Quzey Azərbaycan Respublikası olsun؟
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 25 Mayıs 2020, 06:35:14


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Quzey Azərbaycan Respublikası olsun؟  (Okunma Sayısı 2307 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
ADSİZGÜNEYLİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 240Site
« : 24 Mayıs 2012, 17:56:10 »

Güneyli Türk təşkilatlar Azərbaycan Respublikası`nın adının Quzey Azərbaycan Cumhuriyəti`nə dəyişdirilməsini istəməlidirlər
[/size]


Yüz ilə yaxındır ki İran devləti, paniranistlǝr vǝ batı ölkǝlǝri, İranda Türk xalqının Farslara bǝnzǝşdiyi vǝ Farslardan ayrı hǝr hansı bir milli kimlik vǝ istǝyi olmadığını iddia edirlǝr. Onlar bu doğrultuda Araz Çayı quzeyinin siyâsi olaraq Azǝrbaycan adlandırılması, habelǝ Güney Azǝrbaycan vǝ Quzey Azǝrbaycan dǝrimlǝrinin (terminlǝrinin) Azǝrbaycan Respublikasından qaynaqlandığını, oysa İranda yaşayan Türk xalqının Araz`ın quzeyini Azǝrbaycan vǝya güneyini Güney Azǝrbaycan adlandırmadığını, hǝtta bu adlara qarşı olduğunu tǝbliğ edirlǝr.

Son dönǝmdǝ İran devlǝtinin Azǝrbaycan Respublikasına qarşı hǝr zaman sahib olduğu düşmanca tutum, daha da şiddǝt tapmışdır. Bu durum, Güney Azǝrbaycanlı Türk siyasi tǝşkilat vǝ dǝrnǝklǝrǝ bu yanlış iddia vǝ tǝbliğatları çürütmǝk üçün târixi bir fürsǝt sunmaqdadır.

Güney Azǝrbyacanlı Türk siyâsi tǝşkilat vǝ dǝrnǝklǝr, bir araya gǝlǝrǝk başda Milli Mǝclis olmaq üzǝrǝ, Azǝrbaycan Respublikasının yetgililǝrinǝ xǝtâbǝn ortaqlaşa bir yazı yazmalı vǝ onda Azǝrbaycan Respublikası`nın adının Quzey Azǝrbaycan Cumhuriyǝti`nǝ dǝyişdirilmǝsini istǝmǝlidirlǝr.

Belǝ bir istǝyin Güneydǝn gǝlmǝsi; Paniranism, İran devlǝti vǝ batı ölkǝlǝrinin İranda yaşayan Türk xalqını Farslaşdırma vǝ Fars göstǝrmǝ tǝbliğat vǝ siyâsǝtlǝrinǝ ciddi bir zǝrbǝ vurmaqla qalmayıp, Türk milli demokratik hǝrǝkǝtinin ilǝriyǝ doğru atılım vǝ sıçrayış yapmasına nǝdǝn olacaqdır, Türk xalqı vǝ Etnik Azǝrbaycan`ın bölünmüşlük gǝrçǝyini tǝsbit edǝcǝkdir.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Benim içerimde inle yen bu saz
yalnız TÜRKÇÜLÜKDEN söyle yen avaz
ele vrulmuşam bu avaza ben ,
bu sesle bağlandım sene, ey VETEN


BAYBEK BİR ULUSUN SESİ!!
ADSİZGÜNEYLİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 240Site
« Yanıtla #1 : 24 Mayıs 2012, 17:59:36 »

1918dǝ Araz`ın quzeyindǝ Osmanlıların girişim vǝ kömǝyi ilǝ qurulan devlǝt, rǝsmi olaraq “Azǝrbaycan Xalq Cumhuriyǝti” adlandırılmışdı. Bundan öncǝ o bölgǝ Etnik Azǝrbaycan vǝ Coğrafi Azǝrbaycan olsa da, Siyâsi bir birim olaraq Azǝrbaycan adlanmırdı. Osmanlıların –Xǝlil Paşa`nın- bu adı seçmǝkdǝn amacı, eyni dönǝmdǝ Güney Azǝrbaycanda Mǝcd –ül Sǝltǝnǝ Afşar Urumu vâliliyindǝ qurduqları hâkimiyyǝtin- Osmanlıya qoşulmazsa- Azǝrbaycan Xalq Cumhuriyǝti ilǝ birlǝşmǝsinin yolunu açmaqdı.

