BAŞTAN SONA 1. DÜNYA SAVAŞI
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 23 Eylül 2020, 01:57:09


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1] 2 3
  Yazdır  
Gönderen Konu: BAŞTAN SONA 1. DÜNYA SAVAŞI  (Okunma Sayısı 41947 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« : 10 Ekim 2009, 00:09:34 »

Yıl 1914:

_SEBEPLER_

-Alıntıdır-
Avrupa'daki dön merkezî devlete karsı Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş kadar devletin giriştiği o tarihe kadar görülmemiş ölçüde yaygınlaşan ilk büyük savaş. Birinci Dünya savaşı Avrupa'da ittifak devletleri diye adlandırılan Almanya AvusturyaMâcaristan Osmanlı imparatorluğu ve Bulgaristan ile itilâf devletleri diye anılan Fransa ingiltere Rusya Sırbistan Belçika Lüksemburg Karadağ Japonya İtalya Portekiz Romanya A.B.D. Yunanistan ve Brezilya arasında oldu.

Savaş öncesi siyası ortam:

1870'ten sonra Avrupa'da siyasî bakımdan önem kazanarak kara devletlerinin en güçlüsü haline gelen Almanya sanayi alanında büyük bir hızla gelişti sömürge siyaseti takip etmeğe başladı ve deniz kuvvetlerini artırdı. Doğu ve Batı Avrupa arasında bulunan Almanya istilâ yolları üzerinde bulunduğundan ve gelecekte iki cepheli bir savaşa girmek istemediği için Bismarck zamanında Rusya ile anlaşmağa önem verdi.

1881 Yılında Almanya Rusya ve Avusturya imparatorları  arasında bir tarafsızlık antlaşması yapıldı. Fransa'nın Rusya'ya yaklaşmasını hoş görmeyen Almanya 1881 yılında Rusya ile gizli bir protokol imzalayarak Boğazlar meselesinde Rusya'yı destekleyeceğini vaat etti. Böylece Bismarck Fransa'yı siyasî alanda yalnız bırakarak Almanya'yı gelecekte iki cepheli bir savaştan sakınmağa çalışıyordu. Bismarck başbakanlıktan çekilince Rusya ile yapılan anlaşma yenilenmedi. Osmanlı imparatorluğuna yaklaşan Almanya ile ingiltere'nin bozulan ilişkileri Güney Afrika savaşında Almanya'nın Boerleri tutmasıyle büsbütün gerginleşti. Sömürge siyaseti güden Almanya'dan uzaklaşan ingiltere Japonya'ya yaklaşmağa başladı. Bu sırada Fransa silâhlı kuvvetlerini güçlendirmeğe başlamış ve Rusya ile ikili bir ittifak yapmıştı ingiltere I902'de Japonya 1904'te de Fransa ile dostluk antlaşmaları yaptı. 19041905 Rus-Japon savaşında yenik düşen Rusya ingiltere ile de anlaşmak ihtiyacını duydu ve 1907'de iran'ın nüfuz bölgelerine ayrılması ve Afganistan'ın ingiliz nüfuzuna bırakılması sonunda Fransa ingiltere ve Rusyu arasında bir üçlü antlaşma doğmuş oldu.

Gittikçe artan siyasî gerginlik Birinci Dünya savaşına kadar Avrupa'da sürekli bir silâhlanma yarışı yarattı. Kara kuvvetleri bakımından Almanya denizlerdeki üstünlük bakımından İngiltere güçlü durumdaydı. Ayrıca Almanya germencilik siyaseti güdüyor Rusya islav birliğini kurmağa çalışıyor ingilizler Anglosaksonların üstünlüğünü iddia ederken Fransa'da Almanya'dan öç alma düşüncesi yaygınlaşıyordu. Almanya gibi italya da kendi birliğini kurduktan sonra sömürge siyasetine girişmiş eski düşmanı Avusturya ile birleşerek sömürgeci devletlerle rekabete başlamıştı. Bu sürede Almanya var gücüyle deniz kuvvetlerini artırmağa çalıştı; 1913 yılında ingiltere'nin deniz inşaatını durdurmak konusundaki teklifini de geri çevirdi.

Savasın sebepleri :

Avrupa'daki siyasî ve iktisadı gelişmeler yüzünden bloklaşan iki grup uzlaşmaz bir duruma girdi sürekli bir şekilde silâhlandı. Bu arada Rusya Balkanlara ve istanbul'a sarkmak istiyor Avusturya Balkanlar. Almanya da Bağdat yönünde nüfuz siyasetlerini geliştirmeğe çalışıyorlardı ingiltere ise Almanya'nın deniz gücünü yıkmak rekabetle başa çıkamadığı sanayi üstünlüğünü ve iktisadî durumunu savaşla geriletmek istiyordu bu sebeple italya'yı elden kaçırmak istemeyen itilâf devletleri italyanların Trablusgarb'a taarruzuna göz yumdu. Rusya'nın kışkırtmasıyle 1912'de patlayan Balkan harbi itilâf grubunu sevindirdi. Çünkü böylece Almanya ile Avusturya'nın Balkanlara doğru yayılışı önlenmiş olacaktı.

İngiltere Hindistan yolu üzerindeki Osmanlı imparatorluğu topraklarını kontrolü altına almak denizler ve ticaret yolları üzerindeki hâkimiyetini sürdürmek; Fransa AlsaceLorraine'i Almanlardan geri almak ve Osmanlı devletinin güney eyaletlerinden Suriye ve Kilikya'yı ele geçirmek; italya güney Tirol'u ve Trieste'yi nüfuzu altına almak işgal ettiği Trablusgarp ve Bingazi ile Oniki adada köklü olarak yerleştikten sonra Ege bölgesinde ve Antalya üzerinde siyasî ve iktisadî isteklerini gerçekleştirmek emelindeydiler. Merkezî devlet lerden Almanya ise Berlin-İstanhul-Bağdat hattı ile jeopolitik yönde kuşatılmasına engel olmak için Türkiye'den faydalanmak hattâ bir himaye kurmak ve yeni sömürgeler ele geçirerek iktisadî alanda güçlenmek dileğindeydi.

Bundan başka Avusturya Balkanlara yayılmak Sırbistan ise kendi bölgesinde genişlemek istiyordu. Yunanistan Balkan harbinde işgal ettiği Makedonya'nın en zengin kesimleriyle Epir bölgesini ve Ege'deki Osmanlı adalarını ele geçirmiş olmakla yetinmeyerek yunan megalo idea'sının sınırlarını istanbul ve Batı Anadolu'ya kadar uzatabilmek için itilâf devletlerine dayanmaktaydı.

Büyük Bulgaristan projesini gerçekleştirmek isteyen Bulgaristan ise Rusya'ya ve itilâf devletlerine yaklaşan diğer balkan devletlerinin aksine Üçlü ittifaka girmeyi kendi menfaatlerine uygun bulmuştu. Böylece savaşa elverişli ortam yaratıldığı bir sırada ilk bakışta önemsiz gibi görünen bir kıvılcım önce Avusturya ile Sırbistan arasında çıktı.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2009, 00:10:00 »

-SİYASİ DURUM-


Savan ilânları:

Avusturya-Macaristan veliahtı arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da öldürülmesi savaşın patlak vermesine vesile oldu (28 haziran). Avusturya bu suikasttan Sırbistan'ı sorumlu tuttu ve 23 temmuzda bir ültimatom vererek kabul edilmesi çok güç bazı şartların hemen yerine getirilmesini istedi. Sırbistan hemen hemen bUtün isteklere boyun eğdiğini bildirdiği halde Viyana hükümeti isi daha ileri götürerek Sırbistan ile ilişkilerini kesti (25 temmuz). Çok geçmeden de Sırbistan'a savaş ilân etti (28 temmuz).

Bu tarihten sonra devletleri birbirinden ayıran antlaşmalar yüzünden savaş kısa zamanda yaygınlaştı önceleri Almanlar savaşın Avusturya ile Sırbistan arasında sınırlandırılması aaaini .ortaya attılarsa da öteki devletler açıkça AvusturyaMacaristan lehine olan bu görüşü kabul etmediler; çeşitli arabulma teşebbüsleri de sonuç vermedi.

Rusya ile Avusturya'nın seferberlik ilânından sonra Almanya l ağustosta Rusya'ya 3 ağustosta da Fransa'ya savaş açtı. Alman kıtalarının Belçika'yı işgali üzerine de ingiltere Almanya'ya savaş ilân etti (4 ağustos).


Savaşçılar:

1914 Yılında savaş halindeki devletler şunlardı: bir yanda Almanya ile AvusturyaMacaristan; öte yanda Sırbistan Karadağ Rusya Fransa Belçika ve ingiltere. Bu sonunculara daha sonra ingiltere'nin müttefiki olup Almanya'nın Uzakdoğu'daki yerlerini ele geçirmek isteyen Japonya da katıldı (23 ağustos). Bazı savaş ilânları (meselâ Avusturya ile Batılı devletler arasındakiler) biraz gecikti iki yanı tutan devletlerin kesin olarak ortaya çıkmasını da başka olaylar etkiledi. Ağustosun ilk günlerinde İtalya ve Romanya mn tarafsızlıklarını açıklamaları Merkezî imparatorlukları hayal kırıklığına düşürdü ama Almanya hu arada Türkiye'nin ittifakını sağlamayı basardı.
Milletlerarası durum. 1914'iin son aylarında savaşan taraflar iktisadî çabalarını arttırmak gereğini duydular iktisadî hareketlerin önemi diplomatik faaliyetlerden ve yeni müttefikler aramaktan çok daha önde geliyordu. Zaten bazı savaşçı devletler çözümlenmesi 'zor iç meselelerle karşı karşıya bulunuyorlardı; savaş durumu bu meseleleri daha da karışık bir hale soktu. İngiltere hükümeti İrlanda'deki muhtariyet istekleriyle Osmanlı imparatorluğu da Arap ülkelerindeki ayaklanmalarla karşı karşıyaydı. Patlak veren savaş yüzünden dünya kamuoyu birçok olayın (ağustos'ta Panama kanalının açılması ve eylülde Pıus X yerine Benedictus XV'in seçilmesi) önemini ölçmek imkânını bulamadı.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : 10 Ekim 2009, 00:10:32 »

-ASKERİ DURUM-


Savaş planları:

Stratejik teşebbüs avusturya başkumandanlığını da kontrolunde tutan alman başkumandanlığının elindeydi. Oysa Almanya'nın karşısındaki devletlerde ortak bir savaş yönetimi tek elden emir ve kumanda yoktu. Moltke'nin selefi Schlieffen'den devraldığı planda Priu\vittz'in zayıf birliklerine ve avusturyamacaristan kuvvetlerine Rusları mevzilerinde tutmak görevi verilmekte bu sırada Fransa'ya karşı taarruz öngörülmekteydi.

Fransız planında ise (1871'den bu yana yapılan taarruz planlarının on yedincisiydj) Metz istihkâmlarının iki yanında Lorraine'e bir saldırı düşünülüyordu. Bu planın 2 ağustostan itibaren uygulanan başka bir şekli Belçika'ya bir Alman saldırısı yapıldığı zaman tertibatın sadece Givert ile Namur arasında Mense nehrine kadar uzatılmasını Öngörmekteydi.

