16 DEVLET MASALI VE UYDURMA BAYRAKLAR
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 19 Aralık 2018, 11:41:52


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: 16 DEVLET MASALI VE UYDURMA BAYRAKLAR  (Okunma Sayısı 8391 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Urungu yko
Ziyaretçi
« : 12 Ocak 2009, 18:11:11 »

16 DEVLET MASALI VE UYDURMA BAYRAKLAR 
     
Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT`nin bastırdığı bir takvimle Türklerin şimdiye kadar 16 büyük devlet kurduğunu, bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız bulunduğu iddiaları öne sürüldü.
 

Her şeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir. Türk tarihi nerden başlayıp hangi gidişi takip eder, kimler Türk`tür? Bunlar henüz belli değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı büyük şahsiyetlerin Türk olup olmadığı üzerinde bile tarihçilerimiz arasında birlik yoktur. Durum bu merkezde iken, şimdiye kadar 16 büyük Türk devletinin kurulduğu ve Türkiye`nin bunların vârisi olduğu hakkındaki iddia, şüphesiz, çok su götürür bir iddiadır.
 

Şimdiye kadar 16 büyük Türk devleti kurulduğu hakkındaki kararı kimin verdiği belli değildir. Tarih bilginlerinin konusu olan bu konu için ciddi bir kurultayın toplanması gerekirdi. Böyle bir kurultay toplanmış değildir. Ayrıca bu kadar büyük ve tesirli bir fikir için yalnız tarih bilginlerinin toplanması da yeterli sayılmaz. Bu tarih mirasından söz edilirken işe milli kültür ve ülkünün taşıyıcıları olan kimselerin karışması da tarihî bir zarurettir .
 

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın 16 büyük Türk devletini temsil ettiği hakkında şimdiye kadar benim hiçbir bilgim yoktu. Bu gibi konularla ilgilenen birisi olarak ben bu sembolü bilmedikten sonra acaba bunu kimler biliyordu? Yoksa bu da bir millî sırdı da ancak şimdi mi açığa vurulması uygun görüldü?
 

16 Türk devleti efsanesini, sayın Tekin Ererin Ocak 1969`da kendi sütununda yazdığı "Türklüğün 16 Avizesi" başlıklı makaleden öğrendim. Bu makalede sayılan 16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir .
 

Bundan başka 16 devlet telâkkisi bizim millî ülkümüze, büyüklük düşüncemize, süreklilik vetîremize aynı zamanda tarihî gerçeklere de şiddetle aykırı düşmektedir.
 

16 büyük devlet... Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır. 50 devlet kurmayı bir başarı saymak, ilk bakışta mümkün gürünebilir. Fakat madalyonun ters tarafına dönünce iş tamamiyle değişir. Adama sorarlar: Elli devlet kurdun da neden hiçbirini yaşatamadın? Neden kala kala orta çapta bir Türkiye Cumhuriyetine kaldın?". Zoraki tarih bilginleri tabii bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Çünkü tarihî gerçek hiç de öyle değildir. 16 veya 50 devlet kurulmuş değildir. Gerçekte anayurtta bir, nihayet iki devlet kurulmuş, anayurt dışında da buna üç beş devlet daha eklenmiştir. O kadar. Bizi asıl ilgilendiren anayurdumuzdaki devlet olduğuna göre de konu bir veya iki devletin tarihinden ibaret kalmaktadır. Bu iki devlet Türkistan ve onun uzantıları olan doğu Avrupada kurulan devletle bugün Türkiye dediğimiz devletin kurulduğu Önasya bölgesindeki devletten ibarettir ve ikincisi birkaç defa birincisine tâbi olmak suretiyle tarihteki Tek Türk Devleti prensibini devam ettirmiştir. Tek Devlet düşüncesi sembolik de olsa son zamanlara kadar devam etmiş, meselâ Sultan Aziz zamanında Doğu Türkistan'dan Çinlileri atan Atalık Gazi Yakub Han, Türkiye Devletini kendisine metbû tanımıştır.
 

Herşeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir dedik. Bu yüzden okullarda çocuklarımıza millî tarih terbiyesi verilememektedir. Tarihlerde hâlâ Sümerler'in veya Hititler'in Türk olduğu hakkındaki hezeyan tekrarlanmakta, bunu inanmadan öğrenen çocukta millî tarih sevgisi diye bir şey kalmamaktadır.
 

Türk tarihi bir bütündür. Devlet denilen nesneler ayrı hükümdarlar, hanedanlardır. Böyle olunca 16 Türk devleti masalı kendiliğinden yıkılır ve birbirinin devamı olan hanedanlarla Türk tarihindeki birlik karşımızda parıldar.
 

Türk tarihinin devletler adı altında parçalara bölünmesinin millî psikoloji üzerindeki yıkıcı tesirini kimse düşünmüyor. Mazideki millî devamlılığa inanmayan kimsenin bugünkü millî devamlılıktan da ümitsiz olacağı hesaba katılmıyor. Halbuki biraz mantık ve anlayış sahibi olanlar Türk tarihinin aralıksız bir bütün olduğunu kendiliğinden kavrayabilir.
 

Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu`nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti'nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır. İlhanlı Devleti Anadoludaki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadoludaki Selçuklu devleti ile Batı Türkistan ve İrandaki Harzemşahlar devleti Büyük Selçuklu Devletinin devamıdır. Büyük Selçuklu devleti Karahanlıların, Karahanlılar Uygurlar`ın, Uygurlar Gök Türkler`in, Gök Türkler Aparların, Aparlar Siyenpelerin, Siyenpiler Kunların devamıdır.
 

Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz. Bazen aynı zamanda birkaç hanedanın birden bulunup Türkeli'nin ayrı bölgelerinde hakimiyet kurması ve hatta bunların birbiriyle çarpışması bu kaidenin bozulduğunu göstermez. Bu durum Türk siyasî hakimiyet nazariyesinin, merkeziyetçi olmayan devlet telâkkisinin icabından başka bir şey değildir. Çünkü, hiç olmazsa nazarî halde bile, bu hanedanlardan bir tanesi ötekiler üzerinde hâkimiyete maliktir.
 

Buna rağmen bazen Türk tarihinde siyasî bütünlüğün parçalandığı olmamış değildir. Bunlar her milletin tarihinde görülen fetret zamanlarıdır. Bizim tarihimizin son zamanlarında Istanbul'da ve Ankara`da iki ayrı hükûmetin bulunması bunun tipik bir örneğidir. Tarihî gerçek budur. İlkokuldan üniversiteye kadar tarihin böyle okutulması, böyle gösterilmesi lâzımdır. Türkler'in kafasında bir tarih birliği, tek devlet şuuru bulunmalıdır. Fakat bu şuurun yerleşmesi için önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda, onun Talim ve Terbiye Kurulu'nda bu şuurun bulunması icap eder.
 

Son haftalarda TRT tarafından yayınlanan bir takvim aynı 16 devlet masalını tekrarlamak, üstelik 16 devlete 16 uydurma bayrak yakıştırmak bakımından dikkati çekmiştir. TRT umumiyetle sol eğilimli bir müessese olarak tanındığı için onun böyle Turancı bir takvim yayınlaması cidden şaşılacak bir davranıştır. Fakat 16 devletin her biri hakkında verilen bilgi ile Türk büyüklerine isnad olunan sözler yanlış veya uydurmadır. Meselâ: Büyük Kun İmparatorluğu'nun kuruluş yılı milâttan önce 204 olarak gösterilmiştir. 220 olacaktır. Kurucusu da Mete değil, Mete'nin babası Tuman Yabgu'dur. Mete'nin sözleriymiş gibi gösterilen Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim; fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem sözleri böyle değildir. Mete doğu komşuları olan
 

Tung-huların kıymetli bir at ile zevcelerinden birini istemelerini, devletin o andaki zayıflığı dolayısıyla kabul etmiş, fakat toprak isteklerini reddederek Tung-huları yenmiştir. At ve kadın verildikten sonra çorak bir toprak parçasının ne değeri olur diyen beğlere karşı da at ve kadın şahsıma aitti, verdim. Fakat toprak milletindir cevabını vermişti. Bu iki şekil arasında büyük fark vardır. Keyfî olarak değiştirilemez.
 