Osmanlıların Araz`ın quzeyini siyâsi olaraq ilk kǝz Azǝrbaycan adlandırmaları, çox doğru vǝ uzaqgörüşlü bir önlǝm, ancaq ǝksik idi. Onlar ilk başdan yeni qurulan cumhuriyǝti “Quzey Azǝrbaycan Türk Cumhuriyǝti” adlandırmalı idilǝr. O zaman bunu yapmağa güc vǝ yetgilǝri dǝ vardı. Belǝcǝ hǝm Etnik Azǝrbaycan`ın ikiyǝ bölündüyünü gǝrçǝyini vurqulamış olardılar, hǝm dǝ Quzey vǝ Güneydǝ yaşamaqda olan eyni xalqın Türk olan milli kimliyini, daha sonralar Rusiya vǝ İran tǝrǝfindǝn Azǝri vǝ Azǝrbaycanlıya dǝyişdirilmǝsi vǝ belǝcǝ yox edilmǝsinin önünü kǝsmiş olardılar. Ancaq bu târixi fürsǝt ǝldǝn qaçırıldı vǝ Sovyetlǝrin qurulması ilǝ Azǝrbaycan Xalq Cumhuriyǝt bu kǝz Azǝrbaycan Respublikası adlandırıldı.

Sovyetlǝr çöküncǝ Azǝrbayan Respublikasının adının “Quzey Azǝrbaycan (Türk) Cumhuriyǝti” biçimindǝ düzǝltmǝk üçün yeni târixi bir fürsǝt yaranmış oldu. Ancaq bu sǝfǝr dǝ bu fürsǝt yönǝticilǝrin Rusiyanın uzun sürǝli sömürgǝçi siyasǝtlǝrindǝn etgilǝnmǝlǝri vǝ milli açıdan kimliksizlǝşmǝsindǝn dolayı qaçırıldı. Kimsǝ belǝ bir girişimdǝ bulunmadı vǝ yapılması gǝrǝkdiyi dǝ qamuoyunda tartışılmağa açılmadı.

Son dönǝmdǝ İranda Türk milli bilinclǝnmǝsinin yüksǝlişǝ geçmǝsi vǝ Güney Azǝrbaycanda milli demokratik savaşımın güclǝnmǝsinǝ qoşut olaraq, İran İslam Cumhuriyǝti vǝ Paniranist güclǝr, Azǝrbaycan Respublikasına qarşı tǝhdid vǝ saldırqan tutumlarını artırmışlardır. Bu doğrultuda Vǝli-yi Fǝqih Əli Xamnneyinin özünün qondardığı İran-e Şimali vǝya Quzey İran dǝrimi (termini), Fars siyâsi ǝdǝbiyatına dâxil edilmişdir. Savrulan bu tǝhdid vǝ saldırqan tutumlar doğrudan Azǝrbaycan Respublikasının varlığını hǝdǝf almışdır.

Durum böylǝ ikǝn, geçǝn yüzildǝ iki kǝz ǝldǝn qaçırılan fürsǝt bir yol daha yaxalanmış vǝ yapılan târixi yanlışlığın düzǝltilmǝsinǝ uyqun vǝ ǝlverişli zǝmin yaranmışdır. Bugün Azǝrbaycan Respublikası`nın rǝsmi adını “Quzey Azǝrbaycan (Türk) Cumhuriyǝti”nǝ dǝyişdirmǝnin tam zamanıdır.

