Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRKÇÜ DURUŞ, TÜRKÇÜLÜK, ATSIZCI GÜÇ => Türkçülerden Sorular => Konuyu başlatan: Çİ-Çİ üzerinde 06 Nisan 2014, 17:35:08Konu Başlığı: Türk Şiirine Baktığınız Zaman, Ne Gibi Tarihsel Özellikler Görüyorsunuz?
Gönderen: Çİ-Çİ üzerinde 06 Nisan 2014, 17:35:08
Şiir, belki de tarih kadar eski bir insan sanatıdır. Yeniçağlarda da şiir, yeni işlevlerle 21. yüzyıla kadar geldi.

Türkiye'de de şiir, edebiyat dallarının en çok benimsenmiş, tarihsel bakımdan toplumda en fazla yerleşmiş olanıdır. Şiirin bu toplumsal serüveni, Türkiye'de 20. yüzyılda birçok ilginç duraktan geçti.

'Yüzyıllar boyu Türk şiiri içerik bakımından çeşitli doğrultularda ilerledi. Hepsinin kesiştiği nokta insanı aramak olmuştur. Gerek saz şiiri, gerekse derviş şairlerin yarattıkları şiir ve büyük kentlerdeki divan şiiri her zaman insan çevresinde döndü, dolaştı. Şiir her zaman insanın iç zenginliğini sağlamaya çalışır; içerde gizli bir cevheri keşfetmeye, ona hayatı daha katlanır bir biçimde göstermeye, ona teselli vermeye, onu bulunduğu çizgiden yukarılara çıkarmaya uğraşmıştır. İşin bu yanıyla devirler arasındaki şiirde büyük bir fark görmüyorum. Geçmiş yüzyılların dili bugün için gerilerde, karanlık bile olsa, herhangi bir geçmiş şiir örneğine baktığımız zaman, 21. yüzyıl insanının iç dünyasından da bir şeyler bulmak mümkündür. Zamanımıza gelen şiirler, hayatını sürdüren şiirlerin bazen tümü bazen bir kıtası, bir mısrası bizi bize yansıtan aynalar gibidir hep ...' Behçet Necatigil

'... Hiçbir Türk şairi ilkel şiir yazmamaktadır. Çıkış noktasında, dünya şiirinin bulunduğu noktadan hareket etmektedir. Türk şiiri de özellikle 1955 yılından sonra dünya şiirinde artık her şeye hakkı olan bir şiir haline gelmiştir. Okurun gerisinde kalmaması için şairin de, kendisini, Türkiye'nin durumuna göre sürekli ayarlaması gerekir. Bunun için Türk şairi birçok değeri başarıyla özümlemiş durumdadır. Artık çeviri denebilecek türden şiirler yazmıyor, Türkiye'de bugün otuz, kırk, elli, altmış yaşında Türk ozanı vardır. Her on yılı bir kuşak sayarsak, ülkede her kuşaktan iyi şairler varsa, o ülkede şiir de var demektir.' Cemal Süreya

Türk şiirine baktığınız zaman, ne gibi tarihsel özellikler görüyorsunuz? Türk şiiri, geçmiş şiirden çağdaş şiire doğru nasıl evrilmiştir?