Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => Türk Edebiyatı => Konuyu başlatan: Bağatur-Şad üzerinde 13 Şubat 2010, 21:16:09Konu Başlığı: Irak-Azer-Türkmen-Özbek-Gagavuz Türkleri'ne ait metinler
Gönderen: Bağatur-Şad üzerinde 13 Şubat 2010, 21:16:09
IRAK TÜRKLERİNE AİT METİNLER
     Horyatlar

Bir taş atdım ağaca
Bir kuş tutdum alaca
Canım kurbanıv olsun
Sen bize gelen gece.

Bir sinedi
Bir sedef bir sinedi
Kösküvde üç şey gördüm
Kisi nar birsi nedi?

Bir kız sevdim on yaşar.
Görenin aklı caşar.
Bir gören birde görse
Gider helalin boşar

Bir bir yan.
Bir bir söyle bir bir yan.
Başıva gelenleri.
Sal yadıva bir bir yan

             

 
 Kerkük Marşı 
Kerkükliyığ Kerkükli
Dostlar şad,düşman yükli;
Fedayığ bu vatana
Hem gençler hemde tükli

Irakta Kerkük şehri,
Kara neft akar nehri.
Daş altun,torpah gümüş,
Sür safa,çekme kahrı.

Severığ biz biz vatanı,
Hem ana hem atanı
Ölürseğ terk etmerığ
Bu toprağda yatanı.

Kerkük Irak çerağı,
Fitilsiz yanar yağı
Kısa görüşlü degi
Daim gözler Irağı


Geçerığ yüz bin ili,
Terk etmerığ bu dili,
Irak Türkü Türkmanığ
Dünyada herkes bili.

                                                                           
Bir dereye
Bir dağa bir dereye
Bir az hüsnüv görse
Dağ düşer bir dereye.

Bu alma dört olaydı
Karnımda derd olaydı
Boynuma vuran cellad
Kaşki bir merd olaydı.

Bu isler zulüm işler
Bey buyurur kul işler
Gelmesin kul başına
Başima gelen işler.

Mustafa Gökkaya

:GokTurk:

Gagauz Türkçesine Ait Metinler               
 Halkın Aydın Günü

Herbir milletin ömüründe gele vakıt açan ayırı yaşayan insannar,ayleler,küyler,kasabalar birleşerler.Büünkü güneden düne yoktur gördü böle birleşmek Gagouz haklıdan…Yeni yol getirdi bizi düşünmeklere,ki Gagouz halkı da bu dünneyde var insan da o da var nası kabul etsin kendisine devletlik-AVTONOMİYA.
    Dorosunu lazım sölemee,ani çoyu ilkten bu işi inanmaardı,hem diil salt inanmasın ama alemi da bu inanmalıklan ulaştırardı.Gelerdi,ani Gagouzlar istemeerler ki olsun onnarın da devletli.Bundan kaare çok ‘’yardım ederdiler’’ mankurtlar da.
    Büünkü günde mitingler,topluşlar geçti her bir Gagouz küylerinde,kasabalarında.O mitinglerde,topluşlarda insannar üze çıkarardılar bir Gagouzlara lazım avtonom respublikası.İnsannar annadılar, ani onar kendileri lazım olsunnar çorbacı yaşayan toprakta.

                   
Güz
Sansın dün girdik yaza,
Ama te birden bire
Avgusttan adımnadık
Yaamurlu sentebire.

İkinci afta yaamur
Hep yaayer yavaş yavaş
Bişey kalmadı kuru,
Gök te yaş,toprak ta yaş.

Arasız yaamur çiser,
Güz yıkeer yaprakları.
Siliner yeşil boya,
Yapraklar kaler sarı.

AZERBAYCAN TÜRKLERİNE AİT METİNLER….
Heyder Babaya Selam[/b

Heyder baba ıldırımlar şahanda
Seller, sular şakkıldıyub ahanda
Kızlar ona saf bağlıyub bahanda

Selam olsun şevketüze elüze
Menim de bir adım gelsin dilüze

Heyder Baba kehliklerün uçanda
Kol dibinnen dovşan kalhub kaçanda
Bahçalarun çiçeklenüb açanda

Bizden de bir mümkün olsa yad ele
Açılmayan ürekleri şad ele

Bayram yeli çardahları yıhanda
Novruz guli, kar çiçeği, çıhanda
Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda

Bizden de bir yad eleyen sağ olsun
Derdlerimiz koy dikkelsün dağ olsun

Heyder Baba senün üzün ağ olsun
Dört bir yanun bulağ olsun bağ olsun
Bizden sonra senün başın sağ olsun

Dünya kazov- kader ölüm itimdi
Dünya boyı oğulsuzdu yetimdi.

Heyder Baba yolum senen keç oldı
Ömrüm keçdi gelemedim geç oldı
Heç bilmedim gözellerün nec’oldı.

Bimezidim döngeler var, dönüm var
İtginlik var, ayrılık var, ölüm var.
Şehriyar…

TÜRKMEN TÜRKÇESİNE AİT METİNLER

Malı Bolmasa


Goç yiğidin adı çıkmaz
Devleti malı bolmasa.
Endişeli iş bitirmez,
Meydanda deli bolmasa

Bolmasa yiğidin züryadı,
Ölende tutulmaz adı,
Tutuşmaz sınanın odı,
Başda hıyalı bolmasa

Algır guşlar öye çarpmaz,
Hünersiz öz sırtın yapmaz,
Merekede orun tapmaz,
Aklı kemalı bolmasa.

Gonmak- teze yurda yagşı,
Halı düşek törde yagşı,
Ol yigitler görde yagşı,
Başı govgalı bolmasa

Magtımgulı, bolsa başlı,
Uyalmaz, aşlı gılıçlı,
Duzı şor, düşmanı güyçli,
Dostı vepalı bolmasa
      Magtımgulı
      Mahtumkulu

Özbek Türklerine ait metinler
Kış. Appak kar yağa başladi.Siyrek yağayatgan kar kalinlaşdi.Hemme yak akardi.
Kattık kış keldi.Kar kalin yağdi.Küçli savuk boldi.Şemal kozğaldi.deraht şahlari tebrendi.
Hava savidi.Suv muzladi.Hemme yak kar bilen kaplandi.Balalar karbaba yasadilar.
Kuyaş çıkdi.Şeher oyğandi.Köçeler gavcum.İşçiler işge ket yaptilar.Balalar mektebge şaşiladilar.
      II
Kış bembeyaz kar yağmaya başladı.Seyrek yığıp duran kar yoğunlaştı.her taraf ağardı.
Kattı kış geldi.Kar çok yağdı.Şiddetli soğuk oldu.büyük ırmak buz tuttu.
Akşam oldu.Rüzgar çıktı.Ağacın dalları sallandı.
Hava soğudu.Su buz tuttu.Her yan kar ile kaplandı.Çocuklar kardan adam yaptılar
Güneş çıktı.Şehir uyandı.Caddeler kalabalık. İşçiler işe gidiyorlar.