Ruslara gelince onların mümkün olduğu anda kuvvetlerinin büyük bölümüyle Doğu Prusya'ya saldırıya geçecekleri açıkça bilinmekteydi. Harekât. batı kesimi. Sınır muharebelerinde alman sağ kanadı Lİege'i almayı (16 ağustos) ve Belçikalıları Anvers'e doğru itmeyi (20 ağustos) başardı ama bu toprakları elinde tutmak için ekim ayına kadar iki kolorduyu burada bırakmak zorunda kaldı. Başlıca harekâta Lorraine'de girişildi. Fransızlar bu bölgede Morhange'ı ele geçirmeyi başaramadılar ama Nancy ve Charmes'da direndiler; bu sırada Ardennes'Ierde sonuçları alınamayan birtakım çarpışmalar yapılmaktaydı.


23 Ağustostan sonra Sambre nehrinin güneyinde general Bülovv' un saldırısına uğrayarak yenilen fransız generali Lanrezac von kluck ordusunun Mons'ta İngilizlerin karşısında bulunduğunu Öğrenince muharebeyi yanda bırakmak zorunda kaldı bu yüzden fransız ordularının toplu olarak geri çekilmesine yol açtı (24 ağustos6 eylül). Bu sırada Moltke duruma hâkim olduğunu sanıyordu fakat fransız mareşal Joffre teşebbüsü yavaş yavaş ele aldı alman ilerleyişini Marne nehri üzerinde durdurdu. Almanları yeniden Aisne ve Vesle nehirleri ardına püskürttü.

Doğu Kesimi:

Galiçya'da Ruslar Avusturyalıların saldırısı karşısında /ör duruma düşmüşlerdi; buna karşılık Doğu Prusya'daSamsanov ve Kennenkampf kumandasındaki rus ordularının ileri harekâtı Prittwittz'i geri çekilmek zorunda bıraktı; Belçika'dan iki alman kolordusu getirilerek bu kesimin güçlendirilmesi gerekti (25 ağustos). Fakat 22 ağustostan sonra Prittvvittz'in yerini alan general Hindenburg Samsanov kumandasındaki rus ordusunu Tannenberg'te imha etti (26 ağustos) ve Rennenkampf'ı da Doğu Prusya'dan attı. Bu başarıya rağmen Galiçya'daki rus ordusu ilerlemeler kaydetti Avusturyalılar Lwow'ıı terkettiler (3 eylül) Karpat dağlarına doğru çekildiler. Alman generali Mackensen'in Torun'dan Lodz'a doğru giriştiği karşı saldırıya rağmen (12 kasım) Memel Varşovanın batısı ve Goıliç hattında yerleşik bir cephe kurulmuş oldu.

Batı Kesimi:

Marne'daki başarısızlıktan sonra 15 eylülde Moltke'nin yerine Falkenhayn geçti. Alman kuvvetlerinin bütün ağırlığını ilkin batıda kullanmağa karar verdi. Jki taraf da birbirinin kuzey kanadında harekâta geçtiler. Ne Picardie ne de Artois'da bir basarı elde edildi. Bu andan sonra denize doğru bir yarış başladı. Flandres bölgesinde kanlı çarpışmalar oldu. General Foch t'ransız ingiliz ve Anvers'ten çekilen belçika kuvvetlerinin harekâtını yönetmekle görevlendirildi. Uzunluğu 75ü km'ye ulaşan denizden isviçre'ye kadar yerleşik bir cephe kuruldu (kasım ve aralıktaki Yser ve Ypres muharebeleri.)

Sonuçlar:

1914 Yılı sonunda Moltke'nin planı gerçekleştirilemedi ama alman topraklarına da düşman giremedi. Sırbistan'ı alt edemeyen Avusturya'nın durumu ise böyle olmadı. Sırp ordusu Avusturyalıları Bosna Tser ve Rudnik'te yendikten sonra düşman elindeki topraklarını 13 aralıkta du Belgrad'ı kurtardı. Alman donanması ingiliz donanmasıyle karşılaşmak cesaretini gösteremedi. Almanya Pasifik'teki sömürgelerini Japonlara karşı savunamadı (Kiaoçeu düşmesi 17 kasım). Fransa alman istilâsını durdurmayı başardı fakat topraklarının bir kısmının işgal edilmesi sonu belirsiz bir savaşın eşiğinde memleketin her alanda sonsuz çabalar harcamasını gerektiren şartlar bu ülkenin iktisat ve insan potansiyelini azalttı.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2009, 00:10:57 »

Türkiye Açısından Durum
BALKANLAR:

1914 Eylülü ortalarında Bulgaristan m Romanya'ya verdiği notada Romanya'nın savaşa katılması halinde Bulgaristan'ın Romanya sınırını geçeceği belirtiliyordu. Böylece Bulgaristan'ın bu davranışı inmen ordusunun Galiçya'da çekilmekte olan avusturya ordusunun gerisine taarruz etmek imkânını ortadan kaldırdı. Bu sırada alman savaş gemilerinin Karadeniz'de harekâta girişmeleri alman ordusunun Lehistan'daki harekâtı kral Carol'un tacını bırakması Romanya'nın savaş isteklerini yatıştırdıysa da bu ülke kendi topraklarından Türkiye ve Bulgaristan'a malzeme ve cephane geçirilmesine razı olmadı. Bulgaristan'a ait 400 ve Türkiye'ye ait 200 vagon askerî malzeme ve cephane Almanya'da kaldı. Türkiye'nin bu sıradaki harb imalâtı ise üç milyon mermiyi geçmiyordu. Kasım ayı başında Avusturya'mn 16 tümenle Sırbistan'a karşı yaptığı ikinci taarruz da başarıya ulaşamadı. Avusturya bu harekâtta çok büyük kayba uğradı.

Bu sırada Yunanistan Sırbistan'ın müttefiki olarak itilâf devletlerinin tarafını tutmakta Bulgaristan ve Türkiye topraklarına göz dikerek savaşa katılmak için durumu dikkatle takip etmekteydi özellikle Yunanistan'daki Venizelosçular böyle bir fırsatı dört gözle bekliyorlardı.

