TÜRKLER HANGİ IRKTANDIR?
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 21 Eylül 2020, 15:27:20


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
Gönderen Konu: TÜRKLER HANGİ IRKTANDIR?  (Okunma Sayısı 19566 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
KÜRŞAT TÜRK
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 30


« : 25 Şubat 2010, 20:53:07 »

 GökTürk
TÜRKLER HANGİ IRKTANDIR?
 


Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

“Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.

                                                          ***

Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.

                                                        ***

Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir?... Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.


Atsız Mecmua, 1931, Sayı: 6
 
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Bağatur-Şad
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 316


Elbet bir gün kutlu Türklük töresini bulacaktır...


« Yanıtla #1 : 26 Şubat 2010, 15:27:06 »

Atsız Ata sonuna kadar haklı ama öğrenmek istediğim bir nokta var "ARYANİLER" kimdir ve şu an aryani kökkenli olduğunu iddia eden milletler var mıdır kimlerdir? Bence Türkler Türk Irkındandır. Bu Aryaniler gibi samiler gibi Anglo-Saksonlar gibi Türklerde bir ırktır..
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

SANA DAR GELMEYECEK MAKBERİ KİMLER KAZSIN
GÖMELİM GEL SENİ TARİHE DESEM SIĞMAZSIN
Dodurga-Avşar-Eymür
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 388« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2010, 13:52:45 »

Türkler Türk ırkındandır. Gerisi palavradır. Biz aşırı çekik gözlü sarı moğolda, sapsarı saçlı bembeyaz suratlı alman da değiliz. Biz bize benzeriz. Başka yerde şubemiz yoktur taklitlerimizden sakının...
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Bazı şahısları sevmediğim için beni hiçbir kanun, hiçbir mahkeme mahkûm edemez. ben herkesin sevdiği insanları sevmeğe mecbur değilim.
TÜRK NEFERİ
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 50


KARAMANOĞLU


« Yanıtla #3 : 08 Mayıs 2010, 14:37:40 »

Atsız Ata doğru söylemiş. Yoruma ne hacet.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Turk Oguz begleri, budun, esidin uze tenri basmasar asra yir telinmeser Turk budun ilinin, törüngün kim artati udaçı? / Türk Oğuz beyleri, ulus, işitin; üstte gök Tanrı basmasa, altta yer delinmese, Türk ulusu, ülkeni, töreni kim atar, bozar?
Boz-Ok
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 10« Yanıtla #4 : 05 Haziran 2010, 14:51:39 »

''Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu''

Timur'u ırk olarak Türk sanırdım
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

''Ünlü Süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar.Bozok Yaylasının çocukları, Var olun!''
TÜRK NEFERİ
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 50


KARAMANOĞLU


« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2010, 18:09:55 »

Timur Türktür.Bu kesindir.

“Biz ki, Mülk’ü Turan, Emir’i Türkistan’ız; Biz ki Türk oğlu Türküz; Biz ki, milletlerin en kadimi ve en ulusu, Türk’ün başbuğuyuz"

Temür Han
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Turk Oguz begleri, budun, esidin uze tenri basmasar asra yir telinmeser Turk budun ilinin, törüngün kim artati udaçı? / Türk Oğuz beyleri, ulus, işitin; üstte gök Tanrı basmasa, altta yer delinmese, Türk ulusu, ülkeni, töreni kim atar, bozar?
Boz-Ok
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 10« Yanıtla #6 : 12 Haziran 2010, 22:56:30 »

Bende Türk olarak biliyordum ama Atsız Ata Türkleşmiş Moğol diyor
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

''Ünlü Süvarileri harp meydanlarında kahramanca dövüşen Türk yiğitlerinin harman olduğu diyar.Bozok Yaylasının çocukları, Var olun!''
İlteriş Kutluk Kağan
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 397


ACUNDA KUTLU YASA, TÜRKLERİN TÖRESİDİR.


« Yanıtla #7 : 12 Haziran 2010, 23:05:34 »

Kendisi Türk'tür. Moğollarda eskiden Türk'tü sonra özellikle Çin tesiriyle ayrı millet oldular.Rıza Nur Türk Tarihi serisinin 2. cildinde kanıtlıyor kandaşım. Timur'da bir tarafı Moğol bir tarafı Türk olmaklar beraber kendine Türk diyorsa Türk'tür. Soyu arap olupta Türk diyene Türk diyemesekte bir tarafı moğol olan Türk'üm derse bu gerçektir ve kabul etmememiz saçmalıktır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

IRKLARIN ÜSTÜNDE TÜRK IRKI!..
GENÇ ATSIZCI
tunga
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 129« Yanıtla #8 : 13 Haziran 2010, 00:00:57 »

Esasında Moğollar diye bir ırk yoktur.Bunlar aslen Çin lidir.Bunlara Çin in orta asyada ki uzantılarıda denebilir.Bunlar sonradan Türklerle yaşaya yaşaya büyük çoğunluğu Türkleşmiştir.Kendileride bunun bilincindedir.

Temurda bu Türkleşen Moğollardan dı.

Temur a Türk değildir demekte yanlıştır.Soyunu tam bilmiyorum ama kökeninde Türklerle akrabalık vardır muhakkak ve Türk olduğunu söylemiş.

Diğer taraftan Cengiz Han  Türk soyluydu ama kendine Türk demeyip Moğol demiştir.

Tatarlar bizim akrabalarımızdır.


Facebook'a Ekle
Kayıtlı
ASENA-01
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bayan
ileti Sayısı: 700« Yanıtla #9 : 13 Haziran 2010, 00:25:14 »

Esasında Moğollar diye bir ırk yoktur.Bunlar aslen Çin lidir.Bunlara Çin in orta asyada ki uzantılarıda denebilir.Bunlar sonradan Türklerle yaşaya yaşaya büyük çoğunluğu Türkleşmiştir.Kendileride bunun bilincindedir.

Temurda bu Türkleşen Moğollardan dı.

Temur a Türk değildir demekte yanlıştır.Soyunu tam bilmiyorum ama kökeninde Türklerle akrabalık vardır muhakkak ve Türk olduğunu söylemiş.

Diğer taraftan Cengiz Han  Türk soyluydu ama kendine Türk demeyip Moğol demiştir.

Osmanlı Padişahları bunlara Tatar (Çin-Türk melezi) demiştir.Esasında bu Rusların tüm Türklere taktığı adıdır. Ama sonraları biz bu Türkleşen Moğollara  Tatar demişiz.  Moğollar da turanid ırktantır.Turanid  ırk  Fin-Alpin ve Amerendien ırkın bileşiminden oluşur. Çinlilerle karışma yoktur.
Daha sonra çinleşme deseniz anlardım. Siz bizlerle akrabalığı yok etmişsiniz. Bu bilime terstir en başında. T.T.K.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

BENİ ANCAK TANRI YARGILAR!
Sayfa: [1] 2
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.183 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.011s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.