Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini

KURT İNİ'NE GİRİŞ => BAŞBUĞUMUZ ATATÜRK => Konuyu başlatan: 0707 üzerinde 23 Aralık 2013, 20:17:20Konu Başlığı: Başbuğ' un Meraşal Fevzi Çakmak' a Gönderdiği Kubilay Mektubu
Gönderen: 0707 üzerinde 23 Aralık 2013, 20:17:20
''Menemen'de ahiren vukua gelen irtica
teşebbüsü esnasında Zabit vekili Kubilay Bey'in
vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten
Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Bey'in
şahadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet
karşısında Menemen'deki ahaliden bazılarının
alkışla tasvipkar bulunmaları bütün Cumhuriyetçi
vatanperverler için utanılacak bir hadisedir.
Vatanı müdafaa için yetiştirilen, dahili her
politika ve ihtilafın haricinde ve fevkinde
muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin
mürteciler karşısındaki yüksek vazifesinin
vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle
karşılandığına şüphe yoktur. Menemen'de ahaliden
bazılarının hataları bütün milleti müteellim
etmiştir. İstilanın acılığını tatmış bir muhitte
genç ve kahraman zabit vekilinin uğradığı
tecavüzü, milletin, bizzat Cumhuriyete karşı bir
suikast telakki ettiği ve mütecasirler ile
müşevvikleri ona göre takip edeceği muhakkaktır.
Bizim dikkatimiz, bu meseledeki vazifelerimizin
icabatını hassasiyetle ve hakkıyle yerine
getirmeye matuftur. Büyük ordunun kahraman genç
zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin
kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile
Cumhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve
kuvvetlendirmiş olacaktır.

Reisicumhur Gazi M. Kemal- 27 Aralık 1930


Konu Başlığı: Ynt: Başbuğ' un Meraşal Fevzi Çakmak' a Gönderdiği Kubilay Mektubu
Gönderen: Alp77 üzerinde 23 Aralık 2013, 21:20:34
Ben bunu okuyunca içindeki tam anlamadığım terimlere baktım. Yani bir mektup bu kadar mı kudretli yazılır!
Kimse, hiçkimse Atatürk etmediği ve edemediği gibi, yanından bile geçemiyor.

Kubilay'ın ruhu şad olsun, en büyük düşman olan cehalet, yobazlık ve irtica tarafından katledilmiştir.
Kubilay kelimenin tam anlamıyla Cumhuriyet şehididir.


Konu Başlığı: Ynt: Başbuğ' un Meraşal Fevzi Çakmak' a Gönderdiği Kubilay Mektubu
Gönderen: Açina Tayeçe üzerinde 23 Aralık 2013, 21:50:47
         23 Aralık 1930 da şeriat isteyen yobazların katlettiği gencecik Kubilayımızı, Yobazlığa geçit vermeyen ulu Başbuğumuzu, yobazların idam edilerek cezalandırılmasını sağlayan general Mustafa Muğlalı'yı rahmet ve minnetle anıyorum.  Bu acı katliamı gerçekleştiren yobaz devşirmeleride lanetliyorum. GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT arşivlerine göre bu yobaz devşirmelerin isimleri:

Girîdli Rûm dönmesi Derviş Mehmed ( Bülent Arınç'ın dedesidir)
Girîdli Rûm dönmesi İbrâhimoğlu İsmâil
Girîdli Rûm dönmesi Küçük Hasan
Girîdli Rûm dönmesi Hüseyinoğlu Hacı Hilmî
Girîdli Rûm dönmesi Alioğlu Hasan
Harputlu Kürd Alioğlu Mehmed
Harputlu Ömeroğlu Mehmed
Kürd Râşit Efendi
Rizeli Laz Sâlihoğlu İbrâhim Hoca
Urfalı Kürd Hacı Ahmed Efendi
Adanalı Kürd Hacı Sâmî Efendi
Düzceli Çerkes Hacı Halîl Efendi
Hendekli Çerkes Abdurrahman Efendi
Bursalı Çerkes Hoca Abdurrahman Efendi
Arnavud Yûsufoğlu Kâmil
Boşnak Selîmoğlu Abbas
Erbilli Kürd Mehmed Ali
Rizeli Laz Hüseyinoğlu Mehmed Ali Hoca
Erbilli Kürd Saidoğlu Şeyh Esad
Selânikli Çingene Mehmedoğlu Ali
Yahudî Hayimoğlu Jozef
Arab Hüseyinoğlu Hüseyin Ali
Adapazarlı Çerkes İmâm Mustafâ Efendi
Yanyalı Arnavud Mehmed Alioğlu Hoca Saffet
Üsküplü Arnavud Koca Hasanoğlu Hüseyin
Üsküplü Arnavud Ramazanoğlu Arabacı Bekir
Çerkes Ömeroğlu Ahmed
Boşnak Abbas Kerîmoğlu İbrâhim
Göriceli Arnavud Abdülkerîm
Rûmelili (Arnavud, Boşnak, Pomak, dönme?) Hacı Mustafâoğlu Molla Süleymân
Rûmelili (Arnavud, Boşnak, Pomak, dönme?) Velioğlu Râmiz

Bu devşirme yobazların listesini gördüğümde de, Ulu Yolbaşçımız H. Nihal Atsız'ı da bir kez daha özlemle anıyorum.