CUMHURİYET DEVRİMLERİ VE TARİHLERİ

(1/4) > >>

IŞBARA ALP:


Başbuğ Atatürk'ün devrimleri ve tarihleri

5 Şubat 1937
Atatürk İlkelerinin anayasaya konması,

3 Mart 1924
Hilafetin Kaldırılması

3 Mart 1924
Öğretim Birliği (Tevhidi Tedrisat) yasasının kabulu

12 Mart 1921
İstiklal Marşımızın Kabulü

3 Nisan 1930
İlk kez kadınlara seçim hakkı verilmesi

9 Nisan 1920
Anadolu Ajansının Kuruluşu

10 Nisan 1928
Anayasa’dan “Devletin dini İslamdır” maddesinin çıkarılışı

12 Nisan 1931
Türk Tarih Kurumunun Kurulması

29 Nisan 1920
TBMM kuruluşu ve Ulusal Egemenlık

3 Mayıs 1955
Türk Kuşunun Kuruluşu

29 Mayıs 1936
Türk Bayrağı Yasası

11 Haziran 1930
Merkez Bankasının Kuruluşu

21 Haziran 1934
Soyadı Yasasının Kabulü

22 Haziran 1919
Amasya Genelgesi

12 Temmuz 1932
Türk Dil Kurumunun Kuruluşu

18 Temmuz 1920
Misakı Milli Andı

18 Temmuz 1932
Ezan’ın Türkçe Okunması

23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi

26 Eylül 1932
Dil Bayramı, Dil Kurultayı

4 Ekim 1926
Medeni yasanın Kabulü

11 Ekim 1922
Mudanya Mütarekesinin Kabulü

20 Ekim 1919
Amasya Görüşmesi

25 Ekim 1925
Şapka Kanununun Yürürlüğe Girmesi

28 Ekim 1927
İlk Nüfus Sayımı

29 Ekim 1923
Cumhuriyetin İlanı

1 Kasım 1928
Yeni Türk Harflerinin Kabulü,

1 Kasım 1922
Saltanatın Kaldırılması

5 Kasım 1925
Ankara Hukuk Fakültesinin açılması,

30 Kasım 1925
Tekkeleri, Türbelerin,Tarikatların, kapatılması yasasının yürürlüğe girmesi,

5 Aralık 1934
Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi,

27 Aralık 1919
Atatürkün Ankaraya Gelişi

3 Şubat 1928
İstanbul’da Hutbenin Türkçe okunması,


16 Şubat 1925
THK Kuruluşu,

17 Şubat 1926
Türk Medeni Kanunun Kabulü,

19 Şubat 1932
Halkevlerinin açılışı,

BABRAK:
Yaşasın Bağbuğ Atatürk devrimleri!

Yürekli-kam:
Aşağıda bulunan çok Özel ATATÜRK resimlerini görebilmek için lütfen üye olunuz.

Bağatur-Şad:
Yaşası Yüce Türkçü başbuğ

Kutadgu Bilig:
Yüce Atamın Devrimlerinden başka bir 'devrim' tanımayız biz! Onun devrimlerini yaşatmak için her türlü fedakarlığı yaparız.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa