Atatürk ve Gerillacılık
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 03 Temmuz 2020, 18:50:32


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Atatürk ve Gerillacılık  (Okunma Sayısı 3316 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
YILDIRAN
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 35« : 19 Mart 2010, 00:20:45 »


Okullarda, hayatta bize öğretilen Atatürk, daima belirli kalıplar içerisinde bizlere anlatılmıştır. Atatürk, kahraman, gazi, bilim insanı gibi... Fakat Atatürk’ün kimsenin bilmediği ancak kestirebildiği çok önemli bilinmeyenleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal’in gerillacılık yöntemi... Atatürk’ün pek çok üstün tarafları arasında bir de gerillacılık tarafı vardır. Onun gerillacılık yöntemi üzerinde tek konuşan Prof. Afet İnan olmuştur.


Gençlikten gelen gerillacılık merakı


 

Atatürk, daha Harp Akademisi’nde öğrenci iken, hocası Nuri Bey, onlara gerillacılık hakkında bir ders ile ödev vermiştir. Atatürk’ün Harp Akademisi’nde gördüğü bu kadarcık bilgi ile kalmadığı, sonraki senelerde gerillacılığı, enine boyuna incelediği, İstiklal Savaşı’nın Heyet-i Temsiliye devrinde(23.Temmuz.1919-23.Nisan.1920)verdiği emir ve talimatlardan anlaşılmaktadır.

Her lider meraklıdır.Meraklılık,lidere etrafındaki gelişmelere takip etme yetisini kazandırır.Mustafa Kemal Atatürk,çocukluğundan ölümüne kadar olan süreçte daima merak duyduğu,ilgi duyduğu şeyleri araştırmış ve incelemiştir.Mustafa Kemal’in bu yönünün okullarda anlatıldığına hiç rastlamadım.Anekdot olarak belirtme gereğini hissetim..

 

Heyet-i Temsiliye devrinde daha Sivas’ta iken, Mustafa Kemal’in Kilikya Kuvay-i Milliye şubesine şu telgrafı çekmiştir:

 

1.‘’11.Tümen kumandanı ile Kayseri askerlik şubesi başkanı Yrb. Emrullah bey, resmi vazifeleri dışında mıntıkalarındaki milli teşkilatın gelişip kuvvetlenmesine çalışmakla beraber,İskenderun,Osmaniye,Sis,Feke ve Haçin hattı dahil,orduya verilen işgal mıntıkasında tatbik edilecek gerilla alanına geniş miktarda yardım verilecektir.Bu yardımın,Kemal bey’in göstereceği yerlere nakletmekle de mükelleftirler.’’


2.’’Adana havalisindeki 20. Kolorduya verilen işgal mıntıkasında gerilla planı tatbikine ve idaresine Kemal Bey memur edilmiştir. Kemal Bey, verilen planı tatbike çalışacak ve her hafta 20. Kolordu kumandanına, başarı dereceleri hakkında rapor verecektir.’’


3.’’Kemal Bey,20. Kolordudan alacağı yardım ve planla, genel bir harekete başlayacaktır.’’


4.’’Kemal Bey verilen işgal mıntıkasını ikiye bölerek çalışacaktır.’’


5.’’Şimdiki gaye: Mümkün olduğu kadar gerilla planının gizli bir surette tatbikine çalışmaktır. Bunun için mıntıka kumandanlarından Şahin ile Mete, yani Osman ile Raşit Efendiler kumandalarındaki küçük milis kuvvetleri ile işgal mıntıkalarına girmeleri lazımdır.’’


 

Mustafa Kemal Paşa’nın 4.Kasım.1919 tarihinde Kayseri askeri şubesi başkanı Yrb. Emrullah Bey’e yolladığı telgrafta ilk 5 madde yukarıda olduğu gibidir. Fakat telgrafta toplam 10 madde bulunmaktadır. Hepsini tek tek yazmanın, pek anlamı olduğunu düşünmüyorum. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün amaçı işgal kuvvetlerine karşı sistemli bir gerilla planı ile mücadele etmektir.