Takvimin yaprakları altında Türk büyüklerine isnad olunan sözlerde de gelişigüzel tasarruflar olmuştur. Son zamanlarda sık sık görülen, Bilge Kağan`a ait Türk milleti titre ve kendine dön sözü de uydurmadır. Bu söz sadece Türk milleti! Düşün şeklindedir ve Bilge Kağan`ın ağzından söylenmiş olmakla beraber Yulığ Tegin tarafından yazılmıştır. Hele Gök Türkler'in en eski kağanlarından İstemi Kağan (yahut İstemi Bağatur Yabgu)'a isnad olunan erkekleri cesur, kadınları iffetli olan ulus egemen olur vecizesi tamamiyle uydurmadır. İstemi Kağan hakkındaki tarihî bilgi o kadar azdır ki bu az bilgi arasında onun bir vecizesine raslamak imkânsızdır.
 

Bu yanlışlıkları birer birer saymağa ne imkân, ne de lüzum var. Fakat bayraklar hakkından konuşmak yerinde olacaktır .
 

16 muhayyel Türk devletinin l6 bayrağı da tamamen hayalî, uydurma ve yakıştırmadır. Bir kere , eski Türkler`de bayrak yok, tuğ vardır. Bayrak, tuğun gelişmesiyle daha sonraki yüzyıllarda doğmuştur. Yine bilindiği gibi eski Türklerde bir tek millî bayrak değil, türlü türlü bayraklar vardır. Osmanlı Türkleri`nin bayraklarından çoğu bilinmektedir. Her askerî birliğin, her korsanın, her kumandanın ayrı bayrağı olduğu malûmdur. Tek millî bayrak fikri yavaş yavaş gelişmiş ve bizim bugünkü bayrağımız bu son şeklini Sultan Abdülmecid zamanında almıştır.
 

Uydurma bayraklar arasındaki Hun bayrağında ejder mi, semender mi, kertenkele veya dinozor mu olduğu belli olmayan acayip yaratık şeklinin yer alması Türk tarihi hakkında hiçbir bilgiye malik olmamak demektir. Ejder, Çinlilerin sembolüdür. Türkler'de ise kurt, doğan ve koyun kullanılmıştır.
 

Yine bu takvimde Batı Hunlarının (Orta Asya Hunları`nın son çağı demek istiyorlar) sapsarı, Harzemşahların kapkara bayraklarının hangi muhayyileden doğup uydurulduğu da cidden meraka değer.
 

Bir de Ötüken'in haritada şehir olarak gösterilmesi büyük bir yanlışlıktır. Bilindiği gibi Ötüken şehir değil, ormanlık bölgenin adıdır .
 

Kaş yaparken göz çıkarmak buna derler. TRT bunca masrafla cidden güzel bir takvim çıkarırken Türk tarihi profesörlerine danışsaydı böyle yanlışlarla dolu bir eser yerine kütüphanelerde saklanacak bir eser meydana getirir ve büyük bir millî hizmet yapmış olurdu. Bunu yapmadığı için bu takvim gülünç bir nevheveslikten ileri gidemeyecek, daha kötüsü birçokları burada verilen bilgileri ve bayrakları doğru sanarak kendi millî tarihleri üzerinde çok yanlış fikirlere sahip olacaklardır.
 

Ey Millî Eğitim Bakanlığı! Adının başındaki millî kelimesi doğru ise, bunun bizim anlamadığımız başka bir mânâsı yoksa önce sen Titre ve kendine dön de okullara bir millî tarih kitabı hazırlat ve Talim-Terbiye Dairesine Türk tarihinden anlayan bir iki seçkin üye bulup oturt. Türk çocuklarına Yunan, Roma, Bizans tarihleri yerine Türk tarihini öğret ve çamur gibi kâğıtlara basılıp eline alanda okuma zevki bırakmayan bugünkü müsabakalı (!) kitaplar yerine Türk ülküsüne uygun tek tarih kitabını yazdırarak yarınki nesillerin beynine millî tarih şuurunun çakılmasını sağla.
 

