Askerlikte Rütbe ve Görevleri
(1/1)
Bozkurt58:
Er: Askerlik yapmaya elverişli olan her erkek Türk vatandaşının 21 yaşından sonra askerlik görevinde aldığı rütbedir.  Askerlik süresi boyunca görevini bu rütbeyle gerçekleştirmektedir. Ayrıca profesyonel hizmet alan erlere ise uzman er ve erbaş adı verilmektedir.

Onbaşı: Onbaşı, çavuşun yardımcısı olup erden bir sonraki üst rütbedir.

Çavuş: Er yöneticisi olarakta tanımlayabileceğimiz Çavuşlar, subaylardan aldıkları emri erlere uygulatmaktadır.

Uzman onbaşı: En az lise mezunu olmak kaydıyla teknik konularda bilgisi olan rütbeli TSK personelidir.

Uzman çavuş: En az lise mezunu olmak kaydıyla, uzman onbaşı ile benzer görevleri üstlenir.

Uzman jandarma: Uzman jandarma, jandarma yüksekokulundan mezun olunduktan sonra alınan ilk rütbe olarak bilinmektedir. 1-8 arasında kademeleri bulunup, en yüksek kademe Jandarma subayı’dır.

Astsubay çavuş: TSK içerisinde en küçük astsubay rütbesi olarak bilinir. Kıdeme göre rütbe farklılıkları görülebilmektedir.

Asteğmen: Geçici asker olup birlik ya da bölüm astsubaylığı görevi üstlenir.

Teğmen: Takım komutanlığı görevini yürüten subaydır.
Normal şartlarda 3 yıl görev yaparlar. Harp okulunda okuyan öğrenciler, 4 yıllık eğitimin ardından bu rütbe ile mezun olurlar.

Üsteğmen: Teğmen ve Yüzbaşı arasında yer alan bir rütbedir. Toplam görev süreleri 6 yıldır. Doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans programlarını bitirme gibi seçkin terfi durumlarında bu görev 4 ila 5 yıla düşmektedir. Takım komutanı ile bölük komutanı görevlerini icra edebilirler.

Yüzbaşı: Asli görevi bölük komutanlığıdır. Yüzbaşılar harp akademisinden mezun olduktan sonra en az altı yıl bu görevde kalmaktadır. İlk 3 yılı Yüzbaşı, son 3 yılı ise Kıdemli Yüzbaşı olarak adlandırılır.

Binbaşı: Takım komutanlığı görevini üstlenip en az beş yıl bu görevi yürütürler. Üstün kıdem ve terfi ile bu görev süreleri 2 yıla kadar inebilir. Orduda tabur biriminin komutanı olarak adlandırılır. Üstsubay sınıfına dahil olurlar. Bu rütbede şapkaya sırma, apolote defne yaprağından oluşan çelenk eklenir.

Yarbay: Tabur komutanı olarak görev alan yarbayların en az üç yıl görev süreleri bulunmaktadır. Bu rütbe Albaylık rütbesine hazırlamak maksadı güttüğü için görev süresi kısadır. Kara Kuvvetler'nde genellikle Alay Komutanı Yardımcısı olarak görev yaparlar.

Albay: Ordu içerisinde son rütbe olup, yüksek askeri şuraya göre göreve general sınıfında devam etme ya da emekli olma hakları bulunmaktadır. Kıta görevlerini alay komutanı ya da daha büyük askeri birliklerde (tugay, tümen, kolordu veya ordu) kurmay başkanı, şube müdürü olarak yaparlar. Normal şartlarda görev süreleri 6 yıldır. YAŞ'da terfiye layık görülen subaylar bir üst rütbeye yükseltilir.

Tuğgeneral / Tuğamiral: Bu rütbede defne yaprağından oluşan çelenge çapraz kılıçlar eklenir.Tugay komutanıdır. Bu rütbede genellikle 4 yıldır. 4 yılın sonunda yüksek askeri şura tarafından görev süresi uzatılabilir, emekliye ayrılabilir veya tümgeneral ( deniz kuvvetlerinde tümamiral) rütbesine terfi ettirilir.

Tümgeneral / Tümamiral: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde rütbesi Tuğgeneral ile Korgeneral arasında olan subay, general. Deniz kuvvetlerinde tümamiral.
Orduda Tümen Komutanı olarak görev yaparlar. Normal şartlar altında görev süresi 4 yıldır. TSK nın tugay yapısını kullanmaya başlaması nedeniyle çok az sayıda tümen kuruluşu kalmıştır.

Korgeneral / Koramiral: Geçici olarak ordu komutanlığı görevi yürütebilirler. Tümen komutanıdırlar. Tümgeneral ve orgeneral rütbeleri arasında yer alır. Askeri dokunulmazlık hakkına sahip ilk rütbe korgeneral/koramiral rütbesidir

Orgeneral / Oramiral: Görev süreleri 4 yıl olup, ordu komutanlığı, genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlığı gibi görevlerde yer alırlar.

Genelkurmay başkanı: Tüm kuvvet komutanları üzerinde olan, kuvvet komutanlarını komuta eden, denetleyen ve yöneten en yüksek subay rütbesidir.

Mareşal / Büyük Amiral: En az üç meydan savaşını komuta etmiş ve birini kazanmış komutanlara verilen rütbedir. Türkiye’de yalnızca Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak bu rütbeye sahiptir.

Kara, deniz, hava kuvvetleri ile jandarma rütbe sıralaması ise aşağıda ki gibidir.

Kara Kuvvetleri Rütbe Sıralaması: Mareşal, Genelkurmay başkanı, Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral, Tuğgeneral, Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen, Astsubay, Uzman çavuş, Uzman onbaşı, Çavuş, Onbaşı.

Rütbeler yüksekten küçüğe doğru sıralanmıştır.

Deniz Kuvvetleri Rütbe Sıralaması: Büyük Amiral, Genelkurmay başkanı, Oramiral, Koramiral, Tümamiral, Tuğamiral, Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen

Hava Kuvvetleri Rütbe Sıralaması: Subay rütbeleri – Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral, Tuğgeneral, Albay, Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Asteğmendir. Astsubay rütbeleri ise – Kıdemli başçavuş, Başçavuş, Kıdemli üstçavuş, Üstçavuş, Kıdemli çavuş, Astsubay çavuş.

Jandarma Rütbe Sıralaması: Jandarma’da rütbe sıralaması Uzman Jandarma I. Kademeli Çavuştan, Uzman Jandarma VIII. Kademeli Çavuşa kadar yükselmektedir.
mustafa66a:
Uzman Çavuş çocuğu olarak babamla gurur duyuyorum!
Navigasyon
Mesajlar