 

GAZİ’NİN DOĞUDAKİ GERİLLACILIK PLANI

Mustafa Kemal Atatürk’ün gerillacılığının diğer bir örneği ise güney cephesinde Fransız’lara karşı girişilen ölüm kalım mücadelesi esnasında,25.Ocak.1920 yılında vermiş olduğu bir emirde görülmektedir. Milis kuvvetleri ile kolordu kumandanlarına gönderdiği bu emirde Mustafa Kemal Paşa’nın gerillacılığı en ince teferruatına kadar düşündüğü ve hesap ettiği anlaşılmaktadır. Yaptığım araştırmada bulduğum emri inceleyecek olursak;

 

1-‘’Fransız’lara karşı Kuvay-ı Milliye’nin harekete geçmesini daha ziyade geciktirmekte fayda değil, zarar vardır. Sulh müzakerelerinin neticeye bağlanmak istenildiği, şu sıralarda işgal altındaki memleketimizi geri almak için bütün kuvvetimizi sarf edeceğimizden Avrupalılar şüphe etmemelidirler. Bu şüphenin izalesi, ancak, harekete geçmekle mümkündür.’’

2-‘’Ayrıca Maraş’taki Fransız hareketine her yerde ve aynen cevap vermek mecburiyetindeyiz.’’

3-‘’Fransızlar hakkındaki kıyam hareketinin şekli; Fransız kuvvetlerinin hepsini ayrı ayrı ve birdenbire, bulundukları yerde muhasara etmek ve bundan sonra büyüyecek Kuvay-i Milliye birliklerini, muhtelif yerlerde toplayarak ve küçük garnizonlardan başlayarak, düşma esir ve imha etmek şeklinde olacaktır.’’

4-‘’Muhasara tedbirleri, demiryollarındaki köprüleri, tünelleri atmak, yollarını otomobil işlemeyecek hale getirmek, her Fransız birliğinin yolunu kesmek, her Fransız birliğini isterse çok olsun, bir Kuvay-i Milliye birliği ile tutuşturarak, Fransız birliklerinin birbirine yardım etmelerine mani olmak şeklinde olacaktır. Başarırının sırrı, yolların daima kesilmiş olmasındadır. Her halde, gerilla savaşı yapılacak, cephe savaşından mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Zira cephe savaşının bizim için siyasi mahzurları vardır.’’

5-‘’Gerilla hareketi devreleri peyderpey tayin olunacaktır. Birinci devre, Urfa hareketi olup, buna derhal başlanacaktır.’’Maddelerde de görüldüğü gibi Gazi, bilakis 4. ve 5. maddede gerilla savaşını doğrudan vurgulamıştır. Gerilla yönteminde bulunan, yol kesme, araçları yakma ve iletişimi engelleme Mustafa Kemal Paşa’nın vazgeçilmez savunma mekanizması olmuştur.

 

Bu emri, K.Karabekir Paşa’nın, Yusuf İzzeddin Paşa’nın Alb. Cafer Tayyar ile Kazım Özalp Bey’in; ‘’ Gerilla hakkındaki fikirlerini aynen iştirak ediyoruz. Pek muvafıktır. Milli müfrezelerin hareketi, halkı cesaretlendirecektir.’’ Diyerek kabul etmeleri üzerine esaslı gerilla savaşlarına başlanmıştır...

 

Halı tüccarı kılığında Mustafa Kemal’in Libya’ya gidişi

Milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Paşa, aynı zamanda gerillacılığın önderidir...


