Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

KURT İNİ'NE GİRİŞ => Gerçek Yaşamdan Kesitler, Anılar. => Konuyu başlatan: Sakallı Nurettin Paşa üzerinde 20 Haziran 2015, 23:32:18Konu Başlığı: Sanayileşme ve Bilim Türk'ün Son Kurşunudur
Gönderen: Sakallı Nurettin Paşa üzerinde 20 Haziran 2015, 23:32:18
400 yıldır araplaşmış mankurtlar yüzünden ilimden geri kaldığımız ortadadır.Ulu Başbuğ Atatürk sanayi atılımlarını yapmasa şuan nerelerde olurduk aşikar bu konu üzerinde Emin Çapa sistem üzerine nokta atışlarla söylemlerini dile getiriyor.Başa geldiğimizde arapçı,gavat avrupalı,komunıst hümanist olmayan,gerçekten milli eğitim sistemini kuracağız.!

https://www.youtube.com/watch?v=__yTofXY-Kg


Konu Başlığı: Ynt: Sanayileşme ve Bilim Türk'ün Son Kurşunudur
Gönderen: METEKAN üzerinde 21 Eylül 2015, 23:01:00
 Türk ırkını kurtaracak ve kollayacak olan bilimdir, fendir. Bilimin ilerlemesi için ise önyargılardan uzak temiz bir akıl gereklidir. Bilimsel yenilikler tarih boyunca bazı tutuculukları da yanında getirmiş ve kuşkuyla karşılanmıştır. Örneğin Newtoon'un çalışmaları, kitabı olan " principia'"nın yayınlanmasından yarım yüzyıl sonra bile tam olarak benimsenmiş değildir.
Kısaca yeni ortaya çıkan bilimsel doğrular, karşıt görüşleri savunan insanları hemen ikna edip aydınlatamaz. Genellikle karşıt görüşü savunan kişiler birer birer ölüp yeni görüşten başkasını bilmeyen insanlar oluşur. İnsanların görüşlerini ve bakış açılarını değiştirmek çok zordur.
Karşıt görüşteki insanlar genellikle bilimsel kuşkuculuk adı altında karşıt görüşlere karşı çıkarlar; bazıları ise inançlarına karşı olduğu için bu duruma karşı durmaktadır, bazılarının ise çıkarlarına ters düşmektedir. Kısaca nedeni ne olursa olsun bunun adı; ''tutuculuk veya muhafazakar''lıktır. Tutuculuk, değişime karşı olabileceği gibi geri bir aşamaya da dönmeye karşıdır. Zira geçmişteki bir düşünce ve fikriyatı da savunmaz, karşı çıkabilir. Tutuculuk sadece mevcut olan düşüncenin muhafazasından hoşnuttur ve bu yüzden muhafazakardır. Kısaca tutuculuk, mevcut durumun veya düzenin insanlar için en iyisi olduğunu savunur.
Her ne kadar tutuculuk kavramını savunanlar ilerlemeye karşı olmadıklarını savunsalar da, dediklerini muhafaza etmeye kalktıklarında bir ilerleme yaşanamamaktadır.
Gericilik ise geçmiş bir duruma, geçmişe özlem olarak tarif edilebilir. Gericilik kavramına gericilik yapan kişilerde karşı çıkmaktadırlar fakat bununla beraber geçmiş bir durum, bir yönetim biçimi veya yöntemin özlemini yaşarlar. Bu suretle bir geçmiş ideal yapıları, rüyaları vardır. Tam karşıt kavramı ise ilericiliktir. Gerici olanların kendilerine gerici denmesinden hoşlanmamalarının en büyük nedenlerinden biri; ilericilik kavramının insan bilinçaltının ilerlemeye ve ilericiliğe olan eğilimidir. Gerici düşünceleri savunan kişilerde bu yüzden kendilerine 'gerici' denildiğinde sinirlenmekte ve bu durumu bir aşağılayıcı durum olarak algılamaktadır.
Yobazlık, hortlamasını istediği düşüncenin ne getireceğini ve esaslarının ne olduğunu bile bilememe halidir. Sadece taraftardır ve gayeyi dahi bilmez, bilmeye lüzum bile görmez. Tek amacı rakiplerini ezmek, geçici bir nüfuza sahip olmaktır.
Bu suretle bilimsellik tarafsız bakmayı gerektirmektedir. Kişi ne miktarda olaylara ve durumlara tarafsız bakabilirse o miktarda doğruya ulaşma olasılığı vardır.
"Tanrı Türkü Korusun"