Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => Dünya Tarihi => Konuyu başlatan: Burkay Bey üzerinde 10 Ocak 2019, 17:51:31Konu Başlığı: Güneş Kültü ve Ay Kültü
Gönderen: Burkay Bey üzerinde 10 Ocak 2019, 17:51:31
Bu makalede;

- Güneş Kültü nedir?,
- İsa ve Ali resimlerinin arkasındaki Güneş ne anlama gelmektedir?,
- Ay kültü nedir?,
- Cami minarelerindeki Hilal simgesi ne anlama gelmektedir?,
- Tanrının tekliği mi yoksa kültür kavgası başka mı,
- İki farklı peygamber tanımı ve,
- Türkler Güneş Kültü'nden midir yoksa Ay Kültü'nden mi?,

sorularına cevap bulacaksınız.Bu simgelerin anlamını nedense kimse bilmiyor ama eski Türkler bunları çok iyi bilirlerdi. İran ve Hint kültürünün Türkler arasında yayılamamasının nedeni bu bilgidir. Bu kadar mı cahilleştik, kültürümüzden koptuk?

Kültürler arasındaki kavga "Tanrı tek midir, değil midir?" kavgası değildir. Konu bize yanlış anlatılıyor ve bu nedenle kültürleri ve dinleri yanlış analiz ediyoruz, onları tanıyamıyoruz. Bugün Tanrı'nın tek olduğuna inanmayan neredeyse hiçkimse yok. Teslis inancı olan Roma Kilisesi bile Tanrı'nın tek olduğuna inanıyor.

Meselenin ne olduğunu, kavganın neyin kavgası olduğunu birazdan öğreneceksiniz. Biz Türklerin aslında kim olduğumuzu da. Üstelik bunu ben söylemeyeceğim, önce bir sosyolog sonra da bir İranlı söyleyecek.

GÜNEŞ KÜLTÜ / DİNLERİ

Aşağıdaki resimleri dikkatle inceleyin. Bunlar Hint ve İran (hindo-aryan) kültürüne ait olan dini simgeler veya kısaca onların peygamberlerinin resimleri:

Hıristiyanlık - İsa:
(https://i.hizliresim.com/JZ3Y6B.jpg)

Budizm - Buddha:
(https://i.hizliresim.com/r5EQRM.jpg)

Hinduizm - Brahma & Vişnu & Şiva
(https://i.hizliresim.com/pbEg9L.jpg)

Caynizm (Jainism):
(https://i.hizliresim.com/16NyDD.jpg)

Sihizm:
(https://i.hizliresim.com/7aAkXW.jpg)

İranlı Zerdüşt:
(https://i.hizliresim.com/RrQYo6.jpg)

İran dini Maniheizm (Manicheaism):
(https://i.hizliresim.com/16NyMp.jpg)

Bu da bonus, Ali:
(https://i.hizliresim.com/nQE7Ml.jpg)

Fark etmişsinizdir, "Bu resimlerde ortak olan simge nedir?" diye sorsam, hepiniz arkalarındaki "Güneş" olduğunu söyleyeceksiniz. Peki ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Süs olsun diye mi koymuşlar?

AY KÜLTÜ / DİNİ

Minarelerdeki Hilal işareti neyin simgesi, biliyor musunuz? Sadece Türk camilerinde değil Dünya üzerindeki hemen her camide var. Ben daha bunu doğru bilene rastlamadım. Çünkü doğrusunu bilirseniz, gözleriniz açılır, kendi kültürünüzü ve tarihi köklerinizi öğrenirsiniz. Her şeyi çok bilen bazı gerizekalıların yorumuna göre "Ya işte Allah, Ay Tanrısı ya, o bakımdan yani, öyle şey olmuş." demekten öte gidemiyor. Gerçek tanımı öğrendiğinizde bu yorumun ne kadar aptalca olduğunu da öğreneceksiniz. Gerçeği gizlemek için atmadıkları takla yok!