Siyasî ve Askerî Durum

Türkiye nin henüz savaşa katılmasına elverişli değildi. Osmanlı devleti Balkan harbi yenilgisinden sonra kara ve deniz kuvvetlerini yeniden düzenlemek için gerekli tedbirleri almağa başlamıştı. Bu maksatla ingiltere ve Fransa'ya sava; gemileri ısmarlanmış olduğundan bunların katılmalarıyle Karadenizde hâkimiyeti sağlamak mümkün olacaktı. Bu arada daha önce Almanya'dan getirilmiş bulunan alman ıslah heyeti de orduyu kısa zamanda düzenlemeğe var gücüyle çalışıyordu.

Birinci Dünya savaşının Avrupa'da başlamasından sonra Osmanlı devleti tarafsızlığını korumak amacıyle daha önce 20 temmuz 1914'te (2 ağustos; genel seferberlik ilân etti. 31 Temmuzda (13 ağustos) ise padişahın bu konudaki teşvik edici iradesi yayımlandı. Osmanlı devleti ile Almanya arasındaki ittifak gizli tutulmuş ve genel seferberlik özellikle tarafsızlığı koruma amacı belirtilerek ilân olunmuştu.

Türk devlet adamlarından Enver ve Talât Paşaıar derhal savaşa katılmak taraflısı oldukları halde Başkumandanlık karar gah ı ndaki yetkili kurmay subaylar ilkbahara kadar hazırlanmak ve bekleme durumunda kalmak yolunu savunuyorlardı. Almanlar Türkiye'yi savaşa sokabilmek için gerekli propagandadan başka bir oldu-bitti yaratmağa çalıştılar.

Bu sırada Akdeniz'de bulunan Göben ve Breslau adındaki alman savaş gemileri Mesina'dan Türkiye'ye gitmek için yola çıktılar. 5 Ağustosta başkumandanlık Akdeniz Boğaz kumandanına alman ve avusturya gemilerinin Boğazdan girişlerine izin verilmesi konusunda emir verdi. Ingiltere've bir süre önce Armstrong aaagâhlarında yapılmak üzere sipariş edilmiş bulunan «Reşadiye» ve «Sultan Osman» savaş gemilerine ingilizlerce ambargo konulması kamuoyunda ağır tepkilere yol açtığı için onların yerine bu iki alman gemisinin konması yolu bulundu.

9 Ağustos gecesi Boğazdan girişlerine izin verilen gemilere ikmalleri ve satın alma işlemleri bitirilerek Yavuz ve Midilli adları verildi. Yavuz ve Midilli'nin türk donanmasına katılması itilâf devletleri tarafından sert protestolarla karşılandı. itilâf devletleri Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını sağlamak üzere 17 Ağustos'ta ona bütünlüğünü ve istiklâlini muhafaza edeceklerini kapitülasyonların kaldırılacağını Türkiye'ye mâli bakımdan yardımda bulunacaklarını vaat ettiler.

Ama o sırada Türkiye'ye gelmiş bulunan Yavuz ve Midilli savaş gemileri ile alman ıslah heyetinin geri gönderilmelerini de şart koştular. Yine de Sultan Osman ve Reşadiye gemilerine ingilizlerce el konmasının bu satın almayı zorunlu kıldığı belirtilerek teklifler geri çevrildi. Alman savaş gemilerini takip eden ingiliz ve fransız savaş gemileri Çanakkale boğazını ablukaya alınca boğaz l ekim tarihinde tamamen kapatıldı önceleri iki yıl içinde savaşa girilebileceğini belirten türk genelkurmay ikinci başkanı alman Bronzar Paşa çeşitli baskılar karşısında «Rus donanmasına baskın yaparaksavaşın başlatılmasını öngören bir teklif ileri sürdü. Osmanlı devlet adamları ilkbahara kadar beklemek niyetindeyken osmanlı donanma kumandanı amiral Suşon yeni rus gemileri Karadeniz'e çıkmadan rus donanmasını baskına uğratmak istedi.

Almanların Türkiye'nin savaşa girişini bir oldu-bittiye getirmek isteklerine uygun olarak amiral Suşon başkumandan vekili Enver Paşadan aldığı yazılı izin üzerine türk donanmasını 23 ekimde Karadeniz'e çıkardı. Karadenizde Ruslarla yapılan çarpışmada bazı rus gemileri batırılarak Odessa Sivastopol Novrossiyk Teodosya limanları bombardıman edildiğinden Rusya 2 kasım 1914 tarihinde Osmanlı devletine savaş ilân etti. 3 Kasımda ingiliz donanması Çanakkale boğazını bombardıman etti 5 kasımda itilâf devletleri Türkiye'ye savaş ilân ettiler. Oysa siyasî ve askerî yönden Osmanlı devletinin Birinci Dünya savaşından sakınması ve zorunlukta kalmadıkça girmemesi mümkündü.

Ayrıca siyasî ve askerî tedbirlere rağmen savaşa katılmak zorunda kalınırsa bunun her çareye başvurularak mümkün olduğu kadar geciktirilmesinde ae büyük yararlar vardı. Çünkü Karadeniz olayları sırasında yukarıda da belirtildiği gibi Almanlar Marne'da Galiçya'da ve Sırbistan'da yenilgiye uğramışlardı. Böylece savaşın merkezî devletler tarafından kazanma şansının zayıfladığı anlaşılmıştı. Bundan sonra Cihadı Ekber (Cihadı Mukaddes) ilânı 14 kasım cumartesi günü Fatih camisinde okundu ve ertesi günkü gazetelerle yayımlandı.

