Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRKÇÜ IŞIKLAR => ATSIZ KİTAPLARI => Konuyu başlatan: Bozkurt58 üzerinde 26 Haziran 2017, 21:23:41Konu Başlığı: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 26 Haziran 2017, 21:23:41
Bu başlık altında Gök Bilge Atsız'ın kitaplarından aldığım notları paylaşacağım. Tüm Göktürk soyuna rehber olsun!


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 29 Haziran 2017, 16:56:51
"Çekirdek silâhların ortaya çıktığı zamanımızda, askerliğin değeri kalmış mıdır diyenler var. Bunlar kasıtlı bozguncular değilse, karamsar gaafillerdir. Askerî ruha sahip bir millet, aklın gerektirdiği şekilde hazırlanmışsa, birkaç atom bombası ile yenilmesine imkan yoktur."

Türk Tarihinde Meseleler, Sy. 138, İrfan Yayıncılık.
(Millî Yol. 31. Sayı,  31 Ağustos 1963)


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 10 Temmuz 2017, 00:36:19
"Cumhuriyetin ilânından sonra bir Tıbbiyeli kafilesi Romanya'ya gidi birkaç gün konukluk etti. Rumen öğrencileri bizimkileri gezdirip tozdurduktan sonra bir de medar-ı iftiharları olan genelevlerine götürerek ikramda kusur etmek istememişler.
-
Birkaç hafta veya ay sonra Rumenler bu ziyareti iade ettiler. Bizimkiler de Rumenler'i gezdirip eğlendirdiler. Tabiî ikramcılıkta onlardan geri kalacak değillerdi ya... Onlar da Rumenler'i Beyoğlu'nun genelevlerine götürmüşler. Bu kafileye başkanlık eden üstümüzdeki sınıftan ve Galatasaray'dan geldiği için Fransızca'yı iyi bilen birisiydi. İşte o zaman bir şaheser iş oldu. Bugünün şartlarını düşünen her insanda gözleri nemlendirecek olağan üstü bir iş...
-
Genelev kadınlar, hani şu en nazik tabirle "fahişe" diye aşağıladığımız kadınlar "Sen bize gâvur mu getiriyorsun?" diyerek o arkadaşı da, Rumenleri de sille tokat kovdular.
 
Bir bunu, bir de bugünün sosyete kadını denilen vesikasız orospularını düşünün ve Amerikalı zenci çavuşlara yakalanıp isimleri ayyuka çıkan bu kaltakların yanında dünkü fahişelerin birer Meryem Ana kadar temiz ve haysiyetli kaldığını lütfen kabul edin."

Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferleri, CHP'NİN TÜRKÇÜLERE VE KOMÜNİSTLERE KARŞI 1944'TEN EVVEL TUTUMU.


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 10 Temmuz 2017, 00:39:59
"Bir toplulukta aşağılık duygusu başladı mı, artık dışarıdan gelen her şeye hayranlıkla bakılır. Milletin aydınları, profesörleri, gazetecileri baştanbaşa dalkavuk ve riyakâr olursa bir topluluk hak ve hakikat uğruna şehit veremez duruma düşerse, artık ona kabul ettirileyemecek batıl kalmaz."

Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferleri, KOMÜNİZMLE İLK ÇARPIŞMAM.


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 31 Temmuz 2017, 23:24:05
“Osmanlı Hanedanı, Türk tarihindeki ailelerin en büyüğüdür. Tarihî vazifesini şerefle yapıp çekilmiştir. Şüphesiz onların da kusurları vardır. Fakat Osmanlı padişahların topyekûn küçük görmek ve göstermeye çalışmak, nihayet, kendi tarihimize ve geçmişimize karşı nankörlük olur. ”

Tanrıdağ, 10. ve 11. sayı, 10 ve 17 Temmuz 1942 Nihal ATSIZKonu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 04 Eylül 2017, 17:42:04
"Çocuklar, sosyalist ve hümanist safsatalarla, bütün insanların kardeş olduğu masalıyla yetiştirilirse, bugün örneklerini tümen tümen gördüğümüz bir ahmaklar yığını peydahlanır ve on Türk büyüğü'nün adını saymaktan aciz olan güruh, tanınmış artistlerle profesyonel futbolcuların adını bülbül gibi saymakta eşsiz bir kabiliyet gösterir."


