Atsız Yaşasaydı Bugünkü Türk Dünyasını Nasıl Değerlendirirdi?
Türkçü Turancı Otağ, Kurt ini
 
*
Esenlikler, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 11 Temmuz 2020, 04:13:59


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Otağ Kuruluş Tarihi: 10 Ekim 2008


Random Image
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Atsız Yaşasaydı Bugünkü Türk Dünyasını Nasıl Değerlendirirdi?  (Okunma Sayısı 4997 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Yamtar99
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 16« : 03 Aralık 2009, 19:30:24 »

Nihal ATSIZ'ı 1975 yılının Kurban Bayramının arefesinde, 11 Aralık 1975 Perşembe günü akşamı, kaybettik. Bu büyük kayıp üzerinden 27 yıl geçmiş. Bu yirmi yedi yıl içerisinde dünyamızda ve Türk dünyasında olumlu ve olumsuz bir çok olay gerçekleşti. Ben son yirmi yedi yılın olaylarını ATSIZ'ın 70 yıllık ömrü boyunca yazdığı yazılarındaki fikrî istikametine dayanarak onun açısından madde madde değerlendirdim. Bu değerlendirmelerimde isabet kaydedeceğim gibi yanlış yorumlar da yapmış olabilirim. Ancak bunu ben dahil hiç bir kişi tam olarak bilemeyecektir.

1. Atsız yaşasa idi bugünkü Türk dünyasını değerlendirmek için ÖTÜKEN dergisi yayın hayatına devam ederdi. Bu dergide Türkiye'yi adım adım 12 Eylül 1980'e getiren süreç hakkındaki değerli yazıları ve yorumları yayımlanırdı.

2. 12 Eylül 1980 müdahalesini Türkiye'de kardeş kanının akıtılmasının durdurulması açısından onaylardı. Ayrıca Millî Güvenlik Konseyi'nin beş üyesinin de Batı Anadolu Türk'ü olmasını çok olumlu karşılardı.

3. 1980'li yılların ortalarında Sovyetler Birliği'nde Mihail Sergeyeviç GORBAÇOV'un başlattığı Glasnost (açıklık/şeffaflık) ve Perestroyka (yeniden yapılanma) hareketinin destekleyicisi olur ve bunu Türk ülkelerinin Sovyet sisteminden çıkma sürecinin başlangıcı sayardı.

4. 1990 yılındaki Azerbaycan olayları karşısında büyük infial gösterir, Mihail GORBAÇOV Azerbaycan'a gitseydi omuzlarda karşılanacaktı diye düşünürdü. Ancak Azerbaycan'a GORBAÇOV yerine Sovyetler Birliği Genel Kurmay Başkanı Mareşal Dimitri YAZOV'un ve Sovyet tanklarının giderek beş binden fazla soydaşımızı katletmesi karşısında çok büyük tepki verirdi.

5. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nde Mihail S. GORBAÇOV'un Glasnost ve Perestroyka politikalarına karşı Gennadi YANAYEV öne sürülerek yapılan ancak başarısız olan darbe girişimini lanetlerdi. Bu darbe girişiminde Boris YELTSİN'in ihtilâlcilere karşı direnişi ile Orta Asya Türkleri adına Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV'in rejimden yana koyduğu ağırlığı takdir ederdi.

6. Rusyadaki başarısız darbe girişiminin Sovyet rejiminin sonu olduğunu görür, Sovyetler Birliği'nde hiç bir şeyin artık eskisi gibi yürümeyeceğini anlardı.

Özellikle bu başarısız darbeden sonra 1990'da Sovyet Türk Cumhuriyetlerinin ülkelerindeki eğemenlik haklarını ilân etmelerinin 1991 yılındaki bağımsızlık ilânlarını getireceğini ve sonucunda Sovyet sisteminin çökeceğini bize daha önceden müjdeler, bir antikomünist olarak bu bağımsızlık ilânlarını Türkçüleri evine davet ederek kutlar, evlâtlığı Kâniye Hanımın yapacağı çayın yanında bizlere Laponya ve Japonya'dan geldiğini söyleyeceği kurabiyeler ikram ederdi. Belki yeni bir tarihî roman yazarak gelecekteki Birleşik Türk Cumhuriyetleri devletler topluluğunun nasıl işleyeceğini ve dünyadaki askerî, siyasî, ekonomik ve kültürel gücünü vurgulayarak yorumlardı.