İslâmlıkta bir fikir mücadelesine ve tasavvufta insanın kendi nefsi ile olan mücadelesi anlamına gelen cihadın ilânıyle bütün müslümanlar halifenin yanında savaşa çağrılmak isteniyordu. Bu sırada Rusların Arhangelsk ve Viladivostok limanlarıyle iskandinav bölgeleri ingilizlerin de Pasifik okyanusundaki sömürge ve dominyonları ile Süveyş üzerinden irtibatları kesilmek tehlikesiyle karşılaştığından Hidiv Abbas Hilmi Paşayı düşüren ingilizler Mısır'ı hâkimiyetleri altına aldılar.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : 10 Ekim 2009, 00:11:20 »

Osmanlı Devletinin Harekât Planı:

Türk ve almart kurmaylarının işbirliğiyle hazırlanan harekât planının temeı prensipleri merkezî devletlerin kesin sonuç bölgesi olan Avrupa cephelerindeki başarısını kolaylaştırmak amacıyle Almanya'nın yükünü hafifletmek için Romanya ve Bulgaristan bölgesinden Karadeniz'de çıkarma yapmaktı. Böylece gelişecek durumu da dikkate almak ve Kafkasya'da Ruslara ve Süveyş kanalında ingilizlere taarruz etmek suretiyle bu bölgelerden asıl kesin sonuç yerine kuvvet kaydırılmasını önlemek; istanbul Marmara ve Boğazlar bölgesinde stratejik alanda savunmada kalarak merkezî devletlere en etkili bir şekilde yardım etmekti. Bu maksatla 900 000 mevcutlu türk ordusundan 1. ve 2. ordular Marmara ye Boğazlar bölgesinde 3. ordu Kafkas cephesinde 4. ordu Suriye ve Filistin cephesinde seferberlik ve yığınaklarını tamamlamış olarak savaşa hazırlandılar.

Bunlar dışında iran ve Afganistan'ı da birlikte savaşa sürüklemek için Hindistan'a karşı yapılacak muhtemel harekâtta kullanılmak üzere Basra'da Irak bölgesi kumandanlığı olarak 38. tümen ve çeşitli aşiretlerden kurulu kuvvetler teşkilâtlandırıldı.

Kafkas cephesi. Ruslar savaş ilânından sonra ilk olarak Kafkas cephesinden KarsSarıkamış yönünde taarruza geçerek doğu cephesinde harekâta girişmişlerdi. Kafkas veya doğu cephesi adı verilen bu harekât bölgesinde önce önemli arazi kesimlerini içine alan NarmanVelibabaEleşkirtDoğubayazıl çizgisini ele geçirmek isteyen Ruslar 3. türk ordusuyle 69 kasımda yaptıkları Köprüköy savaşını kaybederek sınırlara geri çekildilerse de daha sonra başkumandan vekili Enver Paşanın yaptırdığı Sarıkamış kış taarruzu ağır yenilgimizle sonuçlandı.

Irak cephesi: özellikle petrol kaynakları bakımından ele geçirmek istedikleri Basra körfezi bölgesinde ingilizler Hintlilerle birlikte IS ekimde Bahreyn adasına ve savaş ilânından on gün önce 23 ekimde Fav kesimine asker çıkardılar. Harekâta devam ederek 23 kasımda Basra'yı ele geçirdiler ve Korne'ye girdiler. Burada bulunan pek çoğu yerli Araplardan kurulu 38. tümen erleri savaş alanını terk ettiklerinden ingilizler kolaylıkla ilerlemeğe devam ettiler ve İran'da Ahvaz'ı ele geçirdiler.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : 10 Ekim 2009, 00:11:44 »

1914 'den Bazı Rakamlar:
I5 Ağustos'ta
Ordu mevcutları.
FRANSA: 93 tümen.
Belçika: 7 tümen.
BÜYÜK BRİTANYA: 5 tümen.
ALMANYA: 94 tümen (77'si batıda 17'si doğuda).
AVUSTURYA-MACARİSTAN: 49 tümen.
RUSYA: 99 piyade tümeni 42 süvari tümeni
SIRBİSTAN: 11 tümen.
(bir piyade tümeninde 12 tabur vardır).

Uçak sayısı.
Almanya: 174
Fransa: 15
ingiltere: 66
Belçika: 24.
Ağır top sayısı.
Fransa: 308
Almanya: 548.
Ağır makineli sayısı.
Fransa: 2200
Almanya: 2 450 (bunun 2 250'si batıda).

Aralık ayında Batı cephesinin uzunluğu 720 km. (Bu cephenin 650 km'Gini Fransızlar; 50 km'sini ingilizler; 20 km'sini Belçikalılar tutuyorlardı.)

Fransız çelik imalâtının yüzde 80'ini yapan ve demir madenlerinin yüzde 90'mm bulunduğu topraklar Almanlar tarafından istilâ edilmişti.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : 10 Ekim 2009, 00:12:12 »

Yıl 1915

Siyasi Durum


Bu yıl içinde savaşçılara iki devlet daha katıldı: İtalya daha şubat ayında müttefikler safında savaşa gireceğini belli etmişti. Ancak ordusundakı hazırlığın yetersizliği ve siyasî çevrelerdeki görüş ayrılıkları yüzünden (büyük nüfuza sahip olan Giolitti'nin tarafsızlığı desteklemesi D'Annunzio'nun ise italya'nın savaşa girmesi için hararetli bit propaganda faaliyetine girişmesi) bu kararı geciktirdi öte yandan İtalya ile Avusturya arasındaki görüşmelere bir hayli geç başlandı.

Avusturya yalnız Trentino bölgesinde olmak üzere bazı toprak tavizleri vermeğe razı olacaktı. Londra antlaşmasıyle (26 nisan) italyan müttefikler safında savaşa girmeğe söz vermişti: italya 20 mayısta Avusturya Macaristan'a savaş açarak sözünü yerine getirdi daha sonra da Almanya'ya savaş ilân etti. Bulgaristan'ın savaşa katılması ise müttefiklerin Balkanlardaki durumunu büyük ölçüde tehliaaae soktu. 1915 Yılı sonbaharında müttefikler Bulgaristan ile merkezî imparatorluklar arasında sıkışıp kalan Sırbistan'ın çökmesini önleyemediler.