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 12 Eylül 2017, 02:44:59
"Biz tarihin en eski zamanlarından beri asil bir ırk olarak yaşadık. Biz lisanı Lâtin, vatanı Kelt, adı Cermen olan piç bir kavim değiliz."

Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere, Atsız Mecmua, Sayı: 15


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 12 Eylül 2017, 02:46:25
"Savaş meydanı tenis sahası değildir. Anadolu yaylasında boğuşmak Paris sokaklarında zamparalık etmeye benzemez."

Türk Vatanını Peşkeş Çekenlere, Atsız Mecmua, Sayı: 15


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 12 Eylül 2017, 02:51:15
"Barbarlar muayyen prensiplerle inanmış insanlardır."

İçimizdeki Şeytanlar


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 27 Ekim 2017, 09:51:37
Bozkurt'tan çakallar, köpekler ve tilkiler korkar. Kendi mefâhirine düşman olanın bu âdi hayvanlardan 
ne farkı olabilir ki?... 
 
(5 Nisan 1974), Ötüken, 1974, 4. Sayi. 


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 04 Kasım 2017, 10:18:37
"Türklerde ise saygı görüyor, fakat hiçbir zaman da her işte erkekle eşit tutulmuyordu. 
Zaten fizyolojik ayrılıklar erkekle kadının tamamı ile müsavi olmasina engeldir."

TÜRK KIZLARI NASIL YETİŞTİRİLMELİ,
Orhun, 1 Şubat 1943, Sayi: 13


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 30 Kasım 2017, 09:50:12
"Manevi yapıyı bozanlara karşı kanunla sert tedbirler alınırken okul programlarıyla da
manevi yapının yükseltilmesi cihetine gidilir. Kıbrıs'ta Türkler öldürülürken futbol maçı tartışması
yapan hayvanları insanlığa döndürmenin başka yolu yoktur."

Ötüken, 5 Şubat 1964, 2. Sayı.


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 18 Aralık 2017, 18:26:02
"Edebiyatı bu kadar kınadığıma bakmayın. Bir zamanlar ben de kendimi edebiyat öğretmenlerinin
birincisi sanıyordum. Fakat bir gün bir kadın öğretmenin, beni kendisine sormadan, en iyi edebiyat
öğretmeni olduğunu söylemesi inancımı sarstı. Sözle tartışmadan hoşlanmadığım için itiraz etmedim.
Koca edebiyat öğretmeni yalan söyleyecek değildi ya... Şu halde birinci oydu. Ben ikinciliğe
düşüyordum. Kendimi bu ikinciliğe alıştırmağa çalışırken Türkoloji asistanı Muharrem Ergin'in verdiği
bir haber, işleri allak bullak etti. Muharrem, merdivenden düşerek hastaneye kaldırılan ve can acısıyla
kendisini ölümün eşiğinde sanan bir erkek öğretmenin "Dünya en büyük edebiyat öğretmenini
kaybediyor" dediğini hikâye etmişti. O da yalan söylemeyeceğine göre ben üçüncülüğe düşmüş 
oluyordum. Beşiktaş futbol takımı gibi her yıl bir derece düşe düşe ikinci kümenin yolunu
tutmaktansa İzzet ü ikbâl ile edebiyat kapısından çekilmeğe karar verdim ve ilâhî bir mevhibe olan asıl
mesleğime döndüm."


Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferleri


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 18 Aralık 2017, 18:29:14
"Mızıkçılık birçok insanların mayasıdır. Kendi kendisini eğitemeyen insanlar yaşlanıp kocasalar bile
mızıkçı çocuk olarak kalırlar. Mızıkçılık, kendi eksiğini ve başarısızlığını başkasına atmak hastalığıdır."