7. Azerbaycan Cumhuriyetinde Ebülfez ELÇİBEY'i destekler, ancak ELÇİBEY ile ALİYEV çekişmesine üzülürdü.

8. Saparmurat TÜRKMENBAŞI'nın ülkesine Türkiyeli müteşebbisleri davet ederek fabrikalar kurdurmasına ve iş imkânı yaratarak Türkmenistan'ı kalkındırmasına sevinirdi.

9. Türk dünyasının Latin yazısıyla müşterek bir abece sistemine geçerek bütünleşmesini destekler, bu yolda eskiden kalma dirençleri yıkmaya çalışan yazılar yazardı.

Türk ülkeleri arasındaki iletişim dilinin Rusça yerine bir Türk lehçesi ile tercihan Türkiye Türkçesi ile, olmasını düşünür, bu konuda yazılar yazardı.

TRT'nin Avrasya Televizyonu projesini destekleyerek bu konuda Türk ülkelerine yönelik yayınlarının sürekliliğini savunurdu.

10. Irak olayları sırasında Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL'ın bir koyup üç alacağı iddiasına karşı çıkar ve bu karşı çıkışında da haklı olduğu, zaman içerisinde kanıtlanırdı. Özal'ı sadece, sonu ne olursa olsun, Kerkük ve Musul'a girmesi ve böylece Irak'taki Türkmen soydaşlarımızın varlığını ve geleceğini güvence altına alması bakımından desteklerdi.

11. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL'in Türk ülkelerinden getirilerek Türkiye'de eğitilecek 10.000 Öğrenci Projesi veya resmi adı ile Büyük Öğrenci Projesi'ni çok büyük bir hararetle desteklerdi.

12. Yine Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL'in 1995 yılının Eylül ayında Moğolistan'a giderek Tonyukuk, Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını ziyaret etmesini çok anlamlı görür, yaşı ve sağlığı dolayısıyla bu Türk heyeti içerisinde olmamasından hayıflanırdı. Çok büyük bir ihtimalle beni ve Ahmet Bican'ı evine davet edip bu seyahat hakkında bilgi alır ve Devlet yetkililerine Göktürk anıtlarının kurtarılması konusunda proje yapılması telkinlerinde bulunurdu.

13. Süleyman DEMİREL'in başlattığı Göktürk Yazıtları restorasyonu ve millî park projesini çok olumlu bir girişim olarak kabul eder ve bu projenin gerçekleşmesini adım adım izlerdi.

14. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA)'nın kurulmasını olumlu karşılar, ancak çalışmalarını yetersiz bulur, bu kuruluşun bütçesinin artırılarak Türk ülkelerinde daha müessir çalışmalar içerisinde olmasını isterdi.

15. "Globalleşme" veya "Avrupa topluluğuna gireceksiniz" vaadi ile Ege ve Kıbrıs konusunda her gün yeni bir şart ileri sürerek millî onurumuzu zedeleyenlerin bu türlü istek ve teklifleri ile benzeri girişimlerini reddeder, bu ve bu türlü istek ve dayatmaları ülkemizdeki millî birliğin bölünmesi konusunda bir girişim olarak görür, lânetler ve reddederdi.

