlarına yazılan mektuplar Kunların imparator ve
imparatoricesi namına yazılırdı. Ecnebi devletlerden
gelen sefirler de Hakanla Hatunun, yâni zevcesinin
müşterek huzuruna kabul edilirdi.
Türklerin kadınlara fevkalâde hürmeti olduğu bütün
membalarca tasdik edilmiş olmakla beraber zenginler ve
hükümdarlar, bilhassa fütuhat zamanlarında
besleyebilecekleri kadar zevce alırdı. Fakat asıl ilk zevce,
zevce sayılır ve diğerinden olan çocuklar da onun
sayılırdı. Hatta baba öldüğü zaman üvey anayı oğul
almak mecburiyetinde idi.
Keza ölen kardeşin zevcesini de diğer kardeş ve ölen
amcanın karısını da yeğen al‐maya mecburdu.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
KHAZAR Manash
Khazar Manash
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 4.195


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #1 : 01 Kasım 2013, 11:20:37 »

Cengiz neslinden olan "Orda" hanları tahta geçtikleri vakit ölen pederinin zevcelerinden kendi
anası müstesna olmak üzere diğerleri kendisine geçerdi.
Ve onları alırdı. Bu usul islâmiyetin kabulüne kadar böyle
oldu. Zevce çok mukaddes addolunurdu. Evli bir kadına
tecavüz edenler idam olunurdu. Bir genç kızı iğfal
edenler ağır mahkûmiyete duçar olur ve badehu onu
almaya mecbur tutulurdu.Çocukların terbiyesi de milletin ruhu ile mütenasipti.
Çocukları cemiyete en faydalı olacak bir şekilde
yetiştirirlerdi. Yani asker olarak büyütürlerdi. En ufak
yaşta küçük yaylarla ok atarlardı. "Kun"ların çocuklarını
koyunlara bindirerek biniciliğe alıştırdıklarını Çin
membaları söylüyor .
Büyüdükleri zaman ava ve daha kuvvetli yay
kullanabildikleri zaman da harbe giderlerdi. Millet, çorak
bir arazide ve yalnız askerlikle yaşayan bîr millet olduğu
için millete faydası dokunanlara çok hürmet olunurdu.

Mamafih buna pek lüzum kalmazdı. Aralarında "İnsan
çadırda doğar, kavgada ölür " darbı meseli vardı. Yatakta
ölmekten sıkılıp bunu şerefsizlik telakki ettikleri için
hepsi harp meydanında ölmeye çalışırlardı.
Veraset Türklerde büsbütün başka bir tarzda idi. Kabili
nakil eşya evlâdın büyüğüne veya büyüklerine kalırdı."
Küçüğüne de gayrı menkul eşya kalırdı. Hatta bazen
bunun garip tecellileri oluyordu. Mesela hükümdar
öldüğü zaman memleket ve taht küçük oğluna kalıyor, halbuki orduya malik olan büyük oğlu bunu
cebren kardeşinin elinden alıyordu. Ortancalara ise
hemen hiç bir şey kalmazdı. Bunun yüzünden, "ecnebi
hizmetine girenlerin ve hicret edenlerin ekserisini
ortanca evlâtlar teşkil ederdi.
Kablelislâm devirdeki Türk ailesi hakkında bir söz
söylemek icap ederse, bu aile "Maderşahî" değildi.
Perderşahî de değildi. Çünkü babanın karısını ve
çocuklarını satmak ve öldürmek hakkı yoktu. Türk kadınlarında tesettür ve îtikâf mevcut
değildi .
Kadının mevkii çok büyüktü. Çok hürmet görürdü.
Fakat nadiren taaddüdü zevcat oluyordu. Öyle olduğu
zaman bile ilk kadın esas addolunurdu. Çocuklar
mirasta gayrı müsavi idi. Demek ki bu ailenin kendine
mahsus bir şekli vardı.
ATSIZ MECMUA SAYI 8
İstanbul Kız Lisesi
Felsefe Sıtajiyeri
Mehpare Nihâl
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
Alp77
YörükoğluYörük
SOYSUZ BİR PİÇ OLDUĞUNDAN ATILDI
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 979« Yanıtla #2 : 01 Kasım 2013, 11:39:23 »

Mehpare hanım böyle donanımlı ve Türk tarihi ile ilgiliymiş.
Atsız Ata boşyere aşık olmamış kendilerine.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Nihal Atsız Ata'dır, Türkçülüğün kapısı,
O'nun mahiyetinde, çizilmiştir yapısı,

Nihal Atsız atmıştır, davaya son temeli,
Turan Yurt kurulması, O'nun birtek emeli,

Gökbilge'dir davada, bu yüzden Atsız Ata,
Tanrı her doğan Türk'e, O'nun ruhundan kata...


Alp
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.21 Saniyede 24 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.007s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.