İngiltere, Londra - Londra Merkez Camii:
(https://i.hizliresim.com/alX5aB.jpg)

Kazakistan, Pavlodar - Mashkhur Jusup Merkez Camii
(https://i.hizliresim.com/ZXYDaz.jpg)

Malezya, Kuala Terengganu - Kristal Camii
(https://i.hizliresim.com/k9EkDv.jpg)

Tataristan, Kazan - Kul Şerif Camii
(https://i.hizliresim.com/V9EV7R.jpg)

Bunlar yeterli.

TANIMLAR:

Güneş Kültü:
Eğer Tanrı'nın, insan suretine bürünüp yeryüzüne indiğine ve insanların arasına karışıp onlara din öğrettiğine inanıyorsanız, Güneş Kültü'ndensiniz demektir. Yani? Güneş Kültü'nün o peygamberleri var ya, onlar aslında Tanrı'nın şekil değiştirmiş halidir, Tanrı'dır.

Ay Kültü:
Eğer Tanrı'nın yeryüzüne inmediğine, aksine insanlardan peygamberler seçerek dini anlattığına inanıyorsanız, Ay Kültü'ndensiniz demektir.

Her şey açıklığa kavuştu mu? Mesele Tanrı'nın tek olup olmaması değilmiş, değil mi? Artık diğer kültürleri analiz ederken bu bakış açısını bırakmanın vakti geldiğini anlamışsınızdır. Mesele çok başka çünkü.

Sosyolog Max Weber'in Peygamber Sınıflandırması:

Din Antropolojisi okurken, ünlü sosyolog Max Weber'in peygamber sınıflandırmasına denk geldim. Diyor ki: "İki tip peygamber vardır. Bunlardan ilki model peygamberlerdir. Model peygamberler, kurtuluşa giden yolu kendi kişiliğinde gösteren kişilerdir ve bunun en tipik örneği Buda'dır. İkinci tip, bir dini tebliğ eden misyoner peygamberlerdir. Onlar Tanrının cismi değil sadece aracılarıdırlar (elçi)."

"Onlar Tanrı'nın cismi değil..." Ne kadar ilginç değil mi? Adamlar biliyorlar, siz de artık biliyorsunuz.

Türkler Güneş Kültü'nden mi, Ay Kültü'nden mi?

Kendi Tanrı ve peygamber algınıza bakarak bu soruyu çoktan cevaplamış olmalısınız. Eski Türklerde, Ay'ın ilk doğum şekli olan hilal, Gök Tanrısının belirtisi olarak görülmüştür. Ancak ben burada İranlı Firdevsi'nin Türklerin hangi kültten olduğu hakkında Şehname'de yazdıklarını yazayım da kendi gözlerinizle görün:

"Firdevsî’nin eserinin temeli İran (Fârisîler) ve Turân (Türkler) arasındaki zıtlıklar üzerine kuruludur. Eserde Türklerle olan sürekli savaşın sebeplerini de bu temel zıtlıklar oluşturmaktaydı. (Nöldeke ve Bogdanov 62) Şehnâme’de İranlıların Bizanslılarla (Romalılarla) olan ilşikileri Türklerle olan ilişkilerinden daha barışçıldır. İran’ın "ateş"i Turân'ın ise "su"yu temsîl etmesinden ve bu iki elementin sürekli mücâdelesinden ötürü İran Türklerle ebedî ve bitmeyecek bir savaş içerisindedir. (Kowalski) İran’ın sembolü "Güneş" iken Turân'ın sembolü "Ay"dır. (Kowalski) Biri gün iken diğeri gece'dir. Biri ortaya çıkınca diğeri yok olmaktadır. Barış mümkün görünmemektedir."

Ayrıca bu İran dölü fare İranlılara 'âzâdeğân' (hür/soylu insan) derken Türklere 'bende' (ev hizmetçisi) demektedir, ayrıca belirtmiş olayım.

Firdevsi'nin İranlılar ile Turanlılar arasındaki savaşın hiç bitmeyeceğini söylerken en başta Güneş ve Ay kültüne vurgu yapması, ne kadar da ilginç değil mi?

Artık neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Yani "Tanrı'nın tekliği" falan değil, mesele çok başka.