Yoksa nahiyelerde lise, her şehirde yüksek okul açmakla Türkiye kalkınmaz. Kalkınmanın kuvveti önce yürekte doğar. Yürekteki kuvvet millî ülküye bağlılıkla sağlanır. Millî ülküye bağlılık için yurt ve tarih sevgisinin gönüllerde yaşaması lâzımdır. Millî futbol takımlarının listesini ezbere bilip de millî kahramanlardan haberi olmayan nesiller üniversitede, bugün görüldüğü gibi Türk bayrağını indirip yerine kırmızı bez parçasını asan şuursuz serseriler haline gelir.
 

Türk milletinin kafası ve gönlü dinî (!), millî (!), sosyal (!) safsatalarla doldurulursa o artık Türk milleti olmaktan çıkar ve bu yakınlarda sık sık tekrarlandığı gibi Türkiye milleti veya Anadolu milleti haline gelir ki geçmişle ilgisi kesilmiş, mukaddesatsız, tekniği ileri olsa da kültürü ve ahlâkı olmayan bir Güney Amerika milletinden farkı kalmaz.


 


Ötüken, 65. sayı, 1969 

Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Akıncı Beği
Normal Üye
*
ileti Sayısı: 72« Yanıtla #1 : 01 Kasım 2010, 20:18:18 »

Baştan sona okudum ve beğendim.

Y.N. Türkçe yazım kurallarına dikkat edin. Boran
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Birgün bütün dünyadaki Türklerle Çin seddinde buluşacağız. Başbuğ Atatürk
Tengri_Kurt
Atsızcılar - Karaman
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 235


Türkçü- Turancılar


« Yanıtla #2 : 01 Kasım 2010, 20:32:43 »

Sağa, sola Atsız Ata' nın bahsetmiş olduğu bu 16 uydurma devletin uydurma bayrağını koyarak TÜRKÇÜ' lük yaptığını sanan züppeler acaba bir kez olsun Atsız' ın eserlerini okudular mı? Merak ediyorum. Savundukları dava TÜRKÇÜLÜK ise; Atsız' sız olmayacağı aşîkardır. Yoksa galiyev şakşakcılığı mı ettikleri?

Bilmeyenler ya da TÜRKÇÜLÜK davası ile yeni yeni tanışanlar için güzel bir paylaşım. Teşekkür ederim Andam. TTK.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türküz | Türkçüyüz | Atatürkçüyüz
SARUKAN
Normal Üye
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 184« Yanıtla #3 : 01 Kasım 2010, 22:52:20 »

16 Devlet masali ve uydurma bayraklari oraya yerlestiren zihniyet bugun; kurtleri, araplari, lazlari, cerkezleri, zazalari, acemleri bizlere Turk diye yutturmaya calisan zihniyetin taa kendisidir

Turkmen evlatlari, yurtlari, obalari, hanliklari, devletleri dururken gidipte elin serefsizine sahiplenmek neyin nesidir ? Anlamakta zorluk cekiyorum.

Turk’un alısık olmadıgı ve bilmedigi kurumlasmaya ve devlet olmaya donuk her devinim, o alandaki yetkinin, Turk’ten alınıp, bir devsirmeye verilmesine dur demenin vakti gelmistir. Kahrolsun AKP zihniyeti.

Turkcu/Turancilar; Turkmenin, kurucusu olduklari devlet burokrasisinden yavas yavas ama hic bitmeyen bir kararlılıkla dıslanmasina, kusturulmesine sessiz kalamaz. Cigliklarimizi duymayan, sorunlarimiza care aramayan ser yuvalarini dagitmaya geldik.

TTK.

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Bögü:Alp
Atsız'ın İzinde
Türkçü - Turancı BOZKURT

Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 1.981


Döğüşen Türk, oyanan Türk, kalkan Türk!