16. "Önce Kürtçe TV yayını yapın, sonra da Kürtçe ile eğitim yapın" şeklindeki dış telkinlerin millî birlik ve bütünlüğümüz ile ülkemizin dil ve toprak bütünlüğüne yönelik tuzak ve tehlikeler olduğunu vurgular, ülkemizin bir bölgesinde Türkçe dışında bir şivede TV yayınının başlatılmaya çalışılmasının, bölgede Türkçenin gelişmesini durduracağını, ardından çok seslilik adı altında devlet ve eğitim dili Türkçe'nin yerini bir başka şive veya şivelerin almasının sağlanacağını, bunun sonucunda da anayasamızın değiştirilemeyecek maddelerinde ülkemizin üniter bir devlet olduğu, devletimizin dilinin ve ülkemizin toprağının bölünmezliği vurgulanarak güvence altına alınmış olmasına rağmen, üniter yapımız ile dil ve toprak bütünlüğümüzün tehdit ve tehlike altına gireceğini vurgular, yetkilileri göreve çağırıp bölgede âcil olarak Türkçe eğitim ve öğretim seferberliğine başlamalarını isterdi.
Anayasamızın değişmesi teklif edilemeyecek 3. maddesinde ülkemizin dilinin Türkçe olduğu ve eğitimin Türkçe ile yapılacağı açıkça belirtilmiş iken, yeni bir iletişim yolunun açılmaya çalışılmasının, arkasından kültürel haklar adı altında bu iletişim yolu ile eğitim yapılması konusununun getirilmesinin, ülkemizde kendi elimizle başka bir vatandaş topluluğu yaratılarak ülkemizin Güney Doğu bölgesinde ikamet eden yurttaşlarımızın Türkiye'de azınlık durumuna düşürülmeye çalışılması olduğunu görür ve reddederdi.

Avrupa Birliğinin millî onurumuzu zedeleyici, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık ilkesini gölgeleyici bu ve bu gibi dayatmaları karşısında ülkemizde gösterilen tepkileri yetersiz bulur, millî egemenliğimizin devri anlamına gelebilecek her türlü antlaşmayı reddederdi. Ülkemizin diline ve toprağına kasdeden hiç bir birlik içerisinde yer alamayacağımızın herkesçe bilinmesini vurgulardı Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Hakimiyet bilâ kayd u şart milletindir diyerek egemenlik hakkını Türk milletine bıraktığını söyler, kayıtsız ve şartsız olarak millete ait olan egemenlik hakkının Avrupa Birliğine devredilmesine rıza gösterenlerin ne Atatürkçü ne de yurtsever olamayacağını söylerdi. Kültürel haklar veya Anadolu mozayiği adı altında Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri olan dil ve toprak bütünlüğünün bozulmasına, hattâ parçalanmasına yol açabilecek bir takım tavizleri vermeye yeltenenleri, bu yüzden ortaya çıkabilecek olan olayların baş sorumlusu sayardı.

Dış güçler tarafından Türkiye'nin Kuzeydoğusunun Ermenilere, Güneydoğusunun ise Kürtlere peşkeş çekilmesini reddederdi.

17. Millî Mücadele ile kovduğumuz milletlerin torunlarının millî sınırlarımız içerisinde tekrar aynı bölgelerde toprak satın alarak demografik yapımızı bozmaya çalışmalarına karşı çıkardı.

18. Nihal ATSIZ bütün bu söylenenlere dayanarak Türkiye'nin parlak geleceğinin Millî Mücadelede olduğu gibi, Japonya örneğinde olduğu gibi, Avrupa Topluluğu dışında müstakil ve hür bir şekilde gelişeceğini düşünürdü.

19. Nihal ATSIZ 21. yüzyılın başında Türkiye ile Azerbaycan'ın Birleşik Türk Devletleri adı altında siyasî bir topluluk kurmalarını isterdi. Birleşik Türk Devletleri'ne 2010 yılına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın katılmasını öngörürdü. 250-300 milyon nüfuslu birleşmiş bir Türk dünyasının sahip olduğu yer yüzü ve yer altı kaynakları ile Avrupa Topluluğu ve dünyanın güçlü diğer devletleri karşısında dünyanın önde gelen ve Birleşmiş Milletler teşkilâtında alınacak kararları veto hakkı olan büyük bir askerî, siyasî kültür ve ekonomik gücü olmasını düşünürdü.