İki olay Akdenizle ilgili meseleler arasında ön plana geçti. Basta Churchill olmak üzere bazı ingiliz siyaset adamları kesin sonucun Akdeniz bölgesinde alınacağı inancında idiler. Müttefik kıtaları ekim ayından itibaren Selanik'te bulunmasına rağmen Yunanistan ikiye bölünmüş durumdaydı: Venizelos taraftarları Müttefiklere yardıma hazırdılar; kral Konstantin ise kayınbiraderi Guillaume H'ye bağlıydı.

O yıl Kuzey Atlantik bölgesinde kesin sonuca varılamadı içinde ameri k al ı yolcuların da bulunduğu ingilizlere ait Lusitania gemisi bir alman denizaltısı tarafından torpillendi (7 mayıs). Bu olay A.B.D.'de büyük heyecan yarattıysa da siyasetinde önemli bir değişikliğe yol açmadı. A.B.D. borç verme konusunda müttefiklere eylülden itibaren kolaylıklar sağladı ama bu A.B.D.'nin geniş ölçüde ihracat yapabilme isteğinden doğan bir davranış sayıldı.Askeri DurumAlman stratejisi
1915'te savasın genel yönetimi Almanların elindeydi. Falkenhayn bir süre kararsızlık geçirdikten sonra alman batı cephesinin kuvvetli olduğu kanısına vardı (Nötre Dame de Lorette'te fransız başarısızlığı bu kanıyı doğruluyordu.) Rusların Stanislav ve Przemysl şehirleri üzerine yaptıkları baskıya karşılık olarak martta doğu cephesinde kesin bir darbe indirme kararını verdi. Nisandan eylüle kadar hindenburg ve mackensen kuvvetleri güneyden avusturyamacaristan kıtalarıyle desteklenerek Rusları Doğu Prusya ve Polonya'yı terke zorladı ve RigaPinsk Çernoviç hattında cepheyi yeniden kurdu. Bu cephede 1917'ye kadar durum değişmeyecektir. Almanlar doğu sınırlarındaki tehliaaai böylece uzaklaştırdılar.
Fransızların Artois ve Champagne'daki saldırıları Almanların doğu taarruzlarını kesintiye uğrattı (25 eylül). Bu arada Falkenhayn ocak ayından itibaren Süveyş kanalına yapılan bir akınla ingilizleri endişeye düşürdü. (Bk. FİLİSTİN.) Almanya Bulgaristan'ın ittifakından yararlanarak Sırzistan'ı zaptetti. Türklerle işbirliği kurdu böylece müttefiklerin Balkanlarda ve Boğazlardaki teşebbüslerini bir süre durdurdu. Müttefik gayretlerinin dağılması. 1915 Yılı ingilizlerin müttefik savaş yönetimine siyasî bakımdan müdahale ettikleri yıldır. Ordularını teçhiz eden ingiltere lord Kitchener'in (Kiçner) teşvikiyle general Jofıre'un isteklerine rağmen kuvvetlerini fransız cephesinde harcamaktan kaçınıyor Almanya'yı dışarıdaki zayıf noktalarından vurarak yıpratmayı daha uygun görüyordu. Bu karara uyarak Türkiye'ye saldırıya geçtiler. Ortadoğu'da yerleşebilmek için Basra körfezine çıkarma yaptılar. Mezopotamya'da ilerlediler. Şubat ayı içinde istemeye istemeye kendilerine uyan Fransızlarla birlikte Çanakkale'ye saldırdılar.

Bu saldırı Çanakkale hezimetinden (18 mart) ve Sırbistan'ın çökmesinden sonra Selânik'e yöneldi tngiliz kuvvetleri temmuzda Alman Güneybatı Afrika'sını işgal ettiler.

Fransızlar ise bütün çabalarını düşman cephesini yarıp alman işgali altındaki toprakları kurtarmak üzerinde topladılar. Bu sebeple general Joffre'un Artois'da Champagne'da Argonne'da ve Vosges'larda şubattan ekime kadar yaptırdığı şiddetli ama faydasız taarruzlar sonucunda Trentino'da bir italyan cephesi kuruldu Falkenhayn ihtiyat kuvvetlerini batı cephesinde kullanmak zorunda kaldı böylece de rus ordusunun yükü hafiflemiş oldu.

Sonuçlar:

Bu yıl içinde müttefiklerin askerî harekâtı hayal kırıcı sonuçlar verdi. Yalnız askerî potansiyelin açık şekilde iyi duruma girdiği görüldü. Denizlerde serbestliği elde tutarak silâhlanma çabaları sanayinin güçlenmesine orduların bünyesinde değişiklikler yapılmasına yeni muharebe usullerinin denenmesine imkân verdi.

Chantilly konferansında (aralık) müttefikler arasında daha geniş ölçüde işbirliğine ihtiyaç olduğu ileri sürüldü 1916 yılına ait savaş plan; görüşüldü büyük askerî kayıplara uğrayan Rusya'ya maddî yardım meselesi karara bağlandı öte yandan Almanya da istediği hedefe ulaşamadı çünkü Rusya'ya alman imparatoru tarafından yapılan barış teklifinin reddedilmesi (haziran) ve Bukovina'da Ivanov'un yaptığı taarruz Rus imparatorluğunun daha tamamen Dökmediğini göstermekteydi.