Azǝrbaycan Respublikası bu girişimi tǝkcǝ İran`ı sıxışdırmağa yönǝlik, göstǝrmǝlik bir manevra vǝ geçici pıropaqanda aracı deyil, târixi bir yanlışlığı düzǝltmǝk vǝ târixin önünü açan bir girişim olaraq görmǝlidir. Burada diqqǝt edilmǝsi gǝrǝkǝn başqa önǝmli bir qonu, “Respublika” adından qurtulma vǝ “Şimali” kǝlmǝsi yerinǝ “Quzey” kǝlmǝsinin işlǝdilmǝsi gǝrǝkliliyidir. “Respublika” kǝlmǝsi, Rusya sömürgǝçiliyinin qalıntısı vǝ Farscadan aldığımız Ərǝbcǝ “Şimali” kǝlmǝsi, Fars boyunduruğuna girmǝnin bǝlirtisidir. Bunların hǝr ikisi isǝ Türklükdǝn qaçmanın göstǝrgǝsidir. Bu durumda yapılması gǝrǝkǝn iş, “Azǝrbaycan Respublikası” adının, “Şimali Azǝrbaycan Respublikası”na deyil, “Quzey Azǝrbaycan (Türk) Cumhuriyǝti”nǝ dǝyişdirilmǝsidir.

Bu arada Güney Azǝrbacan Türk siyasi tǝşkilat vǝ şǝxsiyǝtlǝrinin birgǝ vǝ rǝsmi bildirilǝr yayınlayaraq, Azǝrbaycan Respublikasının rǝsmi adının “Quzey Azǝrbaycan (Türk) Cumhuriyǝti”nǝ dǝyişdirilmǝsinǝ dǝstǝk vermǝli vǝ dahası bu girişimi Azǝrbaycan Respublikası`ndan açıqda istǝmǝlidirlǝr.

sizin bakışınız ne bu soruya؟
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Benim içerimde inle yen bu saz
yalnız TÜRKÇÜLÜKDEN söyle yen avaz
ele vrulmuşam bu avaza ben ,
bu sesle bağlandım sene, ey VETEN


BAYBEK BİR ULUSUN SESİ!!
Darıtay
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 798


Demir gibi sert, Atsız gibi mert!


« Yanıtla #2 : 24 Mayıs 2012, 22:29:30 »

Yazınızı en içten duygular ile okudum can kandaşım. Okurken kaçırmış olduğumuz, bizi birbirimize daha çok yakınlaştıracak unsurları öğrendim.

''Republika'' denmesi başlı başına bir yanlış. Azerbaycan Türkçesi içerisinde de yabancı bir çok sözcük var Türkiye Türkçesinde olduğu gibi. İlk başta devletin adından başlanmalı Türkçeleşmeye. Daha sonra dil temizlenmeli. En son yapılacak ise Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin arasında ortak dil ( sözcüklerin kökleri ve ekleri aynı olan ) yaratılmalı.

Güney Azerbaycan aslında kurtulması kolay gibi görüyorum ben. Yeter ki Türkiye ve Azerbaycan devletinin başındakiler ortaklaşa girişimlerde bulunmaları gerekmektedir.

Ama şuda var. Eğer gidiş iyi değerlendirilir ise oradaki Türkler kaleyi içeriden yıkabilirler ve Türklerin önemli bir düşmanı olan farsları tamamen tarihten silebiliriz. 

Söz ettiğim tüm bu tümcelerde bize gerek olan yalnızca Türklük bilinci oturmuş insanlardır.

Güney Azerbaycan Türkleri ile bağı kopartmamalıyız.

Esen kal can gardaşım.

Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Tarihin olağanüstü ve şahane işi,
Kür Şad'ın, Kül Tegin'in, Çağrı Beğ'in ok çekişi..."

Hüseyin Nihâl Atsız
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.135 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.015s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.