(1 Haziran 1964), 

Ötüken, 15 Haziran 1964, Sayı: 6


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 27 Aralık 2017, 09:18:24
'Bize yalnız dansetmesini, iyi giyinmesini, kur yapmasını ve aşık olmasını bilen gencin lüzumu yoktur. Bize bugün mesleğinde usanmadan çalışacak, yarın hudutta göz kırpmadan ölebilecek genç lâzımdır. Bize bir gençlik lâzımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın.'

Atsız, Bize Bir Gençlik Lâzımdır, Türk Ülküsü, s: 140


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: Bozkurt58 üzerinde 03 Ocak 2018, 20:01:16
"Atatürk, İsmet İnönü'den, emirlerine kayıtsız şartsız baş eğdiği
sürece faydalanmış, itaatte sapma görünce de silkip atmıştır. Atatürk'ün hiç hoşlanmadığı bir adamın
heykelini diktirmek Atatürkçü bir davranış değil, onun zıddıdır. Hele Cumhuriyet çağında Kâzım
Karabekir ve Fevzi Çakmak, daha eski çağlarda da yüzlerce büyük adam varken tutup da İsmet
İnönü'yü seçmek, poligamiyi savunmaktan daha garip bir tutumdur."

Ötüken, 1975, Sayı: 1(133)


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: TEGİN üzerinde 30 Temmuz 2018, 14:42:17
Sonra, Türkçülükte diktatörlük de olamaz. Çünkü Türkçülük, demokratik bir sistemdir. Ancak,
Türkçülükteki demokrasi laçka olmamış, soysuzlaşmamış, ciddî disiplinli ve ahlâk dışı telkinlere izin
vermeyen bir demokrasidir.

Kafatasçılığın ise, Türkçülükle, uzak yakın hiçbir ilgisi ve ilişiği yoktur. Bir müddetten beri fikir
piyasasında kullanılmakta olan kafatasçılık, antropoloji denilen bilim dalının, yerli kızıllar tarafından
Türkçeye çevrilmiş adıdır. Türkiye'de antropolojik (yani kafatasçı!) hareketler ve çalışmalar Atatürk
zamanında olmuştur. Bugün dahi var olan Antropoloji Enstitüsü'nü kurduran da Atatürk'tür. Yapılan
kazılarla yeraltından çıkarılan kafataslarının ölçülüp bundan neticeler çıkarılmaya çalışması da Atatürk
devrenin hareketleridir. Yine, okullarda çocukların kafalarının, çeşitli şekillerde ölçüye vurulması da o
devrin antropolojik çalışmaları arasındadır.


(Ötüken, 104. sayı, Şubat 1970)


Konu Başlığı: Ynt: Atsız'dan Notlar.
Gönderen: BATURGAN üzerinde 16 Kasım 2018, 01:26:11
Türk Budun, Ökün!?.. Kendine gel. Aklını başına topla. Her söze, herkese inanma. Beynini işlet.
Geçmişini hatırla. Seni nelerin yükseltip, nelerin alçalttığını düşün. Safsatalardan uzaklaş. Şunun,
bunun ardından gitme.

İşkembe kazanından dîba çıkamaz. Yüz defa aldandığın, aldatıldığın halde hâlâ iyiyle kötüyü
seçemeyecek misin? Yüzlerce büyük millî kahraman dururken maymun suratlı, kan içici, riyakâr Asya
ve Avrupa serserilerinin resimlerini duvarlarına asacak kadar beyinsiz ve haysiyetsiz olanlara gerçeği
öğretmek için boşuna vakit harcama. Onlarsa belâlarını bulacaklar. Sen vakit kaybetmeden bir baltaya
sap olmaya çalış. Bir baltaya sap olmak demek, millete hizmet edecek bir yer, bir su başına geçmek
demektir. Makamlar, mevkiler ancak Türk milletine yararlı olabilmek içindir.

Bunu da yapamazsan Türk milleti ancak tarih yapraklarında kalacaktır.

Ötüken, 10 Haziran 1975, Sayı: 6