20. Doğu Türkistan Türklerinden Tatar Türklerine, Kerkük ve Musul Türkmenlerine, Çuvaşistan'dan Yakutistan'a kadar uzanan Türk coğrafyasında böyle mükemmel bir askerî ve siyâsî yapıya sahip Türklük güneşinin ve Türklük yıldızının daha fazla parlayarak dünyayı aydınlatmasını arzu eder ve mutlu olurdu.Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya
 Türkiye GökTürk GökTürk KURT  
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
URUNGU_
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 82« Yanıtla #1 : 03 Aralık 2009, 19:32:56 »

Ah be ATSIZ yaşasaydı onun bir sözüyle ölüme atılacak milyonlarca kişi olurdu.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Gerilir zorlu bir yay
Oku fırlatmak için;
Gece gökte doğar ay
Yükselip batmak için.
Mecnûn inler, kanını
Leylâ’ya katmak için.
Cilve yapar sevgili
Gönül kanatmak için.
Şair neden gam çeker?
Şiir yaratmak için.
Dağda niçin bağrılır?
Feleğe çatmak için.
Açılır tatlı güller
Arılar tatmak için.
Göğse çiçek takılır
Solunca atmak için.
Tanrı kızlar yaratmış
Erlere satmak için.
İnsan büyür beşikte
Mezarda yatmak için.
Ve……………………
Kahramanlar can verir
Yurdu yaşatmak için…

Hüseyin Nihal ATSIZ
Yürekli-kam
Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2009, 21:50:24 »

Önemli olan Atsız atanın naciz vucudu değil Kandaşım Önemli olan onun Eşsiz Türkçü ufkudur. Bu ufuk inanıyorum ki milyonlarca Türk soylu üzerinde zuhur etmiş durumdadır şu an. Türk kanlı elbet Atsızın ışığında eğer sonuç ölmekse ölecektir, bizim inancımız budur.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
TürkcüKasirga
Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : 04 Aralık 2009, 01:02:58 »

Fikir babamiz, Tanrikut GökBilge Atsiz Ata bugün hayatta olsaydi, hayatini adadigi milletinin ne hallere geldigini görüp kahrindan ölürdü.

Bugün hayatta olsaydi, adeta taptigi bir milletin nasil mankurtlastirildigini, nasil kendi varligini yok etmek isteyen Türk düsmanlarini mükafatlandirdigini kahrolarak izlerdi..

O Tanrikut Atsiz Ata, o hayati Türklük icin cileli diken yollarinda gecmis Ulu Bozkurt bugün olanlari eger görseydi sadece sunu derdi;

Bu millet yok olmaya müstehaktir "!

 
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Kaan ULAŞ
OTAĞ BEKÇİSİ
Atsızcı
*
Cinsiyet: Bay
ileti Sayısı: 5.821


Madem ki Türküz; o halde Türk gibi yazarız.


« Yanıtla #4 : 30 Mayıs 2014, 12:11:34 »

Gökbilgemiz Atsiz atam, bugün yasasaydi, zayif durusumuzdan dolayi yüzümüze tükürürdü.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

ATSIZCA, ATSIZCILIK
Sadaktaki Ok
Atsızcı
*
ileti Sayısı: 74


« Yanıtla #5 : 30 Mayıs 2014, 22:10:36 »

Atsız Ata yaşasaydı yüzon yaşına yakın olacaktı ki, o kadar yaşamayı kendisininde istemezdi. Ruhu zaten yeteri kadar yaralmıştı ve öylede devam ediyor. Onun tavizsiz ama ince ruhunun onda birini kendim dahil kimsede görmüyorum.
Facebook'a Ekle
Kayıtlı
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Harita | Arşiv | 1 | 2 | 3 | 4 | XML | Rss
PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines

Google'a ekle
BOZKURT FM*
XHTML 1.0 Uyumlu! Dilber MC teması HarzeM tarafından
Bu Sayfa 0.226 Saniyede 22 Sorgu ile Oluşturuldu (Pretty URLs adds 0.009s, 2q)


Türkçü Turancı Otağ
Otağımıza üye olarak Türklüğe ve Türkçülüğe katkıda bulunabilirsiniz.
10 saniyede üye olmak için tıklayın.