Abluka yüzünden sıkışık duruma düşen Falkenhayn A.B.D.'nin tepkisinden çekinmesine rağmen denizaltı silâhını kullanmağa karar verdi. Fransız cephesinin önemi iki taraf için de başta gelmekteydi. Bu cephe 1915 yılında da alman ordusunun bütün ağırlığına baskısına karşı dayanabildi.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : 10 Ekim 2009, 00:12:34 »

Türkiye Açısından Durum(1915)Suriye ve Filistin cephesi
Mısır'dı. Osmanlı nüfuz ve hâkimiyetini yeniden kurmak ve alman batı cephesine dolaylı olarak yardım sağlamak için Süveyş kanalına karşı bir harekât düşünüldüğü için Filistin ve Sina çölü stratejik bir değer kazanmıştı. Suriye ve Mısır'ı içerisine alan bu geniş harekât bölgesi için o sırada aynı zamanda bahriye nazırı olan Cemal Paşa buradaki 4. ordu kumandanlığına getirildi. Orta doğudaki ingiliz kuvvetlerinin Avrupa'ya taşınmasına engel olmak Süveyş kanalını ele geçirerek ingiltere'yi doğu ve özellikle Hindistan ile Ümit burnu yoluyle bağlantıya zorlamak ve bölgedeki ingiliz kuvvetlerini Mısır'a bağlamak amacıyle Osmanlı genelkurmayında 3. derecede önemli bir harekât planı hazırlanmıştı. Bu plana göre başkumandanlıkça 4. orduya Süveyş kanalına taarruz etmesi emrolundu.

Ordu kumandanı Sina çölünü geçmek için gereken hazırlıkları yaptıktan sonra S. kolordusunu bu taarruz için görevlendirdi. Yetersiz hazırlıklarla 14 ocak 191S'te başlayan harekât biri kıyıdan diğeri güneyden olmak üzere iki grup halinde batı kanadından Süveyş kanalına doğru ilerledi. 3 Şubatta Elkantara kesiminden Süveyş kanalı geçilmek istendiyse de başarılamadı. Bunun üzerine 4 şubatta çekilme emri verilerek 15 şubatta Birüssebi ve Gazze bölgesinde toplanıldı.

Çanakkale cephesi.

Müttefiklerin Rusya ile birleşmek için bu cepheden denizden ve karadan yaptıkları çeşitli taarruzlar kahramanca yapılan başarılı savunma harekâtı sayesinde büyük bir zaferle sonuçlandı. Dünyanın en büyük birleşik müttefik donanmasıyle ingiliz fransız ve uiğer müttefik kara kuvvetleri Çanakkale'de yenilgiye ve ağır kayıplara uğradılar sonbaharda geldikleri gibi çekilip gitmek zorunda kaldılar. Rusya ile direk bağlantı kurulamadığından gerekli yardım yapılamadı. Bu yüzden 1917 yılına kadar savaşa dayanabilen Rusya'da Bolşevik
ihtilâli başladı ve böylece büyük bir müttefik devletin erkenden çökmesine yol açılmış oldu.

Kafkas cephesi

Enver Paşanın Kara kışta yaptırdığı Sarıkamış kış taarruzu ağır kayıplara mal oldu ve Ruslar kuvvetlerini yeniden getirdikleri taze birliklerle takviye ederek Erzurum genel istikametinde ve diğer kesimlerde taarruzlarına devam ettiler. Bu sırada Erzurum çevresindeki 3. ordu birlikleri arasında tifüs salgını başladı. Savaş bölgelerinde fırsat gözeten Ermeni azınlığı da ayaklanmağa başladı. Bunların en büyük hareketleri nisan 1915 ortalarında Van bölgesinde görüldü. Askerî hareketleri baltalayan ve silâhsız türk halkına yönelen ermeni saldırıları doğudaki illerin birçoğunda yayıldı. Bu yüzden hükümet buralardaki ermeni halkını Suriye ve Kuzey Irak'a yerleştirmek suretiyle gerekli güvenlik tedbirleri aldı. Ruslar 27 nisan 1915'te Tortum ve Karaköse'de taarruzlarına devam ederek Van ve Malazgirt'i ele geçirdiler. Fakat 22 temmuzda yapılan genel karşı taarruzla Van ve Malazgirt kurtarılarak Ruslar eski sınırları gerisine sürüldü.

Irak cephesi

1914 Yılında İngilizlerin ele geçirdikleri Basra'yı geri almak için bu cephe kumandanlığına getirilen Süleyman Askerî Bey yerli halkın da yardımıyle 12 nisanda giriştiği taarruzdan sonuç alamadı ve Kut'ül Amare'ye çekilmek zorunda kaldı tngilizler ileri harekâta devam ederek Kut'ül Amare'yi aldılar. Eylül sonunda general Tavvnshend emrindeki kuvvetlerle Bağdat üzerine yöneldiler. Fakat Bağdat'ta toplanan türk kuvvetleri ingilizleri Selmanpak'da durdurarak 26 kasımda düşmanı çekilmek zorunda bıraktı. Bu çekilme sırasında Kut'ül Amare'deki general Tavvnshend kuvvetleri 8 aralıkta Dicle kenarında kuşatıldı. Aralık ayında Basra'dan Tavvnshend'i kurtarmağa gelen ingilizlere karşı Felahiye'de savaşlar verildi.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : 10 Ekim 2009, 00:12:55 »

Ordu gücü.
ALMANYA: 160 tümen (ağustos) batıda 93 tümen doğuda 66 tümen
İtalya cephesinde 1 tümen (eylülde) [batıda 102 tümen doğuda 48 tümen Balkanlarda 9 tümen
FRANSA: (aralık) batıda 107 piyade tümeni 10 süvari tümeni.
BÜYÜK BRİTANYA: 54 tümen (450000 kişilik kuvveti Fransa'da)
AVUSTURYAMACARİSTAN: 3 piyade tümeni 10 süvari tümeni
İTALYA: 36 tümen
RUSYA: 132 piyade tümeni 42 süvari tümeni.
Çanakkale'de 5 ingiliz tümeni 2 fransız tümeni 7 türk tümeni.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2009, 00:13:15 »

