Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

TÜRK TARİHİ ve EDEBİYATI => Dünya Tarihi => Konuyu başlatan: Tabakoğlu üzerinde 17 Mart 2018, 18:57:47Konu Başlığı: CERMENLERİN BAŞÇISI WİLHELMİN HUN NUTKU
Gönderen: Tabakoğlu üzerinde 17 Mart 2018, 18:57:47
HUN NUTKU

Hun Nutku (Hunnenrede), 27 Temmuz 1900 tarihinde Bremerhaven'de yapıldı. Alman ordu birlikleri Boxer Ayaklanması'nı bastırmak üzere Çin'e bu Nutuk ile gönderildiler. Alman İmparatoru bu nutukla kendi askerlerine Hunlar gibi nam salmayı ve tarihe geçmeyi emrediyor. Çinliler nasıl binlerce yıl Hunlardan korktularsa aynı korkuyu Alman ordularının da Çinlilere karşı oluşturmasını diliyor.

 Alman İmparatorluğu’na yeni denizaşırı vazifeler düşmektedir, hem de tebâmın umduğundan da büyük vazifeler. Tebâsına saldırıldığında onlara kol kanat germe mecburiyeti Alman İmparatorluğu’nun doğasında vardır. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu’nun yapamadığını Alman İmparatorluğu yapacaktır ki bu da ancak ordumuzun gücüyle mümkündür.

 Rahmetli dedemin gösterdiği yolda 30 yıllık barış boyunca ordumuzu kurup kuvvetlendirdik. Siz de aldığınız eğitimi düşman karşısında tatbik edecek ve kendinizi kanıtlayacaksınız. Donanmadaki silah arkadaşlarınız çoktan kendilerini kanıtladılar, nasıl eğitildiklerini gösterdiler ve şunu söylemekten iftihar ederim ki yabancı kumandanların ve önderlerin övgülerine layık oldular. Onlara imrenip imrenmemek size kalmış.

 Büyük bir vazife sizleri bekliyor: Çinliler uluslarası hukuku çiğnedi, elçilerimize zeval ettiler ve tarihte görülmemiş bir biçimde iyi niyetimizi suiistimal ettiler. Bunu yapan gururla kadim bir kültüre sahip olduklarını iddia eden bir ulustan başkası değildi. Onlara Prusyalıların eski meziyetini gösterin. Karşılarına acıyı bal eylemiş hristiyanlar olarak çıkınız. Şanınız ve şerefiniz sancak ve silahlarınızla birlikte olsun.

 Düşmanla çarpışıp,onu yeneceksiniz! Tek karış toprak vermeyeceksiniz! Esir almak yok! Bin yıl evvel Attila Han onlarda nasıl nam saldıysa alman adı da aynen öyle bir etki bırakacak ki tek bir çinli almana yan gözle bakamasın. Tanrı sizi kutsasın, benim ve tüm ülkenin duaları sizle,her birinizledir. Medeniyetin yolunu ilk ve son defa açınız!  Şimdi yola çıkıyorsunuz, elveda askerler!(https://resmim.net/f/SOMtaH.jpg)
cermenlerin başçısı ikinci wilhelm Osmanlı Müşir üniformasında