 

Gizli görev için Libya’ya giden Mustafa Kemal, çok ilginç bir biçimde Libya’ya gitmiştir. Gazi, halı tüccarı kılığında Mısır’a gitmiş, sahte kimliğinin ve pasaportunu Kara Kemal’den almıştır. Burada bir ayrıntı dikkatimi çekiyor. Kara Kemal, Teşkilat-ı Mahsusa mensubuydu ve adı Kara Kemal olarak geçen bu istihbaratçı gerilla, Adana’daki 20.kolordunun başı Kemal Bey’di.

 

Trablusgarp’ın işgal edilmesiyle orada sahte kimliklerle Mısır’dan geçilerek, İtalyan’lara karşı aynı şekilde gerillacılık yöntemi ile mücadele edilmiş ve başarılı olunmuştu.

 

Hem istihbaratçı hem gerilla Kara Kemal


Kara Kemal, teşkilat’ın İstanbul’daki özel işleriyle ilgileniyordu. Teşkilata seçilen askerlerin giysileri, pasaport ve kimliklerini düzenliyordu. Bütün bu hazırlıkları gizli tutuyor ve sır olarak devletin kalbine gömüyordu. Hükümetle, İttihat-Terakki merkezi ile irtibatından da Kara Kemal ve Şükrü Bey sorumluydu. Kara Kemal Bey’in Karagümrük’teki evi, Özel Teşkilat’ın güvenli eviydi. (Kara Kemal, 1926′da Atatürk’e suikast davasından aranırken intihar etti. Maarif eski nazırı Şükrü Bey de aynı davadan idam edildi.)

 

Dünyanın Önderi , MUSTAFA KEMAL


Günümüz tarihinde yabancı olmadığımız gerilla yöntemi,genelde Güney Amerika milletlerinden ortaya çıktığı savunulur.Birçok yazar ve aydın ise Lenin,Che Guevera,Zapata gibi devrimcileri gösterir.Fakat şurası bilinmez;bu hareketin ilk öncüsü emperyalizme karşı mücadele veren Türk milleti ve Mustafa Kemal’dir.Mustafa Kemal’in önderliğinde yürütülmüş büyük zaferin,bütün dünyaya örnek olmasıyla Gazi’nin savaş taktikleri milli mücadele gösteren tüm milletlerce uygulanmıştır.Bugün Irak,Meksika,Filistin’de uygulanan gerillacılığın temeli Mustafa Kemal’in yöntemleri ve mücadelesine dayalıdır.

Küba’da Fidel Castro’nun hayran olduğu ve en büyük lider olarak gösterdiği Mustafa Kemal’,60’larda verdikleri mücadelede uyguladıkları gerillacılığın temeline dayanak olmuştur.

 

Emperyalizm’e karşı mücadelenin emsali Kurtuluş Savaş’ı tüm dünyaya ışık tutmuştur...

 

Farklı Tarih yazarı Yiğit Turan

 

Araştırmada kullanılan kaynaklar:

    * Tarih Mecmuası,1960-Alb.Tahsin Ünal
    * Abdullah Muradoğlu Makale
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim ve hakikati bilmektir. Yoksa, okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. "
M. K. Atatürk
Boran
Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : 19 Mart 2010, 00:33:38 »

Ordumuzun gerilla savaşındaki üstün meziyetlerini Başbuğ Atatürk'e borçluda olduğumuzu hissettiğim bu yazıda  ; Umarım Atatürk'ün kominizm yanlısı olduğuna dair fikirler edinilmiyordur? Çünkü ; Atatürk'ü örnek alanlar hep kominist liderler. Kanımca.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
YILDIRAN
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 35« Yanıtla #2 : 19 Mart 2010, 00:38:02 »

Evet konuya cok güzel deginmissiniz umarim bu yazi komünistlerin eline gecmez, adamalr zaten herseyden bir komünizm isbati cikirayorki bu onlar icin bir  karne sayilir Ulu Önder hakkinda.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim ve hakikati bilmektir. Yoksa, okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. "
M. K. Atatürk
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.225 Saniyede 23 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.007s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.