Site
« Yanıtla #4 : 11 Ocak 2016, 21:01:27 »

Türkçüler olarak hâlâ aynı hataya düşüyoruz. Başkalarının yaptığını biz de yapıyoruz.
Bizler tarihte 16 devlet filân kurmadık. 16'dan fazla da kurmadık. Biz Asya'da ve Anadolu'da iki büyük Türk Devleti kurduk. Anadoludaki Türk Devleti'nin adı Türkiye veya Batı Türkeli, Asya'da kurulmuş olan Türk Devleti'nin adı ise Türkistan'dır. Türkiye Devleti üzerinde kurulmuş olan hanedanları ayrı ayrı mütalaâ etmek; kendi tarihimizi parçalamak demektir.
Atsız bir Türk Tarihi yazıyordu. Ne yazık ki bunu neşretmeye ömrü yetmedi. Onun savunduğu tarih tezi de buydu. Bu tezi onu öğretmenlik mesleğinden alınıp Süleymaniye Kütüphanesine tâyin edilmesini neden olmuştu.
Biz genç Türkçüler neden Atsız'ın işaret ettiği bir bütün olan Türk Tarihi yerine Türk Tarihini ayrı ayrı parçalara bölmekteyiz?
Kun, Göktürk, Selçük, İlhanlı, Temür, Osmanlı Devleti yok. Sülâleleri var. Bunlar bir bütündür. Birbirinin ardıdır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

«Dünyada en büyük iftiharım, Türk yaratıldığımdır!»
Buga Yaktu
BİLGE BOZKURT
Turancı BOZKURT
*****
ileti Sayısı: 3.994


Türk var oldukça,Türkçülük ateşi de yanar durur.


« Yanıtla #5 : 11 Nisan 2016, 14:30:02 »


Doğru anlayış budur, makaleyi tekrar okuyalım.
Türkçüler olarak hâlâ aynı hataya düşüyoruz. Başkalarının yaptığını biz de yapıyoruz.
Bizler tarihte 16 devlet filân kurmadık. 16'dan fazla da kurmadık. Biz Asya'da ve Anadolu'da iki büyük Türk Devleti kurduk. Anadoludaki Türk Devleti'nin adı Türkiye veya Batı Türkeli, Asya'da kurulmuş olan Türk Devleti'nin adı ise Türkistan'dır. Türkiye Devleti üzerinde kurulmuş olan hanedanları ayrı ayrı mütalaâ etmek; kendi tarihimizi parçalamak demektir.
Atsız bir Türk Tarihi yazıyordu. Ne yazık ki bunu neşretmeye ömrü yetmedi. Onun savunduğu tarih tezi de buydu. Bu tezi onu öğretmenlik mesleğinden alınıp Süleymaniye Kütüphanesine tâyin edilmesini neden olmuştu.
Biz genç Türkçüler neden Atsız'ın işaret ettiği bir bütün olan Türk Tarihi yerine Türk Tarihini ayrı ayrı parçalara bölmekteyiz?
Kun, Göktürk, Selçük, İlhanlı, Temür, Osmanlı Devleti yok. Sülâleleri var. Bunlar bir bütündür. Birbirinin ardıdır.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Türkçülük, din gibi derin, tasavvuf gibi mistik bir sistemdir. Ondaki ihtişamı ve bu uğurda ölmekteki ululuğu ancak ruhunda istidat olanlar duyabilir.
Bozkurt58
Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : 21 Haziran 2017, 03:38:12 »

Tarih öğretmenim Türkler kaç devlet kurdu diye sorduğunda verdiğim cevaplar karşısında afallamış ve sonra da "dayanağı olmayan şeyleri söylemeyin" demişti. Sanırım bu ülkedeki Tarih öğretmenlerinin, öğrencilere aşılayacağı milli bilinç yok. Değişen bir devlet yoktur, sadece devleti yöneten sülaleler değişiyor. Bunu anlamak zor olmasa gerek. Ayrıca bahsedilen 16 Devlet için de neden Timur İmparatorluğu yok? Üstelik bu İmparatorluk derslerde Türk olarak anlatılıyor. Madem biz yalancıyız siz daha aşağı olmaz mısınız?
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.08 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.016s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.