-Yıl 1916-
-SİYASİ DURUM-
Merkezî devletler. Komanya yeni bir muharip devlet olarak müttefikler safında savaşa katılmağa karar verdi (28 ağustos). italya da Almanya ya savaş ilân etti. Bulgaristan'a karsı bir denge kurmak ve rus ordusunu desteklemek amacıyle yapılan rumen harekâtı başarısızlığa uğradı. Almanlar tarafından işgal edilen Romanya toprakları bu yılın sonunda Almanlara değerli buğday ve petrol kaynakları kazandırdı. Bu sırada Almanya'nın Avrupa'daki durumu çok kuvvetlenmişti. Alman imparatorluğu gelecek hakkında geniş tasarılar kuruyordu. Bu tasarılar arasında aralıkta Polonya'ya bağımsızlık tanıyacağı vaadi vardı. Buna rağmen iktisadî sıkıntılar ortadan kalkmamıştı: ikmal maddelerini sağlamak ayrıca işçi bulmak meselesi zorluklar yaratıyordu (Belçika'da mecburî çalıştırma usulünün uygulanması ekim).

Bu arada müttefikler uzun vadeli tedbirler almak gereğini duydular: tarafsız ülkelere gönderilecek malları kontenjanlara bağlayarak deniz ablukasını daha sıkı bir hale getirmek (mart); ingiltere'de mecburî askerlik hizırıetini genelleştirmek. Bıı yıl içinde doğuda Kurlu adasında yeniden kurulan Sırp ordusu Selanik cephesinde toplanan müttefik kıtalarını takviyeye kullanıldı. Fakat Yunanistan'ın siyasî durumu eski karışıklığından kurtulamadı ingiltere ve Fransa'nın Yakındoğuda kendilerine nüfuz alanları bulmağa çalıştıkları sırada (SykesPicot antlaşması 9 mart) Osmanlı imparatorluğuna karşı patlak veren Arap isyanı (Mekke emîri Hüseyin ve ailesi) kesin bir etki yarattı.

A.B.D.'de VVilson Cumhuriyetçi parti adayı Hugues'e karsı yeniden cumhurbaşkanı seçildi (7 kasım); müttefikler Hugues'un savaşa karışma konusunda daha kararlı davranacağını umuyorlardı Hugues Doğu Amerika'nın en kalabalık yerlerinde oy kazanmıştı ancak Batı Amerika'daki oy çoğunluğu Wilson'un başkan seçilmesini sağladı. Wilson savaşan devletlerin savaş hedeflerini açıklamalarını istedi (aralık). Bütün hükümetler kendi siyasetlerini belirlemek zorunda kaldılar. Bu da müttefikler arasında her alanda görülen anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açtı.-Askeri Durum-


Her iki tarafın 1916'ya ait askeri planları Fransa cephesindeki mevcut ve malzemelerinin yıpratma taarruzlarıyle yok edilmesine dayanıyor ve kesin sonuç bu yoldan alınmak isteniyordu. Joffre yaz başlangıcında Somme üzerine birbiri ardına güçlü ve sistematik saldırılar yapmak kararını verdi; bu harekâtın Rusların Galiçya'daki taarruzu ile desteklenmesi gerekiyordu. Fransa'da insan kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu tahmin eden ve yeni ingiliz orduları işe karışmadan önce fransız ordusuna bir darbe indirmek isteyen Falkenhayn 21 şubattan sonra Verdun'e karşı taarruza geçti. Fransız savunma imkânlarının tükenmesi sonunda Verdun düştü. Bu düşüşün savaşın sona ermesi üzerinde bir etki yaratması bekleniyordu Ne var ki Verdun savaşı (şubat-aralık) her ne kadar fransız ordusunu yıpratmakla beraber alman stratejisindeki başarısızlığı da ortaya koydu. Gerçekten de Joffre l temmuzda Somme üzerine taarruza geçti bu saldırılar dört ay sürdü böylece Almanların Verdun'de bütün güçlerini kullanmalarını önlemiş oldu.

öteki cephelerde de aynı yıpratma taktiği kullanıldı. Fransız cephesindeki bellibaşlı muharebelerle ilgili olarak mayısta Avusturyalıların Trentino'ya taarruzu başladı harekât önce başarı kazandı sonra italyanların isonzo'ya yaptıkları karşı taarruz ile (Brussilov taarruzu) Almanların Doğu'daki kuvvetleri oldukları yerde durduruldu. Bukovina ele geçirildi ve Lwow şehri tehliaaae düştü.

Balkanlarda. Makedonya'da Fransız generali Sarrail'in kuvvetleri bir bulgar taarruzuna karşılık vermek için 14 eylülde karşı saldırıya geçtiler ve Manastır'ı zaptettiler (kasım) fakat Transilvanya'da tehlikeli bir duruma düşen Romanya ordularının Falkenhayn tarafından ezilmesine ve Bükreş'in Almanların eline geçmesine engel olamadılar.

Sonuçlar. Romanya'nın zaptedilmesi alman başkumandanlığının Verdun'da uğradığı manevî başarısızlığı ortadan kaldıramadı. Alman kumanda merkezinin itiraf ettiği gibi Verdun savaşın «dönüm noktası» idi.

Askeri alanda bütün cephelerdeki teşebbüsler iki taraf için de dengeli oldu iki tarafın giriştiği yıpratma muharebeleri iki orduya da onların başkumandanlarına da zarar verdi. Falkenhayn ağustosta yerini Hindenburg'a bıraktı aralık ayında Joffre'un yerini Nivelle aldı. Alman ve avusturya kuvvetleri 6 eylülde emir ve kumandayı tek elden yönetmek üzere Hindenburg'a bırakmıslard.. Fakat düşmanlarının askerî gücü günden güne artıyor denizdeki üstünlükleri de kesin bir sonuca bağlanamayan Jutland savaşına (31 mayıs) rağmen açıkça belli oluyordu.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.289 Saniyede 21 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.009s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.